AKTUALITY

Organizace šk. roku 2020/2021

Organizaci školního roku 2020/2021 naleznete zde.


Úřední hodiny během hlavních prázdnin

Úřední hodiny kanceláře ZŠ Horažďovice, Blatenská 540 během letních prázdnin: každé pondělí 8:00 – 12:00.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Seznam potřeb pro žáky 1. tříd naleznete zde.


Když žáci pomáhají

Žijeme to ale ve velmi zajímavé době. Na jedné straně si užíváme benefitů v podobě moderních výdobytků, z historického hlediska relativně pohodlných životů a možnosti koupit si téměř vše, na co pomyslíme, pouhým kliknutím na dotykovou obrazovku ve kteroukoliv denní dobu. Už si ale příliš nechceme přiznat, že za mohutný rozvoj lidské rasy je nám vypisována daň, jejímuž splacení se nelze vyhnout. A kdepak, nebude se jednat o nějakou obálku z běžného úřadu, ale začne se nám připomínat zranitelnost prostředí kolem nás. K jednomu z hlavních cílů moderní školy by tedy určitě mělo patřit zvýšit u dětí, byť i drobně, povědomí o environmentálních problémech současnosti. A žáci ZŠ Blatenská nezůstali jen u teoretického povídání, ale pustili se do spolupráce napříč celým druhým stupněm. A tak se na přelomu kalendářních roků začal školou ozývat cinkot mincí, který se zastavil u hodnoty 8 080 Kč. Přesně tolik žáci vybrali na podporu chovu ohroženého levharta (jinak také pardála) obláčkového v Zoo Praha. Ba co víc, jako škola jsme se stali adoptivními pardálími rodiči. Klobouk dolů, žáci! Seznam žáků, kteří se zúčastnili sbírky, najdete zde, adopční listinu zde.
Mgr. Petr Curko (učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)


Česká televize na hodině chemie

Dne 24. ledna zavítala na Základní školu Blatenská poměrně vzácná a netradiční návštěva, která vytrhla žáky z rutiny všedního dne a u některých dokonce vyvolala příjemné mrazení v zádech. Na ukázkovou hodinu chemie našeho Zlatého Ámose Mgr. Petra Curka se totiž přijel podívat sedmičlenný štáb České televize v rámci natáčení pořadu Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Doba chemická. Vedoucí osobností štábu byla paní režisérka Kamila Vondrová, která se během své kariéry podílela na tvorbě známých pořadů typu 13. komnata, Příběhy slavných nebo seriálu Ulice. A chybět samozřejmě nemohla jedna z předních mediálních tváří České televize – pan doktor Václav Moravec, redaktor, moderátor a vysokoškolský učitel žurnalistiky. Hlavní část natáčení se odehrávala v nové učebně fyziky za účasti žáků 8. A a tématem hodiny byl oxid uhličitý i se všemi jeho ekologickými aspekty. Ve zbytku dne diskutoval pan Moravec s dětmi o jejich vztahu k chemii a s panem učitelem o školství. Natočený materiál využije ČT v pořadu Fokus Václava Moravce, Doba chemická, jehož premiéra je stanovena na úterý 11. února od 20:05 na ČT 24. Již od následujícího dne bude díl pořadu k dohledání v archivu iVysílání ČT.

Mgr. Jaroslava Šimková (ředitelka ZŠ Blatenská)


Na ZŠ Blatenská učí Zlatý Ámos v oboru chemie pro rok 2019

Je tomu již dlouhých 26 let, kdy světlo světa spatřila v současnosti velmi populární anketa Zlatý Ámos, kterou vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura v čele se školským ombudsmanem Slávkem Hrzalem. Jejím hlavním cílem je popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení svých dětí, žáků a studentů významným způsobem přispívají k utváření kvalitního pedagogického prostředí založeného především na vzájemné úctě, týmové spolupráci a zápalu ke svému oboru. Asi nikoho nepřekvapí, že název ankety odkazuje k moravskému rodákovi Janu Amosi Komenskému, jenž si pro své nadčasové pedagogické názory vydobyl přídomek Učitel národů. Postupem let se celý popularizační projekt stal významnou společenskou událostí, do které se v aktuálním, 26. ročníku, zapojili například ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, vybraní radní hlavního města Prahy, Česká televize, skupina ČEZ, Unipetrol Orlen Group či výrobce her a hraček firma EFKO. V anketě se kromě hlavní kategorie, kterou letos vyhrála Pavlína Kopáčiková z mateřské a základní školy Vacov, vybírají i oboroví Ámosové v předmětech český jazyk, matematika, fyzika a chemie. A je naším potěšením oznámit, že jedna ze zlatých korunek určených pro vítěze doputovala na základní školu Blatenská v Horažďovicích, jelikož Zlatým Ámosem Chemikem pro rok 2019 se stal Mgr. Petr Curko, jemuž se podařilo zaujmout odbornou porotu především svým zápalem pro přírodní vědy, který se pravidelně úročí v podobě úspěchů našich žáků ve vědomostních soutěžích. Pomyslnou bránu ke vzrušující cestě za titulem Zlatý Ámos mohou otevřít pouze žáci či členové dětských zájmových sdružení nominací svého oblíbeného pedagoga. Ten následně musí oprávnění nominace potvrdit získáním alespoň sta podpisů, což byla na naší škole otázka pouhých několika dní. A kolotoč se tak mohl roztočit. O jarních prázdninách následovala cesta na regionální kolo, které se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Každý učitel si na regionální kolo mohl vzít tři obhájce, jejichž úkolem bylo svého „mandanta“ představit ideálně vtipnou, neotřelou a originální formou porotě složené z pedagogických odborníků a předchozích Ámosů. Této role se za naši školu zhostila děvčata Alena Karásková, Nikola Kryzanová a Johana Matějková, kterým se povedlo všechny přihlížející několikrát rozesmát scénkou odehranou jak jinak než v laboratorních pláštích. Z každého kraje však mohl postoupit pouze jeden učitel a v kraji Plzeňském byla oním vyvoleným letošní Zlatá Ámoska. Po několika dlouhých týdnech se k nám ale dostala úžasná zpráva o tom, že porota po ukončení všech regionálních kol dala hlavy dohromady a vybrala oborové vítěze. Pan učitel Curko byl následně pozván na slavnostní finále, které se uskutečnilo za účasti kamer kanálu Déčka České televize v kongresovém centru Hotelu Olšanka pod žižkovskou věží. Vrcholem letošního ročníku se stal kantorský bál v Hotelu Ambassador Zlatá Husa na Václavském náměstí, kde došlo k samotné korunovaci všech Zlatých Ámosů před zraky významných osobností českého školství a hlavních partnerů ankety. Kromě šerpy, putovní korunky a zajímavých drobností si pan učitel odvezl pozvání od společnosti Unipetrol na Báječný den s chemií pro své žáky, který se uskuteční na konci června v plzeňském Techmania Science Center. Pro všechny pozvané se bude jednat o pomyslnou zlatou tečku za velkým úspěchem člena kantorského sboru základní školy Blatenská, příhodně okořeněnou záblesky vzrušujících chemických pokusů. (Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy)


Fyzika ve zbrusu novém

Každodenní nabíjení mobilního telefonu, namáhavá chůze po schodech do vyššího patra domu či změření venkovní teploty pro výběr ideálního outfitu – pro mnohé všední rutina, za kterou se ovšem skrývají vzrušující fyzikální zákony. A přestože se tato pravidla fungování našeho světa mohou zdát někomu až příliš složitá, mají jednu nepopiratelnou výhodu. Platí pro všechny lidi stejně, nehledě na pohlaví, rasu či náboženské vyznání. Je tedy jedno, jestli nám červené jablko spadne na hlavu v Čechách či ve Španělsku. Boule bude vždy stejně velká. Ať chceme nebo ne, fyzika patří spolu se svými sestrami matematikou, biologií a chemií k velmi důležitým přírodním vědám, které formují náš současný způsob života. A právě proto se české školství začalo v posledních letech významným způsobem zajímat o úroveň přírodovědné gramotnosti žáků. Aktuálním trendem získávání vědomostí a dovedností v jednotlivých přírodních vědách je takzvaná badatelsky orientovaná výuka, v níž si žáci osvojují základ vědeckého myšlení. Díky němu si pak děti dokáží klást zvídavé otázky, mohou porozumět současným lidským znalostem a uvědomit si, jak věda formuje naše duševní, kulturní a materiální prostředí. A je naším milým potěšením oznámit, že ZŠ Blatenská s významným přispěním finančních prostředků především z fondů Evropské unie realizovala v několika posledních měsících významný projekt na kompletní rekonstrukci a modernizaci učebny fyziky. Od ledna roku 2019 tak může výuka fyziky probíhat dle současných nejpřísnějších standardů. Učebně vévodí moderní elektronická tabule Smart, každý žákovský stůl je vybaven monitorem s plně dotykovou obrazovkou a nedílnou součástí pracovny jsou didaktické sady Pasco s mnoha bezdrátovými senzory, mezi kterými dominují zejména pH metr, teploměr, siloměr, senzor polohy či vozítko osazené senzory kinetickými. Hodiny fyziky se tak do budoucna budou moci odehrávat s využitím kombinace názorných didaktických pomůcek a plně digitalizovaného prostředí, které je pro současné žáky zcela přirozené a intuitivní. Věříme, že se jedná o další významný krok, jenž v mladých lidech vzbudí lásku k sice náročným, ale nesmírně zajímavým přírodním vědám. A kdo ví, třeba právě do současných školních lavic v Horažďovicích usedá budoucí český Elon Musk. Fotografie zde. (Mgr. P. Curko)


Archivní články

Články ze školního roku 2019/2020 naleznete zde.