AKTUALITY

Organizace výuky v ZŠ Horažďovice, Blatenská 540 v době od 19. 4. 2021 do 23. 4. 2021

PREZENČNĚ (VE ŠKOLE): 2. A - Mgr. Milena Sládková 2. B - Mgr. Blanka Pajerová 3. B – Mgr. Eva Nováková 4. B – Mgr. Iva Václavíková 5. B – Mgr. Jaroslav Skolek

DISTANČNĚ (DOMA): 1. A, 1. B, 3. A, 4. A, 5. A

POVINNOST NOŠENÍ ROUŠEK
Je nařízena povinná ochrana úst a nosu ve všech prostorách školy včetně třídy během výuky. Žádáme rodiče, aby každé dítě mělo u sebe nejméně 2 chirurgické roušky a sáček na jejich ukládání.

PŘÍCHOD DO ŠKOLY
Všichni žáci budou do školy přicházet od 7:30 následujícím způsobem:

2. A, 2. B – hlavním vchodem do budovy školy

3. B, 4. B – vchodem do školní družiny (jídelny)

5. B – bočním vchodem do školy u 1. pavilonu

TESTOVÁNÍ
Testování bude probíhat 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) následujícím způsobem:

2. A, 2. B – žáci vstoupí hlavním vchodem do školy, zde bude čekat dohled a bude je odvádět do školních dílen, kde proběhne testování

3. B, 4. B – žáci vstoupí vchodem do školní družiny, zde bude čekat dohled a bude je odvádět do tělocvičny, kde proběhne testování

5. B – žáci vstoupí bočním vchodem do školy u 1. pavilonu, zde bude čekat dohled a bude je odvádět do kmenové třídy, kde proběhne testování

NABÍZENA BUDE JEN ODPOLEDNÍ DRUŽINA

STRAVOVÁNÍ
Žáci na prezenční výuce ve školní jídelně
Žáci na distanční výuce – možnost odebírat obědy do jednorázových obalů za dotovanou cenu

DALŠÍ INFORMACE OBDRŽÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI OD TŘÍDNÍCH UČITELŮ

Všechny informace k provozu škol a školských zařízení vydané MŠMT naleznete zde.


Škola volá - bonusové video

Video si můžete spustit také zde.


Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: zde


Škola volá - 4. video

Video si můžete spustit také zde.


Škola volá - 3. video

Video si můžete spustit také zde.


Škola volá - 2. video

Video si můžete spustit také zde.


Škola volá - 1. video

Video si můžete spustit také zde.


Organizace zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD v ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace proběhne od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonní zástupci dítěte doručí vyplněné dokumenty do školy (Žádost o přijetí k povinné školní docházce, Dotazník pro rodiče, Žádost o odklad povinné školní docházky + kopii občanského průkazu a rodného listu dítěte) jedním z těchto způsobů:

 • do datové schránky školy (hvjmmh4)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zsblatenska@horazdovice.cz)
 • poštou na adresu: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace Blatenská 540 341 01 Horažďovice
 • osobním podáním ve škole (každý pracovní den v době 7:30 – 13:00)

Vážení rodiče, o přijetí Vašeho dítěte do základní školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2013 rozhodnutí o přijetí již není automaticky zasíláno, ale bude oznámeno:

 • zveřejněním seznamu přijatých na přístupném místě ve škole – na hlavních vchodových dveřích
 • a na webových stránkách školy: www.zsblatenska.horazdovice.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 3. 5. 2021

Registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamu přijatých žáků, zašleme zákonným zástupcům prostřednictvím SMS na telefonní kontakt uvedený v žádosti.

Odklad:

Zvažuje-li zákonný zástupce odklad povinné školní docházky dítěte, vyplní kromě žádosti o přijetí i žádost o odklad. Ta musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad a potřebná doporučení k odkladu povinné školní docházky je nutné škole doručit do 31. 5. 2021.

Dítě, které mělo odklad ve školním roce 2020/2021, musí být i v letošním roce do školy zapsáno.

Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy

Kritéria zápisu

Obecně závazná vyhláška města Horažďovice č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Horažďovice a části společných školských obvodů základních škol zřízených městem

Co může ZŠ Blatenská nabídnout

Desatero pro rodiče

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce - ke stažení (doc, pdf)

Dotazník pro rodiče - ke stažení (doc, pdf)

Žádost o odklad povinné školní docházky - ke stažení (doc, pdf)


Přijímací řízení na střední školy

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021 naleznete zde.


Dopis pro předškoláky

Vážení rodiče, milí předškoláci, doba, kdy měl na naší škole začít program ŠKOLA VOLÁ, se přiblížila. Bohužel epidemická situace v republice nedovolí, abychom vás s vašimi dětmi přivítali ve škole. Velice nás to mrzí, jelikož jsme se na vaši návštěvu pečlivě nachystali. Přesto jsme se rozhodli, že jednotlivá setkání, byť krátká, proběhnou v čase, který jsme vám oznámili.

17. března vás proto zveme na naše webové stránky, kdy se vám a vašim dětem v krátkém videu představí pedagogové 1. stupně.

24. března opět prostřednictvím webových stránek budete mít možnost nahlédnout na 2. stupeň naší školy.

Ve škole se nejen učíme, ale také si hrajeme. Tak hádejte, když skončí vyučování, kam můžete se svými kamarády chodit? Ale než si začnete hrát, musíte se dobře najíst. Už jste poznali, kam vás 31. března zavede třetí video?

V době od 1. do 30. dubna 2021 bude probíhat ZÁPIS dětí do 1. tříd. Veškeré informace budou zveřejněny 18. března na našich webových stránkách.

A nakonec jedno překvapení. Než začne probíhat zápis, bude vás čekat poslední video. Můžete opět hádat nebo se domnívat, co zhlédnete na závěr. Loňský rok jsme nemohli otevřít školní kavárnu. Pevně věřím, že se v ní letos v červnu setkáme. Rodiče při čaji, kávě a malém občerstvení pobesedují s vedením školy a s pedagogy. A na vás, milé děti, bude čekat taška s dárky, které byste za normálních okolností dostaly při zápisu.

Mějte se moc hezky. Na ZŠ Blatenská Horažďovice se na vás všichni moc těšíme.

Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školyÚprava termínů přijímací zkoušky

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky naleznete zde.


Informace k organizaci výuky v období od 1. března

Od 1. 3. 2021 je ZŠ Blatenská Horažďovice uzavřena pro žáky 1., 2., a speciálních tříd. Žáci těchto tříd přejdou na distanční způsob výuky, který rovněž pokračuje ve všech ostatních třídách. Uzavřeny jsou i školní družina a školní klub. V provozu zůstává třída zřízená pro pracovníky vybraných profesí. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, mohou odebírat obědy ze školní jídelny. Více informací zde.


Oznámení školní družiny

Úhrada poplatku za ŠD (2. splátka, splatnost k 31. 1. 2021) a úhrada poplatku za ŠK (2. pol. šk. roku, splatnost k 28. 2. 2021) se vzhledem k současné situaci odkládá.


Dodatek č. 6 ke Školnímu řádu ZŠ Horažďovice, Blatenská 540

Dodatek č. 6 naleznete zde.


Školní poradenské centrum na ZŠ Blatenská

S náplní činnosti našeho školního poradenského centra se můžete seznámit zde.


Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Více informací zde a zde.


Hvězda výuky na dálku učí v Horažďovicích

Rok 2020 se s velkou pravděpodobností stane letopočtem, o kterém se jednou bude psát nejen v učebnicích dějepisu. Když se totiž ohlédneme do nejbližší historie, jen stěží budeme hledat události, jež zkomplikovaly náš každodenní život stejně jako epidemie nového typu koronaviru. Asi se shodneme na tom, že jednou z nejvíce zasažených oblastí se bezesporu stalo vzdělávání. Školní budovy se neprodyšně uzavřely, žáci zůstali sedět doma a mnoho rodičů bylo doslova ze dne na den vrženo do nesmírně těžké situace. Téměř okamžitě se ale našli učitelé, kteří nejen že se na nové podmínky adaptovali doslova rychlostí blesku, ale navíc se v průběhu distanční výuky stali oporou pro žáky, rodiče a své kolegy. K ocenění práce nejen těchto pedagogů byla v průběhu roku mediálním domem Economia a redakcí Aktuálně.cz vyhlášena celostátní anketa s názvem Hvězdy výuky na dálku, do níž bylo ve své první fázi nominováno téměř 500 srdcařů. Odborná porota následně vybrala 12 finalistů v kategoriích pomoc a podpora, výuková videa, mimořádný výkon a péče o duši, pro které následně mohla hlasovat široká veřejnost. S velkým potěšením můžeme oznámit, že náš kolega Mgr. Petr Curko obsadil první místo v kategorii výuková videa a navíc se s 58,3 % hlasů stal celkovým vítězem ankety. Jeho vzdělávací videa zveřejňovaná na platformě Youtube se podle všeho stala oblíbenou pomůckou při získávání nových vědomostí, o čemž svědčí i nedávné překonání milníku jednoho milionu zhlédnutí. Článek o panu učiteli můžete najít na serveru Aktuálně.cz zde.

Pracovní kolektiv ZŠ Blatenská


Aktualizovaná informace ŠD ZŠ Komenského

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY O HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH (ČERVENEC – SRPEN 2021)

O hlavních prázdninách (červenec - srpen 2021) zajišťuje provoz školní družina ZŠ Komenského pro žáky z obou základních škol (Komenského, Blatenská).

Provoz je 1. 7. - 10. 7. 2021 a 16. 8. - 21. 8. 2021

O provozu rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem na základě počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro otevření ŠD je 20 žáků. Z důvodu uzavření škol je termín pro přihlašování prodloužený do 11. 12. 2020.


Hvězdy výuky na dálku - hlasujte pro pana učitele Petra Curka

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, dovolte nám, abychom s radostí oznámili, že pan učitel Curko se díky svým vzdělávacím videím tvořeným v průběhu distanční výuky dostal mezi 15 finalistů celostátní ankety Hvězdy výuky na dálku, kterou pořádá server Aktuálně.cz ve spolupráci s Nadací České spořitelny. Do ankety bylo původně nominováno více než 400 projektů, jejichž cílem bylo usnadnit vzdělávání v průběhu uzavření škol. Pokud budete chtít našeho kolegu podpořit, můžete tak učinit hlasováním na této stránce v sekci Výuková videa: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/hvezdy-vyuky-na-dalku-hlasovani/r~6b6a1d4e226e11ebaabd0cc47ab5f122/.
Na vzdělávací videa pana učitele se pak můžete podívat zde:
https://www.youtube.com/user/anubiskt/videos.
Hlasovat je možné až do 23. listopadu. Děkujeme za Vaši podporu.


Krizové ošetřovné schváleno

Více informací naleznete zde.


Informace pro rodiče

Vážení rodiče, jak už víte, 2. listopadu žáci do škol nenastoupí. Ale jsme škola, která byla vybrána jako škola určená k péči o děti vybraných profesí. Tato třída od 2. listopadu v době od 6:00 – 16:00 normálně poběží. Pevně věřím, že veškerá opatření pomohou k tomu, aby se vaše děti co nejdříve vrátily do škol a spolu se svými pedagogy začaly prezenční výuku. Přeji vám pevné zdraví a budu se těšit na brzké setkávání nejen s dětmi, ale i s vámi.

Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy


Akce SOŠ a SOU Sušice pro žáky 8. a 9. tříd

SOŠ a SOU Sušice připravila pro žáky 2 on-line akce, které proběhnou v listopadu.

První akcí je ON-LINE Den otevřených dveří, který se uskuteční ve třech obsahově stejných termínech:

 • v pátek 6. 11. od 16:00 - 17:30, od 18:00 - 19:30
 • v sobotu 7. 11. od 15:00 - 16:30,

Chtěli bychom, aby měli chlapci a děvčata 8. a 9. ročníků a jejich rodiče možnost prohlédnout si naši školu a jednotlivá pracoviště odborného výcviku, seznámíme je s obory na naší škole, mohou se ptát současných studentů a pedagogů na vše, co je zajímá. Volili jsme spíše odpolední termíny, abychom nezasahovali do výuky a měli čas i rodiče.

Druhá online akce nese název Moderní pracovní příležitosti pro žáky a žákyně v regionu Sušicka. Naše škola ji pořádá v rámci Evropského týdne odborných dovedností https://objevsvujtalent.cz/.

Akce se uskuteční v jeden den 11. 11.2020, ve třech termínech s totožným obsahem:

 • ve středu 11. 11. 2020 od 9:00 – 10:30, od 12:00 – 13:30 , od 14:30 – 16:00

Akce je určena především pro žáky a žákyně 8. a 9. tříd. Představíme jim vybrané partnerské firmy, které nabízejí pracovní příležitosti navazující na učební a studijní obory vyučované na SOŠ a SOU Sušice (elektrotechnik, instalatér, elektrikář, automechanik, autoelektrikář, opravář zemědělských strojů, truhlář, zedník, kuchař-číšník, kadeřník, sociální činnost, cestovní ruch). Dále účastníci akce budou seznámeni s programem Erasmus, budou plnit různé zajímavé úkoly, např. budou vyzváni k vyhledávání údajů o partnerských firmách na jejich internetových stránkách.

Veškeré informace naleznou žáci také v kurzu OBČANSKÁ VÝCHOVA V GOOGLE UČEBNĚ.


Krizové ošetřovné

Poslanci schválili krizové ošetřovné. Rodiče ho budou čerpat po celou dobu uzavření škol, zvýší se na 70 procent. Více informací zde.
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření zde.


Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Více informací naleznete zde.


Rizika internetu v životě dětí - webinář pro rodiče online

Kdy: 10.11.2020 úterý 17:00 - 18:30
JAK: Online webinář na Youtube; přihlášeným účastníkům přijde před akcí odkaz s přístupem na mail
O ČEM?
Vyzkoušejte si na vlastní kůži, rodičové, co žáci a studenti znají pod pojmem distanční vzdělávání - cílem lektorů bude seznámit diváky s jednotlivými formami kyberkriminality, včetně nejnovějších fenoménů (zejména mobilní zařízení – smartphony a tablety) způsobem přijatelným pro začátečníky i pokročilé uživatele informačních technologií. Zvláštní pozornost bude věnována problematice sociálních sítí (Facebook, Instagram, TikTok) a on-line 3 počítačových her, které zažívají s nástupem dostupného mobilního internetu obrovský boom. To vše v živém vysílání na Youtube kanále s možností klást lektorům otázky. Lektoři: Ing. Petr Šmíd, DiS. a Michal Ksandr, DiS.
Organizuje: MAS Horažďovice - Sušice


PROFI vyšetření v PPP KLATOVY a PPP SUŠICE

PPP Klatovy a PPP Sušice nabízí vyšetření mapující profesní předpoklady – obecně v rovinách humanitního nadání, matematického nadání, technického nadání. Součástí vyšetření je osobnostní profil a osobnostní profesní směrování. Vyšetření je určeno pro žáky 9. ročníků. Vyšetření probíhá v prostorách PPP Klatovy (Voříškova 823, 7. patro) nebo Sušice (Nuželická 60). Vyšetření probíhá skupinově (max. 10 žáků ve skupině, vždy dopoledne v rozsahu 4-5 hodin. Konzultace výsledků probíhá individuálně dle domluveného termínu. V případě zájmu o vyšetření je třeba kontaktovat PPP Klatovy - tel. 376310809 nebo PPP Sušice - tel. 376526671. Termíny na vyšetření jsou vypisovány průběžně během celého školního roku dle zájmu klientů. O vyšetření může žádat pouze zákonný zástupce.


Informace k organizaci výuky v období od 14. října do 23. října 2020 - 2. stupeň

V týdnu od 14. října – 16. října a v týdnu od 19. října - 23. října

PROBÍHÁ VÝUKA DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO VŠECHNY ŽÁKY 1. i 2. STUPNĚ.

Základní pravidla fungování distanční výuky:

1) Distanční vzdělávání je nově dle školského zákona povinné (§25 – formy vzdělávání). Změna zákona ukládá všem žákům povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Novela je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli níž byly školy uzavřeny od poloviny března 2020.

2) Žáci v pravidelných intervalech kontrolují své e-mailové schránky či stránky své třídy v určitém předmětu a plní zadané úkoly jednotlivých předmětů.

3) Nesplnění úkolu bude kvalifikováno jako neúčast na dané hodině, tudíž žák bude zapsán do třídní knihy.

4) V případě zdravotní a jiné indispozice se dopředu žák omluví z vyučování vyučujícímu daného předmětu nebo třídnímu učiteli.

Pro omlouvání absencí platí to samé, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.

ZAVŘENÁ BUDE I ŠKOLNÍ DRUŽINA.

Pokyny MŠMT: Do lavic se žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí v pondělí 2. listopadu po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy na celý týden od 26. do 30. října (v tomto týdnu distanční výuka neprobíhá).

Stravování žáků v době distanční výuky

Žáci, kteří se od 14. 10. 2020 povinně vzdělávají distanční formou, mají možnost odebrat oběd v rámci školního stravování za dotovanou cenu. Věková kategorie 7-10 let za cenu 25,-Kč, 11-14 let za cenu 27,-Kč a 15-18 let za cenu 28,-Kč.

Oběd bude vydán v jednorázovém obalu „VÝDEJOVÝM OKÉNKEM“ – zadní vstup do kanceláře jídelny z Mayerovy ulice. Jednorázové obaly hradí škola.

Odběr oběda musí žáci přihlásit nejpozději ve středu 14. 10. 2020 do 7,00 hod.

Doba výdeje 11:30 – 13:00 hod.

Používání čipů od 14. 10. 2020 v době COVID – 19

V tomto mimořádném režimu se ve školní jídelně nebudou používat čipy při výdeji jídla.

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. Více informací zde.

Sada opatření pro školy – od 12. října do 23. října 2020 zde.

Informace pro školy od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde.


Informace školní družiny ZŠ Komenského, Horažďovice - provoz školní družiny o hlavních prázdninách (ČERVENEC – SRPEN 2021)

O hlavních prázdninách (červenec - srpen 2021) zajišťuje provoz školní družina ZŠ Komenského pro žáky z obou základních škol (Komenského, Blatenská). Provoz je od 1.7.-10.7.2021 a 16.8.-21.8.2021. O provozu rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem na základě počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro otevření ŠD je 20 žáků.
Rodiče nahlásí termíny přihlášení u vychovatelek nejdéle do pondělí 30.11.2020


Učíme se podnikat i těžkostem navzdory

Před několika měsíci jsme se šikovnými žáky z letošních sedmých a osmých ročníků vstoupili do podnikatelského projektu s názvem Soutěž malých podnikatelů. Smyslem soutěžního klání napříč školami po celé republice bylo založit si školní firmu, vložit do ní vlastní prostředky, vymyslet a dále zrealizovat podnikatelský plán a vše ideálně zakončit finančním profitem. Že zadání vypadá poměrně jednoduše? To jsme si mysleli také – ovšem až do doby, kdy nám současná epidemiologická situace začala svazovat ruce. Přesto jsme se nevzdali, zatli zuby, přizpůsobili všem nařízením a dokončili podnikatelský záměr, jehož smyslem byla výroba a prodej barevných, voňavých a praktických mýdel, která kromě potřebné hygieny zajišťují i neméně důležitou dobrou náladu. Na výslednou podobu soutěžního videa k projektu se můžete podívat zde.


Pasování na rytíře řádu čtenářského

V polovině září proběhlo dodatečné pasování loňských prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského. Slavnostní atmosféra byla umocněna krásným prostředím zámeckého sálu městského muzea, kde děti přivítaly pracovnice knihovny. Než se děti stačily rozkoukat, objevily se 2 záhadné bytosti z Muzea strašidel v Plzni. Tyto postavy provázely děti celým programem, během kterého si s nimi zazpívaly, zadováděly a hodně se nasmály. Všechny děti byly úspěšně pasovány na čtenáře a odnesly si nejen knihu, ale i drobné dárky, včetně ročního předplatného do knihovny. Doufáme, že budou častými a spokojenými návštěvníky a kniha je bude provázet po celý život. Fotografie zde.
Mgr. Milena Sládková, Mgr. Blanka Pajerová


Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.
Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.


Školní kroužky

Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace oznamuje, že vzhledem k epidemiologické situaci v celé společnosti nebudou až do odvolání probíhat ve škole kroužky. Děkujeme za pochopení.


Adaptační kurz prvňáčků a šesťáků - letos jinak

Druhý zářijový týden se uskutečnil adaptační kurz 1. tříd naší školy. Počasí nám přálo, a tak nám nebránilo nic v tom vyrazit na cestu. Adaptační kurz se odehrával na „Panské“ a cestou jsme podnikli dvě zastávky. U první jsme si povídali o třídění odpadu, které popelnice k tomu slouží, jakou mají barvu a zda doma také třídí. Druhá se uskutečnila u přírodovědné stanice, kde jsme se dozvěděli, že ji žáci již navštívili ještě v MŠ. Když jsme dorazili na místo, žáci se lehce občerstvili a šlo se na věc. Ze začátku jsme se seznamovali, například hrou „klubíčko“. V dalších aktivitách se žáci měli naučit spolupracovat. Při různých hrách (rybičky, rybáři), ale také při stavění domečků pro zvířátka, kde museli mimo jiné spolu vymyslet anebo se naučit nějakou písničku či básničku. Všichni žáci byli oceněni drobnou sladkostí a na památku se společně vyfotili. Žákům se adaptační kurz moc líbil a věřím, že na něj budou ještě dlouho vzpomínat. Fotografie zde.
Mgr. Bc. Katarína Tomanová

Žáci ze šestých tříd se věnovali místo učení se klasickým předmětům aktivitám, které měly zapojit všechny žáky do společných úloh. Žáci si vyzkoušeli pracovat ve dvojici s každým ze spolužáků a jejich domluva se obešla bez větších potíží. Žáci brzo pochopili, že když spojí síly, a to jak fyzické, tak psychické lépe se jim to potáhne. Kurz jsme strávili v prostorách tržnice a v areálu na Lipkách. I nově příchozí žáci zapadli do kolektivu a věnovali se společným aktivitám. Dle usměvavých tváří by se dalo říci, že si žáci tento den užily. Fotografie zde.
Mgr. Šárka Zeithamlová, Bc. Jan Pelán


Povinnost nošení roušek

Na základě epidemiologické situace upozorňujeme na povinnost nosit roušky nebo jinou ochranu úst a nosu od 10. 9. 2020 ve společných prostorách školy. Více informací naleznete zde a zde.


Informace pro nájemce tělocvičny při ZŠ Blatenská, Horažďovice

Z důvodu mimořádné epidemiologické situace bude tělocvična pro cizí osoby do 31. 12. 2020 uzavřena.


Nabídka kroužků

Nabídku kroužků pro šk. rok 2020/21 si můžete prohlédnout zde. Kroužky probíhají od října do dubna, kromě kroužku Mažoretky, který končí až v červnu. Cena kroužků je 400 Kč za školní rok, kromě kroužků: Mažoretky – 650 Kč a Keramika – 400 Kč + 150 Kč za materiál (celkem 550 Kč). Kroužek Českého jazyka a Matematiky pro 9. ročník je zdarma. Nově je od letošního školního roku otevřen kroužek Vaření, který bude probíhat pod ŠD, školné se neplatí. Přihlášky vyzvedněte u třídního učitele Vašich dětí, vyplněné přineste nejpozději do konce září.


Informace k organizaci výuky

Organizace 1. týdne:
Úterý 1. září 2020

 • zahájení 8:00, konec 8:45, oběd 10:00 - pouze přihlášení žáci

Středa 2. září 2020

 • 1., 2. a 3. vyuč. hodina - třídnické práce, třídní učitelé budou ve svých třídách, od 4. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu: 1. stupeň do 12:40, 2. stupeň do 13:35

Od čtvrtka 3. září 2020 vyučování podle rozvrhu hodin.

1. třídy:

 • St: 11:45
 • Čt: 11:45
 • Pá: 11:45

Třídní schůzky:

 • 1. informativní schůzka 2. 9. 2020 2. – 5. ročník, 3. 9. 2020 6. - 7. ročník, 4. 9. 2020 8. - 9. ročník
 • 2. schůzka 25. listopadu 2020
 • 3. schůzka 28. dubna 2021

Výuka náboženství:

 • začátek v pondělí 7. září 2020

Adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. tříd

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Horažďovice a okolí (jednodenní)

 • 9. září 2020 třída 6. B – ped. dozor: Bc. Jan Pelán, Mgr. Šárka Zeithamlová
 • 10. září 2020 třída 6. A – ped. dozor: Mgr. Šárka Zeithamlová, Mgr. Tereza Jandová

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí

 • 7. září 2020 třída 1.A – ped. dozor – Mgr. Ivana Stulíková, Mgr. Šárka Zeithamlová
 • 8. září 2020 třída 1.B – ped. dozor – Mgr. Katarína Tomanová, Mgr. Šárka Zeithamlová

Sportovní kurzy ve školním roce 2020/2021

Organizace plaveckého výcviku:

 • 1. a 2. třídy pondělí 1. 3. 2021 – 29. 3. 2021 9:00 – 10:35
 • 3. třídy středa 6. 1. 2021 – 24. 3. 2021 10:40 – 12:15
 • 4. třídy úterý 8. 9. 2020 – 10. 11. 2020 10:40 – 12:15

Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků

 • 18. 1. – 22. 1. 2021

Cyklokurz pro žáky 9. ročníků

 • 21. 6. - 23. 6. 2021

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Pokyny MŠMT:
Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu dětí/žáků/studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí/žáků/studentů ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.

Zahájení školního roku: úterý 1. září

Třídní schůzky:
Středa 2. září: 2. - 5. ročníky (15:00)

Čtvrtek 3. září: 6. - 7. ročníky (15:00)

Pátek 4. září: 8. - 9. ročníky (15:00)

Vstup do budovy
Vstup do školy bude možný jen hlavním vchodem, a to pro zaměstnance a žáky školy. Ostatním osobám bude vstup do školy umožněn jen ve výjimečných případech, nebo na vyzvání školy. 1. září 2020 mohou do školy vstoupit pouze rodiče prvňáčků.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla (s těmi bude seznámen 1. září 2020 třídními učiteli).

Zápis do šk. družiny a šk. klubu
1. ročníky – zápis do ŠD bezprostředně po zahájení školního roku 1. září 2020 před jednotlivými prvními třídami. Zapisující: Radka Benešová Šperlíková, Petra Smejkalová
Pro ostatní proběhne zápis do ŠD a ŠK v okně školního klubu od 8:00 - 15:00. Zapisující: Veronika Tichá, Anna Matějková.
Možno i telefonicky (702 748 473) nebo e-mailem: skolnidruzina.hdblat@seznam.cz


Organizace šk. roku 2020/2021

Organizaci školního roku 2020/2021 naleznete zde.


Úřední hodiny během hlavních prázdnin

Úřední hodiny kanceláře ZŠ Horažďovice, Blatenská 540 během letních prázdnin: každé pondělí 8:00 – 12:00.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Seznam potřeb pro žáky 1. tříd naleznete zde.


Sladké bilancování

Když se v polovině března tohoto roku přistoupilo k razantnímu epidemiologickému opatření v podobě plošného uzavření škol, velmi záhy se ukázalo, že se bude jednat o nařízení s dobou trvání v řádech týdnů až měsíců. Rodiče, žáci a učitelé zvyklí na svou každodenní rutinu byli najednou postaveni před situaci, která českým vzdělávacím systémem doslova zatřásla. Každá krize ale obvykle přináší dvě pozitiva. Tím prvním je zamyšlení nad obecně přijímaným status quo. V plné nahotě se tak ukázala nenahraditelnost školy coby instituce, která ale samozřejmě není zcela bez chyb. Druhým pozitivem jsou progresivní změny. Škola by měla reflektovat svět, do něhož se žáci narodili – tedy svět s moderní technologií. V průběhu karantény jsem si mohl vyzkoušet tvorbu vzdělávacích Youtube videí, která podle získaných ohlasů pomohla mnoha lidem. Vytíženým rodičům, izolovaným žákům, technicky méně zdatným kolegům či dokonce nastávajícím maturantům. Asi nejkrásnější odměnou za zveřejňované materiály se pro mne stal sladký balíček od kolegyň ze ZŠ Mohelnice, jež si našly čas pro upečení voňavého poděkování někomu, koho znají jen po hlase. A já bych si touto cestou dovolil veřejně poděkovat nejen úžasným kolegyním z oblasti mezi Hanou a Jeseníky, ale všem aktivním učitelům, kteří hledali způsoby pro kvalitní distanční výuku. Stále bychom měli mít na paměti, že učitelství patří mezi takzvané pomáhající profese. A umět nabídnout pomocnou ruku v jakékoliv situaci by mělo patřit k naší profesní cti.

Mgr. Petr Curko (učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská).


Když žáci pomáhají

Žijeme to ale ve velmi zajímavé době. Na jedné straně si užíváme benefitů v podobě moderních výdobytků, z historického hlediska relativně pohodlných životů a možnosti koupit si téměř vše, na co pomyslíme, pouhým kliknutím na dotykovou obrazovku ve kteroukoliv denní dobu. Už si ale příliš nechceme přiznat, že za mohutný rozvoj lidské rasy je nám vypisována daň, jejímuž splacení se nelze vyhnout. A kdepak, nebude se jednat o nějakou obálku z běžného úřadu, ale začne se nám připomínat zranitelnost prostředí kolem nás. K jednomu z hlavních cílů moderní školy by tedy určitě mělo patřit zvýšit u dětí, byť i drobně, povědomí o environmentálních problémech současnosti. A žáci ZŠ Blatenská nezůstali jen u teoretického povídání, ale pustili se do spolupráce napříč celým druhým stupněm. A tak se na přelomu kalendářních roků začal školou ozývat cinkot mincí, který se zastavil u hodnoty 8 080 Kč. Přesně tolik žáci vybrali na podporu chovu ohroženého levharta (jinak také pardála) obláčkového v Zoo Praha. Ba co víc, jako škola jsme se stali adoptivními pardálími rodiči. Klobouk dolů, žáci! Seznam žáků, kteří se zúčastnili sbírky, najdete zde, adopční listinu zde.
Mgr. Petr Curko (učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)


Česká televize na hodině chemie

Dne 24. ledna zavítala na Základní školu Blatenská poměrně vzácná a netradiční návštěva, která vytrhla žáky z rutiny všedního dne a u některých dokonce vyvolala příjemné mrazení v zádech. Na ukázkovou hodinu chemie našeho Zlatého Ámose Mgr. Petra Curka se totiž přijel podívat sedmičlenný štáb České televize v rámci natáčení pořadu Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Doba chemická. Vedoucí osobností štábu byla paní režisérka Kamila Vondrová, která se během své kariéry podílela na tvorbě známých pořadů typu 13. komnata, Příběhy slavných nebo seriálu Ulice. A chybět samozřejmě nemohla jedna z předních mediálních tváří České televize – pan doktor Václav Moravec, redaktor, moderátor a vysokoškolský učitel žurnalistiky. Hlavní část natáčení se odehrávala v nové učebně fyziky za účasti žáků 8. A a tématem hodiny byl oxid uhličitý i se všemi jeho ekologickými aspekty. Ve zbytku dne diskutoval pan Moravec s dětmi o jejich vztahu k chemii a s panem učitelem o školství. Natočený materiál využije ČT v pořadu Fokus Václava Moravce, Doba chemická, jehož premiéra je stanovena na úterý 11. února od 20:05 na ČT 24. Již od následujícího dne bude díl pořadu k dohledání v archivu iVysílání ČT.

Mgr. Jaroslava Šimková (ředitelka ZŠ Blatenská)


Na ZŠ Blatenská učí Zlatý Ámos v oboru chemie pro rok 2019

Je tomu již dlouhých 26 let, kdy světlo světa spatřila v současnosti velmi populární anketa Zlatý Ámos, kterou vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura v čele se školským ombudsmanem Slávkem Hrzalem. Jejím hlavním cílem je popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení svých dětí, žáků a studentů významným způsobem přispívají k utváření kvalitního pedagogického prostředí založeného především na vzájemné úctě, týmové spolupráci a zápalu ke svému oboru. Asi nikoho nepřekvapí, že název ankety odkazuje k moravskému rodákovi Janu Amosi Komenskému, jenž si pro své nadčasové pedagogické názory vydobyl přídomek Učitel národů. Postupem let se celý popularizační projekt stal významnou společenskou událostí, do které se v aktuálním, 26. ročníku, zapojili například ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, vybraní radní hlavního města Prahy, Česká televize, skupina ČEZ, Unipetrol Orlen Group či výrobce her a hraček firma EFKO. V anketě se kromě hlavní kategorie, kterou letos vyhrála Pavlína Kopáčiková z mateřské a základní školy Vacov, vybírají i oboroví Ámosové v předmětech český jazyk, matematika, fyzika a chemie. A je naším potěšením oznámit, že jedna ze zlatých korunek určených pro vítěze doputovala na základní školu Blatenská v Horažďovicích, jelikož Zlatým Ámosem Chemikem pro rok 2019 se stal Mgr. Petr Curko, jemuž se podařilo zaujmout odbornou porotu především svým zápalem pro přírodní vědy, který se pravidelně úročí v podobě úspěchů našich žáků ve vědomostních soutěžích. Pomyslnou bránu ke vzrušující cestě za titulem Zlatý Ámos mohou otevřít pouze žáci či členové dětských zájmových sdružení nominací svého oblíbeného pedagoga. Ten následně musí oprávnění nominace potvrdit získáním alespoň sta podpisů, což byla na naší škole otázka pouhých několika dní. A kolotoč se tak mohl roztočit. O jarních prázdninách následovala cesta na regionální kolo, které se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Každý učitel si na regionální kolo mohl vzít tři obhájce, jejichž úkolem bylo svého „mandanta“ představit ideálně vtipnou, neotřelou a originální formou porotě složené z pedagogických odborníků a předchozích Ámosů. Této role se za naši školu zhostila děvčata Alena Karásková, Nikola Kryzanová a Johana Matějková, kterým se povedlo všechny přihlížející několikrát rozesmát scénkou odehranou jak jinak než v laboratorních pláštích. Z každého kraje však mohl postoupit pouze jeden učitel a v kraji Plzeňském byla oním vyvoleným letošní Zlatá Ámoska. Po několika dlouhých týdnech se k nám ale dostala úžasná zpráva o tom, že porota po ukončení všech regionálních kol dala hlavy dohromady a vybrala oborové vítěze. Pan učitel Curko byl následně pozván na slavnostní finále, které se uskutečnilo za účasti kamer kanálu Déčka České televize v kongresovém centru Hotelu Olšanka pod žižkovskou věží. Vrcholem letošního ročníku se stal kantorský bál v Hotelu Ambassador Zlatá Husa na Václavském náměstí, kde došlo k samotné korunovaci všech Zlatých Ámosů před zraky významných osobností českého školství a hlavních partnerů ankety. Kromě šerpy, putovní korunky a zajímavých drobností si pan učitel odvezl pozvání od společnosti Unipetrol na Báječný den s chemií pro své žáky, který se uskuteční na konci června v plzeňském Techmania Science Center. Pro všechny pozvané se bude jednat o pomyslnou zlatou tečku za velkým úspěchem člena kantorského sboru základní školy Blatenská, příhodně okořeněnou záblesky vzrušujících chemických pokusů. (Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy)


Fyzika ve zbrusu novém

Každodenní nabíjení mobilního telefonu, namáhavá chůze po schodech do vyššího patra domu či změření venkovní teploty pro výběr ideálního outfitu – pro mnohé všední rutina, za kterou se ovšem skrývají vzrušující fyzikální zákony. A přestože se tato pravidla fungování našeho světa mohou zdát někomu až příliš složitá, mají jednu nepopiratelnou výhodu. Platí pro všechny lidi stejně, nehledě na pohlaví, rasu či náboženské vyznání. Je tedy jedno, jestli nám červené jablko spadne na hlavu v Čechách či ve Španělsku. Boule bude vždy stejně velká. Ať chceme nebo ne, fyzika patří spolu se svými sestrami matematikou, biologií a chemií k velmi důležitým přírodním vědám, které formují náš současný způsob života. A právě proto se české školství začalo v posledních letech významným způsobem zajímat o úroveň přírodovědné gramotnosti žáků. Aktuálním trendem získávání vědomostí a dovedností v jednotlivých přírodních vědách je takzvaná badatelsky orientovaná výuka, v níž si žáci osvojují základ vědeckého myšlení. Díky němu si pak děti dokáží klást zvídavé otázky, mohou porozumět současným lidským znalostem a uvědomit si, jak věda formuje naše duševní, kulturní a materiální prostředí. A je naším milým potěšením oznámit, že ZŠ Blatenská s významným přispěním finančních prostředků především z fondů Evropské unie realizovala v několika posledních měsících významný projekt na kompletní rekonstrukci a modernizaci učebny fyziky. Od ledna roku 2019 tak může výuka fyziky probíhat dle současných nejpřísnějších standardů. Učebně vévodí moderní elektronická tabule Smart, každý žákovský stůl je vybaven monitorem s plně dotykovou obrazovkou a nedílnou součástí pracovny jsou didaktické sady Pasco s mnoha bezdrátovými senzory, mezi kterými dominují zejména pH metr, teploměr, siloměr, senzor polohy či vozítko osazené senzory kinetickými. Hodiny fyziky se tak do budoucna budou moci odehrávat s využitím kombinace názorných didaktických pomůcek a plně digitalizovaného prostředí, které je pro současné žáky zcela přirozené a intuitivní. Věříme, že se jedná o další významný krok, jenž v mladých lidech vzbudí lásku k sice náročným, ale nesmírně zajímavým přírodním vědám. A kdo ví, třeba právě do současných školních lavic v Horažďovicích usedá budoucí český Elon Musk. Fotografie zde. (Mgr. P. Curko)


Archivní články

Články ze školního roku 2019/2020 naleznete zde.