Školní rok 2019-2020Rozloučení s deváťáky

A opět je zde závěr školního roku. Jako každoročně opouští naši školu žáci devátých ročníků. Ale letos je to trochu jiné. V důsledku koronavirové epidemie nedošlo k předávání vysvědčení ani v Hotelu Prácheň, ani v muzeu. Rozloučení se školou se konalo v kmenových třídách 9. A a 9. B. Zde se po dlouhé době setkala většina třídy. Vždyť se někteří viděli naposledy 10. 3. 2020! A tak bylo o čem povídat. Nic se nepodcenilo. Do každé třídy přišla paní ředitelka s paní zástupkyní a srdečně se s dětmi rozloučily. Vyřídily pozdrav od paní místostarostky a předaly každému dárek od MÚ Horažďovice – sluneční brýle. Také třídní učitelky řekly žákům pár slov do života. Pak už si každý prohlédl svoje závěrečné vysvědčení. Společné fotografie budou tento den připomínat. V červnu 2020 končí na ZŠ Blatenská školní docházku 44 žáků. Všichni prospěli - z toho 21 s vyznamenáním. Někteří obdrželi pochvaly a knižní poukázky za výborný prospěch, reprezentaci školy nebo práci pro kolektiv. Deváťákům přejeme do života hlavně zdraví, spokojenost a ať jim vše vychází podle jejich představ. Věříme, že se nevidíme naposledy. Fotografie zde.


Úspěchy žáků ve školním roce 2019/2020

I když máme za sebou velmi netradiční školní rok, během něhož došlo ke zrušení vesměs všech akcí a soutěží plánovaných na druhé pololetí, i tak se mohlo projevit nadání žáků, kteří s vervou sobě vlastní reprezentovali ZŠ Blatenská. Asi největší letošní úspěch se urodil v soutěži Brloh (Brněnská logická hra), v níž tým ve složení Štěpán Závacký (8. B), Zuzana Malíková (9. B), Lukáš Poskočil (9. B) a Adéla Soukupová (9. B) obsadil 1. místo v Plzeňském kraji a 10. pozici na republikové úrovni z celkového počtu 219 týmů. Nick Vondryska (9. A) a Markéta Pašavová (9. A) se prokousali školním a okresním kolem Chemické olympiády až do kola krajského – to se ale už bohužel uskutečnit nemohlo. Tři žáci, konkrétně Daniel Hlobík (9. A), Ladislav Kolář (8. A) a Eliška Trejbalová (9. A) se umístili mezi 8 % nejlepších v republice v rámci soutěže IT Slot, která se zaměřuje testování logických a počítačových dovedností žáků. Stejného umístění pak dosáhla i Eliška Trejbalová v Logické olympiádě. Pomyslnou bramborovou medaili získala Natálie Altschmiedová (9. B) na okresním kole Olympiády z českého jazyka. Z nepřeberného množství původně plánovaných sportovních klání mohli naši žáci poměřit síly pouze v turnaji ve florbalu, po jehož konci se školou neslo cinkání bronzových medailí. Všichni doufáme, že příští školní rok se již uskuteční všechny soutěže, na které jsme zvyklí.


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství školy sděluje, že na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání bude na Základní škole Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace vypsáno dne 29. – 30. června 2020 ředitelské volno.


Předání závěrečného vysvědčení za školní rok 2019/2020

Závěrečné vysvědčení bude vydáno žákům 1. st. 26. 6. 2020 1. vyučovací hodinu, poté děti odejdou domů nebo do školní družiny. Vysvědčení v dané skupině rozdá vedoucí učitel skupiny. Žáci 1. st., kteří nechodí do školy, si mohou vysvědčení vyzvednout po dohodě s třídním učitelem 26. 6. 2020 od 9:30 do 12:00 v okně sborovny 1. st.
Žáci 2. st. budou vysvědčení dostávat v týdnu od 22. 6. 2020 do 25. 6. 2020 tak, jak budou jednotlivé ročníky ve škole. Rozdání vysvědčení si zorganizuje ve své třídě třídní učitel nebo učitel, který za nepřítomného TU zastupuje. Dopolední zaměstnání se žákům 2. st. v den předání vysvědčení nezkracuje. Žáci 2. st., kteří nechodí do školy, si mohou vysvědčení vyzvednout po dohodě s třídním učitelem v týdnu od 22. 6. 2020 do 25. 6. 2020 v okně dyslektické pracovny.


Způsob hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/20

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 proběhne na základě § 1 odst. 1 a), b), c) a odst. 2 vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 20219/2020.

(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

(2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

Mgr. Jaroslava Šimková ředitelka školy


Znovuotevření Základní školy Blatenská

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITOU BUDE I PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ AŽ DO 30. ČERVNA 2020 VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Podrobné informace zde.
V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření mohou od 11. května 2020 docházet do školy žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka do školy není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků s tím, že složení skupin se stanoví předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020. Více informací zde.
V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření mohou od 25. května 2020 docházet do školy také žáci 1.-5. ročníku. Docházka do školy není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků s tím, že složení skupin se stanoví předem a je neměnné. Více informací zde nebo zde, organizace pobytu žáků 1. st. zde.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění můžete stáhnout zde.
Přihlášku žáka I. stupně do školní skupiny můžete stáhnout zde.

Vážení rodiče, 18. května 2020 v odpoledních hodinách, kdy budeme znát vámi nahlášený počet žáků 1. až 5. ročníku, budou na webových stránkách školy sděleny následující informace:

 • Skupiny žáků v max. počtu 15 – počet skupin, který pedagog skupinu povede v dopolední části, který v odpolední části.
 • Příchod do školy jednotlivých skupin a konec dopoledního bloku jednotlivých skupin žáků.
 • Organizace odpolední části – zájmového vzdělávání, které bude probíhat do 16:00 hod.

Vyplňte prosím v PŘIHLÁŠCE způsob a čas odchodu dítěte ze školy. Přihlášku, která je ke stažení na webových stránkách školy (zde), doručte nejpozději do 22. května 2020 do 10:00 hod. do školy:

 • poštou - naskenovanou (zsblatenska@horazdovice.cz)
 • do schránky u školní jídelny (na vratech)
 • osobně do školy (každý den od 8:00 – 14:00)

!!! Bez PŘIHLÁŠKY (zde) a ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ (zde) nebude moci být vaše dítě 25. května 2020 vpuštěno do školy.

!!! Pokud budete vyzvedávat své dítě osobně – POUZE PŘED ŠKOLOU.


Zadání práce pro domácí přípravu a další důležité informace

Vážení rodiče,
chtěla bych vás a vaše děti pozdravit a podpořit v této náročné době. Věřte, že zodpovědným přístupem všech pedagogických pracovníků ZŠ Blatenská toto náročné období zvládneme!!! Na situaci, kdy se školy uzavřou a děti zůstanou doma, nebyl nikdo z nás připraven. Sledujte prosím webové stránky školy, stránky MŠMT a média. Veďte své děti k tomu, aby zadávané úkoly poctivě plnily samostatně. Rodiče malých dětí musí být trpěliví a více spolupracovat. Pokud budete mít jakékoli dotazy, obracejte se prostřednictvím e-mailů na naše pedagogy (e-mailové adresy na webových stránkách školy), pedagogové samozřejmě zodpoví. Je zakázáno dělat ve školách konzultace pro žáky. Doufejme, že toto opatření brzičko skončí.
Přeji vám, vašim dětem a všem blízkým hodně zdraví.
Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy

Informace o organizaci jednotné přijímací zkoušky v souvislosti s COVID-19

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky (šestiletá gymnázia, čtyřleté obory a nástavbová studia) zde

Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky (osmiletá gymnázia) zde

Poskytování obědů v době karantény

Podrobné informace naleznete zde, jídelníček zde.

Procvičování učiva on-line zdarma:

 • interaktivní učebnice Nakladatelství Fraus zde
 • Procvičování z ČJ pro základní školy zde
 • interaktivní učebnice Eduvia zde, zadejte kód ucimesedoma
 • interaktivní učebnice Abaku zde
 • interaktivní učebnice Didakta - postup zde
 • interaktivní učebnice a výuková videa NOVÁ ŠKOLA zde
 • výuková videa pro ČJ a M zde (kliknout na "Vyzkoušet zdarma" a zaregistrovat se)
 • příprava na přijímací zkoušky z M pro žáky 9. tříd zde
 • procvičování cizích jazyků on-line zde
 • Česká televize spustila v pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den od 9 hodin po dobu dvou měsíců čeká na žáky 1. stupně základních škol na programu ČT2 vyučování v rozsahu 30 minut, a to v tomto týdenním rozvrhu:
  Pondělí: Český jazyk + pohybová aktivita
  Úterý: Matematika + pohybová aktivita
  Středa: Člověk a jeho svět + pohybová aktivita
  Čtvrtek: Český jazyk + pohybová aktivita
  Pátek: Matematika + pohybová aktivita
 • Vždy v úterý a ve čtvrtek od 14 hodin, po skončení pořadu Sama doma, pomůže na programu ČT1 studentům, na něž čekají přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. Pořad Škola doma bude trvat 45 minut. V úterý se bude procvičovat čeština a ve čtvrtek matematika. Na postech moderátorek se budou střídat Lenny Trčková, vždy v úterý, a Alena Zárybnická ve čtvrtek.

Zadání práce na období 15. - 19. června pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3, 4, 5
1. B - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3, 4, 5
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde, přílohy
4. A - úkoly zde, vlastivěda a přírodověda
5. A - úkoly zde, český jazyk 1, český jazyk 2
5. B - úkoly zde, matematika - slovní úlohy, slovní úlohy - řešení, přírodověda
6. A - úkoly zde, fyzika, občanská výchova
6. B - úkoly zde, matematika
7. A - úkoly zde, matematika, německý jazyk
7. B - úkoly zde, český jazyk, matematika, dějepis, německý jazyk
8. A - úkoly zde, matematika (PDF, DOC)
8. B - úkoly zde, matematika (PDF, DOC), německý jazyk
9. A - úkoly zde, německý jazyk, dějepis, matematika
9. B - úkoly zde, matematika, německý jazyk

Zadání práce na období 8. - 12. června pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3, 4, 5, 6
1. B - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde, přílohy
4. A - úkoly zde, matematika 1, matematika 2, vlastivěda a přírodověda
5. A - úkoly zde, matematika povrch (PDF, DOC), český jazyk 1, český jazyk 2
5. B - úkoly zde, čj pracovní list (PDF, DOC), matematika zlomky (PDF, DOC)
6. A - úkoly zde, fyzika
6. B - úkoly zde, český jazyk, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika
7. A - úkoly zde, matematika, německý jazyk, přírodopis
7. B - úkoly zde, český jazyk, matematika, dějepis, německý jazyk, přírodopis
8. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika (PDF, DOC), německý jazyk, matematika
8. B - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika (PDF, DOC), německý jazyk, přírodověda a chemie
9. A - úkoly zde, německý jazyk, dějepis, matematika 1, matematika 2
9. B - úkoly zde, německý jazyk, matematika 1, matematika 2

Zadání práce na období 1. - 5. června pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3, 4
1. B - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3, 4
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC)
3. B - úkoly zde, přílohy
4. A - úkoly zde, matematika 1 (PDF, DOC), matematika 2, vlastivěda, vlastivěda - test (PDF, DOC), anglický jazyk (PDF, DOC)
5. A - úkoly zde, matematika obvod (PDF, DOC), matematika obsah (PDF, DOC), čj pracovní list (PDF, DOC)
5. B - úkoly zde, čj pracovní list 1 (PDF, DOC), matematika slovní úlohy (PDF, DOC), matematika povrch (PDF, DOC), přírodověda 1, 2, 3, 4 a 5
6. A - úkoly zde, fyzika
6. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk (PDF, DOC), matematika, přírodopis
7. A - úkoly zde, matematika, německý jazyk, občanská výchova 1 a 2, přírodopis
7. B - úkoly zde, český jazyk, anglický jazyk, matematika, dějepis, německý jazyk, přírodověda, občanská výchova 1 a 2
8. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika (PDF, DOC), německý jazyk, matematika, občanská výchova
8. B - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika (PDF, DOC), německý jazyk, občanská výchova, přírodověda a chemie
9. A - úkoly zde, německý jazyk, dějepis, matematika, přírodověda a chemie
9. B - úkoly zde, německý jazyk, matematika

Zadání práce na období 25. - 29. května pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
1. B - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde, dobrovolné úkoly
4. A - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), matematika (PDF, DOC), přírodověda (PDF, DOC), vlastivěda
5. A - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3
5. B - úkoly zde, čj pracovní list 1 (PDF, DOC), čj pracovní list 2 (PDF, DOC), čj pracovní list 3 (PDF, DOC), matematika obvod (PDF, DOC), matematika obsah (PDF, DOC), přírodověda 1, 2 a 3
6. A - úkoly zde, fyzika, občanská výchova
6. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk (PDF, DOC), matematika, fyzika
7. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika, německý jazyk
7. B - úkoly zde, český jazyk, matematika, dějepis, německý jazyk, přírodověda
8. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika (PDF, DOC), dějepis, německý jazyk, chemie (PDF, DOC)
8. B - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika (PDF, DOC), německý jazyk, chemie (PDF, DOC), dějepis, německý jazyk, přírodověda a chemie
9. A - úkoly zde, občanská výchova (PDF, DOC), německý jazyk, dějepis, matematika 1 a 2, přírodověda a chemie
9. B - úkoly zde (PDF, DOC), německý jazyk, matematika 1 a 2, občanská výchova (PDF, DOC)

Zadání práce na období 18. - 22. května pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde, pracovní listy 1, 2 a 3
1. B - úkoly zde, pracovní listy 1, 2 a 3
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde
4. A - úkoly zde, přírodověda a vlastivěda, matematika
5. A - úkoly zde, anglický jazyk
5. B - úkoly zde, bližší informace ke znovuotevření školy pro 5. B zde, pracovní list 1 (PDF, DOC), pracovní list 2 (PDF, DOC), pracovní list 3 (PDF, DOC), přírodověda 1, 2
6. A - úkoly zde
6. B - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika, fyzika
7. A - úkoly zde, německý jazyk, matematika
7. B - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), český jazyk, matematika, dějepis, německý jazyk
8. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika (PDF, DOC), dějepis (PDF, DOC), německý jazyk
8. B - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika (PDF, DOC), německý jazyk
9. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), občanská výchova (PDF, DOC), německý jazyk 1 (PDF, DOC), německý jazyk 2, matematika, dějepis
9. B - úkoly zde (PDF, DOC), anglický jazyk (PDF, DOC), německý jazyk 1 (PDF, DOC), matematika, německý jazyk 2

Informace pro rodiče: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 (nově do 13) let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), která slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele, bude rodičům vydávána ve škole ve dnech 18. – 22. 5. 2020 od 8:00 do 11:00.

Informace pro žáky: Pokud někteří žáci ponechali ve škole učební texty (učebnice a pracovní sešity), které budou potřebovat k domácí výuce, mohou si je přijít vyzvednout do školy 18. – 22. 5. 2020 od 8:00 do 11:00.

Zadání práce na období 11. - 15. května pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde, čtecí list 1, čtecí list 2, list str. 71, matematika 1, matematika 2
1. B - úkoly zde, čtecí list 1, čtecí list 2, list str. 71, matematika 1, matematika 2
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde, dobrovolné úkoly
4. A - úkoly zde, přírodověda a vlastivěda
5. A - úkoly zde
5. B - úkoly zde, pracovní list 1 (PDF, DOC), pracovní list 2 (PDF, DOC), pracovní list 3 (PDF, DOC), přírodověda 1, 2
6. A - úkoly zde
6. B - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), český jazyk (PDF, DOC), matematika, občanská výchova, fyzika
7. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), německý jazyk, matematika, občanská výchova
7. B - úkoly zde, německý jazyk, český jazyk, dějepis, matematika, občanská výchova
8. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), chemie, matematika, německý jazyk
8. B - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), německý jazyk 1 (PDF, DOC), německý jazyk 2, chemie, matematika, občanská výchova
9. A - úkoly zde, dějepis, matematika 1 a 2, německý jazyk
9. B - úkoly zde, matematika 1 a 2, německý jazyk

Informace pro rodiče: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 (nově do 13) let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), která slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele, bude rodičům vydána ve škole 14. 5. 2020 od 8:00 do 11:00.

Informace pro žáky: Pokud někteří žáci ponechali ve škole učební texty (učebnice a pracovní sešity), které budou potřebovat k domácí výuce, mohou si je přijít vyzvednout do školy 14. 5. 2020 v době od 8:00 do 11:00.

Zadání práce na období 4. - 7. května pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde, pracovní listy 1 a 2
1. B - úkoly zde, pracovní listy 1 a 2
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde
4. A - úkoly zde, matematika a přírodověda, vlastivěda
5. A - úkoly zde
5. B - úkoly zde, pracovní list 1 (PDF, DOC), pracovní list 2 (PDF, DOC), pracovní list 3 (PDF, DOC), přírodověda 1, 2, 3
6. A - úkoly zde
6. B - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), český jazyk (PDF, DOC), matematika, občanská výchova
7. A - úkoly zde, anglický jazyk, německý jazyk, matematika, občanská výchova
7. B - úkoly zde, anglický jazyk, německý jazyk, český jazyk, dějepis, matematika
8. A - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk, chemie, dějepis (PDF, DOC), matematika, německý jazyk, občanská výchova
8. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk 1, anglický jazyk 2 (PDF, DOC), chemie, , matematika, dějepis (PDF, DOC), německý jazyk
9. A - úkoly zde, chemie, dějepis, matematika 1 a 2, německý jazyk, občanská výchova
9. B - úkoly zde, matematika 1 a 2, německý jazyk

Informace pro rodiče: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 (nově do 13) let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), která slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele, bude rodičům vydána ve škole 7. 5. 2020 od 8:00 do 11:00.

Informace pro žáky: Pokud někteří žáci ponechali ve škole učební texty (učebnice a pracovní sešity), které budou potřebovat k domácí výuce, mohou si je přijít vyzvednout do školy 7. 5. 2020 v době od 8:00 do 11:00.

Zadání práce na období 27. - 30. dubna pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3
1. B - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde, dobrovolný úkol zde
4. A - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk, matematika, vlastivěda
5. A - úkoly zde, anglický jazyk
5. B - úkoly zde, pracovní list 1 (PDF, DOC), pracovní list 2 (PDF, DOC), pracovní list 3 (PDF, DOC), přírodověda 1, 2, 3
6. A - úkoly zde, fyzika
6. B - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), matematika, český jazyk, fyzika
7. A - úkoly zde, matematika, německý jazyk, občanská výchova
7. B - úkoly zde, český jazyk, dějepis, matematika, německý jazyk
8. A - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk, dějepis, matematika, německý jazyk 1, německý jazyk 2chemie
8. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk (PDF, DOC), dějepis, matematika, německý jazyk, chemie
9. A - úkoly zde, anglický jazyk, dějepis, matematika 1 a 2, německý jazyk 1 (PDF, DOC), německý jazyk 2, chemie
9. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk, matematika 1 a 2, německý jazyk

Informace pro rodiče: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 (nově do 13) let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), která slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele, bude rodičům vydána ve škole 30. 4. 2020 od 8:00 do 11:00.

Informace pro žáky: Pokud někteří žáci ponechali ve škole učební texty (učebnice a pracovní sešity), které budou potřebovat k domácí výuce, mohou si je přijít vyzvednout do školy 30. 4. 2020 v době od 8:00 do 11:00.

Zadání práce na období 20. - 24. dubna pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3 a 4
1. B - úkoly zde, pracovní listy 1, 2, 3 a 4
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde
4. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC)
5. A - úkoly zde, anglický jazyk
5. B - úkoly zde, pracovní list 1 (PDF, DOC), přírodověda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
6. A - úkoly zde
6. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), matematika, občanská výchova, anglický jazyk 1, anglický jazyk 2
7. A - úkoly zde, matematika, německý jazyk
7. B - úkoly zde, český jazyk, anglický jazyk, dějepis, matematika, německý jazyk, občanská výchova
8. A - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk (PDF, DOC), dějepis, matematika 1 a 2, německý jazyk, občanská výchova
8. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk 2, dějepis (PDF, DOC), matematika 1 a 2, německý jazyk, občanská výchova
9. A - úkoly zde, anglický jazyk (PDF, DOC), anglický jazyk 2 (PDF, DOC), dějepis, matematika, německý jazyk
9. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), chemie (PPT, PDF)

Informace pro rodiče: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 (nově do 13) let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), která slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele, bude rodičům vydána ve škole 23. 4. 2020 a 24. 4. 2020 od 8:00 do 11:00.

Informace pro žáky: Pokud někteří žáci ponechali ve škole učební texty (učebnice a pracovní sešity), které budou potřebovat k domácí výuce, mohou si je přijít vyzvednout do školy 23. 4. 2020 a 24. 4. 2020 v době od 8:00 do 11:00.

Zadání práce na období 6. - 17. dubna pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde, pracovní list
1. B - úkoly zde, pracovní list
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde
4. A - úkoly zde, pracovní list
5. A - úkoly zde
5. B - úkoly zde, pracovní list 1 (PDF, DOC), pracovní list 2 (PDF, DOC), pracovní list 3 (PDF, DOC)
6. A - úkoly zde
6. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), matematika, prac. činnosti
7. A - úkoly zde, německý jazyk, fyzika
7. B - úkoly zde, český jazyk, matematika, dějepis, německý jazyk, fyzika, prac. činnosti
8. A - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), dějepis, německý jazyk, fyzika
8. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), dějepis, německý jazyk, fyzika, pracovní činnosti a občanská výchova
9. A - úkoly zde, matematika 1, matematika 2, fyzika, dějepis, německý jazyk, občanská výchova
9. B - úkoly zde, český jazyk (PDF, DOC), fyzika

Informace pro rodiče: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 (nově do 13) let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), která slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele, bude rodičům vydána ve škole 16. 4. 2020 a 17. 4. 2020 od 8:00 do 11:00. Úkoly pro žáky jsou zadávány stejnou formou jako doposud, tj. prostřednictvím školních webových stránek. Poslední zadání bylo provedeno 2. 4. 2020, další úkoly budou zadány 16. 4. 2020.

Informace pro žáky: Pokud někteří žáci ponechali ve škole učební texty (učebnice a pracovní sešity), které budou potřebovat k domácí výuce, mohou si je přijít vyzvednout do školy 16. 4. 2020 a 17. 4. 2020 v době od 8:00 do 11:00. Úkoly k domácí výuce byly zadány na webové stránky školy 2. 4. 2020, další zadání úkolů bude provedeno až 16. 4. 2020. Veselé a klidné Velikonoce žákům i rodičům přeje vedení a všichni zaměstnanci školy.

Zadání práce na období 30. března - 3. dubna pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde
1. B - úkoly zde
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde, prvouka
4. A - úkoly zde
5. A - úkoly zde, anglický jazyk
5. B - úkoly zde, pracovní list 1 zde, čtenářský list, výukové programy ke stažení (stáhnout do PC, poté možno spustit) zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde, zde. V případě problémů se stažením souborů využijte zadání práce v programu EduBase.
6. A - úkoly zde, výtvarná výchova
6. B - úkoly zde, matematika, český jazyk, občanská výchova, výtvarná výchova
7. A - úkoly zde, výtvarná výchova, matematika
7. B - úkoly zde, český jazyk, anglický jazyk, matematika, zeměpis, německý jazyk, dějepis, fyzika, občanská výchova, výtvarná výchova
8. A - úkoly zde, německý jazyk, občanská výchova, fyzika, výtvarná výchova
8. B - úkoly zde, anglický jazyk, fyzika, německý jazyk, výtvarná výchova
9. A - úkoly zde, anglický jazyk, německý jazyk, fyzika, dějepis, občanská výchova, výtvarná výchova, matematika 1, 2, 3, 4
9. B - úkoly zde, český jazyk, fyzika, výtvarná výchova

Informace pro rodiče: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 (nově do 13) let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), která slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele, bude rodičům vydána ve škole 2. 4. 2020 od 8:00 do 11:00.

Informace pro žáky: Pokud někteří žáci ponechali ve škole učební texty (učebnice a pracovní sešity), které budou potřebovat k domácí výuce, mohou si je přijít vyzvednout do školy 2. 4. 2020 v době od 8:00 do 11:00.

Informace k zájezdu do Anglie od cestovní kanceláře K tour:
S ohledem na vývoj ve světě připravujeme u některých zájezdů možnost realizace zájezdů v náhradním termínu. Bližší informace připravíme.
Prosím zákonné zástupce účastníků zájezdu, aby kontaktovali Mgr. Petru Ouředníkovou na její e-mailovou adresu (petra-novi(zav)seznam.cz), později dodá další informace.

Situace, kterou prožíváme, je pro všechny nová a v mnohém i náročná. Výjimkou nejsou ani děti. Jsou vytržené ze svého navyklého běhu dní, který tvořilo chození do školy v kombinaci s kroužky a dalšími pravidelnými činnostmi, to vše je dnes omezeno. Navíc, jistě vnímají zprávy a dění kolem nich, mohou mít strach o své blízké, strach z nejistoty, která je s novým onemocněním spojena. Nápady a rady naleznete zde

Zadání práce na období 23. - 27. března pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde
1. B - úkoly zde
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde
3. B - úkoly zde
4. A - úkoly zde
5. A - úkoly zde
5. B - úkoly zde, prac. list 1, prac. list 2, prac. list 3, prac. list 4, čtenářský list
6. A - úkoly zde
6. B - úkoly zde, prezentace ov
7. A - úkoly zde
7. B - úkoly zde, dejepis, dějepis prezentace zde, zde, zde
8. A - úkoly zde, ov - prac. list 1, prac. list 2, čj - druhy vedlejších vět, jazykový rozbor, úvaha 1, úvaha 2
8. B - úkoly zde, čj - druhy vedlejších vět, jazykový rozbor, úvaha 1, úvaha 2
9. A - úkoly zde, dějepis prezentace
9. B - úkoly zde

Zadání práce na období 16. - 20. března pro jednotlivé třídy:
1. A - úkoly zde
1. B - úkoly zde
2. A - úkoly zde
2. B - úkoly zde
3. A - úkoly zde, pracovní listy zde, zde, zde, zde, zde
3. B - úkoly zde
4. A - úkoly zde
5. A - úkoly zde
5. B - úkoly zde
6. A - úkoly zde
6. B - úkoly zde
7. A - úkoly zde
7. B - úkoly zde
8. A - úkoly zde, poznámky z dějepisu zde
8. B - úkoly zde, poznámky z dějepisu zde
9. A - úkoly zde
9. B - úkoly zde


Informace ze školní knihovny

Vypůjčené knihy můžete vracet od 25.5. do 12.6. vždy od 8 do 12 hod., stačí je odevzdat v kanceláři školy nebo svým vyučujícím. Seznam vypůjčených knih zde.
Ve třetím kole čtenářské soutěže Knihoskop zvítězila v kategorii mladších čtenářů Josefína Humlová ze 4. A, v kategorii starších čtenářů byl nejlepší Josef Behenský ze třídy 6. B. Vítězům i všem dalším úspěšným soutěžícím gratulujeme! Výsledky 3. kola zde.
Vzhledem k okolnostem jsme se rozhodli soutěž po třetím kole uzavřít. Mistryní Knihoskopu a absolutní vítězkou v kategorii mladších čtenářů se stala Veronika Ritterová ze třídy 5. B. Nejvíce bodů nasbíral a Mistrem Knihoskopu mezi staršími čtenáři je Josef Behenský ze 6. B. Vítězům moc gratulujeme a doufáme, že se příští rok pokusí svůj titul obhájit ve druhém ročníku soutěže. Na ceny pro vítěze a ostatní soutěžící jsme nezapomněli, předávání se ale bude moci uskutečnit až později, zřejmě začátkem příštího školního roku. Celkové výsledky zde.
Oblíbená Noc s Andersenem, které se letos měli účastnit žáci z pátých tříd, byla organizátory odložena na říjen 2020. Doufejme, že situace bude příznivá a budeme se moci aspoň v nějaké formě připojit.
Na všechny věrné čtenáře se těší vaše školní knihovna.


Provoz školní družiny o hlavních prázdninách

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách (červenec – srpen 2020)

Termíny:

 • 1. – 3. července 2020
 • 7. - 10. července 2020
 • 17. - 21. srpna 2020.

Přihlašování žáků je možné do středy 27. května 2020.


Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

30. dubna skončil zápis na naši školu. Všem, kteří jste se rozhodli zapsat své dítě na ZŠ Blatenská, vřele děkuji. Pevně věřím, že vaše volba byla správná a že vy i vaše děti budou u nás spokojené. Všechny zapsané děti jsou přijaté. Rozhodnutí o přijetí si můžete osobně vyzvednout ve škole v pondělí 11. května od 8:00 – 14:00 v kanceláři školy. Pokud tak neučiníte, budou vám zaslána poštou na vaši doručovací adresu. Jak to bude s pokračováním programu ŠKOLA VOLÁ, zatím nevíme. Jakmile to bude v rámci znovuotevření škol a pokynů MŠMT možné, rádi vás do školy pozveme. Už nyní se těšíme nejen na setkání s vámi, ale hlavně na naše budoucí prvňáčky. Sledujte prosím webové stránky školy, kde budou všechny informace aktualizovány.

Přeji vám a vašim dětem hezké dny, pohodu, optimismus a hlavně pevné zdraví.

Na setkání s vámi se těší

Jaroslava Šimková, ředitelka školy

a všichni pedagogičtí pracovníci


Uzavření všech základních a středních škol

Ředitelství Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace sděluje:
Na základě rozhodnutí vlády ČR jsou od 11. března 2020 až do odvolání uzavřeny všechny základní a střední školy. Žádáme rodiče, aby sledovali aktuální dění a webové stránky školy. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), která slouží jako potvrzení pro zaměstnavatele, bude rodičům vydána ve škole 11. 3. 2020 do 13:00 a 12. 3. 2020 od 7:30 do 13:00. Více informací zde.

10 základních zásad, které lékárníci doporučují dodržovat v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění, naleznete zde.


Informace k onemocnění způsobené novým typem koronaviru

Informace vedení školy zde, informace Ministerstva zdravotnictví ČR zde a zde.


Lyžařský kurz 2020

Po jarních prázdninách přišel čas dlouho očekávaného lyžařského kurzu, který se konal od 17. 2. - 21. 2. 2020. Zúčastnilo se ho 22 žáků ze sedmého ročníku (z toho 10 žáků bez absolutní zkušenosti s lyžováním) a 3 instruktoři z řad pedagogů (Mgr. Jandová, Mgr. Macounová, Mgr. Zeithamlová). I když byla půlka února, počasí na to nevypadalo. Mohli jsme jen doufat, že bude sníh v lyžařském areálu Zadov, kam jsme se chystali. První den 17. 2. jsme natěšeně odjeli po osmé hodině od školy a vyhlíželi bílá místa. Naštěstí lyžařský areál byl pokrytý sněhem. První den se žáci seznámili s běžkařskou technikou (manipulace s běžkařskou výstrojí, pády a vstávání, obraty na rovině, chůze a skluz postupně na obou lyžích, bruslení na lyžích, brždění, zastavování, otáčení, výstupy, pohyb na svahu). Před večeří jsme ještě využili zbylý sníh na soutěž ve stavění sněhuláků. Té se zúčastnily dívky, chlapci trávili čas koulovanou. Po večeři následovala večerní přednáška, která se týkala lyžařské výstroje a její údržby, lyžařského oblečení a desatero pohybu v běžecké dráze a na sjezdovce. Druhý den žáci vyměnili běžecké lyže a boty za sjezdové. Dopoledne jsme zůstali na sjezdovce U Horejšů, kde se žáci po rozcvičce rozdělili na 2 skupiny - na pokročilé lyžaře (se zkušenostmi s vlekem a sjezdem) a skupinu, kde nemají s lyžováním zkušenosti a těmi, kteří si netroufají na malou sjezdovku s vlekem. Ve sjezdovém lyžování se seznámili s pohybem na lyžích, pády a vstáváním, bezpečným pohybem po sjezdovce v pluhu, bržděním, základními oblouky, pohybem v nerovném terénu. Odpoledne jsme se autobusem přemístili do lyžařského areálu Zadov, kde jsme využili i výukové hřiště (prostor lyžařské školy). Třetí den dopoledne se na stadionu konaly běžecké závody jednotlivců i dvojic. Odpoledním programem byla krátká túra a odpočinek v cukrárně. Cílem byla Rozhledna na Zadově. I když ve výhledu bránilo celodenní sněžení, byli jsme za něj rádi, jelikož nás další den čekalo opět sjezdové lyžování. Večer proběhla přednáška první pomoci. Následující den se žáci zdokonalovali ve sjezdařské disciplíně v lyžařském areálu Zadov Kobyla. Někteří poslední večer trávili tancem, jiní poklidně odpočívali na pokojích a hráli oblíbené karty. V den odjezdu se v dopoledním výcviku dopilovala v rámci schopností jednotlivce sjezdařská technika, odpoledne pak dobrovolně testovali rychlost a techniku slalomu. Následovala cesta domů. Všem zúčastněným děkuji za vzorné chování, dobrou náladu a chválím za lyžařské pokroky. Fotografie zde.

Vedoucí kurzu Mgr. Tereza Jandová


Škola volá, 4. března 2020

Školní atmosféru si přišli ochutnat předškoláci se svými rodiči i při třetím setkání cyklu „Škola volá“, který se uskutečnil 4. března. Po vřelém uvítání paní ředitelky se rozešli budoucí prvňáčci do školních učeben, kde je čekal pestrý program zájmových kroužků. Přírodovědný vzbudil nadšení čarováním s barvami a duhovými pokusy. Zvířátka, čísla a barvy se děti zkusily zábavně naučit německy i anglicky. A jak se roztančit? To předvedla ukázka sestavy kroužku mažoretek. Veselou náladu umocnili svým vystoupením žáci hrající na flétnu a písničky s tanečky. Předškoláci zavítali i do školní družiny, kde na ně čekala cesta plná dobrodružství. Vypravili se hledat poklad. A protože na hledače pokladů číhá spousta nástrah, zjišťovali jsme, zda si s nimi naši cestovatelé umí poradit. Šikovné ruce a tvořivost jsme ověřovali při vyrábění hrůzostrašného piráta, který na nás mrkal jedním okem, jak se na správného piráta patří. Velkou odvahu děti projevily při lovu divokých zvířat, dokázaly je i správně pojmenovat. Neměly ani sebemenší problém poznat různé předměty ukryté ve tmě pouze podle hmatu. Všichni si také parádně zatančili při tanci se zvířátky. Za splnění každého úkolu získali vždy jeden barevný klíč. Na konci putování každý nasbíral 4 klíče, které byly moc důležité. Sloužily k otevření truhlice s pokladem. Úkoly všichni splnili na jedničku podtrženou, a tak si plně odměnu zasloužili. Odnesli si nejen dobroty, ale i diplom za projevenou statečnost.
Středeční podvečer jsme si všichni báječně užili a věříme, že „učební“ zápal s radostným úsměvem vydrží v dětských tvářičkách co nejdéle. Děkujeme všem. Další setkání proběhne ve středu 18. března od 17:00. A můžeme prozradit, že to bude Zápis nanečisto. Fotografie zde.

Andrea Jarešová - učitelka a vychovatelky školní družiny a školního klubu


Setkání s podnikatelem

Základní škola Blatenská zapojila své žáky do projektu Učíme se podnikavosti, jehož cílem je vzbudit v dětech zájem o samostatnou pracovní činnost. Nejlepší motivací je osobní příklad. Proto jsme pozvali na návštěvu do 5. tříd sušického pekaře pana Karla Rendla. Žáci brzy překonali počáteční ostych a otázky jen pršely: Kdy jste začal podnikat, jaké je vaše původní povolání, kdo vás vyučil pekařině, kde kupujete suroviny na pečení vašich dobrot, pamatujete si všechny recepty .... ? Pan Rendl trpělivě odpovídal, takže jsme se dozvěděli, že jeho pekárna peče asi 100 druhů výrobků, má tři obchody, ale pečivo rozváží také do spousty jiných prodejen, kolik věcí musel dovézt na olympiádu v Koreji, aby mohl našim spor- tovcům péci český chléb, a že má tuto práci velmi rád a neustále chce něco vylepšovat. Z vyprávění pana Rendla děti poznaly, že podnikání je sice velmi náročná a vy- čerpávající činnost, ale zajistí práci a výdělek podnikateli i dalším lidem a pokud si člověk vybere obor, který jej baví, má z práce kromě užitku i potěšení a dokáže si najít čas také na záliby a cestování. Čas vyměřený pro setkání rychle uplynul, a když děti mohly ještě ochutnat někte- ré výrobky pekárny pana Rendla, odcházely nadšené a jistě budou mít o čem přemýšlet.

Mgr. Hana Stulíková


Hurá. Škola volá. Děti, brána se otevřela…

Dne 19. 2. 2020 přivítala ZŠ Blatenská už podruhé budoucí školáčky. V pět hodin se slavnostního slova ujala paní ředitelka, která vše uvedla, a pak už nic nebránilo tomu, aby se natěšené děti mohly vydat na jednotlivá stanoviště. A že byl výběr pestrý! Na jednom z nich si mohly vykouzlit své pohádkové postavy; na dalších je čekaly tajemné pokusy a fyzikální experimenty; jejich kamarádem se na chvíli stal ROBOT OZOBOT, aby jim nezmizel úsměv na tváři, tak si s jednou paní učitelkou zazpívaly. Společně strávené chvilky utekly jako voda a my doufáme, že se dětem u nás líbilo, že si odtud odnesly příjemné vzpomínky, a těšíme se na další shledání. To se uskuteční ve středu 4. března v 17.:00. Fotografie zde.
Mgr. Petra Jánská


Když žáci pomáhají

Žijeme to ale ve velmi zajímavé době. Na jedné straně si užíváme benefitů v podobě moderních výdobytků, z historického hlediska relativně pohodlných životů a možnosti koupit si téměř vše, na co pomyslíme, pouhým kliknutím na dotykovou obrazovku ve kteroukoliv denní dobu. Už si ale příliš nechceme přiznat, že za mohutný rozvoj lidské rasy je nám vypisována daň, jejímuž splacení se nelze vyhnout. A kdepak, nebude se jednat o nějakou obálku z běžného úřadu, ale začne se nám připomínat zranitelnost prostředí kolem nás. K jednomu z hlavních cílů moderní školy by tedy určitě mělo patřit zvýšit u dětí, byť i drobně, povědomí o environmentálních problémech současnosti. A žáci ZŠ Blatenská nezůstali jen u teoretického povídání, ale pustili se do spolupráce napříč celým druhým stupněm. A tak se na přelomu kalendářních roků začal školou ozývat cinkot mincí, který se zastavil u hodnoty 8 080 Kč. Přesně tolik žáci vybrali na podporu chovu ohroženého levharta (jinak také pardála) obláčkového v Zoo Praha. Ba co víc, jako škola jsme se stali adoptivními pardálími rodiči. Klobouk dolů, žáci! Seznam žáků, kteří se zúčastnili sbírky, najdete zde, adopční listinu zde.
Mgr. Petr Curko (učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)


Provoz školní družiny o hlavních prázdninách

O hlavních prázdninách (červenec – srpen 2020) zajišťuje provoz školní družina Blatenská pro žáky z obou základních škol (Blatenská, Komenského).

Termíny:

ČERVENEC: 1. - 10. července 2020

SRPEN: 17. - 21. srpna 2020.

Rodiče přihlásí žáka u vychovatelky v družině nejpozději do 14. dubna 2020. O provozu rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem na základě počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro otevření ŠD je 20 přihlášených žáků. Přihlášení je závazné.

Pobyt žáka v ŠD je zpoplatněn částkou 20 Kč/den.

Provoz ŠD /pondělí – pátek/ 6:30 hod – 16:00 hod


Česká televize na hodině chemie

Dne 24. ledna zavítala na Základní školu Blatenská poměrně vzácná a netradiční návštěva, která vytrhla žáky z rutiny všedního dne a u některých dokonce vyvolala příjemné mrazení v zádech. Na ukázkovou hodinu chemie našeho Zlatého Ámose Mgr. Petra Curka se totiž přijel podívat sedmičlenný štáb České televize v rámci natáčení pořadu Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Doba chemická. Vedoucí osobností štábu byla paní režisérka Kamila Vondrová, která se během své kariéry podílela na tvorbě známých pořadů typu 13. komnata, Příběhy slavných nebo seriálu Ulice. A chybět samozřejmě nemohla jedna z předních mediálních tváří České televize – pan doktor Václav Moravec, redaktor, moderátor a vysokoškolský učitel žurnalistiky. Hlavní část natáčení se odehrávala v nové učebně fyziky za účasti žáků 8. A a tématem hodiny byl oxid uhličitý i se všemi jeho ekologickými aspekty. Ve zbytku dne diskutoval pan Moravec s dětmi o jejich vztahu k chemii a s panem učitelem o školství. Natočený materiál využije ČT v pořadu Fokus Václava Moravce, Doba chemická, jehož premiéra je stanovena na úterý 11. února od 20:05 na ČT 24. Již od následujícího dne bude díl pořadu k dohledání v archivu iVysílání ČT.

Mgr. Jaroslava Šimková (ředitelka ZŠ Blatenská)


Předškoláčci poprvé na ZŠ Blatenská

Ve středu v podvečerních hodinách naše škola ožila návštěvou budoucích prvňáčků. Přišli si s učiteli z I. stupně zazpívat, na interaktivní tabuli si s klokaní rodinkou vyzkoušeli, jak již umí počítat, skládali puzzle s pohádkovými postavičkami…. Jelikož nám počasí příliš nepřeje a sníh ještě nenapadl, vyrobili si sněhuláka alespoň z papíru. Nadšeně pak programovali robotickou myš. Pokud se dětem dařilo, myška je zavedla ke sladké odměně. Doufáme, že se u nás předškoláčkům i jejich doprovodu líbilo a že nás navštíví i během dalšího setkání 19. února opět v 17. 00 hod., kdy jim učitelé z II. stupně představí zcela jistě také něco zajímavého. Tento příjemný podvečer si můžete pomocí fotografií připomenout zde.


Odměňujeme píli a pracovitost

O složitých zákonitostech sociální psychologie ze školního prostředí bylo napsáno mnoho děl. Všechna se vesměs jednohlasně shodují na faktu, že každá třída má díky jedinečnému složení žáků své specifické klima, s nímž se musí umět pedagog popasovat. Pro lepší představu si třídu přirovnejme k fotbalovému týmu. Největší zodpovědnost za projev celé skupiny leží na bedrech trenéra, který si volí spolehlivého kapitána. Dále zde najdeme gólmana, jenž hasí problémy, pokud občas selže defenziva. Ve středu se pohybují záložníci připravující šance pro přímočaré útočníky na hrotu a občas se v týmu vyskytne rebel, který ne vždy plní vytyčené úkoly. Když se zadaří, objeví se v družstvu klenot, jemuž byl nadělen nejen talent, ale i pracovitost. A přesně tímto hráčem na ZŠ Blatenská je letos Eliška Trejbalová z 9. A, která ke svým výborným výkonům přidává i účasti v soutěžích. Jako poděkování za vzornou reprezentaci naší školy jsme se ve spolupráci s firmou Šumava Net rozhodli věnovat Elišce hodnotný vánoční dárek. Tímto Elišce děkujeme a přejeme jí šťastný výjezd do klikatých cest středních škol. Fotografie zde.

Mgr. Petr Curko


Pro vycházející žáky

SOU Blatná - informace zde

Gymnázium Sušice - informace zde a zde

Přijímací zkoušky nanečisto 2020 zde


Program pro předškoláky


Naše škola připravila v letošním školním roce pro předškoláky program nazvaný ŠKOLA VOLÁ. Program bude zaměřen na přípravu dětí pro vstup do 1. třídy a na jejich bezproblémovou adaptaci na školu. Setkání se budou konat v odpoledních hodinách, aby nejen děti, ale i jejich rodiče mohli zhlédnout přímou práci s pedagogy, poznali metody výuky, které naše škola nabízí. Seznámit se s činností školní družiny a školního klubu a také se zájmovými kroužky, které mohou děti navštěvovat po vyučování přímo ve škole.
První setkání proběhne ve středu 15. ledna 2020 v čase od 17:00, kdy si děti společně s vyučujícími prvního stupně zahrají různé hry, zazpívají si a něco pěkného vytvoří. Také se naučí něco nového a poznají nové kamarády.
Také 3 další setkání 19. února, 4. března, 18. března od 17:00 budou určitě přínosná a zajímavá, ale to si ponecháme jako překvapení.
Na závěr posledního setkání bude otevřena školní kavárna, kdy při čaji, kávě a něčem dobrém budou mít rodiče možnost pobesedovat s vedením školy a pedagogy.


Ochutnávka německého adventu


Adventní období prostoupené všudypřítomnou předvánoční náladou patří k těm nejkrásnějším okamžikům v roce. Jelikož podobu českého adventu známe už velmi dobře, vyrazili jsme se podívat k našim západním sousedům, a to do Mnichova – životem vířící bavorské metropole. Poznávacího zájezdu od společnosti JH Travel se zúčastnili vybraní žáci 2. stupně ZŠ Blatenská pod vedením paní učitelky Jarešové a pana učitele Curka. Protože si moc dobře uvědomujeme, že pocit předvánoční radosti není samozřejmý, rozhodli jsme se nejprve navštívit koncentrační tábor v Dachau s více než 25 000 obětmi zrůdné ideologie. Se silným niterním prožitkem jsme se pak konečně vydali na prohlídku mnichovských pamětihodností, abychom den zakončili obdivováním dřevěných stánků prosycených vůní horkého punče. Po sladkém spánku v hotelu nás čekala návštěva dvou unikátních muzeí – Německého a BMW, v nichž si přišli na své zejména milovníci vědy a techniky. Pomyslné na shledanou jsme dali Mnichovu z vyhlídky věže Olympijského parku, na které nám jen tak tak neuletěly čepice. Už nyní se těšíme na další zážitky z cest. Fotografie zde.

Mgr. Petr Curko (učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)Předvánoční výlet do muzea v Sušici


Žáci 3. tříd se v období předvánočního shonu vydali na výlet do muzea v Sušici. Muzeum nabízí pro své návštěvníky širokou nabídku stálých expozic, které se vztahují jak k Šumavě, tak i historickým faktům této oblasti (expozice sirkařství, sklářské výroby, sušický cínový poklad…). Velice mile nás překvapil zájem našich dětí o jejich prohlédnutí. Nejvíce jsme se ale těšili na mechanický betlém. Betlém je koncipovaný do šesti úrovní, tvoří jej kolem třiceti velkých figur v popředí, přibližně 150 pevných a 150 pohyblivých figur osazených do krajiny Sušicka. Žáci byli z betlému opravdu nadšení. Tento výlet můžeme všem vřele doporučit. Fotografie zde.
(Mgr. Martina Štěpánová)


Pro vycházející žáky

Informace určené vycházejícím žákům naleznete v těchto příručkách:

 • Informační brožurka „Čím budu?“ zde
 • LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI LETOŠNÍM DEVÁŤÁKŮM zde
 • DOD 2020 zde

Mikulášská laťka


Ve čtvrtek 5. prosince 2019 proběhla na naší škole tradiční Mikulášská laťka, na niž se nejvíce těšili žáci 9. tříd, neboť se převlékli za anděly, čerty a Mikuláše a jejich velký den mohl začít. Nejprve se však všichni shromáždili v tělocvičně, kde se úvodního proslovu ujala paní ředitelka, která všechny přivítala a popřála všem krásný den. Poté si převzala mikrofon paní učitelka Jandová a pozvala na scénu mažoretky, po nichž následovala další taneční vystoupení. Po představení se děti z prvního stupně vrátily do svých tříd, kde byl pro ně připraven další program, především výroba vánočních ozdob, přání, dekorací… Samozřejmě se zpočátku nemohly moct soustředit, protože netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, čertů a andělů. I žáci z druhého stupně měli na výběr z mnoha stanovišť, například v kuchyňce se pekly perníčky, v chemii se prováděly různé zajímavé pokusy, zlatily se mince, v hudebně si zazpívali vánoční písně, v dílnách si žáci vyrobili nádherné věnce a kromě toho si také mohli zahrát stolní fotbálek nebo ping pong. Mezitím se v tělocvičně skokani pokoušeli o své nejlepší výkony a žáci devátých tříd ve svých maskách obcházeli nejen nejmladší děti, ale zavítali i k paní ředitelce a také k našim skvělým kuchařkám. Ve třídách se od dětí naučili nějaké básničky, zazpívali si písničky… A pak se konečně i někteří z nich převlékli do sportovního a zapojili se do překonávání osobních i cizích rekordů. Poslední hodinu proběhlo vyhlášení nejlepších skokanů, kteří byli obdarováni sladkými odměnami. Na prvním místě v kategorii 6. a 7. tříd skončila Veronika Švambergová, z chlapců Tomáš Holý; v kategorii 8. a 9. tříd se na prvním místě umístila Anna Arnoldová, z chlapců Michal Chejlava. Mikulášská laťka se opět vydařila, všichni se pobavili a mohou se těšit na další rok. Fotografie zde.
Michaela Pechlátová – žákyně 9. třídy


Úspěch v soutěži Brloh

Celá řada institucí motivuje žáky přípravou soutěží, v nichž se mohou porovnat školáci od Aše po Jablunkov. Jedna z těch nejspecifičtějších je dle mého názoru Brloh – Brněnská logická hra, kterou organizuje tým pod záštitou Masarykovy univerzity. Zatímco v běžných vědomostních olympiádách potřebujete být vybavení souborem faktů, v Brlohu musí mít člověk za ušima. A jak může takový běžný úkol Brlohu vypadat? Například takto – zadání: „Najdi italský tuk, otevřený. Nově všechno kopíruj. Kopíruj italsky!“ Nápověda: kontrolní. Tak co, dokázali byste soutěž pokořit? V tomto případě je zapotřebí odhalit princip, který je založen na klávesových zkratkách s využitím tlačítka Ctrl – najdi (Ctrl + F), italský (jde o font italika, Ctrl + I), tuk (tučné písmo, Ctrl + B) a tak dále. Z jednotlivých písmen pak sestavíme řešení FIBONACCI. S podobnými typy úkolů se skvěle popasovali žáci ZŠ Blatenská Štěpán Závacký (8. B), Ondřej Faust, Zuzana Malíková a Lukáš Poskočil (9. B), kteří v konkurenci více než dvou stovek týmů z celé ČR obsadili první místo v našem kraji a desáté místo celkem. Gratulujeme.
Mgr. Petr Curko (učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)


Soutěžíme s Knihoskopem

Co je to Knihoskop? Knihoskop je čtenářská soutěž, která v letošním školním roce probíhá na naší škole. Probíhá ve dvou kategoriích – mladší čtenáři pro žáky třetích až pátých tříd, starší čtenáři pro žáky druhého stupně. V pěti kolech mohou změřit své čtenářské síly s ostatními, dozvědět se o zajímavých knihách a propátrat naši školní knihovnu od stropu až k podlaze. Všechny soutěžní otázky se týkají některé knihy ze školní knihovny a žáci mohou správné odpovědi hledat právě tam. Každý zúčastněný žák dostane drobnou cenu. Na konci školního roku vyhodnotíme celkové pořadí ze všech kol a vyhlásíme Mistra Knihoskopu.
První kolo Knihoskopu s tématem „tajemství“ již proběhlo, zúčastnilo se celkem třicet žáků. V kategorii mladších čtenářů zvítězila Julie Zychová ze 4. A, na druhém až třetím místě se umístily Barbora Rebanová a Eliška Kandrová, obě ze třídy 3. A. Ze starších čtenářů nejlépe zodpověděli soutěžní otázky Adam Ráž a Josef Behenský, na druhém místě Jan Panuška a Kristián Mlnařík a třetí nejlepší řešení odevzdaly Magdalena Bílková a Veronika Švambergová, všichni ze třídy 6 .B. Výhercům gratulujeme a všechny soutěžící zveme do dalšího kola. Začíná 25. listopadu a končí 20. prosince. Tentokrát se ponoříme do tématu „Vánoce“.
Vaše školní knihovna


Druhá rodičovská schůzka

Druhá rodičovská schůzka proběhne ve středu 27. 11. 2019 od 15:00, třídní důvěrníci se setkají ve školní družině na 1. st. ve 14:30.


Realita, Fantazie a Čas aneb Kdo s koho

14. listopad 2019. Den otevřených dveří. Den, kdy naše škola každoročně odhalí svá tajemství. Den, kdy se otevře všem, kteří mají zájem nahlédnout do její duše. Ani letos tomu nebylo jinak. Odhalila své nitro, nechala návštěvníkům nahlédnout do všech svých tajných skrýší, poskytla jim možnosti zapojit se do tvůrčích činností a tím i oni zanechali stopy v její paměti. A to vše měly na starost a pod kontrolou osobnosti, které nás provází celým naším životem. Jaké? Velmi známé. Postavičky, s nimiž se občas pere každý z nás. REALITA (Kristýna Petrusová, žákyně 8. B), FANTAZIE (Anna Listopadová, žákyně 7. B) a ČAS (Petr Roubal, žák 7. B). Kdo z nás s nimi občas nezápolí? Všichni si někdy pohrajeme s realitou, časem i fantazií. Kdo by někdy nelítal ve hvězdách, kdo by někdy nebyl vrácen velmi tvrdě zpátky na zem a nedostal by od života facku. Asi každý. A proto jsme si pozvali tyto tváře na náš slavnostní Den otevřených dveří. Obě sestry s Časem k nám zavítaly přímo z pohádky a představily nám nejen svůj kouzelný svět, ale také své poddané. A jak už to bývá mezi sourozenci, tak i ony se dostaly do sporu, povyšovaly se nad své blízké, nechtěly ustupovat, tolerovat jedna druhou a neustále se dohadovaly, která z nich je důležitější. Díky nim jsme se však alespoň na chvíli ocitli v pohádkovém světě, do něhož jsme se žáky vstoupili prostřednictvím jejich vlastních vystoupení. Každá ze sester zde měla své fanoušky, příznivce a poddané, které ztvárnili naši žáci. Za jejich pomoci mohly dívky ukázat své lepší já, bohužel, i za cenu nepříjemných hádek a dohadování. Během představení se trumfovaly, předháněly, prostě se svými účinkujícími předvedly svá nejlepší čísla. A na vše musel dohlížet Čas, jenž situaci zklidňoval, problémy řešil s nadhledem, s rozvahou a velkou trpělivostí. I když to neměl zpočátku vůbec jednoduché. Dvě rozhádané sestry mu daly pořádně zabrat. Ale my jsme si to užívali do sytosti. Na vše jsme měli dostatek času, nikam jsme nespěchali. Chvíli jsme se nechali unést Fantazií, za chvíli jsme promlouvali s Realitou, prostě jsme ladným krokem plynule přecházeli z jednoho světa do druhého. Jak to však v pohádkách bývá, nakonec vše dobře dopadlo. I Realita s Fantazií si smířlivě podaly ruce, neboť pochopily, že to ani bez jedné na tom světě nejde. Nejvíce se však ulevilo Času. Proto Vás prosíme, vezměte si z této pohádky ponaučení. Nehádejte se, neztrpčujte si život, užívejte si každý okamžik a vydejte se po té správné cestě, tím správným směrem, i když i na nich Vás někdy překvapí nějaké překážky. My Vám přejeme, ať je jich co nejméně. Kromě tohoto vystoupení mohli návštěvníci zavítat do školní kavárničky, vyrobit si něco krásného z hlíny, nahlédnout do jazykové učebny, informatiky, přírodopisu a knihovny. Děkujeme za pozornost a těšíme se na další shledání. Fotografie zde.

Mgr. Petra Jánská


Rozvoj zájmového vzdělávání na ZŠ Blatenská

Když se ve veřejných médiích hovoří o hlavních neduzích českého školství, velmi často v nich zaznívá problematika opožděného reagování škol na aktuální potřeby žáků. Jakákoliv pozitivní změna bývá často zpomalována komplikovanými legislativními postupy či v mnoha případech relativně omezenými finančními možnostmi. Existuje však výchovně-vzdělávací oblast, která nabízí poměrně velký prostor k manévrování. A touto oblastí je zájmové vzdělávání žáků, pro něž není pobyt ve škole pouhou povinností, ale také příležitostí k vlastní seberealizaci. Jelikož je účast v zájmovém vzdělávání dětí založena především na dobrovolnosti a osobní iniciativě, bývají hodiny kroužků plné radosti a téměř až hmatatelného zápalu. Základní škola Blatenská provedla minulý školní rok důkladnou analýzu, ze které vyplynulo poměrně razantní rozšíření nabízených kroužků. A nutno podotknout, že zájem o ně předčil i naše očekávání. Pedagogové na prvním stupni se zaměřují především na rozvoj celkové motoriky a psychickou pohodu žáků zejména prostřednictvím hudebních aktivit. Asi nejsladší plody po soustavném trénování pak sklízejí velmi šikovné mažoretky, které vystupují na mnoha akcích školy. Hlasitý aplaus snad po každém jejich vystoupení musí zahřát u srdce i ty nejzatvrzelejší z nás. Vyučující na stupni druhém se zcela logicky zaměřují spíše na rozvoj vědomostí, potažmo na získávání dovedností jiného typu. Oproti loňskému roku mohou žáci navštěvovat kroužky anglického a německého jazyka, v nichž je kladen důraz na menší počet žáků a jejich aktivní zapojení prostřednictvím živé konverzace. V kroužku přírodovědném se pak snažíme poodhalit snad jediné zákony na celém světě, které nemohou být porušeny – totiž ty přírodní. Zcela nový kroužek multimediální se zaměřuje na práci s moderními technologiemi a rozmanitým softwarem. Naposledy si žáci mohli postavit plně programovatelnou „vesmírnou sondu“ ze stavebnice Lego Education (viz přiložená fotografie). Poněkud speciální pozici pak mají kroužky českého jazyka a matematiky, které si daly jasný cíl – připravit naše žáky na státní přijímací zkoušky tak, aby se na vytoužené střední školy dostaly bez nejmenších potíží. Věříme, že po rozšíření nabídky kroužků si u nás přijde na své úplně každý.

Mgr. Petr Curko


Učíme se podnikavosti – týdenní stáž v Londýně

ZŠ Blatenská má aktivní výchovnou poradkyni. Díky ní jsme se zapojili do projektu Učíme se podnikavosti. Díky tomuto projektu jsem se zúčastnila týdenní stáže v Londýně. Účelem byla návštěva tamních škol, které se snaží žákům a studentům poskytovat praktické ekonomické vzdělávání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, inspirovat je a podporovat v aktivním přístupu k životu, aby se dovedli prosadit a úspěšně uplatnit a byli dobře připraveni na další studium a posléze na vstup na trh práce. Navštívili jsme South Bank Engineering UTC/Vysoké učení technické/. Sem chodí děti od 14 let. Škola byla založena v roce 2016 a mimo jiné se zde studenti připravují na to, jak se ve svém budoucím povolání správně chovat. Následovala prohlídka Fulham Boys School/chlapecká škola/. Funguje zhruba 6 let, chodí sem chlapci od 11 let. Navštívili jsme zde hodiny podnikavosti, setkali se s učiteli a žáky na neformálních besedách. Tato škola zahrnuje přímo podnikavost do učebních osnov. Spolupracuje s fotbalovým klubem Chelsea v rámci jejich podnikavého programu premiérové ligy. I ten jsme měli možnost navštívit a musím podotknout, že to byl pro nás velký zážitek. Zde by si přišli na své všichni fotbaloví fanoušci. Poslední školou byla Global Academy. Opět nová, moderní, 3 roky stará škola. Klade se zde důraz na spolupráci s průmyslem a zaměstnavateli. Přicházejí sem žáci ve 14 letech a jsou to ti, kteří se chtějí věnovat mediálnímu a kreativnímu průmyslu. V čem jsou anglické školy shodné s našimi? Všichni se zaměřujeme na podporu týmové práce, kreativitu, prezentaci, na podporu charity, rozvíjíme osobní vlastnosti žáků, vytváříme atmosféru porozumění… Jsem ráda, že jsem díky stáži mohla alespoň částečně srovnat české a anglické školy a zjistila jsem, že české školy dle mého názoru jsou srovnatelné a konkurence schopné.

Mgr. Jaroslava Šimková - ředitelka


Informace o vojenských školách a nabízených oborech

Aktuální informace o vojenských školách a nabízených oborech můžete získat zde, zde nebo zde.


Adaptační kurz 6. A

Ve středu 18.9. jsem se vydali pěšky do Střelských Hoštic na adaptační kurz. Šli jsme asi 5 km přes louky a lesy až jsme do oněch Střelských Hoštic dorazili. Zde na nás čekala paní učitelka Zeithamlová s našimi taškami. První co jsme poznali byla učebna, kde jsme si povídali o cestě do Střelských Hoštic. Poté následovala cesta do chatek, kde jsme se na dvě následující noci ubytovali. Ještě ten den jsme si to parádně užili. Hráli jsme na hady, podbíhali švihadlo a číslovanou. Poté následovala večeře a program v učebně. V ní jsme měli jako třída za úkol namalovat loď a dát jí název. Večerka byla o půl desáté. Druhý den za námi přijel na návštěvu Milan z Plzně, který se nám se svými aktivitami věnoval celé dopoledne. Kupříkladu jsme v lese hledali papírky s citáty, které jsme si museli zapamatovat a následně je přednést před učiteli. Nebo jsme se houpali na provazu a snažili se pomocí něho dostat na přistávací plochu, která měla tvar písmene T. Během odpoledního programu jsme sbírali klestí na večerní táborák, hráli fotbal nebo plnili stanoviště s různými disciplínami. Na večerní táborák přijela na návštěvu naše bývalá třídní učitelka a paní ředitelka. Přivítali jsme je třídním maskotem, logem, písničkou a květinami. Paní ředitelka s paní učitelkou nám přivezli buřty a klobásy. Když už se schylovalo k pozdější hodině, paní ředitelka s paní učitelkou se s námi rozloučili a šli jsme spát. Během posledního dne jsme si například zahráli pavoučí síť. Po obědě a jsme se vydali na cestu zpět. Fotografie zde.
(Veronika Purschová 6.A)


Školy středního vzdělávání se sportovním zaměřením

Přihlášku na SŠ sportovního zaměření s talentovou zkouškou je nutno odevzdat do konce listopadu 2019. Přehled škol naleznete zde.


Adaptační dopoledne našich prvňáčků

Po nepřízni počasí na začátku druhého školního týdne se ve středu 11. září a ve čtvrtek 12. září naši nejmladší žáčci konečně vydali na „zkušenou“ do prostoru na Panské. Společně jsme si zde zahráli spoustu seznamovacích her. Při úvodní hře „Klubíčko“ se děti vzájemně představovaly a říkaly, na co se do školy nejvíce těšily. Dále následovaly známé hry „Rybičky, rybáři“, „Čáp ztratil čepičku“, „Honička dvou míčů“. Při těchto hrách si děti procvičily nejen svou fyzickou zdatnost, ale i prostorovou orientaci a rychlost. Velmi se dětem líbila činnost ve skupinách, kdy měly za úkol postavit z přírodních materiálů domeček pro zvířátka. Bylo pěkné, jak děti spolupracovaly, a dokonce na některá zvířátka, pro něž stavěly domek, vymyslely říkanky, básničky nebo o nich zazpívaly písničku. Počasí nám přálo, děti se nejen vzájemně poznaly, ale i vydováděly a spokojený výraz v jejich tvářích byl pro nás znamením, že se adaptační dopoledne líbilo. Fotografie zde.
(M. Sládková a B. Pajerová - třídní učitelky 1. tříd)


Nabídka zájmových kroužků

S nabídkou zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020 se můžete seznámit zde. Přihlášky si vyzvedněte u třídního učitele vašich dětí nebo stáhněte zde a vyplněné přineste nejpozději do konce září.


Informace k organizaci výuky

Organizace 1. týdne:
Pondělí 2. září 2019

 • zahájení 8:00, konec 8:45, oběd 10:00 - pouze přihlášení žáci

Úterý 3. září 2019

 • 1. a 2. vyuč. hodina - třídnické práce, třídní učitelé 2. stupně budou ve svých třídách, od 3. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu: 1. stupeň do 12:40, 2. stupeň do 13:35

Od středy 4. září 2019 vyučování podle rozvrhu hodin.

1. třídy:

 • Út: 8:45
 • St: 9:45
 • Čt: 9:45
 • Pá: 10:50

Zápis do ŠD a ŠK

Zápis do školní družiny a školního klubu pro školní rok 2019/2020 proběhne v pondělí 2. 9. 2019 v době od 8:00 do 16:00 hod ve školní družině. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně.

Časový plán schůzek SR:

 • 1. informativní schůzka 4. 9. 2019 2. – 5. ročník, 5. 9. 2019 6. - 7. ročník, 6. 9. 2019 8. - 9. ročník
 • 2. schůzka 27. listopadu 2019
 • 3. schůzka 22. dubna 2020

Ředitelská volna:

 • čtvrtek 31. října 2019
 • pátek 1. listopadu 2019
 • pondělí 29. června 2020
 • úterý 30. června 2020

Výuka náboženství:
Začátek v pondělí 9. září 2019:

 • 12:10 – 12:55 - 1. třída
 • 13:00 – 13:50 - 2. – 6. třída
 • 14:00 – 14:45 - 7. – 9. třída

Adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. tříd

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Škola v přírodě ve Střelských Hošticích

 • 18. – 20. září 2019 třída 6. A – ped. dozor: Mgr. Luděk Mráz, Mgr. Šárka Zeithamlová
 • 23. – 25. září 2019 třída 6. B – ped. dozor: Mgr. Bohumila Humlová, Mgr. Šárka Zeithamlová

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí

 • 9. září 2019 třída 1.A – ped. dozor – Mgr. Milena Sládová, Mgr. Šárka Zeithamlová
 • 10. září 2019 třída 1.B – ped. dozor – Mgr. Blanka Pajerová, Mgr. Šárka Zeithamlová

Sportovní kurzy ve školním roce 2019/2020

Organizace plaveckého výcviku:

 • 1. třídy pondělí 6. 4. 2020 – 11. 5. 2020 10:40 – 12:15
 • 2. třídy pondělí 18. 5. 2020 – 15. 6. 2020 10:40 – 12:15
 • 3. třídy pondělí 16. 9. 2019 – 25.11. 2019 10:40 – 12:15
 • 4. třídy pondělí 6. 4. 2020 – 15. 6. 2020 10:40 – 12:15

Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků

 • 17.2. 2020 – 21.2. 2020

Cyklokurz pro žáky 9. ročníků

 • květen, červen 2020 - termín bude upřesněn

Organizace šk. roku 2019/2020

Organizaci školního roku 2019/2020 naleznete zde.


Příběhy našich sousedů

Nikola Kryzanová, Alena Karásková, Martin Houdek a Tomáš Havel, jejich pocity a dojmy ze silného příběhu, který jim vyprávěl pamětník pan Jaroslav Smetana. Ten jako malý chlapec prožil během konce druhé světové války na vlastní kůži nálet tzv.„hloubkařů“, amerických letounů bombardující především parní mašiny a jejich kotle. Projekt zaštiťovala organizace Post Bellum, která dokumentuje příběhy pamětníků v archivu, který je nazvaný Paměť národa. A Paměť národa je sbírkou těchto živých vzpomínek a příběhů, na něž bychom neměli zapomenout. Projekt zároveň propojuje mladé lidi s těmi, kteří toho už hodně pamatují, kteří za svůj život hodně prožili a mohou být dětem živou učebnicí historie i určité životní moudrosti. Projekt tak prohlubuje úctu ke stáří, starším lidem a staví mosty porozumění mezi generacemi. Učí nás vážit si hodnot jako je svoboda slova, demokracie, mír, a to skrze zkušenost lidí, kteří část svého života prožili v době, kdy tyto hodnoty tak samozřejmé nebyly. Tým deváťáků se na 7 měsíců spojil v usilovné práci, vyzpovídal a natočil pamětníka, video sestříhal, hledal v archivu dobové fotografie a informace, natáčel místo, kde se událost stala, animoval příběh ploškovou animací, maloval a kreslil k příběhu obraz. Nejdůležitějším prvkem celé práce je však náš úžasný pamětník pan Jaroslav Smetana, kterému z celého srdce děkujeme za odvahu vyprávět nám svůj příběh. Příběh, který už nebude zapomenut. Najdete ho i vy na webových stránkách www.postbellum.cz. Žáci nakonec výsledek své činnosti prezentovali před publikem. To se událo v kině SIRKUS v Sušici při slavnostní příležitosti, kde se promítala nejen naše videoreportáž, ale i audio a video reportáže dalších týmů, také pamětníci nechyběli a celé setkání bylo velmi dojemné. Děkujeme tímto panu Jaroslavu Smetanovi a jeho rodině, paní Jitce Doubravové z organizace Post Bellum a všem, kteří nám při projektu pomáhali. Fotografie zde. (Mgr. Hana Kotálová)


Se ZŠ Blatenská na jih do Rakouska

Svět je prý místo veliké a velmi krásné, a tak jsme se po relativně nedávné návštěvě mořem obklopené Anglie vypravili na dvoudenní poznávací exkurzi do rakouské spolkové země Salzbursko (česky také Solnohradsko), která sousedí s německým Bavorskem. Paní učitelka Jarešová, pan učitel Curko a čtyři desítky odvážných žáků ze sedmého až devátého ročníku tak v posledních týdnech pilovali výslovnost přehlasovaného ö a odbourávali případný strach z výšek, neboť Rakousko je naprosto ukázkovým příkladem hornatého státu. Naše putování započalo ve čtvrtek 6. června odjezdem v brzkých ranních hodinách tak, abychom kolem poledne mohli vystoupit v Salzburgu, rodišti geniálního Wolfganga Amadea Mozarta, kterého milovníci hudby obdivují pro svůj unikátní talent, zatímco milovníci jídla nedají dopustit na čokoládové „Echte Salzburger Mozartkugeln.“ Naše první kroky městem nás zavedly do nádherných zahrad zámku Mirabell, který nechal na začátku 17. století postavit Dietrich von Raitenau jako venkovské sídlo pro svou přítelkyni Salome Alt. Dnes již má budova zámku prozaičtější využití – slouží totiž pro účely magistrátu města. Ze zahrad jsme se vydali dobýt pevnost Hohensalzburg, za jejímiž zdmi se doslova psala historie. V pevnosti funguje svým způsobem nejstarší železnice na světě. Jde o zubatku, která nás, již ve své zmodernizované podobě, vyvezla na nádvoří působivé stavby, z níž jsme měli celý Salzburg jako na dlani. Zbytek čtvrtečního dne pak byl ve znamení přírodovědného poznávání, jelikož jsme navštívili muzeum Haus der Natur, kde milovníci přírody ztrácejí pojem o čase a nechávají se unášet nespočtem úžasných expozic. Kdyby nás zaměstnanci muzea po zavírací době nevyhnali, kochali bychom se snad ještě dnes. Čtvrteční noc jsme přečkali v hotelu Berghof Graml, těsně pod úpatím Alp. Další den jsme se vydali do aktivního solného dolu v Berchtesgadenu, kde jsme se oblékli do vysoce funkčních kombinéz, a důlní vláček nás zavezl do temnoty se slanou příchutí. Tam na nás čekala úžasná podívaná v podobě mnoha kilometrů solných štol, starého razicího náčiní i moderních projekčních technologií. Nechyběla ani plavba po solném jezeře či sjíždění desítek metrů dlouhých skluzavek. Brzké odpoledne jsme strávili na hladině nejhlubšího německého jezera Königssee, na jehož dně snad v poklidu odpočívá nebožtík, který se roku 1964 snažil i přes zákaz přejet zamrzlé jezero svým vozem Volkswagen, když se vracel od kostela svatého Bartoloměje. Celé jezero je obklopeno příkrými horskými štíty a vzniklo působením masivní ledovcové síly. Na samotný závěr naší exkurze jsme využili lanovou dráhu na hoře Jenner, kde jsme se s Alpami rozloučili krátkou horskou túrou. Poté již následovala cesta do Horažďovic, kam jsme dorazili těsně před půlnocí. A nám nezbývá než souhlasit s první větou tohoto článku. Svět je opravdu veliké a velmi krásné místo. Fotografie zde. (Mgr. Petr Curko)


Anglie 2019

Jedna z největších akcí, kterých se ZŠ Blatenská účastní, je bezpochyby každoroční šestidenní zájezd do Anglie určený především pro žáky osmých ročníků. Mezi jeho hlavní cíle patří poznat kulturu životem tepajícího Londýna, obdivovat krásy historických monumentů či pokochat se líbezností krajiny plné pastvin s ovcemi. Významným benefitem je i procvičení angličtiny mimo školní učebny. Na cestu se s námi letos vypravili Mgr. Petr Curko a Mgr. Šárka Zeithamlová. Necelý týden plný zážitků jsme odstartovali těsně před polednem 8. května nástupem do dvoupatrového autobusu a zamáváním našim rodičům. Po několika kilometrech se k nám přidali žáci z Pačejova a Janovic nad Úhlavou. V Plzni jsme pak vyzvedli našeho průvodce pana Petra Klika, který nám téměř okamžitě začal zpříjemňovat cestu zpíváním, pouštěním filmů či vyprávěním anglických pověstí. Asi hodinu po půlnoci jsme plni očekávání najeli na vlak, který nás přepravil pod kanálem La Manche, abychom po páté hodině ráno vstoupili na typickou londýnskou dlažbu. Ihned jsme se vypravili kolem Temže, na kterou dopadaly zářivé paprsky postupně sílícího slunce. Mezi vrcholy našeho prvního dne v Anglii patřily návštěvy repliky divadla Globe, pevnosti Tower, mostu Tower Bridge či katedrály svatého Pavla, ve které jsme vystoupali až do nejvyšší věže, odkud se nám celý Londýn otevřel jako na dlani. Po dlouhém dni jsme se vydali do Oxfordu, kde si nás převzaly hostitelské rodiny. Následujícího dne nás čekala cesta do Stratfordu nad Avonou, rodiště samotného Williama Shakespeara. Naší další zastávkou byl majestátný hrad Warwick, ve kterém jsme se plni úžasu zúčastnili show dravců. Večer nás opět přivítal Oxford a jeho vysokoškolské koleje či lokace z natáčení příběhů slavného čaroděje Harryho Pottera. Třetí den v Anglii se nesl ve znamení návštěvy krásného lázeňského města Bath a mohutných nákupů pochutin a suvenýrů. Některé naše spolužáky už jsme dlouho neviděli tak šťastné jako nyní pod tíhou nákupních tašek. Odpoledne jsme opustili civilizaci a s respektem stanuli před nejslavnějším kamenným kruhem ve Stonehenge. Pomyslný vrchol našeho putování nastal v den odjezdu, kdy jsme se vydali do rezidence královské rodiny, totiž do hradu Windsor. Někteří z nás dokonce viděli samotnou královnu Alžbětu. Odpoledne jsme spatřili i prince Charlese, který nastupoval do královské helikoptéry. Mezi další námi navštívené lokality pak patřily Hyde Park, Buckinghamský palác, Westminster Abbey, Big Ben, London Eye nebo čínská čtvrť Soho, v níž jsme se s večerním Londýnem rozloučili vydatnou večeří v restauraci. Kolem desáté hodiny nás vyzvedl autobus a my se vydali na dlouhou cestu do České republiky. Jednalo se o úžasný výlet, který nám přinesl spoustu nezapomenutelných zážitků a celou řadu nových kamarádů. Veliký dík patří řidičům autobusu, panu Petru Klikovi, vyučujícím Petru Curkovi a Šárce Zeithamlové a také našim rodičům. Bez nich bychom se totiž podobné akce zúčastnit nemohli. Fotografie zde.
(Anna Arnoldová, Aneta Kopalová, Markéta Pašavová - žákyně 8. A)

Deváťáci a Tartuffe

Dne 22. března 2019 jsme se my a vybraní žáci z 8. ročníků sešli ve škole, abychom se společně setkali s panem Tartuffem. Jelikož se jednalo o společenskou událost, tak kluci si vzali košile či obleky a dívky si vzaly šaty s lodičkami. První hodinu jsme se učili, ale naše myšlenky se zabývaly nedalekou budoucností. Po skončení hodiny jsme provedli poslední úpravy a vydali jsme se k autobusu. Cesta rychle utekla a po desáté hodině jsme stáli před Novým divadlem, kde jsme se s Tartuffem měli setkat. A kdo vlastně ten Tartuffe je? Tartuffe je hlavní postava stejnojmenné činohry od francouzského dramatika Moliera. Před začátkem představení jsme měli možnost prozkoumat každičký kouty divadla. Když se chystalo k začátku představení, všichni jsme si našli svá místa a netrpělivě jsme vyhlíželi pana Tartuffa. Najednou začala zhasínat světla, publikum utichlo a hra začala. Naše schůzka s panem Tartuffem nedopadla dle našich představ. Ze začátku nám byla postava velice sympatická, ale později ukázala svou temnou stránku. Tato činohra mohla mnohým otevřít oči. Měli jsme šanci si uvědomit, že ne všem lidem se dá věřit. Po tomto vydařeném představení jsme nasedli do autobusu, který nás zavezl ke KFC. Peníze nám sice ubývaly, ale kila šla nahoru. Většina však i přes nabývající hmotnost neztratila úsměv na tváři. Cestou domů jsme oslavili narozeniny jednoho ze žáků, zazpívali jsme si různé písničky a užívali jsme si poslední chvilky skvělého dne. Za chvíli jsme stáli před školou a rozloučili jsme se s krásným dnem plným nových vzpomínek. Fotografie zde. (Nikola Kryzanová, Alena Karásková – žákyně 9.B)


Na ZŠ Blatenská učí Zlatý Ámos v oboru chemie pro rok 2019

Je tomu již dlouhých 26 let, kdy světlo světa spatřila v současnosti velmi populární anketa Zlatý Ámos, kterou vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura v čele se školským ombudsmanem Slávkem Hrzalem. Jejím hlavním cílem je popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení svých dětí, žáků a studentů významným způsobem přispívají k utváření kvalitního pedagogického prostředí založeného především na vzájemné úctě, týmové spolupráci a zápalu ke svému oboru. Asi nikoho nepřekvapí, že název ankety odkazuje k moravskému rodákovi Janu Amosi Komenskému, jenž si pro své nadčasové pedagogické názory vydobyl přídomek Učitel národů. Postupem let se celý popularizační projekt stal významnou společenskou událostí, do které se v aktuálním, 26. ročníku, zapojili například ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, vybraní radní hlavního města Prahy, Česká televize, skupina ČEZ, Unipetrol Orlen Group či výrobce her a hraček firma EFKO. V anketě se kromě hlavní kategorie, kterou letos vyhrála Pavlína Kopáčiková z mateřské a základní školy Vacov, vybírají i oboroví Ámosové v předmětech český jazyk, matematika, fyzika a chemie. A je naším potěšením oznámit, že jedna ze zlatých korunek určených pro vítěze doputovala na základní školu Blatenská v Horažďovicích, jelikož Zlatým Ámosem Chemikem pro rok 2019 se stal Mgr. Petr Curko, jemuž se podařilo zaujmout odbornou porotu především svým zápalem pro přírodní vědy, který se pravidelně úročí v podobě úspěchů našich žáků ve vědomostních soutěžích. Pomyslnou bránu ke vzrušující cestě za titulem Zlatý Ámos mohou otevřít pouze žáci či členové dětských zájmových sdružení nominací svého oblíbeného pedagoga. Ten následně musí oprávnění nominace potvrdit získáním alespoň sta podpisů, což byla na naší škole otázka pouhých několika dní. A kolotoč se tak mohl roztočit. O jarních prázdninách následovala cesta na regionální kolo, které se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Každý učitel si na regionální kolo mohl vzít tři obhájce, jejichž úkolem bylo svého „mandanta“ představit ideálně vtipnou, neotřelou a originální formou porotě složené z pedagogických odborníků a předchozích Ámosů. Této role se za naši školu zhostila děvčata Alena Karásková, Nikola Kryzanová a Johana Matějková, kterým se povedlo všechny přihlížející několikrát rozesmát scénkou odehranou jak jinak než v laboratorních pláštích. Z každého kraje však mohl postoupit pouze jeden učitel a v kraji Plzeňském byla oním vyvoleným letošní Zlatá Ámoska. Po několika dlouhých týdnech se k nám ale dostala úžasná zpráva o tom, že porota po ukončení všech regionálních kol dala hlavy dohromady a vybrala oborové vítěze. Pan učitel Curko byl následně pozván na slavnostní finále, které se uskutečnilo za účasti kamer kanálu Déčka České televize v kongresovém centru Hotelu Olšanka pod žižkovskou věží. Vrcholem letošního ročníku se stal kantorský bál v Hotelu Ambassador Zlatá Husa na Václavském náměstí, kde došlo k samotné korunovaci všech Zlatých Ámosů před zraky významných osobností českého školství a hlavních partnerů ankety. Kromě šerpy, putovní korunky a zajímavých drobností si pan učitel odvezl pozvání od společnosti Unipetrol na Báječný den s chemií pro své žáky, který se uskuteční na konci června v plzeňském Techmania Science Center. Pro všechny pozvané se bude jednat o pomyslnou zlatou tečku za velkým úspěchem člena kantorského sboru základní školy Blatenská, příhodně okořeněnou záblesky vzrušujících chemických pokusů. (Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy)


Fyzika ve zbrusu novém

Každodenní nabíjení mobilního telefonu, namáhavá chůze po schodech do vyššího patra domu či změření venkovní teploty pro výběr ideálního outfitu – pro mnohé všední rutina, za kterou se ovšem skrývají vzrušující fyzikální zákony. A přestože se tato pravidla fungování našeho světa mohou zdát někomu až příliš složitá, mají jednu nepopiratelnou výhodu. Platí pro všechny lidi stejně, nehledě na pohlaví, rasu či náboženské vyznání. Je tedy jedno, jestli nám červené jablko spadne na hlavu v Čechách či ve Španělsku. Boule bude vždy stejně velká. Ať chceme nebo ne, fyzika patří spolu se svými sestrami matematikou, biologií a chemií k velmi důležitým přírodním vědám, které formují náš současný způsob života. A právě proto se české školství začalo v posledních letech významným způsobem zajímat o úroveň přírodovědné gramotnosti žáků. Aktuálním trendem získávání vědomostí a dovedností v jednotlivých přírodních vědách je takzvaná badatelsky orientovaná výuka, v níž si žáci osvojují základ vědeckého myšlení. Díky němu si pak děti dokáží klást zvídavé otázky, mohou porozumět současným lidským znalostem a uvědomit si, jak věda formuje naše duševní, kulturní a materiální prostředí. A je naším milým potěšením oznámit, že ZŠ Blatenská s významným přispěním finančních prostředků především z fondů Evropské unie realizovala v několika posledních měsících významný projekt na kompletní rekonstrukci a modernizaci učebny fyziky. Od ledna roku 2019 tak může výuka fyziky probíhat dle současných nejpřísnějších standardů. Učebně vévodí moderní elektronická tabule Smart, každý žákovský stůl je vybaven monitorem s plně dotykovou obrazovkou a nedílnou součástí pracovny jsou didaktické sady Pasco s mnoha bezdrátovými senzory, mezi kterými dominují zejména pH metr, teploměr, siloměr, senzor polohy či vozítko osazené senzory kinetickými. Hodiny fyziky se tak do budoucna budou moci odehrávat s využitím kombinace názorných didaktických pomůcek a plně digitalizovaného prostředí, které je pro současné žáky zcela přirozené a intuitivní. Věříme, že se jedná o další významný krok, jenž v mladých lidech vzbudí lásku k sice náročným, ale nesmírně zajímavým přírodním vědám. A kdo ví, třeba právě do současných školních lavic v Horažďovicích usedá budoucí český Elon Musk. Fotografie zde. (Mgr. P. Curko)