AKTUALITY

Zápis žáků do 1. tříd

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Zápis proběhne v úterý 4. dubna 2023 od 13:00 do 18:00
Zvažuje-li zákonný zástupce odklad povinné školní docházky dítěte, vyplní kromě žádosti o přijetí i žádost o odklad. Ta musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad a potřebná doporučení k odkladu povinné školní docházky je nutné škole doručit do 31. 5. 2023.
Dítě, které mělo odklad ve školním roce 2022/2023, musí být i v letošním roce do školy zapsáno!

Tyto dokumenty můžete přinést v den zápisu předvyplněné:

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce (ke stažení ve formátu PDF, DOCX)
Dotazník pro rodiče (ke stažení ve formátu PDF, DOCX)
Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ve formátu PDF, DOCX)

Další dokumenty k nahlédnutí:

Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy


Geologie formou pookénkové animace

Geologie, tedy nauka zaměřující se na procesy neživé přírody v rámci známého vesmíru, patří mezi biologickými vědami k těm vůbec nejméně oblíbeným. Mnoho z odrostlejších čtenářů se určitě ještě dnes zachvěje při vzpomínce na velmi abstraktní krystalografické soustavy, kterým většinou porozuměl pouze zlomek třídy. Na ZŠ Blatenská se ale snažíme, aby se výuka geologie mnohem více opírala o motivační prvky, které žákům mohou ukázat, že pozice této nesmírně důležité vědy je v mnoha případech neoprávněná. Příkladem může být nedávno realizovaná vzdělávací aktivita, v rámci níž dostali žáci za úkol propojit představení libovolné přírodní katastrofy s technikou stop motion (pookénkové animace). Jedná se o známý animační postup, při němž je reálný objekt mezi jednotlivými snímky ručně upravován a posouván o malé úseky tak, aby po spojení vyvolala animace dojem kontinuálnosti. Asi netřeba zdůrazňovat, že čeští filmoví tvůrci v rámci této metody vždy patřili ke světové špičce – jména jako Jiří Trnka nebo Břetislav Pojar určitě hovoří za vše. I když se jedná o metodu krásnou, patří k časově nesmírně náročné. O to větší poklona náleží žákům, kteří se s výzvou dokázali popasovat. V přiloženém videu je zpracovaná erupce japonské hory Fudži a jeho autorkami jsou Nikola Červenková, Elena Fleischmannová a Karolína Prchalová z 9. A.

Mgr. Petr Curko (vyučující přírodopisu)


JÁ KOBLÍŽEK, KOBLÍŽEK, NA MÁSLE SMAŽENÝ, NA OKNĚ CHLAZENÝ…
aneb MASOPUST DRŽÍME, NIC SE NEVADÍME…

Bujarým masopustním úterkem lidé dříve zahajovali čtyřicet dní trvající půst, který se dodržoval až do Velikonoc. O masopustním veselí se u nás sice dochovaly písemné zprávy již ze 13. století, ale samotná tradice pochází z antických dob, kdy se ve starém Řecku konaly oslavy boha Dionýsa, tzv. bakchanálie – příchod nového vegetačního roku.
I staří Slované slavili konec zimy a dnešní rej masek i další masopustní zvyky tak mají svůj původ v předkřesťanských slovanských obřadech a oslavách. Při masopustním veselí se příliš nehledí na štíhlou linii. K tradičním dobrotám tohoto období patří koblihy, boží milosti a pochoutky ze zabijačky.
Smaženými koblížky si v závěru února připomněli masopustní čas i žáci 3. B. Dopoledne společnými silami zadělali kynuté těsto. Zatímco ve třídě probíhala angličtina a informatika, těsto pěkně vykynulo, až ho byla plná mísa. Ve školní kuchyňce žáci namoučili val, paní učitelka válela z těsta placku, děti se střídaly při vykrajování koblížků malou skleničkou. Při práci žáci vyprávěli pohádku O koblížkovi. A pak se smažilo, zdobilo domácími švestkovými povidly a šlehačkou a mlsalo. Několika chutnými koblížky žáci podarovali vedení školy, pana školníka i paní vychovatelky. Všem opravdu chutnalo. Fotografie zde.
Marie Krejčová, tř. uč.


Škola volá - 3. setkání

Dne 16. 3. 2023 jsme opět přivítali rodiče s budoucími školáčky. Tentokrát se vše odehrávalo na 2. stupni. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť s pestrými úkoly. Všichni přítomní mohli zhlédnout pohádku s vlastnoručně vyrobenými postavičkami, vykouzlit si zázračné lektvary, odnést si obrázek s pohádkovými bytostmi, který si sami poskládali. Zaujaly je však i další aktivity, a to hraní na boomwhackers, zpívání dětských písniček, hrátky s německými slovíčky, ale i skotačení v tělocvičně. Doufáme, že si malí školáčci odpoledne užili a odnesli si nejen drobné odměny, ale hlavně zážitky. Těšíme se na další setkání. Fotografie zde.


Zábavné odpoledne pro předškoláky

Rodiče budoucích školáčků měli již podruhé v tomto roce možnost navštívit naši základní školu. Pod vedením našich pedagogů z 1.stupně si tentokrát děti vyzkoušely výtvarné, hudební, sportovní, interaktivní a robotické aktivity. Vyráběly papírové větrníky, z geometrických tvarů sestavovaly klauna, skládaly puzzle, za doprovodu klavíru a houslí zpívaly lidové písně, tančily tanečky a hrály na rytmické nástroje. Velký zájem vzbudila interaktivní dotyková tabule, kde děti doplňovaly logické řady, hledaly obrázky k písmenkům, procvičily si znalost hodin. Zajímavostí byla práce s robotickou včelkou, která podle zadaných pokynů postupovala k cíli po dráze ve čtvercové síti. V tělocvičně na děti čekala překážková dráha na téma „zvířátka v lese“, slalom s florbalovou holí a střelbou na bránu i tanečky v italsko - brazilských rytmech s pompony a hůlkami. Rodiče i děti projevili o akci velký zájem, dostavili se v hojném počtu, domů odcházeli se spoustou hezkých zážitků. Fotografie zde.


Verbování svatého Řehoře (první setkání „Škola volá“)

Únorové čtvrteční odpoledne patřilo tradiční akci Škola volá. V naší škole jsme přivítali předškoláčky s jejich rodiči. Prvňáčci, druháčci a třeťáci si pro ně pod vedením paní učitelek natrénovali vystoupení. „My jsme žáci z 1. B“ (video zde) oznámily děti hned na úvod za doprovodu nástrojů z Orffova instrumentáře. Poté všem ukázaly, jak si „tančí“ během přestávek. Píseň Pátá (video zde) rezonovala celou školou, neboť zpívali snad všichni přítomní. Poté se neposlušná kůzlátka ze 2. A (video zde) naučila, jak je důležité poslouchat svoji maminku a nevěřit falešným slibům hladového vlka. Tanečníci z 1. A (video zde) nás naučili tančit „Kalamajku“ a zahráli nám na housličky, basu, trumpetu a bubínek (video zde). Řehořské vojsko z 3. B nás pak zavedlo do 18. století (video zde), kdy bylo verbování žáků křesťanskou tradicí. Za mohutného bubnování svatého Řehoře, patrona učitelů a žáků, odpochodovalo vojsko s naverbovanými předškoláky do tělocvičny, kde se jich ujaly paní vychovatelky ze školní družiny. Rodiče byli pozváni do zrekonstruované učebny přírodopisu, kde zhlédli interaktivní projekci představující naši školu. Poté byly představeny paní učitelky budoucích prvních tříd a při drobném občerstvení se rozběhla živá diskuze se všemi zúčastněnými.
V tělocvičně na předškoláky čekala spousta úkolů. Protáhli si celé tělo při veselém tanečku, na překážkové dráze váleli sudy, balancovali na úzké lávce, vyhýbali se nebezpečí při slalomu, prolézali černou dírou. Chvíli soutěžil každý sám za sebe, v dalších disciplínách bylo potřeba spolupracovat. Někteří se do akcí vrhali s plným nasazením, někdo chvilku váhal. Nakonec ale všichni vše zvládli na jedničku s hvězdičkou a čas v tělocvičně si parádně užili.
Celá akce se nesla ve velmi příjemném duchu, což můžete posoudit prostřednictvím fotografií zde.


Škola volá

Vážení rodiče,
naše škola připravila v letošním školním roce pro předškoláky opět program nazvaný ŠKOLA VOLÁ. Program bude zaměřen na přípravu dětí pro vstup do 1. třídy a na jejich bezproblémovou adaptaci na školu. Setkání se budou konat v odpoledních hodinách, aby nejen děti, ale i rodiče mohli zhlédnout přímou práci s pedagogy, poznat metody výuky, které naše škola nabízí, seznámit se s činností školní družiny a školního klubu a také se zájmovými kroužky, které mohou děti navštěvovat po vyučování přímo ve škole. První setkání proběhne ve čtvrtek 9. února v čase od 16:30 a bude nazváno Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků a jejich děti. Co nás bude čekat? Představíme naši školu, paní učitelky budoucích 1. tříd, děti z 1. stupně nám zazpívají, zarecitují básničku, rodiče budou mít možnost pobesedovat s vedením školy a pedagogy….na závěr si dáme něco dobrého na zub. Druhé setkání proběhne ve čtvrtek 23. února od 16:30 a děti si společně s vyučujícími prvního stupně zahrají různé hry, zazpívají si a něco pěkného vytvoří. Naučí se i něco nového. I další dvě setkání 16. března a 30. března opět od 16:30 budou určitě přínosná a zajímavá, ale to si ponecháme jako překvapení.
Vážení rodiče, milí předškoláci, všichni se na vás na Blatenské moc těšíme.
Mgr. Jaroslava Šimková - ředitelka školy


VERNISÁŽ VELIKONOČNÍ VÝSTAVY STRAKONICE 9. 3. 2023

Žákům 3.B ZŠ Horažďovice Blatenská se dostalo milého pozvání vystoupit při vernisáži Velikonoční výstavy Muzea středního Pootaví ve Strakonicích.
Lákadlem byla řehořská koleda, kterou žáci představili v Horažďovicích budoucím prvňáčkům a jejich rodičům při nedávné školní akci Škola volá.
Sv. Řehoř proslul jako učitel církve, později byl zvolen papežem, příkladně vládl církvi mírovou cestou a bez intrik. Řehořská koleda, dnes již zapomenutý lidový křesťanský zvyk, se konávala na jaře kolem 12.3., svátku tohoto světce.
Žáci měli v ten den volno. Byli přestrojeni za „řehořské vojsko“, v rukách dřevěné meče a prapory, na hlavě napodobeniny vojenských čepic, oblečeni do bílých košil přepásaných páskem, s červenými límci, výložkami a šerpou. Měli svého kaprála, profouse, bubeníka, praporečníka. Součástí průvodu byli andělé s červenými korunami, podobnými jaké mívali tři králové. Učitel býval vystrojen za sv. Řehoře, na hlavě biskupskou mitru, v ruce berlu. Šli od domu k domu, zpívali a recitovali, „verbovali“ nové žáky do školy. Za své vystoupení dostávali koledu, různé potraviny i peníze, která trochu vylepšovala skromný příjem kantora.
Nejen zajímavou řehořskou koledou, ale také jarním popěvkem Vrby se nám zelenají a písní s tanečkem Pásla Kačenička zpestřili horažďovičtí třeťáci pod vedením své třídní učitelky Marie Krejčové zahájení Velikonoční výstavy ve strakonické kapitulní síni. Potěšení jistě přinesli organizátorům i hojnému počtu návštěvníků vernisáže, mezi nimi i svým rodičům, kteří je na akci laskavě doprovodili. Odměnou žákům byl, společně s hezkým zážitkem, i dobrodružný výstup na hradní věž Rumpál.
Jaro klepe na dveře, strakonická Velikonoční výstava, která zajímavě popisuje období od masopustu do Velikonoc, je hezkým námětem pro zpestření právě probíhajícího postního času.
Výstava trvá do 10.4.2023. Fotografie zde.
Mgr. Marie Krejčová, tř.uč., ZŠ Blatenská Horažďovice


Den na sněhu

Před jarními prázdninami jsme měli možnost vyzkoušet, jak jsme na tom s lyžařským umem, nebo si užít školní den s kamarády a spolužáky na sjezdovce. Každý, kdo se přihlásil, si mohl vybrat podle svých kvalit a možností. Někdo vyrazil na samostatné lyžování, jiný si zvolil výuku s instruktorem. Kdo neměl vybavení, využil půjčovnu lyžařské výstroje. Do autobusu nastoupilo 52 odhodlaných lyžařů i nelyžařů, snowboardistů z prvních až pátých tříd naší školy. Přes oprávněné obavy ze sněhových podmínek areálu v Kašperských Horách jsme se stali dětmi štěstěny. Zasněžená byla sice jen sjezdovka, ale přesto perfektně upravená. Po celé čtyři hodiny našeho snažení na nás svítilo sluníčko. Na sjezdovce jsme byli téměř sami. Z nelyžařů se většinou stali lyžaři a ti, co už uměli, si to parádně užili. Vrátili jsme se příjemně unavení a odhodlaní se tomuto sportu věnovat nadále. Byl to prima den. Získané dovednosti budeme nadále zdokonalovat na lyžařském kurzu v rámci 2. stupně. Fotografie zde.
Lyžařský tým ZŠ Blatenská


Úspěch v recitační soutěži

Dne 2. 3. 2023 proběhlo okrskové kolo recitační soutěže v Domě dětí a mládeže v Horažďovicích. Okrskového kola se zúčastnilo mnoho nadšených a nadějných recitátorů. Výběr textů byl velmi pestrý a inspirující. Mnohé výkony předčily naše očekávání. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V první kategorii postoupila Anička Slancová, žákyně 3. třídy, ve druhé kategorii si pojistil postup do dalšího kola Štěpán Huml, žák 5. třídy. Třetí kategorii úspěšně reprezentovala Rozálie Hachová, žákyně 7. třídy. Velkou pochvalu zaslouží i další přednášející: Beátka Ptáčníková, Emička Vítovcová a Štěpán Stupka. Děkuji všem účastníkům soutěže za snahu, hezký přednes a odvahu. Postupujícím žákům přeji hodně štěstí v Klatovech.
Mgr. Petra Jánská


Výzva pro 5. B!

Při hodinách pracovních činností žáky třídy 5. B čekal nelehký úkol. V několikahodinovém projektu zaměřeném na práci s různými druhy papíru si žáci měli vyzkoušet, jak by zvládli na zvolené téma vytvořit ve skupinkách finální verzi daného výrobku. Jakmile se rozdělili do několika stanovišť, začalo se projektovat, domlouvat, občas i dohadovat, jakým způsobem celou práci zrealizují. Počáteční rozpaky vystřídalo nebývalé nadšení a dětská představivost nabrala jasný směr. Každý tým se snažil, aby právě jeho výtvor byl tím nejlepším. Od velkých kartonových krabic až po nejmenší papírové odstřižky se pod rukama malých umělců tvořila velkolepá díla propracovaná do nejmenších detailů. Výsledek však stojí za to a všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu. Každého zaujme něco jiného. Někdo se bude kochat prohlídkou středověkého hradu nebo si odpočine v zahradách moderního domu, možná dá přednost projížďce kamionem. Zavzpomínáme i na údajně nejbezpečnější loď Titanic, nakonec se vrátíme zpět do naší školy ZŠ Blatenská, kde to vlastně všechno začalo... Fotografie zde.
Mgr. Ivana Stulíková


Den na ledu

První pololetí školního roku jsme zakončili sportovně. Zamluvili jsme si na celé dopoledne zimní stadion v Sušici. Sehnali jsme si brusle, helmy, někteří z nás raději i chrániče a odhodlaně nasedli do autobusů. Někteří z nás se do bruslí obouvali poprvé, přesto jsme se opravdu hodně těšili. Vyhřátá šatna nám nabídla komfortní zázemí. S pomocí učitelů jsme si brusle řádně utáhli a vyrazili na ledovou plochu. Spousta z nás na stadionu zpočátku využila nabízenou opornou hrazdu, která pomohla při prvních sklouznutích po ledě, protože mnoho z nás si obulo brusle třeba i po delší době. Všichni jsme se rozjezdili a pomalu hrazdu odkládali. Pár pádů nás však neodradilo a bez jediné slzy jsme se „probruslili“ k odjezdu, který nás všechny mrzel. Teď máme sice modřiny, ale bylo to moc fajn. Snad pojedeme znovu - tedy doufáme! A hlavně, spousta z nás se od té doby vrací na stadion ukázat rodičům, prarodičům, jak jsme do bruslí zapálení. Fotografie zde.
Za účastníky třída 5. A


Napínavý střet spolužáků v televizní soutěži

V pondělí 6. února jsme se vypravili do plzeňské Techmanie, kde se natáčel nový díl televizního pořadu „Už tam budem?“. Tato soutěž má za úkol porovnat fyzickou zdatnost a přírodovědné znalosti dvou pětičlenných týmů. Za normálních okolností se spolu utkají žáci ze dvou různých škol, ale jelikož náš soupeř nemohl dorazit, nastala neobvyklá situace, kdy se do role soupeřů vžili pouze žáci ze ZŠ Blatenská. Za tým Neon bojovali Hynek Korous, Jan Boř, Sára Grünnerová, Miroslav Končal a Jonáš Vítovec. Proti nim se postavil tým Krypton ve složení Veronika Ritterová, Kristián Mlnařík, Nikola Mlnaříková, Marek Šimanovský a Pavel Václavek. I přes brzký výjezd z horažďovického vlakového nádraží byli všichni účastníci plni energie a připraveni zasoutěžit si o hlavní cenu v podobě mobilních telefonů. Po našem příjezdu do Techmanie jsme byli srdečně přivítání televizním štábem a ihned jsme byli posláni do technické místnosti, kde nás patřičně upravila šikovná paní maskérka. Chvíli na to pak přišel pan zvukař, který každému z nás přidělil zvukový port s mikrofonem. Po všech nutných přípravách jsme se konečně mohli přesunout na plac, kde se nás ujal herec Karel Zima. Ten byl po celý den neuvěřitelně příjemný a v čase mimo natáčení se staral o dobrou náladu. Dopolední část proběhla v celku dle očekávání – tedy až na pár technických závad, s nimiž si ale technici poradili. Po namáhavém dopoledním natáčení přišla polední pauza na oběd, při které jsme si odpočinuli a nabrali síly na další napínavé soutěžení. Jelikož čas utíkal doslova jako zběsilý, začal televizní štáb klást důraz na rychlejší dotáčení scén a utkání. Toto náhlé zrychlení však nikoho nerozhodilo, ba naopak dokonce podpořilo náš zápal v soutěžení. Samotné finále bylo neuvěřitelně napínavé a o vítězném týmu se bez přehánění rozhodlo až v posledních vteřinách. Po konci natáčení jsme se rozloučili se štábem a vydali jsme se do jednoho z řetězců rychlého občerstvení. Následovala už jen cesta zpět do Horažďovic, kam jsme dorazili v plném duševním i tělesném zdraví. Za možnost zasoutěžit si před televizními kamerami děkujeme České televizi a panu učiteli Curkovi, který nás do pořadu přihlásil. Na výsledek našeho soutěžního klání se můžete podívat 24. března na kanále ČT:D. Po odvysílání bude díl pořadu k nalezení i na internetovém iVysílání České televize. Fotografie zde.
Veronika Ritterová a Hynek Korous (kapitáni soutěžních týmů)


S úsměvem jde všechno lépe

Velkým tématem poslední doby se nejen v českých školách stal takzvaný wellbeing. Za tímto jedním jediným pojmem se ukrývá téměř nekonečný mix aspektů vedoucích k dobře prožitému životu. Ve zkratce ovšem můžeme říci, že wellbeing je kombinací nadšení pro každodenní aktivity, touhy prožívat kvalitní vztahy, potřeby bezpečného prostředí, úrovně našeho zdraví a sounáležitosti se sociálním prostředím, v němž se pravidelně pohybujeme. Nejen na těchto zásadách se snažíme stavět v povinně-volitelném předmětu přírodovědná praktika, který se rozběhl na začátku aktuálního školního roku. Poslední velkou výzvou pro zúčastněné žáky bylo vytvoření komplexní deskové hry, s jejímž prototypem by se nebáli předstoupit před přísné investory. Žáci se rozdělili do skupin a vrhli se do mnohahodinové práce, během které se museli popasovat s celou řadou výzev a překážek. Kvalitní hře by totiž neměly chybět náležitosti typu líbivý design, opakovatelná hratelnost či snadno pochopitelná pravidla. A protože jsme ve škole, samozřejmostí musel být i vědomostní přesah. Výsledkem dlouhodobé práce pak bylo několik deskových her, u kterých jsme se tak skvěle bavili, že jsme naprosto přestali vnímat čas a učení se najednou stalo žádoucí součástí celého procesu. A to byl ten vzácný okamžik, kdy jsme prožívali svůj wellbeing na maximum. Fotografie zde.

Mgr. Petr Curko (učitel přírodopisu a chemie)


Informace školní družiny - provoz o hlavních prázdninách 2023

Provoz zajišťuje školní družina ZŠ Komenského pro žáky z obou základních škol (Komenského, Blatenská).

Termíny: 3. - 14. 7. 2023, 21. - 25. 8. 2023

Rodiče oznámí termíny přihlášení vychovatelkám ŠD Blatenská nejdéle do pátku 28. 4. 2023. Písemnou přihlášku obdrží každý žák ŠD. Přihlášení je závazné. O provozu rozhoduje ředitelka ZŠ Komenského po dohodě se zřizovatelem na základě počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro otevření ŠD je 20 žáků.


1. místo ve fotografické soutěži

Jaký typ krajiny převládá v okolí našeho města? Které přírodní scenérie jsou obvykle blízké lidským srdcím? Mění se krajinný ráz během dne či v průběhu kalendářního roku? Nejen na tyto otázky hledali odpovědi žáci základních a středních škol ve 28. ročníku celorepublikové výtvarné, fotografické a literární soutěže s názvem Máme rádi přírodu, která je organizována ekologickým Hnutím Brontosaurus. To již od roku 1974 působí v oblasti ochrany přírody, práce s mládeží a zážitkové pedagogiky. Je nám velkým potěšením oznámit, že žákyně ZŠ Blatenská Tereza Behenská ze třídy 9. B nadchla svou fotografií s názvem Naše krajina – Zlatá hodina odbornou porotu spolku, a stala se tak celkovou vítězkou v kategorii fotografie žáků 7.-9. tříd. Úspěch žákyně jistě zaslouží velkou poklonu, jelikož se v kanceláři Hnutí Brontosaurus letos sešlo více než dva tisíce děl, z čehož pak bylo několik set fotografií v Terčině kategorii. Žákyni tímto děkujeme nejen za vzornou reprezentaci školy, ale i za reprezentaci našeho regionu, který v sobě ukrývá kouzelné scenérie. Stačí se jen pozorně dívat.

Mgr. Petr Curko (učitel Př a Ch)


Úspěch v Matematické olympiádě

Naše škola se může pochlubit velkým úspěchem v okresním kole Matematické olympiády, které se konalo ve středu 25. ledna 2023. Žákyně 5. třídy Veronika Vejcharová obsadila v soutěži vynikající 2. místo. Gratulujeme k velkému úspěchu.


Kterak jsme učili umělou inteligenci

Nepřehlédnutelným tématem poslední doby, které doslova rezonuje mediálním prostorem, se stala takzvaná artificial intelligence neboli umělá inteligence. Tímto pojmem obvykle označujeme obor informatiky zabývající se tvorbou systémů řešících komplexní úlohy. Aby mohl program založený na umělé inteligenci fungovat, musí projít procesem strojového učení, během kterého se postupně zefektivňuje implementovaný algoritmus. I když se na první pohled jedná o problematiku složitou, žáci navštěvující Multimediální kroužek se přesvědčili o opaku. Naším cílem tentokrát bylo naučit počítačový program rozeznávat vybrané druhy ovoce a zeleniny, k čemuž jsme využili volně dostupný software Teachable Machine. V první fázi bylo zapotřebí vytvořit a pojmenovat kategorie, které měl program rozpoznávat (například kategorie „banán“). Ve druhém kroku jsme programu přes webové kamery ukázali, jak jednotlivé druhy ovoce či zeleniny vypadají, a to formou vytvoření vzorových fotografií. Žáci velmi brzy odhalili fakt, že čím více vstupních informací programu dodají, tím budou jeho rozpoznávací schopnosti lepší. Nejpilnější jedinci byli dokonce schopni vytvořit několik tisíc snímků, na jejichž základě se mohla umělá inteligence naučit třídit vstupní proměnné. Výsledkem celého našeho snažení je program, který dokáže téměř se stoprocentní jistotou rozpoznat citron, banán, mandarinku, mango, kiwi a mrkev. Komplexní umělá inteligence ale samozřejmě dokáže mnohem více – ať už třeba predikovat výsledky voleb nebo komunikovat s klienty na firemním chatu. O tom ale zas někdy příště. Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko (vedoucí Multimediálního kroužku)


Na muzikál se spolužáky

Praha, Hudební divadlo Karlín, Sněhová královna… Mami, babi, pojeď s námi! V brzkém adventním ránu odjíždí od školy tři autobusy naplněné dětskými i dospělými účastníky zájezdu. Někdo jede poprvé, jiní už se školou zhlédli Královnu Kapesku, Kapku medu pro Verunku nebo Alenku v říši divů, které nám společnost Pixa–pro dosud nabídla. Je to po létech odmlky velice příjemný pocit pro všechny. Divadlo je přenádherné a muzikál nezapomenutelný. Prostě krásný adventní čtvrtek pro 140 lidí.
Za ZŠ Blatenská třída 5.A


Nové pomůcky díky chemickému grantu

Na začátku roku 2021 založila Nadace Experientia grantový program s názvem Bezva chemie, který je dle oficiálního stanoviska určený aktivním učitelům, již mají touhu zapálit ve svých žácích nadšení pro chemii a společně s Nadací věří v to, že cílená a dlouhodobá podpora škol může významně ovlivnit českou chemii a posunout ji směrem k celosvětové špičce. Každý rok je v grantovém programu podpořeno deset učitelů ze základních a deset učitelů ze středních škol. Jednou z hlavních podmínek udělení finančního příspěvku je vytvoření projektu na zatraktivnění výuky chemie, který je následně ohodnocen komisí složené z řad odborníků. Letos mezi nimi byli například Ing. Petra Ménová, Ph.D. z Ústavu organické chemie, RNDr. Jan Havlík, Ph.D. z Ústavu učitelství a humanitních věd či RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D z Katedry učitelství a didaktiky chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V konkurenci několika desítek projektů tento školní rok uspěl i pan učitel Curko z naší školy, který se zaměřil na zatraktivnění chemických výpočtů s využitím refraktometrů – tedy optických přístrojů měřících koncentraci roztoků v reálném čase. Díky grantu Bezva chemie tak ZŠ Blatenská disponuje dalšími moderními pomůckami, které reflektují neustále se vyvíjející svět. Na fotografie z hodiny, kde byly refraktometry využity, se můžete podívat zde.


Vánoční vyrábění u čtvrťáků

V době adventní jsme rozhodně nezaháleli. Nejprve jsme vyráběli z přírodnin sovu a pak zimního panáčka ze šišek. Zkusili jsme si také práci s keramickou hlínou a glazování při výrobě andělíčků a zimních chaloupek. Naší poslední vánoční dekorací byl svícen z chvojí. Všechny výrobky byly moc pěkné a žáci si s nimi dali hodně práce. Věřím, že všechny dárečky udělaly pod stromečkem velikou radost. Fotografie zde.
M. Sládková - třídní učitelka


Jak si žijeme v 1. B

Uběhlo již pár měsíců a z nás jsou velcí prvňáci. Krásně čteme celé věty, píšeme slova, počítáme, hrajeme si. Tvoříme společně z různých materiálů, modelujeme, dokonce jsme vyzkoušeli i keramickou hlínu, kterou jsme si zajímavě naglazovali. Velice rychle jsme se v naší školičce adaptovali a hezky spolupracujeme. Pokud máte zájem, můžete do naší 1. B nahlédnout prostřednictvím fotografií zde. Mgr. E. Nováková a žáci 1. B


Spolupracujeme s Mensou ČR

Na samotném začátku nového kalendářního roku doputovala na ZŠ Blatenská příjemná zpráva, jelikož nám byl udělen prestižní titul „Škola spolupracující s Mensou.“ Tento titul je přidělován základním a středním školám, které se v rámci celonárodního srovnání nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Vedení organizace Mensy ČR ve svých závěrech mimo jiné ocenilo i do posledního detailu propracovanou koncepci rozvoje školy v oblasti vzdělávání nadaných žáků, kterou se na ZŠ Blatenská závazně řídíme od září 2022. Naše cílená a intenzivní práce s nadanými dětmi ale samozřejmě začala již mnohem dříve. Zatímco nedávno jsme se v rámci vesmírného projektu dotkli vesmíru, v letech předešlých si naši žáci již několikrát vyzkoušeli roli dokumentaristů díky akci Příběhy našich sousedů, odeslali digitální zprávu na Mezinárodní vesmírnou stanici nebo svůj talent předvedli v československém finále soutěže prezentačních dovedností. Často se jako učitelé setkáváme s názory, že nadaných žáků máme pomálu. Jak lze ale vyčíst ze řádků výše, není tomu tak. Jen musíme žáky přesvědčit, že nadání je dar, se kterým je třeba intenzivně pracovat.

Mgr. Petr Curko


Informace pro rodiče

Vážení rodiče, chceme Vás upozornit na nebezpečí běžně dostupné látky KRATOM pocházející ze stejnojmenného stromu, ke které se bez větších problémů mohou dostat Vaše děti. V mnoha zemích je tato droga zakázaná, v České republice tomu tak ale není. Má většinou formu zeleného prášku na výrobu nápoje nebo tablet. KRATOM má stimulační, psychoaktivní a analgetické účinky a jeho požití dětmi může být velmi nebezpečné. Na sociálních sítích je tato rostlina nekriticky propagována a nezmiňují se možná rizika. Užívání této drogy může vyvolat závislost a při vysazení se objevují abstinenční příznaky psychické i fyzické. Samotné užívání může způsobit nepříjemné stavy jako bušení srdce, silnou nevolnost, svědění, ztrátu hmotnosti aj. Při užití může být dítě v útlumu, bude mít potlačenou bolest a euforii. V nadměrném množství může u dětí zastavit i dech a působí podobně jako heroin. Buďte prosím opatrní a obezřetní!

Mgr. Šárka Zeithamlová, metodik prevence


Vánoce ve školní družině

Vánoce jsou časem dávání i přijímání, časem radosti a setkávání s našimi nejbližšími. Jsou časem zázraků a těšení se na Ježíška. O Vánocích se více než kdy jindy vracíme k tradicím našich předků. Adventní období věnujeme přípravám, aby byly co nejhezčí. O Adventu máme napilno i v naší družině. Letos jsme opět mohli obnovit vánoční besídky, vystupovali jsme v kulturním domě na setkání Svazu zdravotně postižených a v Domu s pečovatelskou službou pro klienty a veřejnost. Všem divákům jsme vyrobili drobný dárek – vánoční ozdobu. Na kroužku vaření jsme si upekli voňavé cukroví, zkusili jsme i vosí hnízda. Zpívali jsme koledy, vytvářeli dekorace, ozdoby, přáníčka. Vyprávěli jsme si vánoční příběh o narození Ježíška, seznamovali jsme se s tradicemi slavení Vánoc v jiných zemích. Pozvali jsme si naše blízké a společne jsme vyrobili vánoční hvězdu. Užili jsme si i sněhovou nadílku. V odděleních jsme otevírali adventní kalendář, odpovídali na Ježíškovy otázky a pochutnali si na sladké odměně. A když byla poslední otázka zodpovězena, poslední dobrota zmizela v bříšku, nastal čas. Čas na vánoční zázrak, kdy potichu, po špičkách půjdeme k rozsvícenému stromku a se zatajeným dechem budeme vyhlížet vytoužené dárky. Spolu s našimi nejbližšími v bezpečí naší rodiny. Přejeme všem krásné Vánoce, klid a pohodu i v dalším roce 2023. TAK ŠŤASTNÉ A VESELÉ! Fotografie zde.
Žáci a vychovatelky školní družiny a klubu.


Matematický úspěch!

V listopadu 2022 proběhlo školní kolo matematické soutěže pod názvem Pythagoriáda. Čtyři žáci naší školy se stali úspěšnými řešiteli a postoupili do okresního kola, které se konalo 22. 11. 2022 v DDM Klatovech. (Úspěšný řešitel získal minimálně 9 z 15 bodů). I v okresním kole se zadařilo! Ve své kategorii se stal Jan Slavíček z 9. A vítězem a Veronika Ritterová se umístila na 2. místě v kategorii 8. tříd. Krásné umístění obsadila Julie Zychová ze 7. A a Kryštof Kotál z 9. B. Gratulujeme a doufáme, že těchto nádherných výsledků bude přibývat.
(Mgr. Tereza Jandová)


Exkurze do Techmania Science Center

Na samotný závěr kalendářního roku 2022 jsme si dopřáli předčasný vánoční dárek v podobě návštěvy plzeňského Techmania Science Center. Vstupné do zábavně-vzdělávacího parku bylo pro naše žáky zcela zdarma, jelikož jsme konečně využili poukaz, který se nám asi před půl rokem podařilo vyhrát v televizní soutěži Už tam budem. Protože byl ale volný vstup limitován počtem účastníků, domluvil se soutěžní tým na tom, že výlet do Plzně by měl být vánočním dárkem pro šikovné žáky. Z každé třídy druhého stupně jsme tedy po domluvě s třídními učiteli vybrali dva účastníky, kteří v průběhu aktuálního školního roku něčím vynikali. U mladších žáků rozhodoval především jejich zápal pro školní volnočasové aktivity, zatímco u těch starších se přihlíželo k úspěchům ve vědomostních soutěžích. Že to nebyl výběr jednoduchý, natož pak stoprocentně spravedlivý, je asi jasné každému rozumnému člověku. Mezi členy naší výpravy tak nakonec byli například výherci okresního kola Pythagoriády či krajští vítězové Brněnské logické hry. A jak to vlastně vypadalo v samotném Techmania Science Center? Kdybychom se nemuseli vrátit do Horažďovic, myslíme, že by žáci zkoumali interaktivní exponáty ještě dnes. Náladu panující na exkurzi můžete nasát z přiložených fotografií zde.
Mgr. Petr Curko, Pavla Polanová


Mikulášský den 2022

Na naší škole ZŠ Blatenská proběhla dne 2. 12. akce Mikulášský den. Jako každý rok se mohli žáci devátých ročníků vžít do rolí Mikuláše, andělů a čertů. Žáci prvního stupně měli vlastní programy ve svých třídách, kde se jim dopoledne dopřálo čertovského překvapení. Žáci druhého stupně se zúčastnili různých dílen a workshopů pořádaných našimi učiteli. Fotografie zde.

Celá naše třída si tento den užila, jak žáci, tak náš pan učitel třídní. Žáci 9. A si mohli na pár hodin vyzkoušet role čertů a andělů a samozřejmě i roli jednoho moudrého Mikuláše. Dopoledne naše třída s doprovodem pana učitele obešla všechny třídy „A“ prvního stupně. Každé dítě andělé odměnili perníkem a bonbony. Děti zlobivé však čerti postrašili a Mikuláš s anděly je na jejich hříchy upozornili, věříc, že se polepší. Některým zlomyslným čertům se líbilo, když se jich děti lekly. I přesto doufáme, že si tento Mikulášský den užili všichni, kteří se jej zúčastnili. Mladším dětem se omlouváme za „hrubé“ chování čertů, ale jinak by to přeci čerti nebyli.
(autor: Elena Fleischmannová 9. A)

Konečně jsme se po devíti letech dočkali a mohli jsme uskutečnit ve vlastním provedení tuto českou tradici. Přípravy byly složité, ale po dlouhém přestrojování jsme vypadali jako opravdové nebeské a pekelné bytosti. Po zahájení jsme se vydali na 1. stupeň, kde už se na nás děti těšily. V prvních třídách to bylo sice trochu emotivní, ale ve výsledku to byl velice užitý den jak pro nás, tak i pro ty malé nezbedy.
(autor: Magdalena Bílková, Jindřiška Kadaňová 9. B)


Plavecký výcvik 3. a 4. tříd

V období od září do listopadu 2022 absolvovali žáci 3. a 4. tříd 10 dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku v místním aquaparku. Pod odborným a přívětivým vedením trenérek plavecké školy paní Bláhové se žáci zdokonalili v plaveckých dovednostech a zlepšili si své osobní výkony. Vážíme si této možnosti. Fotografie zde.
Třídní učitelky: Mgr. Ivana Stulíková, Mgr. Marie Krejčová, Mgr. Milena Sládková, Mgr. Blanka Pajerová.


Dotkni se vesmíru – videodokument z projektu

V průběhu projektu Dotkni se vesmíru, během kterého jsme sestavili a následně také vypustili malou stratosférickou sondu, jsme pečlivě dokumentovali každý náš krok. Díky tomu se nám nahromadilo velké množství audiovizuálního materiálu, který jsme se rozhodli využít k sestříhání krátkého dokumentárního filmu. Vypravte se s námi ještě jednou na dobrodružství, jež nás zavedlo až do míst, odkud lze pozorovat zakřivení Země. Video můžete zhlédnout také zde.


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství školy sděluje, že na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání bude na Základní škole Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace vypsáno dne 21. prosince a 22. prosince 2022 ředitelské volno.
Mgr. Jaroslava Šimková ředitelka školy


Vesmírné loučení

Jeden z neochvějných přírodních zákonů říká, že nic na světě nemůže trvat věčně. A stejně tak nemohl trvat věčně ani projekt Dotkni se vesmíru, se kterým jsme se rozloučili v sobotu 10. prosince na slavnostní konferenci v Praze, kam byly pozvány všechny zapojené týmy. Setkání žáků základních a středních škol, kteří jsou fascinováni tajemstvími vesmíru, se uskutečnilo na tom nejvhodnějším místě, a to v krásných prostorách Planetária Praha. Ihned po příjezdu jsme byli srdečně přivítáni ředitelem Steam Academy panem Rostislavem Konopou a zaměstnanci Planetária, kteří si pro nás připravili přednášku o noční obloze, doprovázenou promítáním dechberoucích výjevů na kopuli v kruhovém sálu Cosmorama. Na stejném místě jsme pak ještě zhlédli napínavý dokumentární film o notoricky známých sondách Voyager 1 a Voyager 2, jež od roku 1977 putují chladnými hlubinami vesmíru. Po zajímavém programu jsme dostali možnost prozkoumat interaktivní expozice Planetária, nabrali síly díky připravenému občerstvení a následně jsem se vrhli do představování výsledků naší více než půlroční mise, na které jsme zažili nepřeberné množství nezdarů i úspěchů. Po závěrečném potlesku publika už jsme se chystali domů, když tu se otevřely dveře a my zůstali stát jako solné sloupy. Do sálu totiž vešel kapitán Aleš Svoboda – český bojový pilot, který se teprve nedávno stal záložním astronautem Evropské kosmické agentury. Kapitán Svoboda s námi prohodil pár slov, svolil k několika společným fotografiím a na závěr podepsal polystyrenovou kapsli naší žákovské sondy. Symboličtější zakončení celé akce jsme si snad ani nemohli přát. Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko (vedoucí žákovského týmu)


Glückauf!

Právě tímto starým německým hornickým pozdravem jsme zahájili další ze série poznávacích zájezdů do německy mluvících zemí, které již tradičně organizuje základní škola Blatenská. Tentokrát jsme zvolili rakouskou metropoli Vídeň. Ve spolupráci s CK JH Travel a pod vedením Mgr. A. Jarešové a Mgr. P. Curka se účastníky zájezdu stali vybraní žáci 7. až 9. ročníků. Program byl vskutku pestrý a nabitý. Nejdříve jsme odhalovali tajemství Seegrotte – největšího podzemního jezera Evropy, které vzniklo zatopením bývalého sádrovcového dolu. Přírodovědně-historické muzeum nám po opuštění podzemí nabídlo ke zhlédnutí obrovskou sbírku pozoruhodných exponátů pravěkých kultur či věrné repliky a modely zvířat. V Císařské kapucínské hrobce jsme měli možnost stanout před bohatě zdobenými sarkofágy členů habsburské dynastie, do kterých byly uloženy ostatky Marie Terezie, Josefa II. nebo Františka Josefa a jeho manželky Sissi. Jako mávnutím kouzelného proutku jsme se následující den ocitli pod hladinou moře. V Domě moří vybudovaném v bývalé vídeňské dělostřelecké věži totiž doslova kolem nás plavali žraloci, rejnoci a celá řada nádherně zbarvených obyvatel moří, řek a jezer. Po celou dobu naší dvoudenní návštěvy města jsme pochopitelně věnovali pozornost i jeho historickému centru, stavbám, jako palácový komplex Hofburg, Stephansdom, Parlament či okolním prestižním ulicím. Lákavou nabídkou umění byl pro nás až psychedelicky působící Hundertwasserhaus a jeho přilehlé romantické nákupní centrum. Před odjezdem domů jsme se vrhli i do víru zábavy, kterou poskytuje zábavní park Prátr. Zde jsme si samozřejmě nenechali ujít jízdu na nejstarším obřím kole na světě, které nás vyneslo do výšky 65 metrů, odkud se nám naskytl úchvatný výhled na vídeňská panorámata. Podvečerní adventní atmosféru jsme si užívali na punčem provoněných tržištích Christkindlmarktu a Stephansplatze, kde jsme využili příležitost ochutnat místní typické cukrovinky včetně známé čokolády Heindl. Návštěvu srdce Rakouska završila projížďka Dunajským ostrovem, ozdobeným odrazy světel na hladině široké řeky. V duchu jsme se rozloučili se soumrakem zalitou Vídní a plně nabiti dojmy jsme se vydali vstříc našim domovům. Už nyní se ale opět těšíme, až naplníme peněženky a vypravíme se za dalšími jedinečnými zážitky z cest. Fotografie zde.
Mgr. A. Jarešová, Mgr. P. Curko (vedoucí zájezdu)


Palubní deník

Z webových stránek naší školy či z měsíčníku Obzor už jistě velmi dobře víte, že se vybraní žáci ZŠ Blatenská zúčastnili dlouhodobého vědeckého projektu s názvem Dotkni se vesmíru. Jeho hlavním cílem bylo sestavit malou vesmírnou sondu, která měla bezpečně vystoupat až do stratosféry a ve velmi drsných podmínkách pořídit snímky zakřivení Země a hranici samotného vesmíru. Z podobných fantastických projektů se k široké veřejnosti obvykle dostanou pouze samotné výstupy, které ale nedokáží plně odhalit, kolik úsilí se za vědeckou výzvou vlastně skrývá. Právě z tohoto důvodu jsme si v průběhu celého projektu zapisovali poznámky, které vyústily až ve vznik palubního deníku. Pokud máte chuť, vypravte se s námi ještě jednou na cestu plnou strastí i radostí. Palubní deník týmu Horažďovické perly naleznete zde.
Mgr. Petr Curko (koordinátor projektu)


ZŠ Blatenská má talent

Dne 16. 11. 2022 na naší škole proběhl Den otevřených dveří, který se nesl v duchu ZŠ Blatenská má talent. Hosté mohli zhlédnout představení od 14:00 a od 16:30. Celým odpolednem nás provázeli Josef Behenský a Veronika Švambergová, téměř dokonalá moderátorská dvojka. Do soutěže se tentokrát zapojily všechny třídy. Diváci si mohli vychutnat nejen taneční a pěvecká čísla domácích i zahraničních osobností, vplout do pohádkového světa, prožít i živý komiks podle Dykova Krysaře, ale poznat i vlastní tvorbu jedné z pátých tříd. Vše bedlivě sledovala přísným okem porota složená ze žáků naší školy. Svá místa v ní zaujali Kristýna Kadaňová a Jan Panuška, žáci 9. B, Eva Möstlová, žákyně 7. A, Štěpán Huml, nejmladší porotce z 5. B., kteří se své role zhostili velmi zodpovědně. Jednotlivá vystoupení spravedlivě ohodnotili, nebáli se vyzdvihnout perfektní výkony, ale upozornit i na malé nedostatky. Neměli jednoduchý úkol, přesto dokázali improvizovat, diváky zaujmout a občas i rozesmát. Připravená čísla byla ještě zpestřena hudebními perličkami našich žáků. Na flétnu zahrála Patricie Petrusová, na harmoniku Štěpán Stupka, na housle Miroslav Kadaně a na kytaru Jakub Slanec. A jak to všechno dopadlo? Na prvních třech místech se umístili všichni žáci naší školy, neboť ZŠ Blatenská má talent! Kromě představení si návštěvníci mohli hned u vstupu zakoupit dárečky vyrobené našimi talenty.Nakonec bych ráda poděkovala nejen moderátorům, porotcům, vystupujícím, ale úplně všem, kteří se našeho odpoledne, a doufám příjemně stráveného, zúčastnili. Moc děkuji. Fotografie zde.
Mgr. Petra Jánská


Chystáme se do Rakouska - Císařská adventní Vídeň

Blíží se pomalu čas vánoční a s ním jsou tradičně spojeny i adventní trhy. Ty ve Vídni mají velmi dlouhou tradici, která sahá až do 13. století. Každoročně přilákají cca 4 mil turistů. A právě sem, do rakouské metropole na Dunaji, připravila naše škola poznávací zájezd. Je nabídnut žákům 7. - 9. ročníků ve dnech 24. - 25. listopadu 2022. Kromě uplatnění jazykových schopností mohou žáci načerpat spoustu zajímavého poznání a nezapomenutelných dojmů. Program zájezdu je vskutku
pestrý a nabitý. Ostatně posuďte sami zde.
Bližší informace a přihlášení - Mgr. Andrea Jarešová, učitelka NJ


Naše škola opět vítězí v mezinárodní soutěži Jazykový WocaBee šampionát

Ne nadarmo se říká: „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem”. A můžeme ještě dodat, tím více se před námi v životě otevře možností. Tímto duchem se poslední říjnový týden nechaly unášet čtyři třídy naší školy v rámci výuky německého jazyka. Vrhly se totiž s p. uč. Mgr. A. Jarešovou do horlivého soutěžení v učení slovíček online aplikace WocaBee. Její výhodou je, že se děti zábavnou interaktivní formou naučí velké množství slovíček, frází, gramatiku, včetně výslovnosti a s chutí se zapojují všichni žáci ve třídě. Letošní čtvrtý ročník soutěže je vskutku napínavý. Atraktivní ceny výher přilákaly rekordní počet tříd všech ročníků základních a středních škol, tedy i jazykových a gymnázií z celé republiky. Konkurence v obou kolech byla značná - v okresním soutěžilo celkem 26 tříd. Vzájemná spolupráce, vytrvalost a podpora vymrštily všechny naše soutěžní týmy do čela tabulky. První místo vybojovala třída 8. B, třetí 8. A, čtvrté 7. B a páté obsadila 7. A. Vítězové postoupili do krajského kola, které proběhlo začátkem listopadu. I v něm dosáhli skvělého výsledku - obsadili 3. místo a odnáší si motivační ceny společnosti WocaBee. Úspěch slavíme i v žebříčku TOP 100 - jednotlivci. Do něho se svojí pílí zařadila žákyně Adriana Godlová. A ještě nejlepší hráči jednotlivých tříd (podle počtu nahraných bodů): 8.B – Adriana Godlová, Šárka Kandrová, Barbora Bočková. 8.A – Nikola Mlnaříková, Lucie Poskočilová, Sára Grünerová. 7.B – Viktor Návrat, Jan Kopal, Václav Dryje. 7.A -Vanessa Kočišová, Líza Sulimka, Nela Smejkalová. Ze srdce a s radostí soutěžícím gratulujeme za vynikající výkony! Fotografie zde.
Mgr. Andrea Jarešová, učitelka NJ na ZŠ Blatenská


Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení naleznete zde.


Přednášky pro rodiče nejen o přijímačkách - zdarma

Chcete-li se dozvědět souhrnně vše o přijímačkách, jejich průběhu, přípravě, ale třeba i o procesu podávání přihlášek a dalších podrobnostech, můžete se zúčastnit cca hodinové online přednášky pro rodiče, kterou pořádá společnost To dáš. Nejbližší termín je 27. listopadu a ano přednáška je opravdu zdarma. Jediné co je potřeba udělat, je předem se přihlásit, protože kapacita je omezená. Více info na přednáška pro rodiče.


Den otevřených dveří 2022

Dne 16. 11. 2022 se po dvou letech otevřou brány naší školy, neboť se uskuteční Den otevřených dveří. Hned u vchodu si budou moci všichni návštěvníci zakoupit mýdla a svíčky, které vlastnoručně vyrobili naši žáci. Jde o dokončení projektu na rozvoj finanční gramotnosti. Žáci si založili školní firmu, za vlastní peníze si nakoupili spotřební materiál a poté mnoho hodin vyráběli nabízené produkty. Veškeré utržené peníze si zapojení žáci rozdělí mezi sebe rovným dílem. V tělocvičně bude připraveno kulturní představení, které se ponese v duchu - ZŠ Blatenská má talent. Jednotlivé třídy předvedou svá čísla hned dvakrát, nejdříve v 14:00, pak v 16:30. Těšíme se na Vás a doufáme, že s námi prožijete příjemné chvilky.


Výstup na Prácheň

Hora Prácheň a zde pozůstatky středověkého hradiště, později správního hradu Prácheň i starobylý kostelík sv. Klimenta, jeden z prvních v Čechách, zlákaly žáky 3. B k výstupu na tento významný vrch nad Horažďovicemi. Po pečlivém prostudování trasy v turistické mapě žáci prošli středověkými uličkami Horažďovic až k řece Otavě. S paprsky slunce putovali krásně zbarvenou podzimní přírodou kolem prácheňského statku až k vrcholu hory. Zbytky gotického kamenného hradu, který zde ve 14.století vybudoval Bavor III. ze Strakonic, důkladně prozkoumali, obdivovali silné zdi paláců a věží, opatrně vyhlíželi z vysokých hradeb do údolí řeky Otavy. V místnosti zvané poustevna očistili ohniště, nanosili suché větve a s paní učitelkou společně rozdělali oheň. Ohýnek zahřál studené ruce i opekl maminkami připravené vuřty a jiné dobroty. Panovala radostná nálada, ušlo se 6,5 km, většina žáků navštívila toto významné místo poprvé a určitě ne naposledy. Fotografie zde.
Marie Krejčová, tř. uč.


Kdo si hraje, nezlobí

Měsíc říjen je na ZŠ Blatenská obdobím, během něhož se začíná odehrávat zájmové vzdělávání v podobě kroužků, do kterých se žáci zapsali na začátku školního roku. Mezi ty nejoblíbenější se téměř okamžitě probojoval kroužek Multimediální, jehož hlavním cílem je u žáků rozvíjet co nejzábavnější formou kreativitu, představivost, spolupráci a základy algoritmizace. Během školního roku se na Multimediálním kroužku naučíme programovat v programovacím jazyce Python, na Mezinárodní vesmírnou stanici již po druhé za sebou odešleme pozdrav do malého počítače Astro Pi a co nevidět si se žáky složíme 3D tiskárnu, na které se pokusíme vytisknout celou řadu rozmanitých objektů. Ještě než se ale pustíme do složitějších aktivit, otestovali si žáci své dovednosti na stavebnicích Lego Boost. Každá z nich obsahuje 847 dílků, jejichž spojením lze vytvořit pohyblivé robůtky rozmanitých tvarů – od roztomilého čtyřnohého mazlíčka až po zamyšleného robota. Díky propojení s mobilní aplikací pak už jen stačí pár chvil programování a show může začít. Atmosféru kroužku můžete nasát v přiložených fotografiích zde.
Mgr. Petr Curko


ZŠ Blatenská nabízí ELEKTRICKOU PÁNEV ZANUSSI

  • Spotřebič je určen k vaření masových pokrmů s omáčkou, dušení, lehkých smažených pokrmů,
  • kapacita pánve 100 – 120 l,
  • pořízení 1. 9. 2008,
  • pořizovací cena 181 963 Kč,
  • kapacita 300 porcí,
  • určeno do školních jídelen, restaurací,
  • cena dohodou.

Beseda 9. tříd se starostou

Dne 7. října 2022 se žáci 9.A a 9.B naší školy zúčastnili pravidelné besedy se starostou našeho města ing. Michaelem Formanem. Žáci si dopředu připravili spoustu dotazů ohledně mnoha oblastí týkajících se společenského života v našem městě a jeho přilehlém okolí. Velký zájem vzbudily dotazy týkající se industriálního rozvoje města, třídění odpadů, nakládání s odpady a též dotazy ohledně nové bytové výstavby. Žáci se též velmi zajímali o budoucí plány ohledně cyklostezky do Malých Hydčic a projevili též obavy o osud akvaparku v době dražších energií. V neposlední řadě byly položeny otázky ohledně investičních pobídek ve městě a plánu na stavby obchvatu města. Za celou naši Základní školu Blatenská velmi děkujeme panu starostovi za vyčerpávající odpovědi a těšíme na další setkání. Fotografie zde.
Ivo Vypler


Dotkli jsme se vesmíru

Když jsme se na konci března rozhodli vstoupit do projektu Dotkni se vesmíru, jehož hlavním cílem bylo sestavit funkční stratosférickou sondu, ani ve snu jsme si nedokázali představit, kolik práce a úsilí nás vlastně čeká. Vše začalo navázáním spolupráce s panem Rostislavem Konopou a jeho Steam Academy, která je neodmyslitelnou součástí platformy Vzdělávání jinak. I my na ZŠ Blatenská věříme, že minimálně vyučování přírodovědných předmětů by mělo být založené na kreativitě, logickém myšlení, kritickém přístupu a týmové spolupráci. V rané fázi projektu bylo zapotřebí nakoupit poměrně drahé vybavení, aniž bychom zatížili rozpočet školy. Z tohoto důvodu jsme se žáky založili crowdfundingovou kampaň na portálu Hithit a pokusili jsme se oslovit sponzory z Horažďovic a blízkého okolí, i když jsme věděli, že finanční situace nejen na trhu práce není vůbec jednoduchá. O to více jsme byli překvapeni, jak rychle se nám podařilo vybrat potřebnou sumu. Jen díky našim fantastickým sponzorům jsme mohli zakoupit všechny komponenty, rezervovat si u Českého hydrometeorologického úřadu přesně vypočtený objem hélia, pojistit sondu pro případ způsobené škody až do výše jednoho milionu eur a získat povolení ke vzletu od Úřadu pro civilní letectví. V průběhu měsíce září jsme pak doladili vše potřebné a napjatě čekali na den D, který nastal v úterý 4. října.
Řidičem našeho minibusu se stal pan Ing. Luboš Krupka ze Střelských Hoštic, který se s naším týmem dopravil do meteorologické stanice ČHMÚ Libuš v Praze. Zde naše sonda prošla velmi přísnou předletovou kontrolou. Hmotnost celého zařízení totiž nesměla přesáhnout hodnotu 300 g a všechny jednotlivé komponenty musely být napevno zafixovány. Sonda kromě citlivé elektroniky nesla i dopisní známky z různých koutů planety, které se nám podařilo nastřádat při postcrossingovém přeposílání pohledů. Známky budou společně s rozmanitými žákovskými výrobky věnovány našim ctěným sponzorům. Předletová kontrola dopadla na výbornou a v čase 13:15 naše sonda vzlétla ke hvězdám. Tím pro nás ale dobrodružství rozhodně neskončilo – ba naopak. Okamžitě jsme se přesunuli do minibusu, zapnuli přenosnou přijímací stanici a vydali se na místo předpokládaného dopadu sondy, kterým bylo město Deštná u Jindřichova Hradce. Po cestě jsme přijímali cenná data – sonda vystoupala do výšky téměř 34 000 m a nejmenší naměřená teplota ve stratosféře atakovala hranici mínus 50 °C. Přibližně po dvou hodinách letu vinou nízkého tlaku stratosférický balón explodoval a sonda se opravdu snesla na pole blízko vytipovaného místa dopadu, kde jsme ji po chvilce hledání nalezli téměř nepoškozenou. Nyní nás čeká vzrušující analýza všech naměřených hodnot a pořízených záběrů.
Tento nezapomenutelný školní projekt by nemohl vzniknout bez našich hlavních sponzorů, kterými byli: obec Střelské Hoštice v čele s panem starostou Ing. Lubošem Krupkou, firma Rumpold-P s. r. o. v čele s panem Martinem Němečkem, Otavské strojírny a. s., paní Jitka Behenská, pan Jan Želiska, pan Václav Komínek, pan Luděk Vondryska, pan Martin Krupka, paní Zdenka Krupková, paní Jana Polenová, pan Stanislav Archleb, pan Petr Svoboda, pan Michael Forman, paní Hana Klimíčková, paní Jana Svobodová, pan Jiří Mertin, paní Katrin Bláhová, pan Jan Jagrik, paní Andrea Biedrawa, pan Pavel Zahálka, paní Jana Ptáčková, paní Veronika Vojáčková, pan Libor Svoboda, pan Michal Zimmel, paní Jitka Třísková, paní Milena Roučová, pan Miroslav Šrachta, pan Martin Kopal, pan Mirek Šolc, paní Veronika Kalinová, rodina Makrlíků, rodina Šmrhů a mnoho dalších. Všem srdečně děkujeme za veškerou podporu. Fotografie zde.

Mgr. Petr Curko (vedoucí žákovského týmu)


Borci na adapťáku

Dne 3. 10. 2022 jsme pěšky vyrazili na adaptační kurz do Střelských Hoštic. Sluníčko se na nás neusmívalo, spíše mraky nás popoháněly do kroku, ale to nám vůbec nevadilo. Cesta ubíhala velmi rychle, rychleji než jsme čekali, neboť jsme chvilkami sprintovali, chvílemi si povídali a ještě jsme se stačili povozit na kolotoči. Po příchodu do areálu jsme se přivítali s paní učitelkou Zeithamlovou, rozloučili se s paní asistentkou Slancovou, která nás doprovázela na cestě, a šli jsme se ubytovat. Dopoledne jsme se seznámili s řádem adaptačního kurzu, programem a připravili jsme si učebnu. Po obědě jsme mohli začít. Všechny hry, činnosti, dovednosti byly zaměřeny na spolupráci, pomoc, respektování svých kamarádů, domlouvání se. Některé aktivity pro nás byly velkou výzvou, u nějakých jsme se hodně nasmáli, samozřejmě nesměla chybět ani malá pošťuchování. Ve volných chvílích jsme hráli fotbal, sbírali kaštany a zacvičili si na dětském hřišti. V úterý večer nás navštívila paní ředitelka Jaroslava Šimková a bývalý třídní učitel Jaroslav Skolek. Společný čas jsme strávili u táboráku, opekli jsme si vuřty, zazpívali si a zatancovali. Večer nám příjemně utekl. Ve středu jsme hned po snídani vyrazili zpátky do školy, kde pro nás byly připraveny další aktivity. Ve tři hodiny už pro nás začali přijíždět rodiče a rozprchli jsme se do svých domovů. Všichni jsme se vrátili spokojeni a natěšeni i na jiné akce. Shodli jsme se, že nám to uběhlo velmi rychle a klidně bychom tam ještě nějaký den pobyli. Všem děkujeme za pohodově strávené chvilky. Fotografie zde.
(žáci 6. B)


Bramborobraní na ZŠ Blatenská

Všechno to začalo tím, že jsme se pustili do výzvy vypěstovat naše vlastní brambory. Ve škole máme kompostér, ve kterém nám dva roky tlely slupky od cibule, jablka, listí a další vhodný materiál. Políčko připravili žáci ze šestých tříd. Aby to nebylo jenom o fyzické práci, napadla našeho učitele přírodopisu myšlenka, že dáme kompost pouze na jednu část pole a tu druhou necháme bez hnojení, abychom mohli porovnat výtěžnost. Sadbu brambor s názvem SANTONIA jsme získali darem od pana inženýra Jaroslava Prýmase z Horažďovického ÚKZÚZ. Velice mu za to touto cestou ještě děkujeme. Zhlédli jsme video, jak brambory zasadit a pustili jsme se do práce. Brambory byly zasázené prakticky okamžitě. Všichni jsme netrpělivě vyhlíželi první rostlinky a odstraňovali plevel. Po návratu do školy po prázdninách jsme natě vytrhali a brambory vykopali. Vážení čtenáři, jestli si myslíte, že jsme měli ve vyhnojeném úseku brambory velké jako pěst, musím Vás zklamat. Nebylo tomu tak. Z 25 kilogramů sadby jsme sklidili kolem 50 kilogramů spíše oříšků. Na vině byl nejspíše nedostatek vláhy přes léto, nebo nedostatek živin v půdě. Nevzdáme se, políčko vyhnojíme chlévskou mrvou (dar z kravína z Babína) a pustíme se do toho na jaře znovu. My se nedáme! Fotografie zde.


Adaptační kurz 6. A

Je středeční deštivé dopoledne 14. září 2022 a naše třída 6. A vyráží autobusem vstříc adaptačnímu kurzu ve škole v přírodě v nedalekých Střelských Hošticích. Z řad učitelů nás doprovází třídní učitelka Mgr. Andrea Jarešová, výchovná poradkyně Šárka Zeithamlová a asistentka pedagoga Zdeňka Slancová…. Naše první dobrodružství na druhém stupni právě začalo. Co nás vlastně čeká?, honilo se nám hlavou již několik dní předem. Věděli jsme jen, že hlavní náplní celého kurzu pro nás je, abychom se lépe poznali a naučili se spolu vycházet a komunikovat. Po příjezdu a ubytování na pokojích jsme se dozvěděli podrobnosti o vskutku bohatém programu. Paní učitelky pro nás připravily mnoho zábavných aktivit, jako třeba lidské bingo, pavoučí síť, výrobu erbu, kreslení lodi našeho přátelství nebo stromu třídních pravidel. I přes nepřízeň počasí jsme strávili spoustu času venku, v areálu. Hráli jsme přetahovanou, hledali lístečky s příslovími nebo jen tak skotačili a dováděli na hřišti. Za splněné úkoly jsme získali sladkou odměnu. V kuchyni se o nás také výborně postarali a moc dobře nám vařili. Zpět do školy jsme se vrátili opět autobusem. V naší školní jídelně jsme si pochutnali na kynutých knedlících a poté se odebrali na tržnici, kde jsme otestovali vzájemnou důvěru. Nakonec jsme se rozloučili a rozešli do svých domovů. Vytyčený úkol kurzu byl splněn. Naši třídu jsme si pro radost nově vyzdobili vyrobenými plakáty. A všichni se jednohlasně a bez hádek se shodneme na tom, že to byly krásně prožité tři dny, na které vždy rádi zavzpomínáme. Přejeme si víc takových dní a děkujeme. Fotografie zde.

Žáci 6. A a Mgr. Andrea Jarešová, třídní učitelka


Žáci ZŠ Blatenská již brzy v televizi

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, pokud vám to čas dovolí, nalaďte si v pátek 30. září na svých analogových či digitálních přijímačích televizní kanál ČT :D, kde bude ve 14:45 odvysílán premiérový díl dobrodružného vzdělávacího pořadu Už tam budem?, v němž se tentokrát představí tým složený ze žáků naší školy (konkrétně Josef Behenský, Markéta Benediktová, Jan Slavíček, Antonín Šimánek a Veronika Švambergová). Díl bude reprízován v neděli 2. října od 12:35 na stejném kanále. Pokud vám nevyhovuje ani jeden termín, můžete pořad po odvysílání v televizi kdykoliv zhlédnout v digitálním archivu České televize na těchto internetových stránkách: https://decko.ceskatelevize.cz/uz-tam-budem. A jak už jsme několikrát avizovali, rozhodně se máte na co těšit!

Mgr. Petr Curko


Adaptační den 1. tříd

Dne 1. září nastal pro „prvňáčky“ očekávaný den, kdy poprvé usedli do školních lavic. Aby se děti snadněji poznaly, naplánovaly pro ně třídní učitelky společně s výchovnou poradkyní adaptační den. Pestře připravené dopoledne si děti užily v Panské zahradě. Nejprve se seznámily se zásadami pobytu v přírodě a tříděním odpadu. Poté zábavnou formou poznávaly svůj nový třídní kolektiv, účastnily se různých her zaměřených na rozvoj důvěry, prohloubení vzájemného poznávání, na nastartování spolupráce mezi žáky a řešení konfliktních situací. Při těchto hrách si děti procvičily nejen svou fyzickou zdatnost, ale i prostorovou orientaci a rychlost. S nadšením plnily zadané úkoly, za což byly následně odměněny nejen pochvalou a jásotem svých spolužáků, ale i sladkou odměnou. Půjdete-li se projít Panskou zahradou, možná si všimnete důmyslně postavených příbytků pro různé živočichy. Děti je stavěly s obrovským zájmem a zaujetím. Vznikly tak domovy pro veverky, ježky, myšky, různé mravenčí a hmyzí hotely. Možná kolemjdoucí zaslechli písničky, kterými děti vábily zvířátka do svých domečků. Adaptační den se velice vydařil a my přejeme našim novým žáčkům - prvňáčkům spoustu krásných společných zážitků a hlavně hodně úspěchů ve škole. Fotografie zde.
Mgr. Milena Peroutková, Mgr. Eva Nováková, třídní učitelky, ZŠ Blatenská


Prázdniny ve školní družině

Že o hlavních prázdninách do školy děti nechodí? Že se zde jen předělává, opravuje, natírá a maluje, uklízí? Že je o prázdninách škola zavřená? Veliký omyl! V naší škole jsme v prázdninové družině přivítali nejen děti ze ZŠ Blatenská, ale i děti ze ZŠ Komenského. A rozhodně jsme se nenudili. Dokonce i počasí nám přálo. V červenci bylo doslova jako malované, v srpnu se trochu pokazilo, ale ven jsme se nakonec dostali každý den. Ve školním prostředí jsme trávili jen nejnutnější dobu, než jsme se ráno všichni sešli, a pak jsme vyráželi za dobrodružstvím. Hráli jsme si, kreslili, sportovali, soutěžili, poznávali nové věci, cestovali, našlapali jsme spoustu kilometrů. Dobyli jsme hrad, ochočili jsme si draka, stali se z nás lovci dinosaurů. Prožili jsme prima dopoledne v knihovně. Podrobně jsme se seznámili s prací hasičů v místní stanici. Navštívili jsme záchranku, kde jsme zažili i výjezd záchranářů. Absolvovali jsme exkurzi u Policie ČR, zde nás čekala nejen ukázka zbraní a vybavení, ale dokonce celá policejní jednotka včetně náčelníka. Poděkování patří všem, kteří se na prázdninovém programu podíleli - vychovatelkám, zástupcům organizací a složek, kteří se dětem věnovali, i paní kuchařkám ve školní jídelně Blatenská, protože bez dobrého oběda by zážitky nebyly úplné. Užili jsme si kamarádů, navázali jsme nová přátelství. Také jsme si zašli na zmrzlinu a jen tak jsme lenošili. Ale jenom chvilku, protože při všech těch dobrodružstvích nám na lenošení nezbyl čas. Fotografie zde.
Za vychovatelky ŠD Blatenská Radka Benešová Šperlíková


Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023

Nabídku kroužků pro šk. rok 2022/23 si můžete prohlédnout zde (pro 1. st.) a zde (pro 2. st.). Kroužky probíhají od října do dubna, kromě kroužku Mažoretky, který končí až v červnu (záleží na termínech vystoupení). Cena kroužků je 400 Kč za školní rok, kromě kroužků: Mažoretky – 650 Kč a Keramika – 400 Kč + 150 Kč za materiál (celkem 550 Kč). Kroužek Českého jazyka a Matematiky pro 9. ročník je zdarma. Přihlášky vyzvedněte u třídního učitele Vašich dětí, vyplněné přineste nejpozději do konce září.


Informace školní jídelny k počátku školního roku 2022/2023

Obědy pro strávníky, kteří platí bezhotovostně, jsou automaticky přihlášeny od druhého dne po nástupu do školy v novém školním roce. Strávníci, kteří hradí obědy v hotovosti mají obědy přihlášené až po zaplacení určené částky. Den předem si mohou strávníci přihlásit nebo odhlásit oběd telefonicky na tel. čísle 376 512 315, email vedoucijidelny@zsblatenska.horazdovice.cz


Další informace ke školnímu roku 2022/2023

Třídní schůzky:
5. září: 2. - 5. ročníky
6. září: 6. - 7. ročníky
7. září: 8. - 9. ročníky
30. listopadu: 1. - 9. ročník
26. dubna: 1. - 9. ročník

Ředitelská volna
pátek 18. listopadu 2022
středa 21. prosince 2022
čtvrtek 22. prosince 2022

Adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. tříd
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Střelské Hoštice
14. 9. - 16. 9. 2022 třída 6. A – ped. dozor: Mgr. Andrea Jarešová, Mgr. Šárka Zeithamlová
3. 10. - 5. 10. 2022 třída 6. B – ped. dozor: Mgr. Petra Jánská, Mgr. Šárka Zeithamlová

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí
6. září 2022 třída 1. A – ped. dozor – Mgr. Milena Peroutková, Mgr. Šárka Zeithamlová
7. září 2022 třída 1. B – ped. dozor – Mgr. Eva Nováková, Mgr. Šárka Zeithamlová


Organizace výuky 1. týdne

Organizace 1. týdne:
Čtvrtek 1. září 2022
zahájení 8:00, konec 8:45, oběd 10:00 - pouze přihlášení žáci
pátek 2. září 2022
1. a 2. vyuč. hodina - třídnické práce, třídní učitelé budou ve svých třídách, od 3. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu: 1. stupeň nejpozději do 12:40, 2. stupeň nejpozději do 13:35
Od pondělí 5. září 2022 vyučování podle rozvrhu hodin.

1. třídy:
pátek 2. 9.: do 10:00
pondělí 5. 9.: do 11:00
od úterý 6. 9. dle rozvrhu


Zápis do ŠD a ŠK

Zápis pro školní rok 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022 v době od 8:00 do 16:00 hod ve školní družině, 1. patro. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně.
Přihlášky budou k dispozici u zápisu. Osobní přítomnost zákonného zástupce není nutná, přihlášku může
1. 9 .2022 vyzvednout žák a následující den odevzdá vyplněnou vychovatelce.
Přihláška je také ke stažení na webových stránkách školy. Je ale nutné žáka 1. září přihlásit (telefonicky nebo mailem) a následující den poslat vyplněnou přihlášku.

Vstup do školy a školní družiny hlavním vchodem. Od 10:00 vstup zadním vchodem z Mayerovy ulice.

Informace na tel.: + 420 702 748 473, e-mail: skolnidruzina.hdblat@seznam.cz


Organizace školního roku 2022/2023

Organizaci školního roku 2022/2023 naleznete zde.


Rozloučení s žáky devátých ročníků aneb Motýlci, leťte!

S koncem června přichází čas, kdy brány naší školy opouštějí deváťáci a rozlétají se do světa, vstříc své nové životní pouti. Pro ně se tento významný a toužebně očekávaný den odehrával v prostorách hotelu Prácheň, kde proběhlo slavnostní ukončení jejich školní docházky, včetně předání vysvědčení. Po uvítání nedočkavých hostů, převážně rodičů, se úvodního slova tradičně ujaly paní místostarostka Ing. H. Kalná a paní ředitelka Mgr. J. Šimková. Mezi hosty seděla též paní zástupkyně Mgr. H. Stulíková. Na přání deváťáků obohatili již tak pestrý program dvěma zazpívanými skladbičkami roztomilí prvňáčci. Po nich následovalo vystoupení samotných tříd 9. A a 9. B. Pomyslné okénko do duše obou kolektivů otevřely třídní učitelky, když se ohlédly do historie té společně strávené školní jízdy. Na chvilky školních let učení – mučení zavzpomínaly ve svých projevech i žákyně obou ročníků. Finalisté kromě vysvědčení obdrželi drobné dárečky od svých učitelek, školy a MÚ. Někteří z nich dokonce s pochvalným oceněním za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy či obětavou práci pro třídu. Třešničkou byla závěrečná videa zachycující průřezem všemožné momenty ze školních lavic a rozproudila tak vlnu vzpomínek, zážitků, smíchu, ale i lítosti a dojetí, s uvědoměním si, že se už nikdy nevrátí. Úžasnou atmosféru v sále završilo poslední sdílení věnované našim žákům – Největším učitelem je život sám, zakončený výzvou Motýlci, leťte ! A nemohlo chybět to nejtěžší – loučení - smutné, bolestné, plné slz. Loučení, které uzavírá jednu kapitolu života, aby se mohla začít psát další, nová.
Věříme, že si s sebou žáci ze školy odnesli kromě milých vzpomínek také co nejpevnější základy pro nadcházející život a ze srdce jim přejeme jen samé úspěchy. Naše poděkování patří bezesporu také rodičům za průběžnou spolupráci a velkou podporu, kterou nám při vzdělávání dětí poskytli. Přejeme všem krásné pohodové slunečné léto, neubíhající prázdniny, dovolenou a hodně pozitivní energie a sil na nových školách. Fotografie zde.
Mgr. Andrea Jarešová, třídní učitelka 9. A


Žáci ZŠ Blatenská v záři reflektorů

Jelikož si na naší škole při práci s nadanými žáky rozhodně neklademe malé cíle, rozhodli jsme přihlásit do známé televizní soutěže s názvem Už tam budem?, která vzniká pod záštitou České televize. Soutěž je zaměřena hlavně na přírodní vědy a jejich využití v praktickém životě a má ambice divákům naznačit, jak funguje svět kolem nás a vnuknout jim myšlenku, že je lépe býti tvůrcem, než pouhým uživatelem techniky a technologií. Napínavým pořadem, v němž mezi sebou pověřují síly pětice žáků ze dvou různých škol, provází dvojice moderátorů Pan Továrník a Ducháček. Tým naší školy byl složen ze žáků Jan Slavíček (8. A), Josef Behenský a Veronika Švambergová (oba z 8. B) a Markéta Benediktová a Antonín Šimánek (oba z 9. B). Soupeřem naší pětice pak byli žáci ze ZŠ Zbiroh. Natáčení se uskutečnilo v plzeňském Techmania Science Center a bez chození kolem horké kaše musíme říci, že se jednalo o životní zážitek. Ihned po příjezdu už na žáky čekal televizní štáb složený z velkého množství kameramanů, osvětlovačů, techniků či kostymérů. Pokyny soutěžícím předávala paní produkční a poslední slovo měl vždy pan režisér, který přísným okem rozhodoval o kvalitě natočených záběrů. Jednotliví žáci museli v průběhu natáčení prokázat především znalosti, dovednosti, fyzickou průpravu a schopnost pracovat v týmu. Odpovídali na otázky z kosmologie, lezli po lanovém žebříku, snažili se složit zařízení pro levitaci magnetů, závodili ve sběru potravinových boxů pro vesmírnou výpravu, přepravovali životodárnou vodu, pomáhali rozklíčovat chemické experimenty nebo se pokusili uhádnout slavnou osobnost. Jak jízda našich žáků dopadla, se ovšem dozvíte až v září na kanále ČT:D (o termínu vysílání budeme včas informovat). A vězte, že je rozhodně na co se těšit! Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko – vedoucí žákovského týmu


Rafťáci deváťáci na Otavě

Třídy 9.A a 9. B bedlivě sledovaly vývoj počasí na 21. června 2022, na den, kdy měly v plánu jednu z posledních školních akcí závěru školního roku - sjezd řeky Otavy. Sešli jsme se na vlakovém nádraží a odsud odjeli vlakem do nedaleké Sušice. Na místě, u břehu řeky jsme se rozdělili do pěti týmů, oblékli vesty, vzali pádla a po instruktáži Vojty a Kamči hurá na vodu! Na raftech na nás z řad učitelů dohlíželi zkušený pan učitel Petr Curko, tělocvikářka a sportovkyně Tereza Jandová, nechyběla ani naše paní třídní učitelka Andrea Jarešová a nakonec paní učitelka Šárka Zeithamlová, která nás všechny po celou dobu natáčela a fotila a velmi si to užívala. Ta byla v tento den mimořádně akční. Nejprve nám spadla do vody, když se snažila na mobil natočit jak sjíždíme první jez. Ale vůbec ji to neodradilo a krátce po startu vyprovokovala vodní bitvu mezi všemi týmy. Nikdo z nás nezůstal suchý, voda z nás kapala jako z hastrmanů. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my jsme průběžně usychali. U Velkých Hydčic nabral se svým chlapeckým týmem velké tempo pan učitel Curko. Za to my ostatní jsme dojížděli na pohodu ke kempu, kde jsme si udělali zastávečku na občerstvení a nabrání dalších sil. Asi celkem po čtyřhodinové plavbě po průzračné vodě Otavy a jejími pohádkově malebnými zákrutami jsme dopluli do cíle, do Horažďovic. Na závěr jsme se na jezu ještě společně vyfotili a s humornými vzpomínkami a dobrou náladou z krásného dne se rozešli vstříc svým domovům.
Děkujeme všem učitelům i instruktorům, kteří se s námi vydali za nevšedními zážitky. Fotografie zde.
Adéla křižanová, Natálie Mašková, žákyně 9. A a Mgr. Andrea Jarešová, třídní učitelka 9. A


Výprava na „horažďovický Klondike“

Na konci školního roku 2021/2022 se vybraní žáci 9. ročníků vypravili na již tradiční rýžování zlata na řece Otavě, a to pod odborným dohledem geologa Aleše Červeného z Městského muzea Horažďovice. Šlo o pomyslnou zlatou tečku za právě končící životní etapou žáků, kterým zbývá již několik posledních okamžiků na základní škole. Samotné latinské označení zlata pojmem aurum pochází z antického aurora, což lze přeložit jako ranní záře či východní země. Věhlasní starověcí myslitelé a středověcí alchymisté prahnoucí po kameni mudrců si zlato spojovali především se životodárným Sluncem. A z pohledu dnešní vědy se musíme pousmát nad tím, jak blízko byli pravdě. Podle současných teorií vznikla většina pozemského zlata při obřích kolizích vesmírných supernov, které se zcela vymykají lidským představám. A v okamžiku, kdy se z vesmírného prachu začala formovat naše rodná planeta, stalo se i zlato jedním z přítomných stavebních materiálů. Vzhledem k jeho velké hmotnosti kleslo zlato do hlubin roztaveného zemského pláště, odkud bylo na zemský povrch po miliony let vymýváno vodou o teplotě několika set stupňů Celsia. Zde tento cenný kov ležel beze změny až do okamžiku, kdy si ho začali všímat první lidé. Ale to už je známý příběh. Řeka Otava, utvářející typický krajinný ráz Horažďovicka, byla jako významný zdroj zlata využívána již samotnými Kelty, kteří ji pojmenovali výrazem Atava, neboli Bohatá řeka. V současné době je většina otavského zlata vytěžena, ale přesto se nám za využití rýžovacích pánví povedlo získat několik desítek zlatých plíšků (takzvaných zlatinek). Ty pro nás mají hodnotu spíše citovou, jelikož zbohatnout se na nich rozhodně nedá. K bohatství v jakékoliv podobě už si žáci budou muset vyšlapat svou vlastní cestu. Fotografie zde.

Mgr. Petr Curko


Pomozte žákům dotknout se vesmíru

Vážení rodiče a přátelé školy, tímto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o podporu jedinečného projektu, do kterého se žáci naší školy pouští pod vedením pana učitele Curka. Školní vědecký tým složený z aktivních a šikovných žáků si vytyčil cíl, který doslova boří veškerá zemská měřítka – totiž sestavit malou sondu, jež bude na podzim 2022 vyslána na samotnou hranici vesmíru. Sonda bude mimo jiné vybavena spoustou profesionálních senzorů pro snímání velkého množství dat (od teploty až po radioaktivní záření) a také bude obsahovat fotoaparát, který zdokumentuje zakřivení naší rodné planety. O veškerých krocích žáků budeme průběžně informovat na elektronických kanálech školy. Nyní už ale samotná prosba – jelikož je celý projekt finančně nesmírně náročný, vytvořili jsme se žáky crowdfundingovou kampaň, v rámci které nás můžete finančně podpořit libovolnou částkou (veškeré investice budou samozřejmě dokladovány fakturami). Vedle finanční podpory nám nesmírně pomůže, pokud budete povědomí o našem projektu šířit na sociálních sítích či mezi své známé. Děkujeme, že našim žákům umožníte učit se způsoby, které by se ještě před nějakou dobou daly označit jako sci-fi. Veškeré podpory si nesmírně vážíme.

Odkaz na kampaň: https://www.hithit.com/cs/project/10970/umoznete-zakum-zs-blatenska-dotknout-se-vesmiru


Horažďovická děvčata v top desítce Česka a Slovenska

Ve čtvrtek dne 21. dubna se zraky mnoha žáků, učitelů a rodičů upínaly na Kongresové centrum v Praze, kde se uskutečnilo finále 13. ročníku soutěže v prezentačních dovednostech s názvem Prezentiáda. Na dechberoucí finálové klání dorazilo celkem 36 týmů složených ze žáků českých a slovenských škol. A rozhodně nešlo o žáky ledajaké! Všichni účastníci totiž museli o svých schopnostech přesvědčit odborné porotce již v průběhu školních a krajských kol. Pomyslný prapor našeho kraje nesly plzeňské Masarykovo gymnázium a ZŠ Blatenská z Horažďovic. Náš tým se skládal z nerozlučné dvojce tvořené Evou Blahoutovou a Markétou Benediktovou ze třídy 9. B. Děvčata si přibližně týden před finále musela vybrat ze dvou nabízených témat (Něco nad námi a Heuréka), vypracovat líbivou prezentaci a v průběhu pěti minut svého výstupu měla přesvědčit porotu a diváky o svých prezentačních dovednostech. A že bylo na co se dívat. Dívky totiž vsadily na propojení komediálních a naučných prvků a zahrály si na šiřitelky nové kočičí víry, jejímž dogmatem je myšlenka, že žijeme v mozku velké nadpozemské kočky. Milí čtenáři, ještě než začnete kroutit hlavami, považte sami. Jak je možné, že kočky popírají gravitační zákony a vždy dopadnou na všechny čtyři končetiny, zatímco chléb se rozplácne namazanou stranou o zem? Jak to, že obrys kontinentů vypadá jako kočka hrající si s Austrálií? Znáte jiné zvíře, které si dovolí zabrat gauč, rozbít vázu po babičce, vyjíst půlku lednice, ale přesto nejen že není z domu vyhozeno, ale dokonce je stále milováno? A všechny ty nepopiratelné historické důkazy – až fanatické uctívání koček ve starověkém Egyptě, indická bohyně Shashthi jezdící na obrovské kočce či evropské satanistické rituály spočívající v líbání kočičích konečníků. Tak co, stali jste po přečtení našich pravd svědky kočičími? Nebo jste prokoukli obrovskou směsici polopravd, mýtů a fake news? A přesně toto dilema měla soutěžní prezentace žákyň vyvolat. Reakce porotců a diváků byly veskrze nadšené a od jedné porotkyně dokonce obdržel náš tým úžasných 98 bodů ze 100. Medaile sice nakonec nezacinkaly, ale být v top desítce Česka a Slovenska, to je sám o sobě úspěch obrovský. A jak pravil Nelson Mandela: „I never lose, I either win or learn.“ Děvčata v průběhu soutěže vyhrála sama nad sebou – nejen že prokázala zarputilost v období přijímacích zkoušek na střední školy, ale především získala nepřeberné množství zkušeností, dovedností a rad od profesionálů, kteří se prezentováním a vystupováním před publikem živí. A z toho mohou žákyně čerpat po celý svůj život. Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme jim za reprezentaci nejen školy, ale vlastně i Horažďovic.


Velký úspěch v soutěži prezentačních dovedností

První dubnový den se v krajských městech odehrálo 2. kolo soutěže prezentačních dovedností s názvem Prezentiáda. Realizační zázemí pro Plzeňský kraj poskytlo Mikulášské gymnázium, do kterého se sjelo devět týmů složených ze žáků ZŠ a gymnázií. Všichni účastníci o svých nadstandardních dovednostech přesvědčili již v průběhu kol nominačních, takže konkurence byla opravdu vysoká. ZŠ Blatenská vyslala hned dva týmy s originálními názvy Kecálkové a Švábíci. Jako první z našich žáků prezentoval Pepa Behenský z 8. B (tým Švábíci), který se zamýšlel nad tím, co by se stalo, kdyby se naše planeta přestala otáčet kolem své osy. Pepův výkon doslova uchvátil všechny přítomné. Chlapec ale bohužel postoupit nemohl, protože mu chyběla týmová spolužačka, která onemocněla. Příští rok si ovšem určitě pojede pro vítězství. Za Kecálky prezentovala děvčata Markéta Benediktová a Eva Blahoutová ze třídy 9. B. Dívky odhalily šťavnatá témata, o kterých žáci diskutují během přestávek. A jelikož byl jejich výstup vskutku originální, vybojovala si děvčata postup do národního finále. Srdečně gratulujeme. Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko (vedoucí soutěžních týmů ZŠ Blatenská)


Příběhy našich sousedů

S přispěním Místního akčního sdružení Pošumaví navázala ZŠ Blatenská na začátku školního roku těsnou spolupráci s organizací Post Bellum, která školám nabízí účast ve vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů. Díky tomuto projektu se žáci za dohledu svých učitelů a profesionálních historiků stávají na několik měsíců filmovými dokumentaristy. Jejich úkolem je totiž oslovit místního pamětníka, natočit s ním kvalitně a poutavě vedený rozhovor o hlavních událostech z jeho života, prozkoumat archivy, zdigitalizovat získané fotografie a na samotný závěr vytvořit rozhlasovou či televizní reportáž. Tým ZŠ Blatenská byl tvořen šesti šikovnými děvčaty z devátých ročníků, konkrétně Markétou Benediktovou, Evou Blahoutovou, Annou Listopadovou, Natálií Řepíkovou, Sophií Vierou Simičovou a Natálií Těžkou. Svůj laskavý souhlas s natáčením rozhovoru poskytla paní Božena Saláková, která se narodila několik málo let před druhou světovou válkou. Paní Saláková žákyním odvyprávěla hořkosladký příběh, jenž byl celý protkán jasně zřetelným motivem – totiž láskou k divadlu. Jak se děvčata zhostila rolí typu režie, scénář, kamera, zvuk či střih, můžete posoudit na následujícím videu. Přejeme Vám příjemnou podívanou. Odkaz zde.


9. A ve znamení vítězství WOCABEE šampionátu

Je pondělí 15. listopadu, blíží se 12. hodina. Žáci třídy 9. A netrpělivě sedí v lavicích učebny německého jazyka. Oči mají upřené na interaktivní tabuli, na které se mají každým okamžikem objevit výsledky krajského kola jazykového šampionátu Wocabee. Ten se konal od 3. do 12. listopadu 2021 a tým deváťáků do něho postoupil po dosaženém vítězství v okresním kole. Nutno zdůraznit, že celých deset dní bojovali doslova jako o závod. Hodiny strávené překládáním slovíček a gramatických jevů ve škole při vyučování, o přestávkách i doma. Tisíce nahraných bodů. K tomu nutná dávka vytrvalosti, trpělivosti a snaha dosáhnout cíle. Soutěžní nálada ukázala i soudržnost a vzájemnou spolupráci celé třídy. Spojili jsme se a vyhráli! Na tabuli se konečně objevuje celkový žebříček tříd. S napětím sjíždíme kurzorem na Plzeňský kraj. Naše třída je na 2. místě! Super! Vynikající! Hurááá! Zaplavují nás pocity štěstí a radosti. Přesto nám zvědavost nedá a hledáme, kdo nás porazil. Jedna skupina v angličtině. Takže… v rámci německého jazyka jsme v kraji první. Úsilí se vyplatilo. Zvládli jsme skvěle a pomyslná stříbrná medaile putuje na naši školu. Fotografie zde.
Mgr. Andrea Jarešová , učitelka NJ a zároveň třídní učitelka


Stříbro z Global Teacher Prize míří do Horažďovic

Školní rok 2020/2021 beze sporu patřil k těm nejnáročnějším za poslední dobu. Pandemie zcela nového viru na poměrně dlouhý čas ochromila fungování státu a školy byly nuceny neprodyšně uzamknout své vchody. Žáci a učitelé usedli k obrazovkám moderní techniky a většině rodičů přibylo nebývalé množství starostí. I přes všechny překážky je ale dobré umět najít pozitivní zprávy. A jedna taková nedávno dorazila i na naši školu. Pan učitel Petr Curko byl počátkem ledna společně s dalšími asi 130 učiteli z České republiky nominován do odborné soutěže Global Teacher Prize, jejímž cílem je podpora kvalitních pedagogů. Během dlouhého putování soutěží bylo zapotřebí představit porotě složené z odborníků na školství své didaktické a pedagogické vize, odhalit inovace zaváděné do výuky, nastínit úspěchy dosažené se svými žáky a absolvovat několikerou návštěvu odborníků na svých hodinách. To vše nakonec vyústilo v získání krásného druhého místa. Hlavní důvody pro udělení tohoto ocenění shrnula porota ve své závěrečné zprávě takto: „Petr Curko porotu zaujal svým silným zaujetím pro práci se žáky s cílem probudit v nich zájem o přírodní vědy. Realizuje vysoce kvalitní badatelskou výuku postavenou na racionálním vědeckém základu směřující k praktickému využití. Usiluje také o propojení oborů, učí děti pracovat s chybou, protože slepá ulička do vědeckého poznání patří. Je velmi kreativní a originální ve vymýšlení netradičních metod a forem práce, které propojuje s běžným životem žáků. V hodinách také využívá čtenářskou gramotnost a podobné techniky, sám si vymýšlí další nadstavby. Intenzivně se zaměřuje na práci nejen s nadanými žáky. Svou pozornost věnuje i kultivaci sociálních vztahů ve třídách. Jeho komunikace je nedominantní, poklidná a vedoucí k jasnému cíli. Je autorem řady výukových videí z doby distanční výuky, které dnes zná téměř celá republika. Má velké zaujetí pro učitelskou profesi a zralý projev se schopností zarámovat svou práci do širšího kontextu.“ Nejen za pedagogický sbor ZŠ Blatenská srdečně blahopřejeme.

Mgr. Jaroslava Šimková (ředitelka ZŠ Blatenská)


Projektová výuka chemie

Zcela nová učebna přírodních věd a závěr nesmírně náročného školního roku – to je kombinace, která přímo nabádá k využívání moderních způsobů vzdělávání žáků. Jedním z nich je takzvaná problémová výuka, v rámci níž je zapotřebí popasovat se s často náročnou výzvou. Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Při využití problémové výuky přestává být pedagog středobodem dění, ale přesouvá se do role nenápadného rádce. Žáci tak přebírají zodpovědnost za výsledek práce, získávají silnou motivaci k učení, využívají doposud získané vědomosti, učí se spolupracovat a zaujímají globální postoj k předloženému problému. Hodinu problémového vyučování si nedávno mohli vyzkoušet žáci 8. A. Úkol zněl poměrně jednoduše: „S využitím vybavení učebny chemie vytvořte jednoduchý hasicí přístroj, který bude fungovat na základě reakce jedlé sody a kvasného octu.“ Na první pohled se jedná o velmi snadný úkol. Když se ale týmy žáků pustily do práce, velmi brzy začaly narážet na jeden problém za druhým. Jak zařídit, aby byl hasicí přístroj jednoduchý, ale zároveň účinný? Jak k sobě pospojovat jednotlivé díly? Bude prototyp spolehlivý? Stačí vůbec na uhašení alespoň malého plamínku? Jestli vedlo úsilí našich žáků ke zdárnému cíli, na to se můžete podívat ve fotogalerii zde.

Mgr. Petr Curko


Archivní články

Články ze školního roku 2021/2022 naleznete zde.

Články ze školního roku 2020/2021 naleznete zde.

Články ze školního roku 2019/2020 naleznete zde.