AKTUALITY

Žáci ZŠ Blatenská již brzy v televizi

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, pokud vám to čas dovolí, nalaďte si v pátek 30. září na svých analogových či digitálních přijímačích televizní kanál ČT :D, kde bude ve 14:45 odvysílán premiérový díl dobrodružného vzdělávacího pořadu Už tam budem?, v němž se tentokrát představí tým složený ze žáků naší školy (konkrétně Josef Behenský, Markéta Benediktová, Jan Slavíček, Antonín Šimánek a Veronika Švambergová). Díl bude reprízován v neděli 2. října od 12:35 na stejném kanále. Pokud vám nevyhovuje ani jeden termín, můžete pořad po odvysílání v televizi kdykoliv zhlédnout v digitálním archivu České televize na těchto internetových stránkách: https://decko.ceskatelevize.cz/uz-tam-budem. A jak už jsme několikrát avizovali, rozhodně se máte na co těšit!

Mgr. Petr Curko


Adaptační den 1. tříd

Dne 1. září nastal pro „prvňáčky“ očekávaný den, kdy poprvé usedli do školních lavic. Aby se děti snadněji poznaly, naplánovaly pro ně třídní učitelky společně s výchovnou poradkyní adaptační den. Pestře připravené dopoledne si děti užily v Panské zahradě. Nejprve se seznámily se zásadami pobytu v přírodě a tříděním odpadu. Poté zábavnou formou poznávaly svůj nový třídní kolektiv, účastnily se různých her zaměřených na rozvoj důvěry, prohloubení vzájemného poznávání, na nastartování spolupráce mezi žáky a řešení konfliktních situací. Při těchto hrách si děti procvičily nejen svou fyzickou zdatnost, ale i prostorovou orientaci a rychlost. S nadšením plnily zadané úkoly, za což byly následně odměněny nejen pochvalou a jásotem svých spolužáků, ale i sladkou odměnou. Půjdete-li se projít Panskou zahradou, možná si všimnete důmyslně postavených příbytků pro různé živočichy. Děti je stavěly s obrovským zájmem a zaujetím. Vznikly tak domovy pro veverky, ježky, myšky, různé mravenčí a hmyzí hotely. Možná kolemjdoucí zaslechli písničky, kterými děti vábily zvířátka do svých domečků. Adaptační den se velice vydařil a my přejeme našim novým žáčkům - prvňáčkům spoustu krásných společných zážitků a hlavně hodně úspěchů ve škole. Fotografie zde.
Mgr. Milena Peroutková, Mgr. Eva Nováková, třídní učitelky, ZŠ Blatenská


Prázdniny ve školní družině

Že o hlavních prázdninách do školy děti nechodí? Že se zde jen předělává, opravuje, natírá a maluje, uklízí? Že je o prázdninách škola zavřená? Veliký omyl! V naší škole jsme v prázdninové družině přivítali nejen děti ze ZŠ Blatenská, ale i děti ze ZŠ Komenského. A rozhodně jsme se nenudili. Dokonce i počasí nám přálo. V červenci bylo doslova jako malované, v srpnu se trochu pokazilo, ale ven jsme se nakonec dostali každý den. Ve školním prostředí jsme trávili jen nejnutnější dobu, než jsme se ráno všichni sešli, a pak jsme vyráželi za dobrodružstvím. Hráli jsme si, kreslili, sportovali, soutěžili, poznávali nové věci, cestovali, našlapali jsme spoustu kilometrů. Dobyli jsme hrad, ochočili jsme si draka, stali se z nás lovci dinosaurů. Prožili jsme prima dopoledne v knihovně. Podrobně jsme se seznámili s prací hasičů v místní stanici. Navštívili jsme záchranku, kde jsme zažili i výjezd záchranářů. Absolvovali jsme exkurzi u Policie ČR, zde nás čekala nejen ukázka zbraní a vybavení, ale dokonce celá policejní jednotka včetně náčelníka. Poděkování patří všem, kteří se na prázdninovém programu podíleli - vychovatelkám, zástupcům organizací a složek, kteří se dětem věnovali, i paní kuchařkám ve školní jídelně Blatenská, protože bez dobrého oběda by zážitky nebyly úplné. Užili jsme si kamarádů, navázali jsme nová přátelství. Také jsme si zašli na zmrzlinu a jen tak jsme lenošili. Ale jenom chvilku, protože při všech těch dobrodružstvích nám na lenošení nezbyl čas. Fotografie zde.
Za vychovatelky ŠD Blatenská Radka Benešová Šperlíková


Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023

Nabídku kroužků pro šk. rok 2022/23 si můžete prohlédnout zde (pro 1. st.) a zde (pro 2. st.). Kroužky probíhají od října do dubna, kromě kroužku Mažoretky, který končí až v červnu (záleží na termínech vystoupení). Cena kroužků je 400 Kč za školní rok, kromě kroužků: Mažoretky – 650 Kč a Keramika – 400 Kč + 150 Kč za materiál (celkem 550 Kč). Kroužek Českého jazyka a Matematiky pro 9. ročník je zdarma. Přihlášky vyzvedněte u třídního učitele Vašich dětí, vyplněné přineste nejpozději do konce září.


Informace školní jídelny k počátku školního roku 2022/2023

Obědy pro strávníky, kteří platí bezhotovostně, jsou automaticky přihlášeny od druhého dne po nástupu do školy v novém školním roce. Strávníci, kteří hradí obědy v hotovosti mají obědy přihlášené až po zaplacení určené částky. Den předem si mohou strávníci přihlásit nebo odhlásit oběd telefonicky na tel. čísle 376 512 315, email vedoucijidelny@zsblatenska.horazdovice.cz


Další informace ke školnímu roku 2022/2023

Třídní schůzky:
5. září: 2. - 5. ročníky
6. září: 6. - 7. ročníky
7. září: 8. - 9. ročníky
30. listopadu: 1. - 9. ročník
26. dubna: 1. - 9. ročník

Ředitelská volna
pátek 18. listopadu 2022
středa 21. prosince 2022
čtvrtek 22. prosince 2022

Adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. tříd
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Střelské Hoštice
14. 9. - 16. 9. 2022 třída 6. A – ped. dozor: Mgr. Andrea Jarešová, Mgr. Šárka Zeithamlová
3. 10. - 5. 10. 2022 třída 6. B – ped. dozor: Mgr. Petra Jánská, Mgr. Šárka Zeithamlová

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí
6. září 2022 třída 1. A – ped. dozor – Mgr. Milena Peroutková, Mgr. Šárka Zeithamlová
7. září 2022 třída 1. B – ped. dozor – Mgr. Eva Nováková, Mgr. Šárka Zeithamlová


Organizace výuky 1. týdne

Organizace 1. týdne:
Čtvrtek 1. září 2022
zahájení 8:00, konec 8:45, oběd 10:00 - pouze přihlášení žáci
pátek 2. září 2022
1. a 2. vyuč. hodina - třídnické práce, třídní učitelé budou ve svých třídách, od 3. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu: 1. stupeň nejpozději do 12:40, 2. stupeň nejpozději do 13:35
Od pondělí 5. září 2022 vyučování podle rozvrhu hodin.

1. třídy:
pátek 2. 9.: do 10:00
pondělí 5. 9.: do 11:00
od úterý 6. 9. dle rozvrhu


Zápis do ŠD a ŠK

Zápis pro školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022 v době od 8:00 do 16:00 hod ve školní družině, 1. patro. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně.
Přihlášky budou k dispozici u zápisu. Osobní přítomnost zákonného zástupce není nutná, přihlášku může
1. 9 .2022 vyzvednout žák a následující den odevzdá vyplněnou vychovatelce.
Přihláška je také ke stažení na webových stránkách školy. Je ale nutné žáka 1. září přihlásit (telefonicky nebo mailem) a následující den poslat vyplněnou přihlášku.

Vstup do školy a školní družiny hlavním vchodem. Od 10:00 vstup zadním vchodem z Mayerovy ulice.

Informace na tel.: + 420 702 748 473, e-mail: skolnidruzina.hdblat@seznam.cz


Organizace školního roku 2022/2023

Organizaci školního roku 2022/2023 naleznete zde.


Rozloučení s žáky devátých ročníků aneb Motýlci, leťte!

S koncem června přichází čas, kdy brány naší školy opouštějí deváťáci a rozlétají se do světa, vstříc své nové životní pouti. Pro ně se tento významný a toužebně očekávaný den odehrával v prostorách hotelu Prácheň, kde proběhlo slavnostní ukončení jejich školní docházky, včetně předání vysvědčení. Po uvítání nedočkavých hostů, převážně rodičů, se úvodního slova tradičně ujaly paní místostarostka Ing. H. Kalná a paní ředitelka Mgr. J. Šimková. Mezi hosty seděla též paní zástupkyně Mgr. H. Stulíková. Na přání deváťáků obohatili již tak pestrý program dvěma zazpívanými skladbičkami roztomilí prvňáčci. Po nich následovalo vystoupení samotných tříd 9. A a 9. B. Pomyslné okénko do duše obou kolektivů otevřely třídní učitelky, když se ohlédly do historie té společně strávené školní jízdy. Na chvilky školních let učení – mučení zavzpomínaly ve svých projevech i žákyně obou ročníků. Finalisté kromě vysvědčení obdrželi drobné dárečky od svých učitelek, školy a MÚ. Někteří z nich dokonce s pochvalným oceněním za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy či obětavou práci pro třídu. Třešničkou byla závěrečná videa zachycující průřezem všemožné momenty ze školních lavic a rozproudila tak vlnu vzpomínek, zážitků, smíchu, ale i lítosti a dojetí, s uvědoměním si, že se už nikdy nevrátí. Úžasnou atmosféru v sále završilo poslední sdílení věnované našim žákům – Největším učitelem je život sám, zakončený výzvou Motýlci, leťte ! A nemohlo chybět to nejtěžší – loučení - smutné, bolestné, plné slz. Loučení, které uzavírá jednu kapitolu života, aby se mohla začít psát další, nová.
Věříme, že si s sebou žáci ze školy odnesli kromě milých vzpomínek také co nejpevnější základy pro nadcházející život a ze srdce jim přejeme jen samé úspěchy. Naše poděkování patří bezesporu také rodičům za průběžnou spolupráci a velkou podporu, kterou nám při vzdělávání dětí poskytli. Přejeme všem krásné pohodové slunečné léto, neubíhající prázdniny, dovolenou a hodně pozitivní energie a sil na nových školách. Fotografie zde.
Mgr. Andrea Jarešová, třídní učitelka 9. A


Žáci ZŠ Blatenská v záři reflektorů

Jelikož si na naší škole při práci s nadanými žáky rozhodně neklademe malé cíle, rozhodli jsme přihlásit do známé televizní soutěže s názvem Už tam budem?, která vzniká pod záštitou České televize. Soutěž je zaměřena hlavně na přírodní vědy a jejich využití v praktickém životě a má ambice divákům naznačit, jak funguje svět kolem nás a vnuknout jim myšlenku, že je lépe býti tvůrcem, než pouhým uživatelem techniky a technologií. Napínavým pořadem, v němž mezi sebou pověřují síly pětice žáků ze dvou různých škol, provází dvojice moderátorů Pan Továrník a Ducháček. Tým naší školy byl složen ze žáků Jan Slavíček (8. A), Josef Behenský a Veronika Švambergová (oba z 8. B) a Markéta Benediktová a Antonín Šimánek (oba z 9. B). Soupeřem naší pětice pak byli žáci ze ZŠ Zbiroh. Natáčení se uskutečnilo v plzeňském Techmania Science Center a bez chození kolem horké kaše musíme říci, že se jednalo o životní zážitek. Ihned po příjezdu už na žáky čekal televizní štáb složený z velkého množství kameramanů, osvětlovačů, techniků či kostymérů. Pokyny soutěžícím předávala paní produkční a poslední slovo měl vždy pan režisér, který přísným okem rozhodoval o kvalitě natočených záběrů. Jednotliví žáci museli v průběhu natáčení prokázat především znalosti, dovednosti, fyzickou průpravu a schopnost pracovat v týmu. Odpovídali na otázky z kosmologie, lezli po lanovém žebříku, snažili se složit zařízení pro levitaci magnetů, závodili ve sběru potravinových boxů pro vesmírnou výpravu, přepravovali životodárnou vodu, pomáhali rozklíčovat chemické experimenty nebo se pokusili uhádnout slavnou osobnost. Jak jízda našich žáků dopadla, se ovšem dozvíte až v září na kanále ČT:D (o termínu vysílání budeme včas informovat). A vězte, že je rozhodně na co se těšit! Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko – vedoucí žákovského týmu


Rafťáci deváťáci na Otavě

Třídy 9.A a 9. B bedlivě sledovaly vývoj počasí na 21. června 2022, na den, kdy měly v plánu jednu z posledních školních akcí závěru školního roku - sjezd řeky Otavy. Sešli jsme se na vlakovém nádraží a odsud odjeli vlakem do nedaleké Sušice. Na místě, u břehu řeky jsme se rozdělili do pěti týmů, oblékli vesty, vzali pádla a po instruktáži Vojty a Kamči hurá na vodu! Na raftech na nás z řad učitelů dohlíželi zkušený pan učitel Petr Curko, tělocvikářka a sportovkyně Tereza Jandová, nechyběla ani naše paní třídní učitelka Andrea Jarešová a nakonec paní učitelka Šárka Zeithamlová, která nás všechny po celou dobu natáčela a fotila a velmi si to užívala. Ta byla v tento den mimořádně akční. Nejprve nám spadla do vody, když se snažila na mobil natočit jak sjíždíme první jez. Ale vůbec ji to neodradilo a krátce po startu vyprovokovala vodní bitvu mezi všemi týmy. Nikdo z nás nezůstal suchý, voda z nás kapala jako z hastrmanů. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my jsme průběžně usychali. U Velkých Hydčic nabral se svým chlapeckým týmem velké tempo pan učitel Curko. Za to my ostatní jsme dojížděli na pohodu ke kempu, kde jsme si udělali zastávečku na občerstvení a nabrání dalších sil. Asi celkem po čtyřhodinové plavbě po průzračné vodě Otavy a jejími pohádkově malebnými zákrutami jsme dopluli do cíle, do Horažďovic. Na závěr jsme se na jezu ještě společně vyfotili a s humornými vzpomínkami a dobrou náladou z krásného dne se rozešli vstříc svým domovům.
Děkujeme všem učitelům i instruktorům, kteří se s námi vydali za nevšedními zážitky. Fotografie zde.
Adéla křižanová, Natálie Mašková, žákyně 9. A a Mgr. Andrea Jarešová, třídní učitelka 9. A


Výprava na „horažďovický Klondike“

Na konci školního roku 2021/2022 se vybraní žáci 9. ročníků vypravili na již tradiční rýžování zlata na řece Otavě, a to pod odborným dohledem geologa Aleše Červeného z Městského muzea Horažďovice. Šlo o pomyslnou zlatou tečku za právě končící životní etapou žáků, kterým zbývá již několik posledních okamžiků na základní škole. Samotné latinské označení zlata pojmem aurum pochází z antického aurora, což lze přeložit jako ranní záře či východní země. Věhlasní starověcí myslitelé a středověcí alchymisté prahnoucí po kameni mudrců si zlato spojovali především se životodárným Sluncem. A z pohledu dnešní vědy se musíme pousmát nad tím, jak blízko byli pravdě. Podle současných teorií vznikla většina pozemského zlata při obřích kolizích vesmírných supernov, které se zcela vymykají lidským představám. A v okamžiku, kdy se z vesmírného prachu začala formovat naše rodná planeta, stalo se i zlato jedním z přítomných stavebních materiálů. Vzhledem k jeho velké hmotnosti kleslo zlato do hlubin roztaveného zemského pláště, odkud bylo na zemský povrch po miliony let vymýváno vodou o teplotě několika set stupňů Celsia. Zde tento cenný kov ležel beze změny až do okamžiku, kdy si ho začali všímat první lidé. Ale to už je známý příběh. Řeka Otava, utvářející typický krajinný ráz Horažďovicka, byla jako významný zdroj zlata využívána již samotnými Kelty, kteří ji pojmenovali výrazem Atava, neboli Bohatá řeka. V současné době je většina otavského zlata vytěžena, ale přesto se nám za využití rýžovacích pánví povedlo získat několik desítek zlatých plíšků (takzvaných zlatinek). Ty pro nás mají hodnotu spíše citovou, jelikož zbohatnout se na nich rozhodně nedá. K bohatství v jakékoliv podobě už si žáci budou muset vyšlapat svou vlastní cestu. Fotografie zde.

Mgr. Petr Curko


Pomozte žákům dotknout se vesmíru

Vážení rodiče a přátelé školy, tímto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o podporu jedinečného projektu, do kterého se žáci naší školy pouští pod vedením pana učitele Curka. Školní vědecký tým složený z aktivních a šikovných žáků si vytyčil cíl, který doslova boří veškerá zemská měřítka – totiž sestavit malou sondu, jež bude na podzim 2022 vyslána na samotnou hranici vesmíru. Sonda bude mimo jiné vybavena spoustou profesionálních senzorů pro snímání velkého množství dat (od teploty až po radioaktivní záření) a také bude obsahovat fotoaparát, který zdokumentuje zakřivení naší rodné planety. O veškerých krocích žáků budeme průběžně informovat na elektronických kanálech školy. Nyní už ale samotná prosba – jelikož je celý projekt finančně nesmírně náročný, vytvořili jsme se žáky crowdfundingovou kampaň, v rámci které nás můžete finančně podpořit libovolnou částkou (veškeré investice budou samozřejmě dokladovány fakturami). Vedle finanční podpory nám nesmírně pomůže, pokud budete povědomí o našem projektu šířit na sociálních sítích či mezi své známé. Děkujeme, že našim žákům umožníte učit se způsoby, které by se ještě před nějakou dobou daly označit jako sci-fi. Veškeré podpory si nesmírně vážíme.

Odkaz na kampaň: https://www.hithit.com/cs/project/10970/umoznete-zakum-zs-blatenska-dotknout-se-vesmiru


Horažďovická děvčata v top desítce Česka a Slovenska

Ve čtvrtek dne 21. dubna se zraky mnoha žáků, učitelů a rodičů upínaly na Kongresové centrum v Praze, kde se uskutečnilo finále 13. ročníku soutěže v prezentačních dovednostech s názvem Prezentiáda. Na dechberoucí finálové klání dorazilo celkem 36 týmů složených ze žáků českých a slovenských škol. A rozhodně nešlo o žáky ledajaké! Všichni účastníci totiž museli o svých schopnostech přesvědčit odborné porotce již v průběhu školních a krajských kol. Pomyslný prapor našeho kraje nesly plzeňské Masarykovo gymnázium a ZŠ Blatenská z Horažďovic. Náš tým se skládal z nerozlučné dvojce tvořené Evou Blahoutovou a Markétou Benediktovou ze třídy 9. B. Děvčata si přibližně týden před finále musela vybrat ze dvou nabízených témat (Něco nad námi a Heuréka), vypracovat líbivou prezentaci a v průběhu pěti minut svého výstupu měla přesvědčit porotu a diváky o svých prezentačních dovednostech. A že bylo na co se dívat. Dívky totiž vsadily na propojení komediálních a naučných prvků a zahrály si na šiřitelky nové kočičí víry, jejímž dogmatem je myšlenka, že žijeme v mozku velké nadpozemské kočky. Milí čtenáři, ještě než začnete kroutit hlavami, považte sami. Jak je možné, že kočky popírají gravitační zákony a vždy dopadnou na všechny čtyři končetiny, zatímco chléb se rozplácne namazanou stranou o zem? Jak to, že obrys kontinentů vypadá jako kočka hrající si s Austrálií? Znáte jiné zvíře, které si dovolí zabrat gauč, rozbít vázu po babičce, vyjíst půlku lednice, ale přesto nejen že není z domu vyhozeno, ale dokonce je stále milováno? A všechny ty nepopiratelné historické důkazy – až fanatické uctívání koček ve starověkém Egyptě, indická bohyně Shashthi jezdící na obrovské kočce či evropské satanistické rituály spočívající v líbání kočičích konečníků. Tak co, stali jste po přečtení našich pravd svědky kočičími? Nebo jste prokoukli obrovskou směsici polopravd, mýtů a fake news? A přesně toto dilema měla soutěžní prezentace žákyň vyvolat. Reakce porotců a diváků byly veskrze nadšené a od jedné porotkyně dokonce obdržel náš tým úžasných 98 bodů ze 100. Medaile sice nakonec nezacinkaly, ale být v top desítce Česka a Slovenska, to je sám o sobě úspěch obrovský. A jak pravil Nelson Mandela: „I never lose, I either win or learn.“ Děvčata v průběhu soutěže vyhrála sama nad sebou – nejen že prokázala zarputilost v období přijímacích zkoušek na střední školy, ale především získala nepřeberné množství zkušeností, dovedností a rad od profesionálů, kteří se prezentováním a vystupováním před publikem živí. A z toho mohou žákyně čerpat po celý svůj život. Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme jim za reprezentaci nejen školy, ale vlastně i Horažďovic.


Velký úspěch v soutěži prezentačních dovedností

První dubnový den se v krajských městech odehrálo 2. kolo soutěže prezentačních dovedností s názvem Prezentiáda. Realizační zázemí pro Plzeňský kraj poskytlo Mikulášské gymnázium, do kterého se sjelo devět týmů složených ze žáků ZŠ a gymnázií. Všichni účastníci o svých nadstandardních dovednostech přesvědčili již v průběhu kol nominačních, takže konkurence byla opravdu vysoká. ZŠ Blatenská vyslala hned dva týmy s originálními názvy Kecálkové a Švábíci. Jako první z našich žáků prezentoval Pepa Behenský z 8. B (tým Švábíci), který se zamýšlel nad tím, co by se stalo, kdyby se naše planeta přestala otáčet kolem své osy. Pepův výkon doslova uchvátil všechny přítomné. Chlapec ale bohužel postoupit nemohl, protože mu chyběla týmová spolužačka, která onemocněla. Příští rok si ovšem určitě pojede pro vítězství. Za Kecálky prezentovala děvčata Markéta Benediktová a Eva Blahoutová ze třídy 9. B. Dívky odhalily šťavnatá témata, o kterých žáci diskutují během přestávek. A jelikož byl jejich výstup vskutku originální, vybojovala si děvčata postup do národního finále. Srdečně gratulujeme. Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko (vedoucí soutěžních týmů ZŠ Blatenská)


Příběhy našich sousedů

S přispěním Místního akčního sdružení Pošumaví navázala ZŠ Blatenská na začátku školního roku těsnou spolupráci s organizací Post Bellum, která školám nabízí účast ve vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů. Díky tomuto projektu se žáci za dohledu svých učitelů a profesionálních historiků stávají na několik měsíců filmovými dokumentaristy. Jejich úkolem je totiž oslovit místního pamětníka, natočit s ním kvalitně a poutavě vedený rozhovor o hlavních událostech z jeho života, prozkoumat archivy, zdigitalizovat získané fotografie a na samotný závěr vytvořit rozhlasovou či televizní reportáž. Tým ZŠ Blatenská byl tvořen šesti šikovnými děvčaty z devátých ročníků, konkrétně Markétou Benediktovou, Evou Blahoutovou, Annou Listopadovou, Natálií Řepíkovou, Sophií Vierou Simičovou a Natálií Těžkou. Svůj laskavý souhlas s natáčením rozhovoru poskytla paní Božena Saláková, která se narodila několik málo let před druhou světovou válkou. Paní Saláková žákyním odvyprávěla hořkosladký příběh, jenž byl celý protkán jasně zřetelným motivem – totiž láskou k divadlu. Jak se děvčata zhostila rolí typu režie, scénář, kamera, zvuk či střih, můžete posoudit na následujícím videu. Přejeme Vám příjemnou podívanou. Odkaz zde.


9. A ve znamení vítězství WOCABEE šampionátu

Je pondělí 15. listopadu, blíží se 12. hodina. Žáci třídy 9. A netrpělivě sedí v lavicích učebny německého jazyka. Oči mají upřené na interaktivní tabuli, na které se mají každým okamžikem objevit výsledky krajského kola jazykového šampionátu Wocabee. Ten se konal od 3. do 12. listopadu 2021 a tým deváťáků do něho postoupil po dosaženém vítězství v okresním kole. Nutno zdůraznit, že celých deset dní bojovali doslova jako o závod. Hodiny strávené překládáním slovíček a gramatických jevů ve škole při vyučování, o přestávkách i doma. Tisíce nahraných bodů. K tomu nutná dávka vytrvalosti, trpělivosti a snaha dosáhnout cíle. Soutěžní nálada ukázala i soudržnost a vzájemnou spolupráci celé třídy. Spojili jsme se a vyhráli! Na tabuli se konečně objevuje celkový žebříček tříd. S napětím sjíždíme kurzorem na Plzeňský kraj. Naše třída je na 2. místě! Super! Vynikající! Hurááá! Zaplavují nás pocity štěstí a radosti. Přesto nám zvědavost nedá a hledáme, kdo nás porazil. Jedna skupina v angličtině. Takže… v rámci německého jazyka jsme v kraji první. Úsilí se vyplatilo. Zvládli jsme skvěle a pomyslná stříbrná medaile putuje na naši školu. Fotografie zde.
Mgr. Andrea Jarešová , učitelka NJ a zároveň třídní učitelka


Stříbro z Global Teacher Prize míří do Horažďovic

Školní rok 2020/2021 beze sporu patřil k těm nejnáročnějším za poslední dobu. Pandemie zcela nového viru na poměrně dlouhý čas ochromila fungování státu a školy byly nuceny neprodyšně uzamknout své vchody. Žáci a učitelé usedli k obrazovkám moderní techniky a většině rodičů přibylo nebývalé množství starostí. I přes všechny překážky je ale dobré umět najít pozitivní zprávy. A jedna taková nedávno dorazila i na naši školu. Pan učitel Petr Curko byl počátkem ledna společně s dalšími asi 130 učiteli z České republiky nominován do odborné soutěže Global Teacher Prize, jejímž cílem je podpora kvalitních pedagogů. Během dlouhého putování soutěží bylo zapotřebí představit porotě složené z odborníků na školství své didaktické a pedagogické vize, odhalit inovace zaváděné do výuky, nastínit úspěchy dosažené se svými žáky a absolvovat několikerou návštěvu odborníků na svých hodinách. To vše nakonec vyústilo v získání krásného druhého místa. Hlavní důvody pro udělení tohoto ocenění shrnula porota ve své závěrečné zprávě takto: „Petr Curko porotu zaujal svým silným zaujetím pro práci se žáky s cílem probudit v nich zájem o přírodní vědy. Realizuje vysoce kvalitní badatelskou výuku postavenou na racionálním vědeckém základu směřující k praktickému využití. Usiluje také o propojení oborů, učí děti pracovat s chybou, protože slepá ulička do vědeckého poznání patří. Je velmi kreativní a originální ve vymýšlení netradičních metod a forem práce, které propojuje s běžným životem žáků. V hodinách také využívá čtenářskou gramotnost a podobné techniky, sám si vymýšlí další nadstavby. Intenzivně se zaměřuje na práci nejen s nadanými žáky. Svou pozornost věnuje i kultivaci sociálních vztahů ve třídách. Jeho komunikace je nedominantní, poklidná a vedoucí k jasnému cíli. Je autorem řady výukových videí z doby distanční výuky, které dnes zná téměř celá republika. Má velké zaujetí pro učitelskou profesi a zralý projev se schopností zarámovat svou práci do širšího kontextu.“ Nejen za pedagogický sbor ZŠ Blatenská srdečně blahopřejeme.

Mgr. Jaroslava Šimková (ředitelka ZŠ Blatenská)


Projektová výuka chemie

Zcela nová učebna přírodních věd a závěr nesmírně náročného školního roku – to je kombinace, která přímo nabádá k využívání moderních způsobů vzdělávání žáků. Jedním z nich je takzvaná problémová výuka, v rámci níž je zapotřebí popasovat se s často náročnou výzvou. Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Při využití problémové výuky přestává být pedagog středobodem dění, ale přesouvá se do role nenápadného rádce. Žáci tak přebírají zodpovědnost za výsledek práce, získávají silnou motivaci k učení, využívají doposud získané vědomosti, učí se spolupracovat a zaujímají globální postoj k předloženému problému. Hodinu problémového vyučování si nedávno mohli vyzkoušet žáci 8. A. Úkol zněl poměrně jednoduše: „S využitím vybavení učebny chemie vytvořte jednoduchý hasicí přístroj, který bude fungovat na základě reakce jedlé sody a kvasného octu.“ Na první pohled se jedná o velmi snadný úkol. Když se ale týmy žáků pustily do práce, velmi brzy začaly narážet na jeden problém za druhým. Jak zařídit, aby byl hasicí přístroj jednoduchý, ale zároveň účinný? Jak k sobě pospojovat jednotlivé díly? Bude prototyp spolehlivý? Stačí vůbec na uhašení alespoň malého plamínku? Jestli vedlo úsilí našich žáků ke zdárnému cíli, na to se můžete podívat ve fotogalerii zde.

Mgr. Petr Curko


Archivní články

Články ze školního roku 2021/2022 naleznete zde.

Články ze školního roku 2020/2021 naleznete zde.

Články ze školního roku 2019/2020 naleznete zde.