O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Ve středu 22. 11. se od 15:00 uskuteční rodičovské schůzky.
Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada

Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče


EU peníze školám
OPVK
Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Florbalistky opět nezklamaly

Okrskové kolo ve florbaluDne 15. 11. 2017 se konala okrsková soutěž ve florbalu děvčat, které se zúčastnilo 5 základních škol z Klatov, Sušice, Kolince a Horažďovic. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích, a to starších a mladších žákyň. V obou kategoriích se naše děvčata umístila na 1. místě. Starší děvčata podle očekávání zvítězila bez zaváhání, zatímco mladší děvčata nás mile překvapila a své vítězství zpečetila gólem v poslední minutě zápasu. Obě družstva si tím zajistila postup do okresního kola, které se bude konat 29. 11. 2017 na ZŠ Masarykova KT. Chlapci se okrskové soutěže dočkají 23. 11. 2017. Všem držíme palce! Fotografie zde.
(Mgr. Tereza Jandová)


Teplákový den

Bližší informace zde.


Pokyny pro volby do Školské rady při ZŠ Horažďovice, Blatenská 540

Volič je povinen prokázat svou totožnost. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Na hlasovacím lístku označí volič zakroužkováním pořadového čísla maximálně 3 volené kandidáty. Pokud je označeno více kandidátů, lístek je neplatný. Upravený hlasovací lístek volič vloží do volební schránky.


Pro vycházející žáky

Přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2018/2019 naleznete zde, termíny dnů otevřených dveří zde.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2017Dne 25. října 2017 proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Všichni přítomní si mohli prohlédnout nejen areál školy, občerstvit se, vyrobit si nějaké maličkosti, ale také mohli v tělocvičně zhlédnout představení našich žáků. Celým programem diváky provázel kouzelník Pokustón se svou asistentkou. Tyto postavy ztvárnily Karolína Benediktová a Denisa Roubalová, žákyně 9. B. Na toto vystoupení si je pozvaly jiné pohádkové osobnosti – Mach se Šebestovou, a to v podání Adély Dubanové a Kristýny Petrusové. I tito žáci mají díky darovanému sluchátku nějaké zkušenosti s magií kouzel, ale přece jen se od zkušenějších rádi něco přiučí. Proto předali slovo kouzelníkovi i jeho asistentce a nechali je, aby jim předvedli svůj kouzelnický um a vyčarovali divákům pár pěkných čísel. Pokustón se dětem snažil splnit jejich tajná přání, neboť se od své asistentky dozvěděl, že by se jeho malí kamarádi rádi setkali s různými pohádkovými bytostmi a že by se též chtěli inspirovat nadanými umělci, sportovci, tanečníky, vědci… A opravdu se mu to povedlo! Diváci mohli spatřit vystoupení několika známých pohádkových postaviček, zatancovat si s tanečními profesionály, zasnít se do líbezných melodií, zazpívat si se známou zpěvačkou a zhlédnout umění mladých chemiků, kteří se pokusili předvést obecenstvu magickou sílu tajemné alchymie a vtáhnout ho do krásy nadšeného zkoumání a objevování. Na konci svého programu se ještě kouzelník se svou sympatickou a krásnou asistentkou rozloučil s Machem a Šebestovou, za vše jim poděkoval a dokonce se přiznal, že se mu tady líbilo a že se sem ještě vrátí.
Myslím si, že se všem osobnostem vystoupení povedlo, všem účinkujícím děkuji a těším se na další společnou spolupráci. Fotografie zde, krátké video ke zhlédnutí či stažení v nižší kvalitě zde, ve vyšší zde.
(Mgr. P. Jánská)


Posviť si na budoucnost

10. – 11. 11. 2017 od 9:00 se v areálu DEPO 2015 v Plzni koná festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům, ale i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji. Na akci se představí zástupci středních škol Plzeňského kraje, všech fakult ZČU a taktéž zástupci zaměstnavatelů v regionu. Celý festival bude interaktivní, aby se co nejvíce přiblížil studentům a poskytl informace zábavnou formou. Pozvánka zde.


Kandidáti do voleb Rady školy

S kandidáty do voleb Rady školy z řad rodičů se můžete seznámit zde, s kandidáty z řad pedagogů zde.


Den otevřených dveří

Ve středu 25. října proběhne na naší škole Den otevřených dveří. Pozvánku s programem si můžete prohlédnout zde.


Přijímací řízení 2017/18

Vážení rodiče, všichni vycházející žáci získali „Atlas školství“ (zde) pro Plzeňský kraj. Najdete tu informace pro studium na střední škole v Plzeňském kraji, vzory přihlášek a zápisového lístku. Sledujte web naší školy, navštivte dny otevřených dveří u vybraných středních škol, popřípadě burzu škol v Klatovech či Strakonicích. Jestliže nejste rozhodnuti, kam vaše dítě nastoupí, zkuste stránky www.infoabsolvent.cz. Zde naleznete testy. Pedagogicko-psychologická poradna v Klatovech také nabízí možnost profi testů pro nerozhodnuté žáky. Konzultace rovněž nabízí výchovná poradkyně ZŠ. Zvažujte se svými dětmi i možnost dojíždění či pobytu v domově mládeže. Přihlášky na SŠ lze získat na naší škole, na stránkách SŠ, na dnech otevřených dveří příslušné SŠ nebo ze stránek MŠMT (zde). Další informace naleznete zde.
(Mgr. Šárka Zeithamlová, výchovný-kariérový poradce)


Nabídka pracovního místa

Základní škola Horažďovice, Blatenská 540 nabízí na 0,66 úvazku pracovní místo asistenta pedagoga. Požadovaná kvalifikace SŠ s maturitou a ukončené studium kurzu pro asistenty pedagoga. Nástup 1. 11. 2017.


Šesťáci v přírodě

Adaptační kurz 6. BPřehoupl se další rok a čerství šesťáci opět zavítali na adaptační kurz do Střelských Hoštic, kde prožili tři příjemné dny, přestože jim počasí příliš nepřálo. Cesta tam jim velmi rychle ubíhala, neboť děti měly možnost poznat svou novou paní učitelku Terezu Jandovou. Plně toho využily a během cesty ji pořádně vyzpovídaly, ale i ona je. Po příchodu do areálu se žáci ubytovali a pak je paní učitelka Šárka Zeithamlová, výchovná poradkyně, seznámila s programem, který byl hodně nabitý; zaměřený zejména na hry stmelující kolektiv. Některé hry žáci plnili s nadšením a velmi dobře spolupracovali; hlavně pohybové a sportovní aktivity. Úkoly, při nichž měli vyjádřit své pocity, projevit svůj názor a postoj, je příliš nezaujaly. Tři dny však uběhly jako voda a oni se už zase vraceli zpátky. Cestou si ještě připomněli hry, které je bavily, zhodnotili adaptační kurz a některé dívky již plánovaly červnové přespání ve škole. Myslím si, že jsme se na této akci zase více poznali a odnesli si nové postřehy. Všem děkuji. Fotogalerie zde.
(Mgr. Petra Jánská)


Adaptační kurz 6. A

Adaptační kurz 6. AV polovině září se uskutečnil toužebně očekávaný adaptační kurz žáků ze třídy 6. A. Tato třídenní akce probíhala v neustále modernizovaném areálu Školy v přírodě nacházejícím se na okraji malebných Střelských Hoštic nedaleko Horažďovic. Záštitu nad adaptačním kurzem tentokrát převzali aktuální třídní učitel 6. A Mgr. Petr Curko, zkušený pedagog Mgr. Milan Šimon a výchovná poradkyně Mgr. Šárka Zeithamlová. Sraz přihlášených účastníků proběhl v pondělí 18. září před budovou školy. Několik minut po osmé hodině jsme se plni očekávání vydali na pěší túru k místu určení. Ihned po příchodu do Hoštic na nás čekalo příjemné překvapení v podobě krásných a pohodlných chatek. Vzhledem k nabitému programu jsme ovšem ani chvilku nezaháleli a okamžitě jsme se pustili do hraní stmelovacích her, které nás provázely po všechny tři dny. Mezi aktivity s velkou odezvou patřily například Gordický uzel, Hon na lidi, Pavoučí síť, Loď, Had, Sportovní pětiboj či Přetahovaná o šátek. I přes poměrně negativní předpověď se k radosti všech počasí vydařilo, a tak jsme většinu času trávili plněním úkolů pod širým nebem. Rozmanité hry byly zaměřené především na rozvoj spolupráce, a to nejen mezi žáky samotnými, ale i mezi žáky a jejich třídním učitelem. Poměrně velkou odezvu měly mezi dětmi ranní rozcvičky vedené Mgr. Petrem Curkem, při kterých se ukázalo, kdo se může pyšnit kvalitní fyzičkou. Adaptační kurz jsme si mimo jiné zpestřili opékáním buřtů při nočním ohni či aktivitami, které si pro nás připravili v úterý dorazivší vojáci z nedalekých kasáren. Domů jsme se vydali ve středu kolem 13:00, kam jsme šťastně dorazili obohacení o spoustu nových zážitků. Dle ohlasů spokojených žáků se adaptační kurz povedl na výbornou. O náladě na kurzu pak vypovídá i krátké video, které jsme pro vás v průběhu tří dní natočili (zde). Fotografie zde.
(Mgr. Petr Curko)


Volby do Školské rady

Dle § 167 odst. 4 zákona 561 Sb. (školský zákon) v platném znění vyhlašuji volby do Školské rady Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace na den 22. listopadu 2017. Volby do školské rady budou probíhat ve vestibulu školy pro rodiče žáků školy a v dyslektické pracovně pro pedagogické pracovníky školy od 8:00 do 17:00. Tento den proběhnou třídní schůzky rodičů, během kterých bude možno hlasovat pro navržené kandidáty.
(Mgr. Jaroslava Šimková)


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství školy sděluje, že na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání bude na Základní škole Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace vypsáno dne 29. září 2017 ředitelské volno.
(Mgr. Jaroslava Šimková)


Adaptační kurz 1. A

Adaptační kurz 1.ANa začátek školního roku jsme pro naše prvňáčky připravili hravé dopoledne. Počasí nám po ránu nepřálo, proto jsme pro seznamovací hry využili prostory tělocvičny. Po svačině už jsme mohli vyrazit do okolí, u vrátek mateřských škol chvíli zavzpomínat a kolem „staré školy“ jsme přišli na Tržiště. Připraveny byly hry na zopakování jmen kamarádů, hry na rychlost, obratnost a spolupráci. Z dostupných přírodnin děti připravily úkryt pro Ferdu, který je pro letošní rok naším společným kamarádem. Fotky z akce zde.
(Mgr. J. Frančíková)


Krtečci z 1. B na Panské

Adaptační hry 1. BLetošní prvňáci zahájili školní rok adaptačním kurzem. Kurz 1. B probíhal na Panské zahradě, kde jsme si s dětmi zahráli spoustu seznamovacích her. Při úvodní hře „Klubíčko“ se děti vzájemně představovaly a říkaly, na co se do školy nejvíc těšily. Dále následovaly známé hry - „Rybičky, rybáři“, „Čáp ztratil čepičku“, „Honička dvou míčů“. Velmi se dětem líbila činnost ve skupinách, kdy měly za úkol postavit domeček pro Krtečka. A proč pro Krtečka? Protože Krteček bude naší 1. B provázet po celý školní rok. Fotografie zde.
(Mgr. Martina Beránková)


Dopravní výchova

Žáci 4. a 5. ročníků se na začátku školního roku zúčastnili dopravního kurzu pořádaného pod záštitou BESIPu. Teoretickou část si děti osvojily v prostorách tříd a uzavřely dopravními testy. Praktickou pak plnily na Lipkách na dětském dopravním hřišti pod vedením zkušených lektorů. Cyklisté z pátých ročníků po splnění všech úkolů obdrželi řidičský průkaz cyklisty. Fotografie zde. (Mgr. Renata Macounová)


Nabídka kroužků pro šk. rok 2017/2018

S nabídkou kroužků pro nový šk. rok se můžete seznámit zde. Přihlášku naleznete zde nebo v sekci Formuláře.


Kurz dopravní výchovy

Teoretická část - 7. září (škola)
1. - 3. vyuč. hodina 4. A a 4. B
4. - 5. vyuč. hodinu 5. A a 5. B
Praktická část - Lipky:
11. září: 4.A (8:10 - 10:35), 5.A (10:45 - 12:20)
12. září: 4.B (8:10 - 10:35), 5.B (10:45 - 12:20)


Nový rozvrh hodin pro šk. rok 2017/18

Rozvrh na nový šk. rok 2017/2018 si můžete prohlédnout zde nebo po kliknutí na tlačítko Rozvrh v hlavní nabídce v levé části stránky. O případných změnách budete včas informováni.


Časový plán rodičovských schůzek

1. informativní schůzka - 6. 9. 2017 (2. - 5. ročník), 7. 9. 2017 (6. - 7. ročník), 8. 9. 2017 (8. - 9. ročník), začátek 15:00
2. schůzka - 22. listopadu 2017
3. schůzka - 25. dubna 2018


Ředitelská volna ve šk. roce 2017/2018

pátek 29. září 2017
čtvrtek 21. prosince 2017
pátek 22. prosince 2017
čtvrtek 1. února 2018
pondělí 30. dubna 2018


Adaptační kurzy pro 1. a 6. třídy

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí
11. září 2017 třída 1. A – ped. dozor – Mgr. Jitka Frančíková, Mgr. Šárka Zeithamlová
12. září 2017 třída 1. B – ped. dozor – Mgr. Martina Beránková, Mgr. Šárka Zeithamlová
Bližší informace poskytnou třídní učitelé.

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Škola v přírodě ve Střelských Hošticích
18. – 20. září 2017 třída 6. A – ped. dozor: Mgr. Petr Curko, Mgr. Šárka Zeithamlová, Mgr. Milan Šimon
13. – 15. září 2017 třída 6. B – ped. dozor: Mgr. Petra Jánská, Mgr. Šárka Zeithamlová, Mgr. Tereza Jandová
Bližší informace poskytnou třídní učitelé.


Organizace 1. týdne

4. září 2017 - zahájení 8:00, konec 8:45, oběd 10:00 (pouze přihlášení žáci)
5. září 2017 - 1. a 2. vyuč. hodina - třídnické práce, od 3. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu, 1. stupeň do 12:40, 2. stupeň do 13:35
Od středy 6. září 2017 vyučování podle rozvrhu hodin.


Organizace 1. a 2. týdne pro 1. ročníky

4. září výuka do 8:45
5. září výuka do 8:45
6. září výuka do 9:45
7. září výuka do 9:45
8. září výuka do 10:50
Od 11. září vyučování podle rozvrhu hodin.


Zápis do školní družiny a školního klubu

Zápis proběhne v pondělí 4. 9. 2017 v době od 8:00 do 16:00 hod ve školní družině. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně.


Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín

 Okresy, obvody hl. města Prahy

5.2. - 11. 2. 2018

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

12. 2. - 18. 2. 2018

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

19. 2. - 25. 2. 2018

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

26. 2. - 4. 3. 2018

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

5. 3. - 11. 3. 2018

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

12. 3. – 18. 3. 2018

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.


Všechny články ze šk. roku 2016/2017 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2015/2016 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2014/2015 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2013/2014 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2012/2013 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2011/2012 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2010/2011 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2009/2010 naleznete zde.

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek