AKTUALITY

Program pro předškoláky

Naše škola připravila v letošním školním roce pro předškoláky program nazvaný ŠKOLA VOLÁ. Program bude zaměřen na přípravu dětí pro vstup do 1. třídy a na jejich bezproblémovou adaptaci na školu. Setkání se budou konat v odpoledních hodinách, aby nejen děti, ale i jejich rodiče mohli zhlédnout přímou práci s pedagogy, poznali metody výuky, které naše škola nabízí. Seznámit se s činností školní družiny a školního klubu a také se zájmovými kroužky, které mohou děti navštěvovat po vyučování přímo ve škole. První setkání proběhne ve středu 17. února 2022 v čase od 16:30, kdy si děti společně s vyučujícími prvního stupně zahrají různé hry, zazpívají si a něco pěkného vytvoří. Také se naučí něco nového a poznají nové kamarády. I další dvě setkání 10. března a 24. března opět od 16:30 budou určitě přínosná a zajímavá, ale to si ponecháme jako překvapení. Na závěr posledního setkání bude otevřena školní kavárna, kdy při čaji, kávě a něčem dobrém budou mít rodiče možnost pobesedovat s vedením školy a pedagogy. Jako host přijede Bc. Lenka Kocumová, která se zabývá dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti práce s nadanými žáky. Protože i my jsme škola, která se šikovnými a talentovanými žáky více pracuje. Pozvánku s termíny setkání si můžete zobrazit zde, dopis pro malé předškoláky a jejich rodiče zde.

Mgr. Jaroslava Šimková - ředitelka školy


Turnaj ve vybíjené

V pondělí 17. ledna se žáci pátých tříd utkali v turnaji ve vybíjené. Všichni se už moc na soutěž těšili a tomu odpovídalo i jejich sportovní nadšení. Po velkém boji se podařilo 5. B zvítězit. Ani 5. A ale nezůstala pozadu, a proto i z jejich řad budeme vybírat žáky do družstva, které nás bude v létě reprezentovat na turnaji škol v Chanovicích. Nezbývá než dodat "sláva vítězům a čest poraženým". Fotografie zde.
M. Sládková a M. Peroutková


Příběhy našich sousedů

S přispěním Místního akčního sdružení Pošumaví navázala ZŠ Blatenská na začátku školního roku těsnou spolupráci s organizací Post Bellum, která školám nabízí účast ve vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů. Díky tomuto projektu se žáci za dohledu svých učitelů a profesionálních historiků stávají na několik měsíců filmovými dokumentaristy. Jejich úkolem je totiž oslovit místního pamětníka, natočit s ním kvalitně a poutavě vedený rozhovor o hlavních událostech z jeho života, prozkoumat archivy, zdigitalizovat získané fotografie a na samotný závěr vytvořit rozhlasovou či televizní reportáž. Tým ZŠ Blatenská byl tvořen šesti šikovnými děvčaty z devátých ročníků, konkrétně Markétou Benediktovou, Evou Blahoutovou, Annou Listopadovou, Natálií Řepíkovou, Sophií Vierou Simičovou a Natálií Těžkou. Svůj laskavý souhlas s natáčením rozhovoru poskytla paní Božena Saláková, která se narodila několik málo let před druhou světovou válkou. Paní Saláková žákyním odvyprávěla hořkosladký příběh, jenž byl celý protkán jasně zřetelným motivem – totiž láskou k divadlu. Jak se děvčata zhostila rolí typu režie, scénář, kamera, zvuk či střih, můžete posoudit na následujícím videu. Přejeme Vám příjemnou podívanou. Odkaz zde.


Informace k testování od 3. 1. 2022

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách, s jeho zněním se můžete seznámit zde, další informace k testování naleznete zde.


PF 2022

Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022.


Co jsme dělali v prosinci?

Hned po prvním Adventu, v pondělí jsme si naplánovali prohlídku vánoční výzdoby horažďovického města. V tomto týdnu jsme vyrobili krásné koláže čertů v doprovodu Mikuláše a anděla. Při “Mikulášském vyrábění“ se každému vydařil krásný „Adventní věnec“. Společně jsme rozsázeli sazenice pokojových květin a dozdobili jsme je vánočními zápichy a mašlí. Na vánoční stromeček, který jsme již třetím rokem dostali od pana Kandra, za což mu moc děkujeme, jsme si vyrobili vánoční ozdobičky. Při „Vánoční besídce“ 21.12. se všem podařil dozdobit krásný vánoční věneček. Stihli jsme toho opravdu moc. A vánoční svátky mohou začít… Fotografie zde.
„Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2022“.
Mgr. M. Peroutková, 5.A


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství školy sděluje, že na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání bude na Základní škole Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace vypsáno dne 22. prosince 2021 ředitelské volno.


Na jeden den mistry zvuku

ZŠ Blatenská se jako jediná základní škola Plzeňského kraje zapojila do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum nazvaného Příběhy našich sousedů, jehož hlavním cílem je vytvořit krátký dokumentární film o životě místního pamětníka. Ačkoliv budou výsledky naší dlouhodobé práce zveřejněny na začátku nového roku, již nyní nám dovolte poodhalit jeden ze zajímavých zážitků, kterého se nám ve společnosti několika gymnaziálních týmů dostalo. Tím bylo natáčení zvukové stopy v prostorách Českého rozhlasu Plzeň. Realizace mluveného slova se ujala žákyně Anička Listopadová z 9. B, jež byla zavedena do izolované natáčecí kóje. My ostatní jsme se pak přesunuli do místnosti režie, odkud jsme dali zvukovým signálem pokyn ke spuštění natáčení. Zatímco Anička předčítala svůj připravený scénář, ostatní žákyně přísně posuzovaly zvukové parametry u právě se rodící nahrávky typu zabarvení hlasu, intonace nebo výslovnost. Že se jednalo o práci náročnou, ale zároveň velmi inspirativní se můžete přesvědčit na několika doprovodných fotografiích. Již nyní se těšíme na odhalení našeho dokumentárního filmu.
Mgr. Petr Curko (učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)


9. A ve znamení vítězství WOCABEE šampionátu

Je pondělí 15. listopadu, blíží se 12. hodina. Žáci třídy 9. A netrpělivě sedí v lavicích učebny německého jazyka. Oči mají upřené na interaktivní tabuli, na které se mají každým okamžikem objevit výsledky krajského kola jazykového šampionátu Wocabee. Ten se konal od 3. do 12. listopadu 2021 a tým deváťáků do něho postoupil po dosaženém vítězství v okresním kole. Nutno zdůraznit, že celých deset dní bojovali doslova jako o závod. Hodiny strávené překládáním slovíček a gramatických jevů ve škole při vyučování, o přestávkách i doma. Tisíce nahraných bodů. K tomu nutná dávka vytrvalosti, trpělivosti a snaha dosáhnout cíle. Soutěžní nálada ukázala i soudržnost a vzájemnou spolupráci celé třídy. Spojili jsme se a vyhráli! Na tabuli se konečně objevuje celkový žebříček tříd. S napětím sjíždíme kurzorem na Plzeňský kraj. Naše třída je na 2. místě! Super! Vynikající! Hurááá! Zaplavují nás pocity štěstí a radosti. Přesto nám zvědavost nedá a hledáme, kdo nás porazil. Jedna skupina v angličtině. Takže… v rámci německého jazyka jsme v kraji první. Úsilí se vyplatilo. Zvládli jsme skvěle a pomyslná stříbrná medaile putuje na naši školu. Fotografie zde.
Mgr. Andrea Jarešová , učitelka NJ a zároveň třídní učitelka


Malí dobrodruzi na ZŠ Blatenská

Znáte pověst z našeho kraje o černém psovi, který střeží poklad Půty Švihovského?
Dokážete složit mapu rozstříhanou na malé kousky, a pak podle ní najít správnou cestu?
Byli jste někdy zavření ve Zlaté bráně? Pomáhali jste africkým domorodcům zahnat divokého lva? A už jste si někdy sami vyrobili hudební nástroj? Kroutíte hlavou, že ne? Tak to vám nezbývá nic jiného, než se zeptat malých dobrodruhů, jak to všechno vlastně je. Vždy ve čtvrtek, když skončí vyučování, žáci odejdou a škola utichne, přichází k nám malí návštěvníci. Přihlásili se do kroužku HLEDÁME MALÉ DOBRODRUHY. Každý týden je čeká odpoledne plné her, zábavy a poznávání. Plní zadané úkoly, objevují, řeší záhady, spolupracují, prozkoumávají prostory v naší škole. Jsou to opravdoví dobrodruzi, kteří se ničeho nezaleknou. Veškeré potřeby a pomůcky mají děti připravené. Stejně tak na ně čeká svačinka, pití a ovoce. Pokud seberete odvahu, můžete se k našim dobrodruhům připojit a užít si stejně jako oni. Rádi vás u nás uvítáme. Fotografie zde.
Kolektiv ZŠ Blatenská, Horažďovice


Informace k provozu školní jídelny při ZŠ Blatenská Horažďovice od 1. 11. 2021

Dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 1. 11. 2021 platí následující doporučení:

  • právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce, nikoli žáci nemocní, v izolaci nebo karanténě nebo ti, jejichž zástupci odmítli testování, a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky
  • žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně
  • žáci při distanční výuce mohou konzumovat stravu ve školní jídelně pouze ve stanovenou dobu (pokud to provozní podmínky dovolí), nebo jim je strava vydána do jídlonosiče
  • za stejných podmínek se stravují zaměstnanci školy

Anna Hájková - vedoucí školní jídelny


Úspěch v jazykové soutěži

Abychom zpestřili výuku cizích jazyků, rozhodli jsme se využít moderní technologie a vyzkoušet aplikaci WocaBee. Žáci si s ní mohou nejrůznějším způsobem procvičovat slovní zásobu. V druhé polovině října se konal třetí ročník celostátní soutěže Jazykový WocaBee šampionát 2021. Soutěž proběhla v Čechách i na Slovensku a celkem se zúčastnilo 60 tisíc žáků základních a středních škol včetně gymnázií. V okrese Klatovy se zapojilo 24 tříd ze šesti škol. Naši žáci se pustili do procvičování slovíček opravdu s velkým nasazením, a tak jsme posbírali všechny tři medaile. Zlato si odnesla třída 9. A, která soutěžila v rámci německého jazyka pod vedením paní učitelky Mgr. Andrey Jarešové. Cenou za první místo je prodloužení licence WocaBee zdarma o dva měsíce, další slevy v rámci aplikace a online kurz angličtiny nebo němčiny v aplikaci LangBee. Druzí nejaktivnější a tudíž stříbrní byli žáci 7. A, také s němčinou. Na třetí místo se s angličtinou probojovala 8. B pod vedením Mgr. Bohumily Humlové. Pozadu nezůstaly ani další třídy – 9. B s panem učitelem Ing. Urbánkem, v němčině se zúčastnila i třída 7. B, ve dvou jazycích soutěžila 9. B a 8. B.
Všem výhercům i ostatním zúčastněným gratulujeme. Žákům 9. A držíme pěsti v krajském kole soutěže, které probíhá od 3. do 12.11. Fotografie zde.
(Mgr. Jarešová, Mgr. Humlová)


Odpoledne s Foglarem

První listopadové odpoledne se budova prvního stupně na dvě hodiny proměnila v tajemná Stínadla. V rámci oblíbené akce Noc s Andersenem, kterou tradičně pořádá školní knihovna, si třídní učitelé pátých tříd, Mgr. Peroutková a Mgr. Skolek, připravili zážitkové čtenářské Odpoledne s Foglarem. Dvacet páťáků se tak aspoň na chvíli ponořilo do světa Rychlých šípů, v němž není o napětí a dobrodružství nouze. Museli najít a sestavit naléhavý vzkaz od Velkého Vonta, zkusili vyndat ježka z klece, zjistili, jak obtížné je domluvit se pomocí světelných nebo zvukových signálů a používat Morseovu abecedu. S panem učitelem Skolkem skládali tangramy, obrázky z geometrických tvarů, a řešili případy s detektivem Štikou. Nezapomněli samozřejmě ani na knížky. Každý si přinesl svou oblíbenou a alespoň někteří spolužákům představili nějaký dobrodružný příběh. Ukázalo se, že čtení a vyprávění neztrácejí na přitažlivosti ani v době digitální zábavy a některé příběhy prostě nestárnou. Fotografie zde.
(Mgr. B. Humlová)


Šesťáci v Centru robotiky

Přibližně v polovině října jsme se vydali na jednu z posledních exkurzí aktuálního kalendářního roku. Počasí si udržovalo letní nádech, koronavirová čísla byla stále ještě na relativně rozumné úrovni a touha žáků prožívat nespočet společných zážitků po návratu z distanční výuky téměř nezná hranic. Žádné školní exkurzi by samozřejmě neměl chybět vzdělávací cíl a nejinak tomu bylo i teď. Veškerý komfort pro učení hrou nám tentokrát nabídlo plzeňské Centrum robotiky, které je součástí Správy informačních technologií města. V průběhu několika hodin si naši žáci mohli vyzkoušet vzdělávací aktivity za využití výdobytků naší doby. V prvním bloku jsme z kapes vytáhli mobilní telefony a zapnuli aplikaci Actionbound, která nás provedla plzeňským centrem. Při našem putování jsme se dozvěděli nespočet zajímavostí. Asi nejvíce nás zaujal příběh zajatého velblouda. Pokud ho ještě neznáte, určitě si o něm přečtěte. Během dalších aktivit jsme měli možnost nasadit si brýle virtuální reality nebo si vyzkoušet editaci grafiky. Výlet do Centra robotiky jsme si užili a určitě se sem zase někdy vrátíme. Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko, Mgr. Tereza Jandová (TU 6. ročníků na ZŠ Blatenská)


Prvoučná vycházka žáků třetích tříd

Žáci 3. tříd v rámci prvouky absolvovali poznávací procházku městem. Cílem bylo seznámit se se zajímavými a historickými částmi Horažďovic. Důležitá je také pro děti orientace ve městě, vědět, kde se nachází zdravotní středisko, radnice, nádraží, sportovní areál. A to vše si v rámci této vycházky žáci vyzkoušeli. Fotografie zde.

třídní učitelky 3. tříd


Malí kuchaříci ze 3. A

Tento týden se žáci třetí třídy pod vedením paní učitelky pokusili upéct při hodině pracovek makové muffiny se švestkami. Snažili se při tom využít nejen sezonní ovoce, ale i regionální potraviny. Pečení děti velice bavilo, byly šikovné a hotové dobroty všem moc chutnaly. Fotografie zde.


Posvícenské pečení hnětýnek

Mezi podzimní tradice, zvyky patří posvícení. Tuto tradici slaví obce první neděli po svátku, jehož jménem je zasvěcený místní kostel. Jiné obce ho slaví přesně šest týdnů po pouti. K této příležitosti se pečou různé druhy hnětýnek, např. vykrajované, linecké nebo lité. Naše třída si upekla a nazdobila lité hnětýnky. Práce se nám zdařila, moc jsme si pochutnali ve škole a ochutnávky donesly děti i domů.

Mgr. Milena Peroutková, třídní učitelka 5. A


Den se starými řemesly

Páteční dopoledne 17. září strávili žáci 4. B v horažďovickém muzeu, kde se konal program Den se starými řemesly. Jednalo se o staré techniky, které dříve patřily k běžným domácím přivýdělkům v našem regionu Pošumaví. Děti si pod dozorem zkušených lektorů vyzkoušely podmalbu na sklo, kamenosochařství, seznámily se se včelařstvím. A jak jim šla práce od ruky? Můžete se přesvědčit prostřednictvím fotografií zde.


Adaptační kurz 6. B

I když se na konci září obvykle hlásí o slovo typické podzimní chmury, v žádném případě jsme se jich nezalekli a naopak jsme se vydali vstříc našemu prvnímu dobrodružství po přestupu na druhý stupeň základní školy. Tím dobrodružstvím se stal třídenní adaptační kurz v obci Střelské Hoštice nedaleko Horažďovic. Do Hoštic jsme se přesunuli pěšky a musíme se pochlubit, že fyzička se nám po distanční výuce vrátila v plné síle. Ubytovaní jsme byli v jednopodlažních chatkách, což se nám všem líbilo, i když se nebojíme přiznat, že někteří z nás měli z počátku jisté obavy – bude v chatách teplo, vaří v Hošticích dobře, co když budou všude pavouci? Naše obavy se ale ukázaly jako liché. Tepla bylo dost, v Hošticích vaří famózně a pavouci si nás nevšímali. Na adaptačním kurzu jsme hlavně hráli hry, soutěžili a plnili úkoly pro stmelení kolektivu. První večer jsme si dokonce zpříjemnili táborákem, na který dorazili vzácní hosté v podobě paní ředitelky a bývalého pana učitele třídního z prvního stupně. Zpátky domů se nám moc nechtělo, protože adaptační kurz byl skvělým zážitkem, za který děkujeme. Fotografie zde.

žákyně Nela Lávičková a třídní učitel Mgr. Petr Curko


Společné vzdělávání s odborníky z NPI

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Více si o tomto projektu můžete přečíst zde.


Adaptační kurz 6. A

Od 20. 9. do 22. 9. 2021 měla 6. A adaptační kurz ve Střelských Hošticích s třídní učitelkou Terezou Jandovou a výchovnou poradkyní Šárkou Zeithamlovou. Ráno jsme přišli do školy, otestovali se a vydali se na výpravu. Cestu pěšky nám zpestřilo mnoho zvířat: koza, kozel, veverky a koťata. Když jsme dorazili, zamířili jsme do učebny a byli jsme poučeni a seznámeni s náplní adaptačního kurzu. Potom jsme se rozdělili do chatek. Každé ráno nás čekala rozcvička s paní učitelkou Jandovou. Na snídaně, obědy a večeře jsme chodili do jídelny, svačiny jsme jedli venku. Po celý den jsme byli zaměstnáni zábavnými aktivitami (lidské bingo, fotbal- kluci x holky, 1v2v3, běhání pro šátek, Gordický uzel, atd.), při kterých jsme se jako třída sdružovali. Těšili jsme se na poslední večer, až za námi přijede třídní učitelka z 5. třídy Lenka Zábranská a paní ředitelka Jaroslava Šimková. Na přivítání jsme nacvičili krátkou sestavu, při které jsme používali čísla, písmena a gymnastiku. Večer jsme opékali buřty, zpívali a vyprávěli vtipy. Třetí den jsme si balili a připravovali se na cestu zpět do školy. Po obědě ve školní jídelně jsme poslední hodiny adaptačního kurzu strávili na tržišti v Horažďovicích, kde jsme hráli různé hry. Z adaptačního kurzu máme hezké vzpomínky. Fotografie zde.
třída 6. A


Cvičný požární poplach

V pondělí 4. 10. 2021 ze školního rozhlasu p. ředitelka vyhlásila cvičný požární poplach. Pro naše prvňáčky a druháčky to bylo naprosto poprvé. Ostatní žáci již věděli, že se se svými pedagogy co nejrychleji přesunou do tělocvičny školy. V tělocvičně již čekal Mgr. Papoušek, který žákům poděkoval za klidný a rychlý přesun. Naštěstí se jednalo o cvičný poplach, žáci se do pěti minut dokázali dostat do bezpečí tělocvičny. P. ředitelka překontrolovala účastníky z jednotlivých tříd a mohla následovat pochvala. Štěstí prostě přeje připraveným. Další vyučovací hodiny Mgr. Papoušek věnoval žákům z osmých a devátých tříd. Žáci získali informace, jak se zachovat, když se setkají s nějakou život ohrožující situací.


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství školy sděluje, že na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání bude na Základní škole Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace vypsáno dne 27. září 2021 ředitelské volno.

Mgr. Jaroslava Šimková ředitelka školy


Pasování na čtenáře

Znáte ten pocit, když nevíte, co vás čeká? Trochu se bojíte, ale zároveň se těšíte?
Asi takhle se cítili naši druháčci, když usedali na židle v sále muzea v Horažďovicích a objevil se před nimi kat s obrovskou sekerou. Strach je brzy opustil a oni se s ním přenesli do pohádkové říše plné strašidel a zaposlouchali se do pověsti "O perlovém pokladu". Nakonec byli všichni pasováni na "RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO", odcházeli s novou knihou a dobrou náladou. Fotografie zde.

Mgr. I. Stulíková, Mgr. L. Zábranská


Cítím vůni lesa...

Těmito slovy písničky zní moto exkurze, kterou zahájili svůj poslední školní rok na naší škole letošní deváťáci a sice v doprovodu pí učitelky Šárky Zeithamlové, třídní učitelky Andrey Jarešové a Ivy Krbcové. Ve spolupráci se SŠ Oselce jsme zavítali do pohádkově malebné krajiny Lipenského jezera, kde vznikla jako první stezka svého druhu v ČR – Stezka korunami stromů. První výzvou pro některé z nás se stala jízda na čtyřsedadlové lanovce, která nás s občasným pohupováním vyvezla až do výšky 900 m n.m. Odsud jsme se vydali na samotnou stezku, dlouhou 372 m ve výšce 24 m. V adrenalinových zákoutích jsme měli možnost procvičit svou rovnováhu a obratnost např. po houpajících se prkénkách nebo chůzí po laně. Součástí cesty jsou i didaktické prvky, díky kterým jsme si prohloubili znalosti o přírodě i její ochraně. Stezku zakončuje výstup na 40 m vysokou rozhlednu. Měli jsme štěstí na jasné počasí a blankytně modrou oblohu. Nahoře na rozhledně i po celé trase jsme si užívali nádherného výhledu na vrcholky hor, do daleké krajiny, směrem do Německa, Rakouska a nitra Čech. Největší nadšení a dlouhá fronta nastala před 52 m dlouhým tobogánem vinoucí se středem věže, který jsme téměř všichni s jásotem sjeli. Někteří ještě dole pod rozhlednou otestovali svoje spidermanské schopnosti v krásném lezeckém centru pro děti. A to by to byl výlet bez pořádného posilnění! Na sluncem zalité venkovní terase jsme si pochutnali na řízcích s hranolkami. Lanovka nás svezla opět dolů k parkovišti a my se vydali spokojeni na cestu k domovu. Výlet se nám všem moc líbil, zažili jsme spoustu legrace i zábavy a rozhodně budeme mít na co vzpomínat. A mimochodem, víte, v kterém roce byla stezka otevřena? Fotografie zde.

Třídní uč. 9. A Mgr. Andrea Jarešová


Průvodce devítkou

Do praktické brožury pro letošní žáky 9. tříd můžete nahlédnout zde.


Prototýpci rostou v Horažďovicích

Naše škola se zapojila do ročního komplexního vzdělávacího programu s názvem: Prototýpci rostou ve škole. Projekt je zaměřený především na rozvoj kompetencí k podnikavosti. Atraktivní materiály typu pracovní listy, rozvojové hry nebo kvízy jsou vytvořeny tak, aby byly využitelné pro všechny děti, a to bez rozdílu věku nebo dovedností. Nehodnotící přístup, hravost a zároveň nutnost hlubšího průniku do jednotlivých témat děti baví a aktivizuje. Další informace zde.


Hledáme malé dobrodruhy - kroužek pro předškoláky od 4 let

Hledáme malé dobrodruhy
KDE? Na ZŠ Blatenská v Horažďovicích.
KDY? Od října 2021 do května 2022, vždy ve čtvrtek, 15:30 – 17:00 hod.
KOHO? Předškolní děti od 4 let věku a jejich rodiče.
CO vás čeká? Pohyb, soutěže, tvoření, muzicírování…
Co s sebou? Stačí pouze vhodná obuv a dobrá nálada. Materiál, potřeby a pomůcky máme připravené.
Nabízíme zájmový kroužek pro děti a rodiče. Je možná účast i dětí bez rodičů. (Rodič dítě přivede do školy, po kroužku si jej vyzvedne.) Nabízíme možnost vyzvedávání dětí naším pedagogem přímo v MŠ, po skončení kroužku si jej rodič vyzvedne ve škole. Pozvánku si můžete přečíst zde, přihlášku naleznete zde.

Termíny:

7., 14., 21. října 2021, 4., 11., 18., 25. listopadu 2021, 2., 9., 16. prosince 2021,

6., 13., 20., 27. ledna 2022, 3., 10., 24. února 2022, 17., 31. března 2022,

7., 21., 28. dubna 2022, 5., 12., 19., 26. května 2022

…. a něco navíc pro budoucí prvňáky

Program ,,ŠKOLA VOLÁ“ na vás čeká v únoru a v březnu 2022.

Seznámíte se s prostředím na 1. a 2. stupni ve škole, prozkoumáte školní družinu, vyzkoušíte si zápis do školy nanečisto…

Těšíme se na vás, kolektiv ZŠ Blatenská, Horažďovice


Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Nabídku kroužků pro šk. rok 2021/22 si můžete prohlédnout zde. Kroužky probíhají od října do dubna, kromě kroužku Mažoretky, který končí až v červnu. Cena kroužků je 400 Kč za školní rok, kromě kroužků: Mažoretky – 650 Kč a Keramika – 400 Kč + 150 Kč za materiál (celkem 550 Kč). Kroužek Českého jazyka a Matematiky pro 9. ročník je zdarma. Nově je od letošního školního roku otevřen kroužek Vaření, který bude probíhat pod ŠD, školné se neplatí. Přihlášky vyzvedněte u třídního učitele Vašich dětí, vyplněné přineste nejpozději do konce září.


Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Organizace 1. týdne:
Středa 1. září 2021
zahájení 8:00, konec 8:45, oběd 10:00 - pouze přihlášení žáci
Čtvrtek 2. září 2021
1. a 2. vyuč. hodina - třídnické práce, třídní učitelé budou ve svých třídách, od 3. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu: 1. stupeň nejpozději do 12:40, 2. stupeň nejpozději do 13:35
Od pátku 3. září 2021 vyučování podle rozvrhu hodin.

1. třídy:
Čtvrtek: do 11:00
Pátek: do 11:45

Třídní schůzky:
3. září: 2. - 5. ročníky (15:00)
6. září: 6. - 7. ročníky (15:00)
7. září: 8. - 9. ročníky (15:00)

Adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. tříd
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Střelské Hoštice
20. 9. - 22. 9. 2021 třída 6. A – ped. dozor: Mgr. Tereza Jandová, Mgr. Šárka Zeithamlová
29. 9. - 1. 10. 2021 třída 6. B – ped. dozor: Mgr. Petr Curko, Mgr. Šárka Zeithamlová

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí
6. září 2021 třída 1. A – ped. dozor – Mgr. Iva Václavíková, Mgr. Šárka Zeithamlová

Zápis do školní družiny a školního klubu
Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne ve středu 1. 9. 2021 v době od 8:00 do 16:00 hod. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně. Zápis žáků 1. třídy proběhne po skončení slavnostního zahájení školního roku ve třídě 1. A. Zápis pro ostatní žáky proběhne ve školním klubu. Vstup zadním vchodem u školní jídelny. Při zápisu je nutné dodržování zvýšených hygienických opatření.


Zahájení školního roku - testování a základní hygienická pravidla

Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy 1. září 2021. Určitě se všichni těšíme na zahájení nového školního roku a věříme, že výuka proběhne pouze prezenční formou. Musíme proto dodržovat epidemiologická doporučení. Přehled pravidel a doporučení naleznete zde. Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách naleznete zde.


Organizace školního roku 2021/2021

Organizaci školního roku 2020/2021 naleznete zde.


Rozloučení 9. tříd

Dne 30. 6. 2021 se otevřely brány ZŠ Blatenské i pro širší veřejnost, neboť proběhlo slavnostní předávání vysvědčení 9. tříd v učebně přírodopisu. Byli jsme rádi, že jsme mohli přivítat rodiče, prarodiče a ostatní návštěvníky, že nám to situace dovolila a že jsme mohli všichni zavzpomínat na jejich společnou cestu. Po nástupu obou tříd jsme si uvědomili, jak vše rychle uteklo. Nastal totiž okamžik, na který se většina ze žáků velmi dlouho těšila. Myslím si však, že v danou chvíli by alespoň na chvíli zastavili čas, zavzpomínali… Devět let uběhlo jako voda a z vykulených prvňáčků před námi stáli mladí lidé se svými sny, ideály, cíli a předsevzetími. Tímto dnem se jim uzavřela jedna kapitola, která zachytila mnoho společných zážitků, radostí, starostí, ale i kotrmelců, bez nichž se žádná životní etapa neobejde. Po zahájení třídními učiteli se se žáky loučila paní ředitelka, pak následoval proslov třídních učitelů a poté pustili závěrečnou prezentaci samotní žáci. Při prohlížení fotografií, natočených situací se mnohým žákům, ale i některým rodičům draly slzy do očí. V 9. A pak rozloučení zpestřil Matěj Musil svým kulturním přídavkem, hrou na bicí. Před předáváním vysvědčení se milými slovy rozloučili vybraní jedinci, kteří poděkovali nejen rodičům, učitelům, ale také ostatním zaměstnancům. Potom jsme přistoupili k samotnému rozdávání vysvědčení. Všem přejeme na jejich další cestě mnoho úspěchů, nezapomenutelných zážitků a co nejméně nepříjemných situací. Hodně štěstí. Také nesmíme zapomenout poděkovat rodičům za spolupráci, bezproblémovou komunikaci a popřát jim pohodovou dovolenou. Všechny fotografie zde.

Mgr. Petra Jánská a Mgr. Petr Curko (třídní učitelé 9. ročníků)


Cyklovýlet žáků 9. A

V pondělí 28. června se 13 žáků odhodlalo podstoupit cyklistický výlet do Strakonic společně s paní učitelkou Jandovou. Výlet začal poklidným tempem směrem na Svatou Annu, kde jsme měli první neplánovanou zastávku, kdy žák Matěj Musil musel zavolat směrem do Hejné do depa, aby dojel otec-žlutý anděl a dovezl mu klíč na opravu jeho muzejního kousku kola Favorit. Zbytek třídy uháněl směrem do Střelských Hoštic, kde se po krátkém čekání všichni potkali. Dalším směr cesty bylo bahno za hřbitovem u Střelských Hoštic. Děvčata ladně objeli bahno zprava, zatímco chlapci si udělali dobrodružství skrze bahno směrem do kopce na vyhlídku. Cyklistický výlet pokračoval směrem na Novosedly až do Strakonic, kde jsme si udělali delší odpočinek. Zpáteční cesta vedla přes historický hrad Střela. Po objetí hradu Střela jsme zamířili na zmrzlinu do Katovic. Po příjemném osvěžení točenou zmrzlinou jsme se jeli osvěžit na horní jez do Horního Poříčí, kde jsme sledovali sjezd jezu druhého a třetího ročníku gymnázia Strakonice. Po příjemném vodním osvěžení jsme jeli do kempu ve Střelských Hošticích, kde jsme si udělali společnou fotku a mohli jet vstříc ukončení cyklovýletu. Výlet byl dlouhý přes 40 km. Všichni výlet bez problémů zvládli, a jak žáci, tak dozor si výlet velmi užili. Žáci si zaslouží pochvalu za sportovní i osobní přístup. Fotografie zde.
(Účastník zájezdu)


Až za hranu limitů

Konec měsíce června se na naší škole nese ve znamení mnoha akcí mimo stěny tříd. Mezi velmi oblíbenou venkovní aktivitu určitě patří tradiční rýžování zlata na Otavě, které pro nás zajišťuje pan Červený z horažďovického muzea. Tato akce je ale závislá na počasí. Prudké letní přeháňky zvedly hladiny řek natolik, že jsme od rýžování zlata museli tentokrát upustit. Tato nepříjemná zpráva nám ale nezkazila chuť vyrazit do přírody, a tak jsme se s několika žáky devátých tříd vypravili do lokalit podél zlatonosné řeky. Nejednalo se ale o výpravu fádní, ba naopak. Teprve na začátku putování se žáci dozvěděli, že se vydali na stezku odvahy a odhodlání, která prověří jejich znalosti, schopnosti a dovednosti na samotné maximum. Zahráli jsme si totiž stopovanou, hru oblíbenou především mezi účastníky letních táborů. Pravidla této aktivity jsou jednoduchá. Žáci se rozdělí na dva týmy. Tým jedna se vydá značit trasu, na které zanechává náročné úkoly. Tým dva se po určité době vydá stopovat ztracenou skupinu a během příštích minut se snaží splnit všechny úkoly. Přibližně v polovině aktivity se týmy vymění, což s sebou přináší zkoušku pevnosti dosavadních přátelství. Však považte – během naší stopované se žáci museli vypořádat s bahnem, snažili se přebrodit vodní tok nebo se maskovali rostlinami tak, aby splynuli se svým okolím. I když se některé výzvy zdály opravdu nesmírně náročné, žáci si souboj sil užili na maximum, a netradiční den jsme tak zakončili s úsměvem na tváři a se zmrzlinou v ruce. Fotografie zde.

Mgr. Petr Curko


Vlak „Československé legie“

Ve dnech 3. a 4. června 2021 jsme využili možnosti prohlédnout si na horažďovickém nádraží vlak „Československé legie“. Prohlídky s možným výkladem se zúčastnilo několik tříd prvního stupně. Akce se všem velice zdařila, protože byla doprovázena výkladem šikovných legionářů, kteří se skupinami tříd prošli jednotlivé vagóny a vrátili se s nimi do doby našich pradědečků. Na jejich poutavé, vtipné a názorné vyprávění si rádi vzpomeneme. A co nás ještě čeká? Všichni máme naplánované školní výlety a děti se samozřejmě těší na konec školního roku a na letní prázdniny. Fotografie zde.

Za kolektiv 1. stupně, ZŠ Blatenské Mgr. Milena Peroutková.


Stříbro z Global Teacher Prize míří do Horažďovic

Školní rok 2020/2021 beze sporu patřil k těm nejnáročnějším za poslední dobu. Pandemie zcela nového viru na poměrně dlouhý čas ochromila fungování státu a školy byly nuceny neprodyšně uzamknout své vchody. Žáci a učitelé usedli k obrazovkám moderní techniky a většině rodičů přibylo nebývalé množství starostí. I přes všechny překážky je ale dobré umět najít pozitivní zprávy. A jedna taková nedávno dorazila i na naši školu. Pan učitel Petr Curko byl počátkem ledna společně s dalšími asi 130 učiteli z České republiky nominován do odborné soutěže Global Teacher Prize, jejímž cílem je podpora kvalitních pedagogů. Během dlouhého putování soutěží bylo zapotřebí představit porotě složené z odborníků na školství své didaktické a pedagogické vize, odhalit inovace zaváděné do výuky, nastínit úspěchy dosažené se svými žáky a absolvovat několikerou návštěvu odborníků na svých hodinách. To vše nakonec vyústilo v získání krásného druhého místa. Hlavní důvody pro udělení tohoto ocenění shrnula porota ve své závěrečné zprávě takto: „Petr Curko porotu zaujal svým silným zaujetím pro práci se žáky s cílem probudit v nich zájem o přírodní vědy. Realizuje vysoce kvalitní badatelskou výuku postavenou na racionálním vědeckém základu směřující k praktickému využití. Usiluje také o propojení oborů, učí děti pracovat s chybou, protože slepá ulička do vědeckého poznání patří. Je velmi kreativní a originální ve vymýšlení netradičních metod a forem práce, které propojuje s běžným životem žáků. V hodinách také využívá čtenářskou gramotnost a podobné techniky, sám si vymýšlí další nadstavby. Intenzivně se zaměřuje na práci nejen s nadanými žáky. Svou pozornost věnuje i kultivaci sociálních vztahů ve třídách. Jeho komunikace je nedominantní, poklidná a vedoucí k jasnému cíli. Je autorem řady výukových videí z doby distanční výuky, které dnes zná téměř celá republika. Má velké zaujetí pro učitelskou profesi a zralý projev se schopností zarámovat svou práci do širšího kontextu.“ Nejen za pedagogický sbor ZŠ Blatenská srdečně blahopřejeme.

Mgr. Jaroslava Šimková (ředitelka ZŠ Blatenská)


Projektová výuka chemie

Zcela nová učebna přírodních věd a závěr nesmírně náročného školního roku – to je kombinace, která přímo nabádá k využívání moderních způsobů vzdělávání žáků. Jedním z nich je takzvaná problémová výuka, v rámci níž je zapotřebí popasovat se s často náročnou výzvou. Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Při využití problémové výuky přestává být pedagog středobodem dění, ale přesouvá se do role nenápadného rádce. Žáci tak přebírají zodpovědnost za výsledek práce, získávají silnou motivaci k učení, využívají doposud získané vědomosti, učí se spolupracovat a zaujímají globální postoj k předloženému problému. Hodinu problémového vyučování si nedávno mohli vyzkoušet žáci 8. A. Úkol zněl poměrně jednoduše: „S využitím vybavení učebny chemie vytvořte jednoduchý hasicí přístroj, který bude fungovat na základě reakce jedlé sody a kvasného octu.“ Na první pohled se jedná o velmi snadný úkol. Když se ale týmy žáků pustily do práce, velmi brzy začaly narážet na jeden problém za druhým. Jak zařídit, aby byl hasicí přístroj jednoduchý, ale zároveň účinný? Jak k sobě pospojovat jednotlivé díly? Bude prototyp spolehlivý? Stačí vůbec na uhašení alespoň malého plamínku? Jestli vedlo úsilí našich žáků ke zdárnému cíli, na to se můžete podívat ve fotogalerii zde.

Mgr. Petr Curko


Archivní články

Články ze školního roku 2020/2021 naleznete zde.

Články ze školního roku 2019/2020 naleznete zde.