Free Shipping
EduBase

Free Shipping
Školní matrika


Free Shipping
Přehled akcí


Free Shipping
Projekty

Free Shipping
Jídelníček

Free Shipping
ŠPC

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZŠ BLATENSKÁ V HORAŽĎOVICÍCH

Card image cap
Inovace učebny chemie

Předmětem projektu je inovace odborné učebny chemie pomocí pořízení moderního vybavení ...

Více na stránce Projekty
Card image cap
Inovace počítačové učebny 2. st.

Cílem projektu je inovace počítačové učebny pro 2. stupeň. Toho bude docíleno pořízením moderního ...

Více na stránce Projekty
Card image cap
Inovace počítačové učebny

Cílem projektu je inovace počítačové učebny skrze pořízení moderního IT vybavení, které ...

Více na stránce Projekty
Card image cap
Šablony II

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015423 Šablony II OPVVV, který...

Více na stránce Projekty
Card image cap
Hvězda výuky na dálku učí v Horažďovicích

Rok 2020 se s velkou pravděpodobností stane letopočtem, o kterém se jednou bude psát nejen v učebnicích dějepisu. Když se totiž ohlédneme do nejbližší historie...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Informace k organizaci výuky v období od 1. března

Od 1. 3. 2021 je ZŠ Blatenská Horažďovice uzavřena i pro žáky 1., 2., a speciálních tříd. Žáci těchto tříd přejdou na distanční způsob výuky, který rovněž pokračuje ve všech ostatních třídách...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Pasování na rytíře řádu čtenářského

V polovině září proběhlo dodatečné pasování loňských prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského. Slavnostní atmosféra byla umocněna krásným prostředím zámeckého sálu městského muzea, kde děti přivítaly pracovnice knihovny. Než se děti stačily rozkoukat, objevily...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Když žáci pomáhají

Žijeme to ale ve velmi zajímavé době. Na jedné straně si užíváme benefitů v podobě moderních výdobytků, z historického hlediska relativně pohodlných životů a možnosti koupit si téměř vše, na co pomyslíme, pouhým kliknutím na dotykovou obrazovku ve kteroukoliv...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Zlatý Ámos na naší škole

Je tomu již dlouhých 26 let, kdy světlo světa spatřila v současnosti velmi populární anketa Zlatý Ámos, kterou vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura v čele se školským ombudsmanem...

Více na stránce Aktuality