O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Ředitelská volna ve šk. roce 2016/17: 18. 11., 21. a 22. 12, 1. a 2. 2.
Hlavní nabídka
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada

Webové odkazy

ZUS

 
Testy pro děti i rodiče
školní časopis 

PPP KlatovyZáchranný kruh

Centrum protidrogové prevence a terapie
Slunecno.cz


EU peníze školám


OPVK


TOPlist
Vstup do školní matriky
 

Mažoretky nezahálí

Mažoretky ZŠ BlatenskáPrázdniny nám skončily, děti znovu usedly do školních lavic a mažoretky opět zahájily svoji činnost. Nejsou tomu ani dva měsíce, co měly plné ruce práce a neznaly volné červnové soboty. Jedno vystoupení střídalo druhé, neboť v červnu jejich práce vrcholila. Hned na začátku června se představily na Dnu dětí v Kladrubech, podpořily také akci Na kole dětem, následovala účast na Rodácích v obci Bukovník, malá kopaná na Rabí a svou činnost ukončily dívky na Dětském dnu v Malém Boru. Následoval zasloužený dvouměsíční odpočinek, během kterého děvčata nabrala sílu a energii. Hned 3. září, v době, kdy se mnozí ve škole teprve rozkoukávali, čekalo na dívky další vystoupení. Rozhodly se podpořit charitativní akci pod názvem Modrý den, která probíhala zde v Horažďovicích a měla přispět na onkologicky nemocné pacienty. Nejen mažoretky, ale i většina žáků naší školy se zapojila a přispěla svými výrobky na tuto dobrou věc. Ne každý má štěstí zvané "zdraví" a je tedy dobře, že i děti tohle chápou a chtějí pomoci při takových akcích. Další vystoupení čekalo na dívky 17. září na Kreativním světě v Horažďovicích. Tato akce byla také pro dobrou věc, podporovala totiž handicapované děti. Je vidět, že dívky rozhodně nezahálí a se začátkem školního roku se hned pouští do práce. Myslím si, že našim mažoretkám patří velký dík nejen za vzornou reprezentaci školy na sportovních a kulturních akcích, ale i za podporu charitativních programů. Děkuji také rodičům za jejich trpělivost a ochotu při realizaci našich vystoupení. (Mgr. M. Mudrová)


Opět soutěžíme se Santalem

Také v letošním školním roce se naše škola přihlásila do soutěže SOUTĚŽ SE SANTALEM. Každé pondělí mohou tedy žáci jednotlivých tříd znovu nosit do školy staré časopisy, noviny, letáky nebo počítačové sjetiny (karton balit zvlášť). Všem, kteří se do soutěže chystají zapojit, děkujeme.


Jóga pro děti

Středa 13:00 – 14:00 hod, hravé cvičení s napodobováním zvířátek a věcí - využívání všech smyslů - dechová cvičení - emoční hry k odstranění napětí - vzájemná spolupráce - relaxace - masáže. Kroužek je určen dětem 1. stupně ZŠ, od října 2016 v budově školy. 40 Kč/hod, platba pololetně. Nepřítomnost žáka se neodečítá, nepřítomnost cvičitele bude nahrazena nebo vrácena platba. Povede zkušená cvičitelka jógy a lektorka tance Libuše Holečková. Prosím hlaste se přímo u cvičitelky - e-mail: o.s.orin@seznam.cz nebo na tel. 720314523.


Atletické dopoledne pro 1. stupeň

Druhý školní den si děti prověřily svou výkonnost v lehké atletice a měly možnost zaútočit v jednotlivých disciplínách na rekordy školy mnohdy staré i deset let. To se tentokrát podařilo Lucce Poskočilové ve vytrvalostním běhu na trase dlouhé 200 m. Ve stejné disciplíně i kategorii sesadil z žebříčku rekordů Marka Hájka Honzík Bořů. Fotografie vítězů kategorií jednotlivých disciplín naleznete zde.
(Mgr. R. Macounová)


Zase nám zvoní

Prázdniny utekly jako obvykle velice rychle. Žáci se opět po zaslouženém odpočinku usadili do lavic. Pedagogický sbor rozšířili noví učitelé: Mgr. Květa Zbíralová - třída speciální, Mgr. Petr Curko - výuka přírodopisu a chemie a Mgr. Radek Řebřina - výuka tělesné výchovy.
Tento školní rok je ve znamení společného vzdělávání. Společné vzdělávání je téma,které naplňovalo sdělovací prostředky před prázdninami a nejrůznější názory na ně jsme zaznamenávali velice často. Tato problematika zajímá jak rodiče dětí, které potřebují podpůrná opaření, tak dětí zdravých. Právě rodiče zdravých dětí mají obavy a snaží se hledat pro své děti školy, kde nebudou „brzděni“ dětmi slabšími či nemocnými. Toho využívají zakladatelé soukromých škol, jejichž počet raketově roste a kteří slibují, samozřejmě za úplatu, absenci těchto dětí a individuální přístup. Nic proti nim, ale soukromé školy nepodléhají školní inspekci a i když nikdo kontroly nemá rád, občas jsou třeba.
Chtěla bych ujistit rodiče našich žáků, že se nemusí společného vzdělávání bát. Na naší škole jsme již roky společně vzdělávali žáky se zdravotními problémy, ve dvou třídách v minulém školním roce pracovaly i asistentky pedagoga a stejné je to i v letošním školním roce. Jak ukazují naše dlouholeté zkušenosti, tento způsob práce je pro žáky přínosný. Vše je v lidském přístupu. Je to náročnější pro pedagogy, kteří musí připravit program, domluvit se na něm s asistentkou a rodiči a samozřejmě neošidit ani ostatní žáky. Nevím o žádném případě, kdy by přítomnost žáka s podpůrným opatřením ve třídě působila jako důvod k tomu, aby se ostatní nemohli naučit, co vzdělávací program určuje. Žádný nával žáků speciálních škol do základních se nekoná. Jako škola máme velikou výhodu. Patří k nám třídy speciální, jejichž výuka probíhá na odloučeném pracovišti ZŠ Blatenská 310.
Zákonní zástupci žáků věřte, že někdy dá více práce usměrnit děti zdravé, které nechtějí a neumějí dodržovat pravidla. Všichni si uvědomujeme, že zdraví je velice ošidná a nejistá věc, nikdo nemá jistotu, že mu zůstane po celý život, bohužel ani děti ne.Pokud do vínku dítě úplné zdraví nedostane, je naší povinností udělat všechno, abychom ulehčili život jak jemu, tak i těm, kdo se o něj stará.
„Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“ Charles Dickens.
A tak přeji všem našim žákům, ale i jejich rodičům hodně sil a zdraví v novém školním roce a všem zaměstnancům školy hodně elánu k zajištění bezproblémového chodu školy.
(Mgr. Jaroslava Šimková – ředitelka základní školy)


Změny související s novelou školského zákona platného od 1. 9. 2016

Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona č. 561/2004 sbírky, a to od 1.9.2016.
Druhy podpůrných opatření pak odpovídají vzdělávacím potřebám žáka, s ohledem k jeho věku a stupni vzdělání (od předškolního až k vyššímu odbornému vzdělávání). Konstrukce stupňů podpůrných opatření se vždy odvíjí od individuálních potřeb žáka je závislá na okolnostech souvisejících s jeho zdravotním stavem. Vždy je zohledňována také možnost rodiny poskytovat žákovi podporu ve vzdělávání.
Podpůrná opatření I. stupně
I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola.
Podpůrná opatření I. stupně vychází z předpokladu, že žáci mají ve vzdělávání řadu drobných obtíží, které mohou mít významný dopad na průběh vzdělávání, pokud pedagogové s touto skutečností nepracují včas. Škola přistoupí při selhávání žáka nejprve k posílení přímé podpory pedagogem ve výuce, a pokud ta se ukáže jako neúčelná, přistoupí k vypracování plánu pedagogické podpory. Pedagog sleduje účinnost zvolených postupů a následně se rozhoduje o způsobu další práce s žákem. Doporučuje se ověřovat pedagogické strategie po dobu 3 měsíců, pokud se do té doby nepodaří ovlivnit průběh vzdělávání žáka, je zákonnému zástupci žáka doporučeno, aby navštívil školské poradenské zařízení.
Podpůrná opatření II. - V. stupně
O podpůrných opatřeních II. – V. stupně se rozhoduje ve školském poradenském zařízení, vychází se ze závěrů lékařů a klinických odborníků.
Kontaktovat školské poradenské zařízení můžete v Klatovech nebo Sušici. Zákonný zástupce může zařízení kontaktovat i sám.
Žáci naší základní školy využívají prvního až třetího stupně /1. stupeň – si zajistí škola sama, 2. stupeň – IVP, 3. stupeň – IVP a AP/. Čtvrtý a pátý stupeň mají žáci, kteří využívají služeb speciálně pedagogických center.


Časový plán rodičovských schůzek

1. informativní schůzka - 6. 9. 2016 (2. - 5. ročník), 7. 9. 2016 (6. - 7. ročník), 8. 9. 2016 (8. - 9. ročník), začátek 15:00
2. schůzka - 23. listopadu 2016
3. schůzka - 26. dubna 2017


Adaptační kurzy pro 1. a 6. třídy

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí
7. září 2016 třída 1.B – ped. dozor – Mgr. Lenka Zábranská, Mgr. Šárka Zeithamlová
8. září 2016 třída 1.A – ped. dozor – Mgr. Ivana Stulíková, Mgr. Šárka Zeithamlová
Bližší informace naleznete zde.

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Škola v přírodě ve Střelských Hošticích
14. – 16. září 2016 třída 6. A – ped. dozor: PaedDr. Jitka Homolková, Mgr. Šárka Zeithamlová, Mgr. Luboš Chroust
19. – 21. září 2016 třída 6. B – ped. dozor: Mgr. Luboš Chroust, Mgr. Šárka Zeithamlová, Mgr. Radek Řebřina
Bližší informace naleznete zde.


Nabídka kroužků pro šk. rok 2016/2017

S nabídkou kroužků pro nový šk. rok se můžete seznámit zde. Přihlášku naleznete zde nebo v sekci Formuláře.


Nový rozvrh hodin pro šk. rok 2016/17

Rozvrh na nový šk. rok 2016/2017 si můžete prohlédnout zde nebo po kliknutí na tlačítko Rozvrh v hlavní nabídce v levé části stránky. Pokud se vám nedaří zobrazit nový rozvrh a stále se načítá starý, vyčistěte, prosím, mezipamět a soubory cookie ve vašem prohlížeči. Podrobný návod naleznete např. zde.


Loučení se základní školou Blatenská

Loučení 9. tříd se ZŠŠkola je místo našeho mládí a dětství, je vnímána citlivě všemi smysly. Do paměti se nám vtiskly obrazy učitelů, spolužáků, tříd rozmanitými tóny, zvuky a barvami. Bylo to poznání často důvěrné a zformovalo naši duši po celý život. Ve škole jsme prožili kus svého života, objevili pravá přátelství nebo lásku, shromáždili jsme zkušenosti a vytvořili vztah ke světu. Každý den jsme procházeli její branou, každý den ji opouštěli. Kráčeli do ní s nejistotou, odcházeli s radostí. Potkali jsme v ní mnoho přátel, vždyť jsme s nimi sedávali ve společné lavici dlouhých devět let. Vzájemně znali přání a touhy, malovali budoucnost. Vše procházelo v mysli žáků devátých tříd ZŠ Blatenská, když v sále městského muzea 30. 6. slavnostně přijímali poslední vysvědčení základní školy. Setkání se zúčastnily místostarostka města Ing. H. Kalná, ředitelka školy Mgr. J. Šimková, zástupkyně ředitelky školy Mgr. H. Stulíková. Židle v sále byly obsazeny rodiči i prarodiči žáků, učiteli. Děti přivedli třídní učitelé Peadr. J. Homolková a Mgr. M. Šimon. Po úvodním zpěvu dětí pod vedením Mgr. M. Mudrové a Mgr. B. Pajerové následovaly prezentace žáků, proslovy a předání vysvědčení. Někdy se oči zaleskly slzami nad dojemným loučením, neboť rodiče si uvědomili, že děti s konečnou platností zavírají svůj dětský svět a nahlížejí do náročného světa dospělých, kam brzy odejdou. Tváře absolventů byly vážné. Všichni poznali, že nikdo nepochopí svět, pokud si bude myslet, že se tak stane ze dne na den. Nebudou jen diváky svého života, ale jeho tvůrci, jaké budou skutky, takový bude jejich osud. Není konečného cíle, kterého lze dosáhnout, a pak již jen odpočívat. Když slavnost skončila a děti vyšly před zámecký sál, slunce rozsvítilo celé nádvoří zámku. Ať jim takto září po celý život. Fotografie zde.
(Mgr. M. Šimon)


Organizace 1. týdne

1. září 2016 - zahájení 8:00, konec 8:45, oběd 10:00 (pouze přihlášení žáci)
2. září 2016 - 1. a 2. vyuč. hodina - třídnické práce, od 3. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu, 1. stupeň do 12:40, 2. stupeň do 13:35
V případě příznivého počasí se 2. - 6. ročníky zúčastní Atletického dne pro 1. stupeň.
Od pondělí 5. září 2016 vyučování podle rozvrhu hodin.


Organizace 1. a 2. týdne pro 1. ročníky

1. září výuka do 8:45
2. září výuka do 9:45
5. září výuka do 9:45
6. září výuka do 10:50
Od 7. září vyučování podle rozvrhu hodin.


Ředitelská volna ve šk. roce 2016/2017

pátek 18. listopadu 2016
středa 21. prosince 2016
čtvrtek 22. prosince 2016
středa 1. února 2017
čtvrtek 2. února 2017


Zápis do školní družiny a školního klubu

Zápis do školní družiny a školního klubu pro školní rok 2016/2017 proběhne 1. 9. 2016 v době od 8:00 do 16:00 hod ve školní družině. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně.


Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny
 budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín

 Okresy, obvody hl. města Prahy

6. 2. - 12. 2. 2017

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. - 19. 2. 2017

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

20. 2. - 26. 2. 2017

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

27. 2. - 5. 3. 2017

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

6. 3. – 12. 3. 2017

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

13. 3. - 19. 3. 2017

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.


Všechny články ze šk. roku 2015/2016 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2014/2015 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2013/2014 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2012/2013 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2011/2012 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2010/2011 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2009/2010 naleznete zde.

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek