Školní rok 2021-2022

Rozloučení s žáky devátých ročníků aneb Motýlci, leťte!

S koncem června přichází čas, kdy brány naší školy opouštějí deváťáci a rozlétají se do světa, vstříc své nové životní pouti. Pro ně se tento významný a toužebně očekávaný den odehrával v prostorách hotelu Prácheň, kde proběhlo slavnostní ukončení jejich školní docházky, včetně předání vysvědčení. Po uvítání nedočkavých hostů, převážně rodičů, se úvodního slova tradičně ujaly paní místostarostka Ing. H. Kalná a paní ředitelka Mgr. J. Šimková. Mezi hosty seděla též paní zástupkyně Mgr. H. Stulíková. Na přání deváťáků obohatili již tak pestrý program dvěma zazpívanými skladbičkami roztomilí prvňáčci. Po nich následovalo vystoupení samotných tříd 9. A a 9. B. Pomyslné okénko do duše obou kolektivů otevřely třídní učitelky, když se ohlédly do historie té společně strávené školní jízdy. Na chvilky školních let učení – mučení zavzpomínaly ve svých projevech i žákyně obou ročníků. Finalisté kromě vysvědčení obdrželi drobné dárečky od svých učitelek, školy a MÚ. Někteří z nich dokonce s pochvalným oceněním za výborné studijní výsledky, reprezentaci školy či obětavou práci pro třídu. Třešničkou byla závěrečná videa zachycující průřezem všemožné momenty ze školních lavic a rozproudila tak vlnu vzpomínek, zážitků, smíchu, ale i lítosti a dojetí, s uvědoměním si, že se už nikdy nevrátí. Úžasnou atmosféru v sále završilo poslední sdílení věnované našim žákům – Největším učitelem je život sám, zakončený výzvou Motýlci, leťte ! A nemohlo chybět to nejtěžší – loučení - smutné, bolestné, plné slz. Loučení, které uzavírá jednu kapitolu života, aby se mohla začít psát další, nová.
Věříme, že si s sebou žáci ze školy odnesli kromě milých vzpomínek také co nejpevnější základy pro nadcházející život a ze srdce jim přejeme jen samé úspěchy. Naše poděkování patří bezesporu také rodičům za průběžnou spolupráci a velkou podporu, kterou nám při vzdělávání dětí poskytli. Přejeme všem krásné pohodové slunečné léto, neubíhající prázdniny, dovolenou a hodně pozitivní energie a sil na nových školách. Fotografie zde.
Mgr. Andrea Jarešová, třídní učitelka 9. A


Žáci ZŠ Blatenská v záři reflektorů

Jelikož si na naší škole při práci s nadanými žáky rozhodně neklademe malé cíle, rozhodli jsme přihlásit do známé televizní soutěže s názvem Už tam budem?, která vzniká pod záštitou České televize. Soutěž je zaměřena hlavně na přírodní vědy a jejich využití v praktickém životě a má ambice divákům naznačit, jak funguje svět kolem nás a vnuknout jim myšlenku, že je lépe býti tvůrcem, než pouhým uživatelem techniky a technologií. Napínavým pořadem, v němž mezi sebou pověřují síly pětice žáků ze dvou různých škol, provází dvojice moderátorů Pan Továrník a Ducháček. Tým naší školy byl složen ze žáků Jan Slavíček (8. A), Josef Behenský a Veronika Švambergová (oba z 8. B) a Markéta Benediktová a Antonín Šimánek (oba z 9. B). Soupeřem naší pětice pak byli žáci ze ZŠ Zbiroh. Natáčení se uskutečnilo v plzeňském Techmania Science Center a bez chození kolem horké kaše musíme říci, že se jednalo o životní zážitek. Ihned po příjezdu už na žáky čekal televizní štáb složený z velkého množství kameramanů, osvětlovačů, techniků či kostymérů. Pokyny soutěžícím předávala paní produkční a poslední slovo měl vždy pan režisér, který přísným okem rozhodoval o kvalitě natočených záběrů. Jednotliví žáci museli v průběhu natáčení prokázat především znalosti, dovednosti, fyzickou průpravu a schopnost pracovat v týmu. Odpovídali na otázky z kosmologie, lezli po lanovém žebříku, snažili se složit zařízení pro levitaci magnetů, závodili ve sběru potravinových boxů pro vesmírnou výpravu, přepravovali životodárnou vodu, pomáhali rozklíčovat chemické experimenty nebo se pokusili uhádnout slavnou osobnost. Jak jízda našich žáků dopadla, se ovšem dozvíte až v září na kanále ČT:D (o termínu vysílání budeme včas informovat). A vězte, že je rozhodně na co se těšit! Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko – vedoucí žákovského týmu


Rafťáci deváťáci na Otavě

Třídy 9.A a 9. B bedlivě sledovaly vývoj počasí na 21. června 2022, na den, kdy měly v plánu jednu z posledních školních akcí závěru školního roku - sjezd řeky Otavy. Sešli jsme se na vlakovém nádraží a odsud odjeli vlakem do nedaleké Sušice. Na místě, u břehu řeky jsme se rozdělili do pěti týmů, oblékli vesty, vzali pádla a po instruktáži Vojty a Kamči hurá na vodu! Na raftech na nás z řad učitelů dohlíželi zkušený pan učitel Petr Curko, tělocvikářka a sportovkyně Tereza Jandová, nechyběla ani naše paní třídní učitelka Andrea Jarešová a nakonec paní učitelka Šárka Zeithamlová, která nás všechny po celou dobu natáčela a fotila a velmi si to užívala. Ta byla v tento den mimořádně akční. Nejprve nám spadla do vody, když se snažila na mobil natočit jak sjíždíme první jez. Ale vůbec ji to neodradilo a krátce po startu vyprovokovala vodní bitvu mezi všemi týmy. Nikdo z nás nezůstal suchý, voda z nás kapala jako z hastrmanů. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo a my jsme průběžně usychali. U Velkých Hydčic nabral se svým chlapeckým týmem velké tempo pan učitel Curko. Za to my ostatní jsme dojížděli na pohodu ke kempu, kde jsme si udělali zastávečku na občerstvení a nabrání dalších sil. Asi celkem po čtyřhodinové plavbě po průzračné vodě Otavy a jejími pohádkově malebnými zákrutami jsme dopluli do cíle, do Horažďovic. Na závěr jsme se na jezu ještě společně vyfotili a s humornými vzpomínkami a dobrou náladou z krásného dne se rozešli vstříc svým domovům.
Děkujeme všem učitelům i instruktorům, kteří se s námi vydali za nevšedními zážitky. Fotografie zde.
Adéla křižanová, Natálie Mašková, žákyně 9. A a Mgr. Andrea Jarešová, třídní učitelka 9. A


Výlet 6. A

Dne 17. 6. 2022 se žáci 6. A zúčastnili výletu do města Tábor, kde je čekala návštěva ZOO, muzea a podzemí města. V 8:15 jsme nasedli do autobusu s paní učitelkou Terezou Jandovou a s paní učitelkou Petrou Jánskou. Cesta byla pro někoho dlouhá, ale pro některé i zábavná. Jako první jsme se podívali do ZOO. Ta nebyla sice tak velká, ale i tak zde bylo mnoho zajímavých zvířat, např. lvi, tygři, želvy, velbloudi a podobně. Zastavili jsme se i na dětském hřišti, kde jeden nejmenovaný spolužák vylezl na prolézačku, a řekl: „Já jsem orangutan český a chráním si své území.“ Všechny nás to moc pobavilo. Po prohlédnutí ZOO si většina žáků zakoupila suvenýr. Po další cestě autobusem jsme se dostali do Tábora a šli jsme najít Husitské muzeum. Nejzajímavější byla fontána s kamennými ptáčky, kteří, když byli plní vody, se překlopili. Poté jsme si na náměstí dali zmrzlinu nebo ledovou tříšť. Dále nás čekalo podzemí, kde jsme museli mít helmy. V některých místech byl totiž nízký strop nebo kluzká podlaha. Zde jsme si také prohlédli muzeum. Po prohlédnutí si opět většina zakoupila suvenýry a vydali jsme se zpátky k autobusu a následně domů. Výlet byl moc pěkný a moc jsme si ho užili. Fotografie zde.
Emma Möstlová – žákyně 6. A


Výprava na „horažďovický Klondike“

Na konci školního roku 2021/2022 se vybraní žáci 9. ročníků vypravili na již tradiční rýžování zlata na řece Otavě, a to pod odborným dohledem geologa Aleše Červeného z Městského muzea Horažďovice. Šlo o pomyslnou zlatou tečku za právě končící životní etapou žáků, kterým zbývá již několik posledních okamžiků na základní škole. Samotné latinské označení zlata pojmem aurum pochází z antického aurora, což lze přeložit jako ranní záře či východní země. Věhlasní starověcí myslitelé a středověcí alchymisté prahnoucí po kameni mudrců si zlato spojovali především se životodárným Sluncem. A z pohledu dnešní vědy se musíme pousmát nad tím, jak blízko byli pravdě. Podle současných teorií vznikla většina pozemského zlata při obřích kolizích vesmírných supernov, které se zcela vymykají lidským představám. A v okamžiku, kdy se z vesmírného prachu začala formovat naše rodná planeta, stalo se i zlato jedním z přítomných stavebních materiálů. Vzhledem k jeho velké hmotnosti kleslo zlato do hlubin roztaveného zemského pláště, odkud bylo na zemský povrch po miliony let vymýváno vodou o teplotě několika set stupňů Celsia. Zde tento cenný kov ležel beze změny až do okamžiku, kdy si ho začali všímat první lidé. Ale to už je známý příběh. Řeka Otava, utvářející typický krajinný ráz Horažďovicka, byla jako významný zdroj zlata využívána již samotnými Kelty, kteří ji pojmenovali výrazem Atava, neboli Bohatá řeka. V současné době je většina otavského zlata vytěžena, ale přesto se nám za využití rýžovacích pánví povedlo získat několik desítek zlatých plíšků (takzvaných zlatinek). Ty pro nás mají hodnotu spíše citovou, jelikož zbohatnout se na nich rozhodně nedá. K bohatství v jakékoliv podobě už si žáci budou muset vyšlapat svou vlastní cestu. Fotografie zde.

Mgr. Petr Curko


Informace školní jídelny k výdeji obědů 30. 6. 2021

Obědy pro strávníky jsou automaticky přihlášeny až do předposledního dne školního roku, tj. do 29. 6. 2021. Oběd na 30. 6. 2021 si musí strávníci přihlásit nejpozději do 25. 6. 2021 ve školní jídelně. A to telefonicky na číslo – 376512315 nebo e-mail hajkovasj@seznam.cz. Výdej oběda od 10,00 – 11,30 hod.


Ždírecká ZOO

V této Zoo jsme se opravdu kousnutí bát nemuseli, neboť je to veřejně přístupný park, kde jsme mohli obdivovat umělecky zpracované sochy ze dřeva a z kovu. Děti s nadšením zkoumaly vystavené exponáty a pobíhaly od jednoho k druhému. Výborné náladě dopomohlo také vynikající počasí, které nás provázelo po celou dobu výletu a neopustilo nás ani během absolvování naučné stezky Klejnot. A že jsme si to všichni společně užili se můžete přesvědčit prostřednictvím fotografií zde.
4. B


Venku je nám fajn

Když se počasí umoudří, je nám nejlépe venku. Ať už se jedná o výtvarnou výchovu, čtení či pracovky,…. Ze školní zahrady máme nádherný výhled, který můžeme zaznamenat pomocí obyčejné tužky na papír. A jaké z toho vzejdou obrazy? Prostě neobyčejné, téměř dokonalé. A jak chutnají vlastnoručně vypěstované ředkvičky? No přece úplně nejlépe ze všech. No, posuďte sami zde.
4. B.


Příběhy našich sousedů letos již podruhé

V pátek dne 17. června se v sušickém Kině Sirkus uskutečnilo prezentování žákovských výstupů, které vznikly v rámci dalšího kola vzdělávací akce organizace Post Bellum s názvem Příběhy našich sousedů. Na této jedinečné události rozhodně nemohl chybět ani tým ze Základní školy Blatenská v Horažďovicích – ale vezměme to hezky popořadě, abychom zbytečně nepředbíhali událostem. Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt určený pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Úkolem aktérů je vyzpovídat místního pamětníka, natočit jeho životní vzpomínky, digitalizovat získané fotografie, prozkoumat různé archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Mnohým čtenářům se možná ještě vybaví krátký dokumentární film o paní Boženě Salákové, který žáci naší školy realizovali v prvním pololetí právě končícího školního roku. A jelikož jsme díky účasti v projektu Příběhy našich sousedů získali velké množství nezapomenutelných zážitků a neocenitelných zkušeností, přihlásili jsme se do dalšího vyhlášeného kola bez jediného mrknutí oka. Čerstvý tým byl tentokrát složen ze žáků Pepy Behenského, Magdy Bílkové, Kristiána Mlnaříka, Laury Sulánové a Verči Švambergové, přičemž všichni jmenování navštěvují třídu 8. B. Naším vůbec prvním úkolem bylo najít v Horažďovicích pamětníka, který by se s námi neváhal podělit o svůj životní příběh. Po náročném hledání, když už to vypadalo téměř beznadějně, nás osud spojil s panem Karlem Halmlem – nadšeným dobrovolným hasičem, jenž nedávno oslavil úctyhodných 85 let. Vlastní natáčení s panem Halmlem bylo bez nejmenší nadsázky strhují – pamětník nám vylíčil hrůzy druhé světové války, zavzpomínal na křivdy z období socialismu, ocenil vlídná srdce lidí, kteří se navzdory všem rizikům těžkých časů rozhodli pomáhat a v neposlední řadě se s námi také podělil o zážitky z doby, kdy sloužil u dobrovolných hasičů. Získáním zvukové nahrávky z rozhovoru se rozběhly týdny tvrdé práce, při kterých žáci sestavovali scénář výsledného produktu, natáčeli průvodní slovo příběhem, tvořili grafické podklady pro originální animované sekvence a na úplném konci vše poskládali do videoreportáže, jež byla veřejnosti představena na už zmiňovaném slavnostním prezentování v sušickém Kině Sirkus. Do krásného prostředí místního kina se sjely nejen týmy zúčastněných žáků, ale také jejich rodinní příslušníci, zapojení pamětníci a v neposlední řadě i starostové měst Horažďovice a Sušice. Dokument našich žáků sklidil v nesmírně těžké konkurenci dalších pěti zapojených týmů velké uznání a ten, kdo se díval pozorně, si mohl povšimnout i několika slz, které při prezentování výstupů ukáply. V samotném závěru slavnostního večera pak byli všichni žáci odměněni obrovským potleskem, taštičkami s věcnými dary od místních sponzorů a také dobrotami ze švédských stolů. Před odjezdem domů našim žákům osobně poděkoval i pan starosta Forman, což pro některé bylo gestem, na které se nezapomíná. Na závěr bychom chtěli poděkovat lidem a institucím, bez kterých by naše snažení bylo bezvýznamné. Děkujeme městu Horažďovice za finanční podporu projektového vzdělávání i v těchto náročných časech, koordinátorce paní Hoblové, jež s námi měla ohromující trpělivost, panu Josefovi Chalupnému za poskytnutí dechberoucích dobových fotografií, vedení ZŠ Blatenská za organizační podporu, ale především pak panu Karlovi Halmlovi za to, že našel odvahu převyprávět žákům vzpomínky ze svého života. Já osobně pak děkuji žákům, kteří odvedli ohromný kus skvělé práce. Fotografie zde. Video o životě pana Halmla můžete zhlédnout zde.

Mgr. Petr Curko (vedoucí týmu ZŠ Blatenská v projektu Příběhy našich sousedů)


Tour de Hoštice

Cykloturistický kurz devatých ročníků letos začal 8. 6., a to srazem v 9:00 ve Škole v přírodě ve Střelských Hošticích. Již první den nás čekala jedna z delších tras a to přes Strakonice. Rozhodlo se tak, jelikož nám počasí přálo a už od rána bylo jasné, že nás budou doprovázet vyšší teploty. Ještě než jsme však vyjeli, čekalo nás vybalování, hry a oběd, který jsme si tak jako další jídla nemohli vynachválit. Na cestu jsme vyrazili kolem jedné plní energie a očekávání. To se tedy dá říci o cestě do Strakonic. Při cestě zpět už pár z nás opouštěly síly. Možná to bylo tím, že jsme se na zpáteční cestě už nezastavili na proslulé zmrzlině v Katovicích a ze Strakonic nás ještě čekalo několik nemilých stoupaček nahoru. Naší záchranou byly sjezdy z kopců. Ovšem i to se vymstilo a my jsme po nemilém úrazu přišli o jednoho účastníka. My jsme však pokračovali dál. Další den už vypadal o něco hůř. Od rána byla zima a předpovědi nám hlásily déšť. Část dopoledne jsme strávili v učebně, kde jsme hráli pár her, či si jen povídali, avšak i přes nepříznivé zprávy o počasí jsme se před obědem vydali na cestu. Na oběd jsme se zastavili hned na začátku v kempu a potom vyrazili směr Katovice přes Kladruby a Novosedly. Při cestě se spustil slejvák. Na konci cesty jsme trochu delší chvíli strávili v kempu v Katovicích, kde se většina z nás občerstvila a posbírala zbytek sil na cestu zpět do Hoštic, kam jsme následovně dorazili kolem půl čtvrté odpoledne s ujetými přibližně dvaceti kilometry a promoklým oblečením. Zbytek dne nám nechali učitelé volný, nabídli nám však se zúčastnit jízdy zručnosti, což nakonec využil pouze Tomáš Holý (který se s námi bohužel poté rozloučil) s Michalem Barborkou. Zbytek lidí se zabavil sám. Po večeři nás čekalo opékání buřtů, při kterém se děvčata rozhodla zazpívat si několik písní v čele s Natkou Těžkou, která celý sbor vedla a zaslouží si menší zmínku. V půl desáté nás ovšem už učitelé poslali na kutě, jelikož nás druhý den čekal o něco náročnější výlet, a tak jsme se s nelibostí vydali do postelí. V pátek, ostatně jako pokaždé, nás v osm čekala snídaně, ovšem hned po ní jsme si šli dobalit věci, abychom už v devět mohli vyrazit na cestu. Poslední den nás čekal okruh přes Žichovice, při kterém jsme museli překonat pár nepříjemných kopců. Ovšem tento den nás čekaly více kopce dolů než nahoru doprovázené příjemným počasím. Jakmile jsme projeli několika cestami a lesy, dorazili jsme do kempu ve Velkých Hydčicích, kde jsme si dali nanuky. Teď nás čekala příjemnější cesta do Horažďovic. Po vydatném obědě nás ovšem pár spolucestujících opustilo a my se tak vydali na zbytek cesty v menším počtu. Zpět do Hoštic se nám už jelo lépe. Do cíle jsme dorazili kolem druhé hodiny a už jen čekali na odvozy domů. Na závěr patří velké poděkování paní učitelce Jandové a panu učiteli Pelánovi, kteří na nás nejen dohlíželi a tvořili příjemnou společnost, ale hlavně s námi měli trpělivost a povzbuzovali nás, co to šlo. Bez nich bychom si tento výlet snad ani nedokázali představit a jsme rádi za strávený čas s nimi. Fotografie zde.

Pavlína Purschová – žákyně 9. A


Expedice do temného podzemí

Červen je ve školách nejen měsícem, během kterého se uzavírají známky po celoroční poctivé práci, ale také obdobím rozmanitých výletů a exkurzí. Na druhý červnový týden si svůj třídní výlet naplánovaly páté ročníky společně s třídou 6. B. Naší cílovou stanicí se protentokrát staly malebné jižní Čechy. Jako první jsme se rozhodli navštívit nejstarší kamennou rozhlednu v ČR, která se tyčí na vrcholu hory Kleť v Blanském lese. Jelikož nás čekal nabitý program, rozhodli jsme se k dopravě na vrchol využít sedačkovou lanovou dráhu, jejíž šikmá délka činí úctyhodných 1792 m. Po 15 minutách jízdy rychlostí 2 m/s jsme si mohli užít doslova úchvatný pohled na českou kotlinu. Následně jsme se plní zážitků vydali na oběd do restaurace v Českém Krumlově, abychom naplnili i své žaludky. Čekala nás totiž ještě nejen prohlídka krás památek zapsaných na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, ale především vyvrcholení celého výletu – návštěva bývalých grafitových dolů. Před vstupem do tajuplného podzemí jsme byli všichni vybaveni důlním oblečením a skromně svítícími lampami. Hned poté jsme nasedli do malého vláčku, kterým dříve jezdívali horníci na šichtu a po několika minutách jízdy už se nás ujala paní průvodkyně, jež nám přiblížila náročnou práci horníků. Celý výlet pro nás byl jedním velkým dobrodružstvím od začátku až do konce. Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat SŠ Oselce, která nám jako partnerská škola třídní výlet zafinancovala díky využití prostředků z programu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Za všechny účastníky děkujeme. Fotografie zde.

Mgr. Petr Curko


Den dětí 8. B

Dne 3. 6. 2022 se 8. B vydala na turistický výlet přes Boubín. V 8:00 všichni nadšeně vyrazili od školy. Třída se rozdělila na dvě skupiny. První, která se hnala co nejrychleji dopředu, připravila trasu a také nasadila dosti ostrý krok. Zasloužená pauza po půl hodině ukrutného tempa na lavičkách pod přístřeškem byla k nezaplacení. Jenže netrvalo moc dlouho a odpočatí osmáci se museli vydat dál. Drali se lesními cestami plnými žahavých kopřiv, kamenů, hlíny, ale také čerstvého vzduchu. Počasí výletu přálo, sluneční paprsky dopadaly na zem a zahřívaly každého účastníka. Spokojeně jsme došli až do boubínského kravína, kde na nás z jednotlivých kójí vykukovala malá telátka, která si nikdo neváhal pohladit. Labužníci zde také mohli ocenit automat plný mléčných výrobků od zdejších kraviček. Poté jsme pokračovali dál. Po chvilce jsme se opět zastavili na zelené louce plné balíků, na něž většina z nás vyskočila, a užívali jsme si pěkného počasí. Po příchodu do Horažďovic se ještě někteří zchladili v řece. A pak nám už nezbývalo nic jiného než se vrátit do školy. Výlet se vydařil.

(Kristýna Kadaňová - žákyně 8. B)


Mise malých dobrodruhů zdárně splněna

Během našich životů všichni prožíváme celou řadu nezapomenutelných zážitků, ne které se na jedné straně těšíme, ale na straně druhé v nás mohou vyvolávat pocity spojené s určitou mírou nejistoty. A přesně takovým okamžikem bývá přechod ze školky na základní školu. Abychom ale dětem a rodičům ukázali, že se vlastně vůbec není čeho bát, připravili jsme pro předškoláky bezplatný kroužek s názvem Hledáme malé dobrodruhy, který byl na ZŠ Blatenská realizován od začátku října až do konce května. V průběhu roku se dětem postupně představili snad všichni pedagogičtí pracovníci školy, kteří se jednohlasně shodli na faktu, že pořádné dobrodružství je lákadlem napříč všemi generacemi. Během našeho setkávání se malí dobrodruzi odvážili prozkoumat více či méně tajemná zákoutí školního pozemku, kde pro ně byly připravené rozmanité aktivity. Za doprovodu dětského smíchu se u nás skotačilo, bádalo, experimentovalo, tvořilo, vařilo, hrálo na hudební nástroje, tančilo či sportovalo. Věříme, že v průběhu kroužku si každý předškolák našel aktivitu, na kterou bude ještě dlouho vzpomínat. A je vlastně úplně jedno, zda to bylo experimentování v chemické laboratoři, vaření ve cvičné kuchyňce či zdolávání opičí dráhy v tělocvičně. Důležité je, že se v každém odehrávalo něco jedinečného – totiž příjemný pocit z právě se odehrávajícího dobrodružství. Fotografie zde.
Za kolektiv ZŠ Blatenská Mgr. P. Curko.


2. kolo soutěže NP Šumava ve školních lavicích

Po roční odmlce způsobené koronavirovými restrikcemi jsme se opět vydali do Návštěvnického centra Kvilda, kde se uskutečnilo 2. kolo soutěže Národní park Šumava ve školních lavicích. Účastníky akce byli žáci, kteří zazářili v kole školním. Konkrétně se tedy jednalo o Samuela Kočiše z 6. A, Terezu Šípkovou z 6. B, Lucii Poskočilovou ze 7. A, Hynka Korouse ze třídy 7. B, Veroniku Švambergovou z 8. B a Julii Řehákovou z 9. B. Cílem soutěžního klání, jehož se účastnilo několik desítek žáků z Plzeňského kraje, bylo zajímavou a hravou formou přiblížit důležitost, význam a v neposlední řadě také krásu Národního parku Šumava. Během dopoledne na Kvildě se žáci museli popasovat především s poznáváním nerostů, rostlin, hub a rozmanitých živočichů. Na jednotlivých stanovištích pak dokonce nechyběly ani živé exempláře, což z této akce pokaždé činí nezapomenutelný zážitek. Po soutěžních výkonech jsme se také zašli podívat k výběhům rysů a jelenů. K naší smůle se ale žádným šumavským živočichům nechtělo pózovat před zraky zvědavých návštěvníků. To nám nakonec vlastně vůbec nevadilo, jelikož jsme si soutěžní akci užili plnými doušky tak, jak se sluší a patří.
Mgr. Petr Curko


Turnaj základních škol ve velkém fotbale

Ve středu 18.května se naši žáci 6. až 9. tříd zúčastnili turnaje základních škol ve velkém fotbale na fotbalovém hřišti FK Horažďovice na Lipkách. Po napínavých soubojích vybojovali naši žáci celkové třetí místo. V narychlo sestaveném týmu mimo jiné zazářil autor pěti branek Dominik Pánek. Všem žákům, kteří se zúčastnili fotbalového turnaje, děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. Fotografie zde.
Ivo Vypler, učitel 2.stupně


Zápis k základnímu vzdělávání pro děti z Ukrajiny (НАБІР НА ПОЧАТКУ ОСВІТУ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ)

Ředitelka Základní školy Horažďovice, Blatenská ul. 540 vyhlašuje pro děti z Ukrajiny, které půjdou do první třídy ve školním roce 2022/2023, ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. Zápis dětí do prvního ročníku proběhne dne 24. 6. 2022 od 8:00 do 13:00 v ředitelně Základní školy Horažďovice, Blatenská 540. Další informace zde, більше інформації тут.


Nové ceny obědů od 1. 6. 2022

Z důvodu velkého zvýšení cen potravin a energií jsme nuceni od 1. 6. 2022 zdražit cenu obědů. Prosíme rodiče strávníků, aby si zkontrolovali a případně navýšili limity nastavené v inkasu.

Ceny obědů od 1. 6. 2022

  • Žáci 7 – 10 let 28,- Kč,
  • 11 – 14 let 30,- Kč,
  • 15 a více let 31,- Kč.

Den pro zdraví

I když už se drtivé většině z nás určitě nechce vzpomínat na restrikce spojené s onemocněním covid-19, neměli bychom si naivně nalhávat, že všechny dozvuky tohoto těžkého období našich životů jsou tytam. I v současné době se lze setkat s lidmi, kteří mohou trpět psychickými či fyzickými neduhy, jež byly přímo či nepřímo zapříčiněné řáděním okem neviditelného viru. A právě z těchto důvodů jsme na ZŠ Blatenská připravili pro všechny žáky projektový Den pro zdraví, jehož hlavním cílem bylo připomenout, že zdraví je opravdu tím nejcennějším statkem, který v životě máme. Během projektového dne si žáci vyzkoušeli intenzivní i klidová cvičení, sestavili zdravý a vyvážený jídelníček, připravili si nutričně hodnotnou svačinku, dozvěděli se o zásadách kvalitního spánku, nacvičovali techniky pro redukci stresu, poznávali léčivé byliny pěstované na zahrádkách, propojili principy fungování svého těla s fyzikálními zákony nebo si stanovili koncentraci vitaminu C ve vybraných potravinách a nápojích. Věříme, že každý žák si z projektového dne odnesl informace, které využije v praktickém životě. Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko


Literární exkurze do Památníku Karla Čapka

Součástí výuky každého předmětu je nejen předávání nových informací, ale patří sem i různé exkurze a výstavy. Český jazyk a literaturu učím už spoustu let a vím, že literární výchova v deváté třídě se nese tak trochu v duchu Karla Čapka. Přirozeným vyvrcholením literární výchovy byla tedy exkurze těchto tříd do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, což je vila manželů Čapkových. Dostali ji jako svatební dar k doživotnímu užívání a posléze se stala Památníkem Karla Čapka. Žáci si oživili vědomosti získané v hodinách literární výchovy a mohli zde zhlédnout celou řadu osobních věcí Karla Čapka, Olgy Sheipflügové a Ferdinanda Peroutky přímo v autentické podobě. Viděli jsme sbírku gramofonových desek z různých končin světa, které Karlu Čapkovi přiváželi přátelé, speciální křeslo, na kterém autor odpočíval a v neposlední řadě i okousanou násadku na pero nebo cigaretovou špičku. Nahlédli jsme do pokoje novináře Ferdinanda Peroutky, rodinného přítele Čapkových. Část expozice je věnována také literární a herecké činnosti Olgy Sheipflügové. Její divadelní kostýmy obdivovaly především dívky. Součástí prohlídky byl i park náležející k vile, na jehož podobě se podílel ve své době sám autor.
Závěrem mohu konstatovat, že tento den byl pro naše žáky nejen příjemný a užitečný a Karel Čapek už pro ně není jen autor Dášenky, ale jeden z českých nejvýznamnějších autorů a moudrý člověk.
Mgr. Jana Zelená


Pomozte žákům dotknout se vesmíru

Vážení rodiče a přátelé školy, tímto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o podporu jedinečného projektu, do kterého se žáci naší školy pouští pod vedením pana učitele Curka. Školní vědecký tým složený z aktivních a šikovných žáků si vytyčil cíl, který doslova boří veškerá zemská měřítka – totiž sestavit malou sondu, jež bude na podzim 2022 vyslána na samotnou hranici vesmíru. Sonda bude mimo jiné vybavena spoustou profesionálních senzorů pro snímání velkého množství dat (od teploty až po radioaktivní záření) a také bude obsahovat fotoaparát, který zdokumentuje zakřivení naší rodné planety. O veškerých krocích žáků budeme průběžně informovat na elektronických kanálech školy. Nyní už ale samotná prosba – jelikož je celý projekt finančně nesmírně náročný, vytvořili jsme se žáky crowdfundingovou kampaň, v rámci které nás můžete finančně podpořit libovolnou částkou (veškeré investice budou samozřejmě dokladovány fakturami). Vedle finanční podpory nám nesmírně pomůže, pokud budete povědomí o našem projektu šířit na sociálních sítích či mezi své známé. Děkujeme, že našim žákům umožníte učit se způsoby, které by se ještě před nějakou dobou daly označit jako sci-fi. Veškeré podpory si nesmírně vážíme.

Odkaz na kampaň: https://www.hithit.com/cs/project/10970/umoznete-zakum-zs-blatenska-dotknout-se-vesmiru


Tváří v tvář smrti - čeští RAFáci

Těmito slovy by se dala nazvat vzpomínková přednáška PhDr. Daniela Švece, lektora UK Praha a soukromého historika, které se v horažďovickém muzeu zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Jak už sám titulek napovídá, hlavními hrdiny jsou českoslovenští letci v řadách RAF, kteří bojovali v zahraničních jednotkách za 2. světové války za naši vlast a naši svobodu. Po válce se však dočkali místo úcty snad ještě většího utrpení - byli odsouzeni za spáchání nejtěžších trestných činů proti republice. Na pozadí historických událostí let 1938 – 48 PhDr. Švec, sám ustrojený do letecké uniformy RAF, poutavě a s velkým zapálením vyprávěl nelítostné příběhy a osudy jen některých – F. Peřiny, F. Fajtla a J. Brykse. V doplňkové výstavce jsme měli možnost si také prohlédnout celou řadu dobových předmětů, dokumentů, odznaky, zbraně, munici, uniformy a jiné artefakty. Kromě toho, že se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí, vciťovali se do napjatých emocí a prožitků letců, odnesli si povědomí o tom, jak moc může být velká síla lidského ducha.

Mgr. Andrea Jarešová, třídní učitelka 9. A, ZŠ Blatenská


Beseda o EU

Ve středu 4. dubna zavítala na naši školu Petra Johansson, zástupkyně klatovské pobočky Europa Direct, spolupracující s Evropským domem Praha. Lektorka prostřednictvím programu REFERÁT O UNII seznámila žáky devátých tříd se základními fakty o EU. Metodou z kritického myšlení – pětilístku, se žáky zformulovala hlavní principy fungování této organizace. Zahráli si formou videohry na účastníky přímé a nepřímé demokratické volby. Pracovali samostatně i ve skupině a zamýšleli se například nad výhodami, které nám EU přináší. Závěrečné shrnutí ukázalo, že člověk si může najednou zapamatovat přibližně sedm informací a je tedy přínosné si osvojené informace neustále připomínat.
Mgr. Andrea Jarešová, Mgr. Šárka Zeithamlová


Informace pro vycházející žáky

Dovolujeme si Vás upozornit, že portál www.atlasskolstvi.cz v letošním roce opět umožní vyhledat školy, které vyhlásí druhá kola přijímacího řízení. Informace budou zveřejňovány postupně v následujících dnech. Ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu „zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení“. Dále je možné filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.


Rodičovská schůzka

Informační rodičovská schůzka proběhne ve středu 27. dubna od 15:30. Setkání třídních důvěrníků se uskuteční ve 4. oddělení školní družiny na 1. st. (u třídy 2. B) od 15:15.


Horažďovická děvčata v top desítce Česka a Slovenska

Ve čtvrtek dne 21. dubna se zraky mnoha žáků, učitelů a rodičů upínaly na Kongresové centrum v Praze, kde se uskutečnilo finále 13. ročníku soutěže v prezentačních dovednostech s názvem Prezentiáda. Na dechberoucí finálové klání dorazilo celkem 36 týmů složených ze žáků českých a slovenských škol. A rozhodně nešlo o žáky ledajaké! Všichni účastníci totiž museli o svých schopnostech přesvědčit odborné porotce již v průběhu školních a krajských kol. Pomyslný prapor našeho kraje nesly plzeňské Masarykovo gymnázium a ZŠ Blatenská z Horažďovic. Náš tým se skládal z nerozlučné dvojce tvořené Evou Blahoutovou a Markétou Benediktovou ze třídy 9. B. Děvčata si přibližně týden před finále musela vybrat ze dvou nabízených témat (Něco nad námi a Heuréka), vypracovat líbivou prezentaci a v průběhu pěti minut svého výstupu měla přesvědčit porotu a diváky o svých prezentačních dovednostech. A že bylo na co se dívat. Dívky totiž vsadily na propojení komediálních a naučných prvků a zahrály si na šiřitelky nové kočičí víry, jejímž dogmatem je myšlenka, že žijeme v mozku velké nadpozemské kočky. Milí čtenáři, ještě než začnete kroutit hlavami, považte sami. Jak je možné, že kočky popírají gravitační zákony a vždy dopadnou na všechny čtyři končetiny, zatímco chléb se rozplácne namazanou stranou o zem? Jak to, že obrys kontinentů vypadá jako kočka hrající si s Austrálií? Znáte jiné zvíře, které si dovolí zabrat gauč, rozbít vázu po babičce, vyjíst půlku lednice, ale přesto nejen že není z domu vyhozeno, ale dokonce je stále milováno? A všechny ty nepopiratelné historické důkazy – až fanatické uctívání koček ve starověkém Egyptě, indická bohyně Shashthi jezdící na obrovské kočce či evropské satanistické rituály spočívající v líbání kočičích konečníků. Tak co, stali jste po přečtení našich pravd svědky kočičími? Nebo jste prokoukli obrovskou směsici polopravd, mýtů a fake news? A přesně toto dilema měla soutěžní prezentace žákyň vyvolat. Reakce porotců a diváků byly veskrze nadšené a od jedné porotkyně dokonce obdržel náš tým úžasných 98 bodů ze 100. Medaile sice nakonec nezacinkaly, ale být v top desítce Česka a Slovenska, to je sám o sobě úspěch obrovský. A jak pravil Nelson Mandela: „I never lose, I either win or learn.“ Děvčata v průběhu soutěže vyhrála sama nad sebou – nejen že prokázala zarputilost v období přijímacích zkoušek na střední školy, ale především získala nepřeberné množství zkušeností, dovedností a rad od profesionálů, kteří se prezentováním a vystupováním před publikem živí. A z toho mohou žákyně čerpat po celý svůj život. Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme jim za reprezentaci nejen školy, ale vlastně i Horažďovic.


Zápis budoucích prvňáčků

Po dvouleté pauze se konal dne 7. dubna 2022 od 13:00 – 18:00 hodin zápis budoucích prvňáčků. Opět se zaplnily chodby prvního stupně zvídavými dětmi a jejich rodiči. Hned při vstupu do školy se dětí a jejich rodičů ujaly žákyně devátých ročníků, které budoucí prvňáčky školou provázely. Na chodbách pro ně byly připraveny pohybové aktivity, stolečky s kreativním tvořením, malováním, foto-koutek. Ve třídách si děti zábavnou formou vyzkoušely s budoucími učitelkami prvních tříd své dovednosti, např. v poznávání barev, geometrických tvarů, v početních dovednostech, vyprávění pohádky, přednesu básničky či zpěvu písničky. Ze školy neodcházel nikdo s prázdnou, každé dítě si zasloužilo velikou odměnu v podobě tašky s překvapením a na památku si odneslo pamětní list z tohoto významného dne. Fotografie zde.
Mgr. Milena Peroutová


Žáci přijatí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/23

Žáky přijaté do 1. ročníku naleznete zde.


Cesta do Hrusic

Letošní Odpoledne s Andersenem bylo věnované známému malíři, ilustrátorovi a spisovateli Josefu Ladovi. Účastnili se ho čtvrťáci - dobrovolně avšak v hojném počtu. Plnili různé zábavné úkoly na čtyřech stanovištích. V rámci jednoho stanoviště jsme se dozvěděli, kterak se narodil kocourek Mikeš, který uměl mluvit. A jak psal? Inu, škrábal jako kocour, jak jsme se dozvěděli z dopisu, který poslal z cirkusu, kde byl krotitelem. Dopis jsme společně rozluštili a jako správní žáci bezchybně přepsali. Poté jsme hledali rozdíly, které byly schovány v Ladově ilustraci. Paní učitelka Peroutková si pro žáky v první části připravila zábavné čtení Ladových básniček a ukázku jeho ilustrací. V druhé části si děti ve dvojicích či trojicích zahrály na básníky a tak trochu i na ilustrátory. Samy složily básničku o čtyřech verších a vymalovaly si připravené Ladovy omalovánky. Ze svých výsledků měly velikou radost a potlesk svých spolužáků byl pro ně zasloužilou odměnou.
Druhé stanoviště bylo soustředěné do počítačové pracovny, kde si v programu Mentimeter žáci ověřovali znalosti o Josefu Ladovi. Otázky do daného testu si připravily děti samy v hodině informatiky formou vyhledávání informací na stránkách Wikipedie. Jásot z vítězství v testu se rozléhal celou školou. Ve školní knihovně si děti zkusily poskládat říkadla a dost si nalámaly hlavy nad slovy, která jim paní učitelka našla v Mikešovi. Co to asi je flašinet? Že by se tam ukládaly lahve? Nebo je to ten košík s popruhy na záda? Vlastně ne, košík na záda je nůše a flašinet vám zahraje písničku. Všechna slova nakonec správně pospojovaly s definicemi. Fotografie zde.
Bohunka Humlová, Renata Macounová, Eva Nováková, Milena Peroutková


Exkurze na Střední zdravotnické škole v Klatovech

Dne 1. dubna 2022 žáci pátých ročníků strávili příjemné dopoledne na Střední zdravotnické škole v Klatovech. V tomto týdnu probíhal „Týden pro zdraví“ a studenti spolu s profesory uvedené školy připravili krásný program pro žáky základních škol.
Připravený program se skládal ze dvou částí. V první části získali žáci zábavnou formou teoretické znalosti, týkající se zdravého životního stylu – zacvičili si, ochutnali zdravé potraviny např. ovoce, zeleninu, cereální tyčinky, zahráli si kvíz, nakonec si své znalosti ověřily v krátkém testu. Druhá část byla praktická. Žáci se seznámili se základy poskytování 1. pomoci u osoby v bezvědomí, transportování zraněné osoby, dále při ošetřování tepenného či žilného krvácení. Vše si na místě vyzkoušeli, což bylo pro ně určitě velikým přínosem. Za příjemně strávené dopoledne patří veliký dík všem profesorům a studentům ze Střední zdravotnické školy v Klatovech, kteří se na této přínosné akci zúčastnili. Fotografie zde.
Třídní učitelka Mgr. Milena Peroutková, asistentka pedagoga Zdeňka Slancová, žáci 5. A, 5. B


Velký úspěch v soutěži prezentačních dovedností

První dubnový den se v krajských městech odehrálo 2. kolo soutěže prezentačních dovedností s názvem Prezentiáda. Realizační zázemí pro Plzeňský kraj poskytlo Mikulášské gymnázium, do kterého se sjelo devět týmů složených ze žáků ZŠ a gymnázií. Všichni účastníci o svých nadstandardních dovednostech přesvědčili již v průběhu kol nominačních, takže konkurence byla opravdu vysoká. ZŠ Blatenská vyslala hned dva týmy s originálními názvy Kecálkové a Švábíci. Jako první z našich žáků prezentoval Pepa Behenský z 8. B (tým Švábíci), který se zamýšlel nad tím, co by se stalo, kdyby se naše planeta přestala otáčet kolem své osy. Pepův výkon doslova uchvátil všechny přítomné. Chlapec ale bohužel postoupit nemohl, protože mu chyběla týmová spolužačka, která onemocněla. Příští rok si ovšem určitě pojede pro vítězství. Za Kecálky prezentovala děvčata Markéta Benediktová a Eva Blahoutová ze třídy 9. B. Dívky odhalily šťavnatá témata, o kterých žáci diskutují během přestávek. A jelikož byl jejich výstup vskutku originální, vybojovala si děvčata postup do národního finále. Srdečně gratulujeme. Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko (vedoucí soutěžních týmů ZŠ Blatenská)


Hledáme malé dobrodruhy – tentokrát ve vědeckém duchu

Na konci března na naši školu opět zavítali předškoláčci, kteří se zapsali do kroužku Hledáme malé dobrodruhy. Tentokrát na budoucí prvňáčky čekali paní učitelka Homolková, pan učitel Curko a paní asistentka Šilhánková. Jelikož zmiňovaní pedagogové učí na škole přírodovědné předměty, neslo se celé odpoledne v duchu strhujícího experimentování. Na samotném začátku kroužku předvedl pan učitel Curko několik pokusů, při kterých to syčelo, doutnalo a plameny z kahanů hrály snad všemi myslitelnými barvami. Jelikož se děti ani trošku nebály, mohli jsme po chvilce přejít k pokusům, na kterých už pracovali samotní žáci. Ti si nejprve z bezpečných surovin (obarvený ocet, jedlá soda a olej) vyrobili lávovou lampu fungující i bez zapojení do elektrické sítě. V další fázi si děti zkusily nafouknout balonek bez použití úst a úplně na závěr prvního bloku jsme si názorně ukázali, proč při mytí nádobí vlastně používáme jar. Následovala sladká svačinka a přechod do učebny fyziky, kde kraluje paní učitelka Homolková. Ta se žáky obarvila mléko kouzelnými barvami, které se po hladině míhaly jako zběsilé. Před rozloučením pak následoval ten nejtěžší úkol našeho setkání – děti obdržely schéma, podle něhož měly zapojit základní elektrický obvod. Že něco takového předškoláci nesvedou? Ale kdepak, úplně vše se jim podařilo na výbornou. O skvělé náladě, která v průběhu kroužku panovala, se můžete přesvědčit na fotografiích zde.
Mgr. Petr Curko


Škola volá - potřetí!

Ve čtvrtek 24. března 2022 se uskutečnilo třetí setkání v rámci programu pro předškoláky ,,ŠKOLA VOLÁ“. Při předešlých setkáních si děti užily zábavu spolu s rodiči. Tentokrát se do pohádkového světa ve školní družině vypravily samy. Rodiče přijali pozvání od vedení školy a pedagogů na posezení v improvizované KAVÁRNĚ. Měli možnost získat veškeré informace, které je zajímají v souvislosti s výukou na naší škole. Seznámili se s novou koncepcí, která se týká práce s nadanými dětmi, jejich podporou a dalším rozvojem. Besedy se účastnila i Mgr. Lenka Kocumová, ředitelka jedné plzeňské ZŠ, která se zabývá dalším vzděláváním pedagogů. I ona odpovídala na dotazy rodičů k danému tématu. Zatímco rodiče při kávě, čaji a dobrotách od našich paních kuchařek diskutovali s pedagogy, děti se spolu s vychovatelkami vydaly za dobrodružstvím. Poznávaly pohádkové postavy, hledaly ztracené kamarády, tančily s Večerníčkem, sestavovaly barevný kód, podle hmatu určovaly předměty, pomohly čarodějnici s ingrediencemi do kouzelného lektvaru… Za splnění každého úkolu je čekala odměna. Nakonec společně uvařily večeři v kouzelném hrnci. Kde vzaly recept, nevíme, - ale po začarování a odříkání kouzelných formulí se v hrnci objevily myši a žáby! Všem chutnaly. Závěr si spolu s dětmi užili i rodiče. Třeba si podobnou večeři uvaří i doma. Všechna setkání byla povedená, děti byly spokojené. A to bylo naším cílem – ukázat, že v naší škole je to BEZVA. Zápis do 1. třídy bude jistě na jedničku s hvězdičkou. Fotografie zde.
Kolektiv ZŠ Blatenská


Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik se konal od 1. 2. 2022 do 5. 2. 2022 a zúčastnili se ho žáci 7. a 8. ročníků. Jejich cesta započala již brzy ráno, kdy se společně s vyučujícími autobusem vydali na Zadov. Když dorazili na hotel, vybalili si kufry a šli na běžecký stadion, kde proběhla výuka na běžkách, kterou si žáci velmi užili. Druhý den zamířili na svah. Ze začátku se žáci rozdělili na skupinky pokročilých lyžařů, lyžařů, kteří začínají a snowboardistů. Pak začala výuka jednotlivých skupinek. Během odpočinkového dne se žáci také podívali na rozhlednu Zadov, ze které uviděli krásný výhled do okolí. Někteří využili i možnosti večerního lyžování. Ostatní večery byly naplněny přednáškami, ale i zábavou v podobě diskotéky. Lyžařský výcvik si všichni moc užili a domů se vrátili živí a zdraví. Fotografie zde. (V. Švambergová)


Škola volá

Dne 10. 3. 2022 přivítali učitelé 2. stupně budoucí školáčky a jejich rodiče, kteří měli možnost si prohlédnout tentokrát třídy a učebny na 2. stupni. Během prohlídky plnily děti různé úkoly na jednotlivých stanovištích. Připravený program byl velmi pestrý, aby si děti vyzkoušely své dovednosti a schopnosti. Čekaly na ně zajímavé čarodějnické pokusy, logické rébusy, hádanky, kvízy, ale i pohádkové bytosti, které si složily a odnesly domů. Díky hrátkám s němčinou se dokonce seznámily s prvními slovíčky. V učebně hudební výchovy jim paní učitelka zahrála na housle, společně si zazpívaly a vyzkoušely si další aktivity. Nejvíce se asi vydováděly v tělocvičně, kde pro ně byla připravena překážková dráha a jiná pohybová cvičení. V dílnách zase prověřily svou zručnost. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další shledání. Fotografie zde.


Co dělat, pokud jste právě přijeli s dětmi do České republiky?

Informace v češtině zde, v ukrajinštině zde.


Pozdrav z Horažďovic až ve vesmíru

I se současnými technologickými vymoženostmi se poměrně snadno můžeme dostat do situace, kdy si člověk připadá spíše jako ve vědeckofantastickém filmu. A přesně do takovéto situace jsme se dostali na multimediálním kroužku ZŠ Blatenská, v rámci něhož jsme se zapojili do vědeckého projektu Mission Zero, který je realizován Evropskou vesmírnou agenturou. Naším prvním úkolem bylo seznámit se s online kódovacím prostředím Trinket. V další fázi se pak žáci museli popasovat se základy programovacího jazyka Python, aby v něm mohli realizovat náš vytyčený cíl, kterým bylo naprogramování krátkého pozdravu a skriptu pro změření vzdušné vlhkosti na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Výsledný kód totiž bude do konce června odeslán na oběžnou dráhu Země, kde ISS krouží. Následně se náš program přehraje na speciálních počítačích Astro Pi, kterými je vesmírná stanice vybavena. Jakmile se tak stane, obdrží zúčastnění žáci jedinečný certifikát o svém zapojení do vědecké mise. Teď už nezbývá než doufat, že tak bohulibý projekt nebude smeten ze stolu kvůli dění na východ od našich hranic.
Mgr. Petr Curko


Sopečná činnost ve 4. B

Ve čtvrté třídě jsme se o hodině přírodovědy ocitli u sopky chrlící lávu. Pomocí sody, octa, jaru a barviva jsme vytvořili lávu, která se valila z kráteru. Výbuch sopky nebyl sice tak impozantní jako v Pompejích, ale i přesto vyvolal vlnu nadšení a údivu. Fotografie zde.


Škola volá

Čtvrteční odpoledne k nám do školy přivál ohromný vítr budoucí školáky se svými rodiči. Na čtyřech stanovištích si děti vyzkoušely svoje dovednosti. Naprogramovaly cestu včelky přes překážky až ke sladké odměně. Tato robotická pomůcka napomáhá rozvíjet logické myšlení, prostorovou orientaci, nenásilně podporuje jemnou motoriku a koncentruje pozornost nejen dítěte, neboť si hráli i někteří rodiče. Z puzzlí na děti vykoukly známé pohádkové postavičky. Večerníček propůjčil svoji čepičku a děti si ji samy vyrobily a dozdobily dle vlastní fantazie. Z multimediální učebny se celou školou linula hra na klavír a zvuk dětských hlásků při zpěvu lidových i umělých písniček. Velikým překvapením pro děti bylo seznámení s doprovázením hudby pohybem těla formou LINE RIDER. V tělocvičně si děti vyzkoušely sílu, rychlost a obratnost na překážkové dráze. Jejich trpělivost prověřila stezka zručnosti, kde se mnozí museli poprvé poprat s florbalovou hokejkou a dalšími nástrahami. Vyvrcholením byl taneční koutek s twirlingovými hůlkami a barevnými pompony. V rytmu hudby se rozvlnily boky nejen dětí, ale i rodičů. Úsměv na tváři a dobrá nálada bude zcela jistě přetrvávat i na dalším setkání, které se bude konat 10. 3. Tento příjemný den si můžete připomenout prostřednictvím fotografií zde.


S robotikou si rozumíme

Bývaly doby, kdy se konzervativní školní prostředí téměř až bránilo zavádění moderních prvků ve výuce. Tato éra je naštěstí dávnou minulostí, a ZŠ Blatenská se tak již nyní mohla zařadit po bok vzdělávacích institucí, které se snaží implementovat digitální technologie do běžného vyučování. Jedním ze zajímavých trendů současnosti je robotika, která u žáků rozvíjí kreativitu, konstrukční logiku, manuální zručnost či základy algoritmizace. Robotice jsme se s obrovským zaujetím věnovali i na naší poslední hodině multimediálního kroužku. Díky spolupráci s Místní akční skupinou Pošumaví se na ZŠ Blatenská dostaly robotické stavebnice VEX IQ Super Kit, které se postupně stávají oblíbenou didaktickou pomůckou na školách téměř po celém světě. Dnes se s těmito stavebnicemi dokonce pořádají i turnaje v oblasti konstrukce a programování. My jsme se zatím stačili seznámit s mozkem celé stavebnice a zkusili jsme si vytvořit základní pojízdný modul. Příště už se však pustíme do konstruování pohyblivých ramen a využívání rozmanitých senzorů. Jak to na našem multimediálním kroužku vypadá, se můžete přesvědčit v přiložených fotografiích zde.

Mgr. Petr Curko (vedoucí multimediálního kroužku)


Kroužek Hledáme malé dobrodruhy

Vážení rodiče, ZŠ Blatenská tento školní rok spustila úvodní ročník kroužku s názvem Hledáme malé dobrodruhy. Kroužek je primárně určený pro předškoláky od věku čtyř let a jeho hlavním smyslem je přiblížit dětem školní atmosféru ještě před jejich vstupem do základního vzdělávání. Kroužek se letos odehrává až do května 2022, a to každý čtvrtek od 15:30 do 17:00. V průběhu kroužku nabízeného zcela zdarma na děti čeká spousta rozmanitých aktivit typu pohyb, soutěže, muzicírování a podobně. Ostatně – jak to na kroužku vypadá, o tom se můžete přesvědčit sami ve videu u článku. Video můžete zhlédnout také zde.


Školní kolo Biologické olympiády

Ve čtvrtek 3. února proběhlo na ZŠ Blatenská školní kolo Biologické olympiády – tentokrát na téma Jak přežít zimu. Žáci se v letošním ročníku již dlouholeté soutěže podívali na to, jak živé organismy přečkávají nepříznivé období. Během přípravného období jsme se soustředili nejen na naši běžnou zimu, jak ji všichni známe, ale aspoň virtuálně jsme zavítali do krajin, kde zima znamená bez přehánění boj o holý život. Objevili jsme, proč a kdy vlastně u nás zima nastává, čím se vyznačuje a jaká úskalí pro živé organismy přináší. Zamysleli jsme se také nad tím, jak se mohou buňky bránit zmrznutí a jak studené období roku přežívají rostliny, živočichové či houby. V kategorii mladších žáků se znalostního testu, poznávání organismů a laboratorní práce nejlépe zhostili Václav Dryje a Tereza Šípková ze 6. B. Kategorii starších žáků pak opanovala děvčata Magdaléna Bílková z 8. B a Elena Fleischmannová z 8. A. Všem účastníkům soutěže děkujeme za jejich srdnaté výkony. Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko


Úspěch ve fotografické soutěži

Je tomu již více než 300 let, co Učitel národů Jan Amos Komenský vyslovil známou větu: „Kdo nemiluje krásu světa, ten nic nevidí.“ Tento citát by se dal snad i tesat do kamene, jelikož nejen že vůbec nezestárnul, ale naopak uzrál jako víno. V dnešním pragmatickém světě orientovaném především na cenu jako bychom velmi často opomíjeli neekonomickou hodnotu výjevů kolem nás. Do této kategorie penězi nedocenitelných komodit bezesporu patří i příroda českých luhů a hájů. A právě na základech této myšlenky vznikla celorepubliková fotografická soutěž Máme rádi přírodu, kterou v průběhu 1. pololetí školního roku 2021/2022 uspořádal spolek Hnutí Brontosaurus. Žáci díky soutěži mohli popadnout své fotoaparáty či mobilní telefony, a s chutí se tak mohli vydat objevovat někdy až dechberoucí přírodní výjevy, které se nám odehrávají doslova pár kroků od domova. S jednou nesmírně podařenou fotografií zabodoval i Josef Behenský, kterému se v konkurenci několika stovek děl podařilo získat zvláštní cenu poroty. Pepovi gratulujeme a přejeme mu nespočet podobných digitálních úlovků. Oceněnou fotografii si můžete prohlédnout zde.
Mgr. Petr Curko


Program pro předškoláky

Naše škola připravila v letošním školním roce pro předškoláky program nazvaný ŠKOLA VOLÁ. Program bude zaměřen na přípravu dětí pro vstup do 1. třídy a na jejich bezproblémovou adaptaci na školu. Setkání se budou konat v odpoledních hodinách, aby nejen děti, ale i jejich rodiče mohli zhlédnout přímou práci s pedagogy, poznali metody výuky, které naše škola nabízí. Seznámit se s činností školní družiny a školního klubu a také se zájmovými kroužky, které mohou děti navštěvovat po vyučování přímo ve škole. První setkání proběhne ve čtvrtek 17. února 2022 v čase od 16:30, kdy si děti společně s vyučujícími prvního stupně zahrají různé hry, zazpívají si a něco pěkného vytvoří. Také se naučí něco nového a poznají nové kamarády. I další dvě setkání 10. března a 24. března opět od 16:30 budou určitě přínosná a zajímavá, ale to si ponecháme jako překvapení. Na závěr posledního setkání bude otevřena školní kavárna, kdy při čaji, kávě a něčem dobrém budou mít rodiče možnost pobesedovat s vedením školy a pedagogy. Jako host přijede Bc. Lenka Kocumová, která se zabývá dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti práce s nadanými žáky. Protože i my jsme škola, která se šikovnými a talentovanými žáky více pracuje. Pozvánku s termíny setkání si můžete zobrazit zde, dopis pro malé předškoláky a jejich rodiče zde.

Mgr. Jaroslava Šimková - ředitelka školy


Turnaj ve vybíjené

V pondělí 17. ledna se žáci pátých tříd utkali v turnaji ve vybíjené. Všichni se už moc na soutěž těšili a tomu odpovídalo i jejich sportovní nadšení. Po velkém boji se podařilo 5. B zvítězit. Ani 5. A ale nezůstala pozadu, a proto i z jejich řad budeme vybírat žáky do družstva, které nás bude v létě reprezentovat na turnaji škol v Chanovicích. Nezbývá než dodat "sláva vítězům a čest poraženým". Fotografie zde.
M. Sládková a M. Peroutková


Příběhy našich sousedů

S přispěním Místního akčního sdružení Pošumaví navázala ZŠ Blatenská na začátku školního roku těsnou spolupráci s organizací Post Bellum, která školám nabízí účast ve vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů. Díky tomuto projektu se žáci za dohledu svých učitelů a profesionálních historiků stávají na několik měsíců filmovými dokumentaristy. Jejich úkolem je totiž oslovit místního pamětníka, natočit s ním kvalitně a poutavě vedený rozhovor o hlavních událostech z jeho života, prozkoumat archivy, zdigitalizovat získané fotografie a na samotný závěr vytvořit rozhlasovou či televizní reportáž. Tým ZŠ Blatenská byl tvořen šesti šikovnými děvčaty z devátých ročníků, konkrétně Markétou Benediktovou, Evou Blahoutovou, Annou Listopadovou, Natálií Řepíkovou, Sophií Vierou Simičovou a Natálií Těžkou. Svůj laskavý souhlas s natáčením rozhovoru poskytla paní Božena Saláková, která se narodila několik málo let před druhou světovou válkou. Paní Saláková žákyním odvyprávěla hořkosladký příběh, jenž byl celý protkán jasně zřetelným motivem – totiž láskou k divadlu. Jak se děvčata zhostila rolí typu režie, scénář, kamera, zvuk či střih, můžete posoudit na následujícím videu. Přejeme Vám příjemnou podívanou. Odkaz zde.


Informace k testování od 3. 1. 2022

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách, s jeho zněním se můžete seznámit zde, další informace k testování naleznete zde.


PF 2022

Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022.


Co jsme dělali v prosinci?

Hned po prvním Adventu, v pondělí jsme si naplánovali prohlídku vánoční výzdoby horažďovického města. V tomto týdnu jsme vyrobili krásné koláže čertů v doprovodu Mikuláše a anděla. Při “Mikulášském vyrábění“ se každému vydařil krásný „Adventní věnec“. Společně jsme rozsázeli sazenice pokojových květin a dozdobili jsme je vánočními zápichy a mašlí. Na vánoční stromeček, který jsme již třetím rokem dostali od pana Kandra, za což mu moc děkujeme, jsme si vyrobili vánoční ozdobičky. Při „Vánoční besídce“ 21.12. se všem podařil dozdobit krásný vánoční věneček. Stihli jsme toho opravdu moc. A vánoční svátky mohou začít… Fotografie zde.
„Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2022“.
Mgr. M. Peroutková, 5.A


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství školy sděluje, že na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání bude na Základní škole Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace vypsáno dne 22. prosince 2021 ředitelské volno.


Na jeden den mistry zvuku

ZŠ Blatenská se jako jediná základní škola Plzeňského kraje zapojila do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum nazvaného Příběhy našich sousedů, jehož hlavním cílem je vytvořit krátký dokumentární film o životě místního pamětníka. Ačkoliv budou výsledky naší dlouhodobé práce zveřejněny na začátku nového roku, již nyní nám dovolte poodhalit jeden ze zajímavých zážitků, kterého se nám ve společnosti několika gymnaziálních týmů dostalo. Tím bylo natáčení zvukové stopy v prostorách Českého rozhlasu Plzeň. Realizace mluveného slova se ujala žákyně Anička Listopadová z 9. B, jež byla zavedena do izolované natáčecí kóje. My ostatní jsme se pak přesunuli do místnosti režie, odkud jsme dali zvukovým signálem pokyn ke spuštění natáčení. Zatímco Anička předčítala svůj připravený scénář, ostatní žákyně přísně posuzovaly zvukové parametry u právě se rodící nahrávky typu zabarvení hlasu, intonace nebo výslovnost. Že se jednalo o práci náročnou, ale zároveň velmi inspirativní se můžete přesvědčit na několika doprovodných fotografiích. Již nyní se těšíme na odhalení našeho dokumentárního filmu.
Mgr. Petr Curko (učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)


9. A ve znamení vítězství WOCABEE šampionátu

Je pondělí 15. listopadu, blíží se 12. hodina. Žáci třídy 9. A netrpělivě sedí v lavicích učebny německého jazyka. Oči mají upřené na interaktivní tabuli, na které se mají každým okamžikem objevit výsledky krajského kola jazykového šampionátu Wocabee. Ten se konal od 3. do 12. listopadu 2021 a tým deváťáků do něho postoupil po dosaženém vítězství v okresním kole. Nutno zdůraznit, že celých deset dní bojovali doslova jako o závod. Hodiny strávené překládáním slovíček a gramatických jevů ve škole při vyučování, o přestávkách i doma. Tisíce nahraných bodů. K tomu nutná dávka vytrvalosti, trpělivosti a snaha dosáhnout cíle. Soutěžní nálada ukázala i soudržnost a vzájemnou spolupráci celé třídy. Spojili jsme se a vyhráli! Na tabuli se konečně objevuje celkový žebříček tříd. S napětím sjíždíme kurzorem na Plzeňský kraj. Naše třída je na 2. místě! Super! Vynikající! Hurááá! Zaplavují nás pocity štěstí a radosti. Přesto nám zvědavost nedá a hledáme, kdo nás porazil. Jedna skupina v angličtině. Takže… v rámci německého jazyka jsme v kraji první. Úsilí se vyplatilo. Zvládli jsme skvěle a pomyslná stříbrná medaile putuje na naši školu. Fotografie zde.
Mgr. Andrea Jarešová , učitelka NJ a zároveň třídní učitelka


Malí dobrodruzi na ZŠ Blatenská

Znáte pověst z našeho kraje o černém psovi, který střeží poklad Půty Švihovského?
Dokážete složit mapu rozstříhanou na malé kousky, a pak podle ní najít správnou cestu?
Byli jste někdy zavření ve Zlaté bráně? Pomáhali jste africkým domorodcům zahnat divokého lva? A už jste si někdy sami vyrobili hudební nástroj? Kroutíte hlavou, že ne? Tak to vám nezbývá nic jiného, než se zeptat malých dobrodruhů, jak to všechno vlastně je. Vždy ve čtvrtek, když skončí vyučování, žáci odejdou a škola utichne, přichází k nám malí návštěvníci. Přihlásili se do kroužku HLEDÁME MALÉ DOBRODRUHY. Každý týden je čeká odpoledne plné her, zábavy a poznávání. Plní zadané úkoly, objevují, řeší záhady, spolupracují, prozkoumávají prostory v naší škole. Jsou to opravdoví dobrodruzi, kteří se ničeho nezaleknou. Veškeré potřeby a pomůcky mají děti připravené. Stejně tak na ně čeká svačinka, pití a ovoce. Pokud seberete odvahu, můžete se k našim dobrodruhům připojit a užít si stejně jako oni. Rádi vás u nás uvítáme. Fotografie zde.
Kolektiv ZŠ Blatenská, Horažďovice


Informace k provozu školní jídelny při ZŠ Blatenská Horažďovice od 1. 11. 2021

Dle manuálu MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 1. 11. 2021 platí následující doporučení:

  • právo na školní stravování mají žáci při prezenční i distanční výuce, nikoli žáci nemocní, v izolaci nebo karanténě nebo ti, jejichž zástupci odmítli testování, a proto se žáci nemohou účastnit prezenční výuky
  • žáci při prezenční výuce konzumují stravu ve školní jídelně
  • žáci při distanční výuce mohou konzumovat stravu ve školní jídelně pouze ve stanovenou dobu (pokud to provozní podmínky dovolí), nebo jim je strava vydána do jídlonosiče
  • za stejných podmínek se stravují zaměstnanci školy

Anna Hájková - vedoucí školní jídelny


Úspěch v jazykové soutěži

Abychom zpestřili výuku cizích jazyků, rozhodli jsme se využít moderní technologie a vyzkoušet aplikaci WocaBee. Žáci si s ní mohou nejrůznějším způsobem procvičovat slovní zásobu. V druhé polovině října se konal třetí ročník celostátní soutěže Jazykový WocaBee šampionát 2021. Soutěž proběhla v Čechách i na Slovensku a celkem se zúčastnilo 60 tisíc žáků základních a středních škol včetně gymnázií. V okrese Klatovy se zapojilo 24 tříd ze šesti škol. Naši žáci se pustili do procvičování slovíček opravdu s velkým nasazením, a tak jsme posbírali všechny tři medaile. Zlato si odnesla třída 9. A, která soutěžila v rámci německého jazyka pod vedením paní učitelky Mgr. Andrey Jarešové. Cenou za první místo je prodloužení licence WocaBee zdarma o dva měsíce, další slevy v rámci aplikace a online kurz angličtiny nebo němčiny v aplikaci LangBee. Druzí nejaktivnější a tudíž stříbrní byli žáci 7. A, také s němčinou. Na třetí místo se s angličtinou probojovala 8. B pod vedením Mgr. Bohumily Humlové. Pozadu nezůstaly ani další třídy – 9. B s panem učitelem Ing. Urbánkem, v němčině se zúčastnila i třída 7. B, ve dvou jazycích soutěžila 9. B a 8. B.
Všem výhercům i ostatním zúčastněným gratulujeme. Žákům 9. A držíme pěsti v krajském kole soutěže, které probíhá od 3. do 12.11. Fotografie zde.
(Mgr. Jarešová, Mgr. Humlová)


Odpoledne s Foglarem

První listopadové odpoledne se budova prvního stupně na dvě hodiny proměnila v tajemná Stínadla. V rámci oblíbené akce Noc s Andersenem, kterou tradičně pořádá školní knihovna, si třídní učitelé pátých tříd, Mgr. Peroutková a Mgr. Skolek, připravili zážitkové čtenářské Odpoledne s Foglarem. Dvacet páťáků se tak aspoň na chvíli ponořilo do světa Rychlých šípů, v němž není o napětí a dobrodružství nouze. Museli najít a sestavit naléhavý vzkaz od Velkého Vonta, zkusili vyndat ježka z klece, zjistili, jak obtížné je domluvit se pomocí světelných nebo zvukových signálů a používat Morseovu abecedu. S panem učitelem Skolkem skládali tangramy, obrázky z geometrických tvarů, a řešili případy s detektivem Štikou. Nezapomněli samozřejmě ani na knížky. Každý si přinesl svou oblíbenou a alespoň někteří spolužákům představili nějaký dobrodružný příběh. Ukázalo se, že čtení a vyprávění neztrácejí na přitažlivosti ani v době digitální zábavy a některé příběhy prostě nestárnou. Fotografie zde.
(Mgr. B. Humlová)


Šesťáci v Centru robotiky

Přibližně v polovině října jsme se vydali na jednu z posledních exkurzí aktuálního kalendářního roku. Počasí si udržovalo letní nádech, koronavirová čísla byla stále ještě na relativně rozumné úrovni a touha žáků prožívat nespočet společných zážitků po návratu z distanční výuky téměř nezná hranic. Žádné školní exkurzi by samozřejmě neměl chybět vzdělávací cíl a nejinak tomu bylo i teď. Veškerý komfort pro učení hrou nám tentokrát nabídlo plzeňské Centrum robotiky, které je součástí Správy informačních technologií města. V průběhu několika hodin si naši žáci mohli vyzkoušet vzdělávací aktivity za využití výdobytků naší doby. V prvním bloku jsme z kapes vytáhli mobilní telefony a zapnuli aplikaci Actionbound, která nás provedla plzeňským centrem. Při našem putování jsme se dozvěděli nespočet zajímavostí. Asi nejvíce nás zaujal příběh zajatého velblouda. Pokud ho ještě neznáte, určitě si o něm přečtěte. Během dalších aktivit jsme měli možnost nasadit si brýle virtuální reality nebo si vyzkoušet editaci grafiky. Výlet do Centra robotiky jsme si užili a určitě se sem zase někdy vrátíme. Fotografie zde.
Mgr. Petr Curko, Mgr. Tereza Jandová (TU 6. ročníků na ZŠ Blatenská)


Prvoučná vycházka žáků třetích tříd

Žáci 3. tříd v rámci prvouky absolvovali poznávací procházku městem. Cílem bylo seznámit se se zajímavými a historickými částmi Horažďovic. Důležitá je také pro děti orientace ve městě, vědět, kde se nachází zdravotní středisko, radnice, nádraží, sportovní areál. A to vše si v rámci této vycházky žáci vyzkoušeli. Fotografie zde.

třídní učitelky 3. tříd


Malí kuchaříci ze 3. A

Tento týden se žáci třetí třídy pod vedením paní učitelky pokusili upéct při hodině pracovek makové muffiny se švestkami. Snažili se při tom využít nejen sezonní ovoce, ale i regionální potraviny. Pečení děti velice bavilo, byly šikovné a hotové dobroty všem moc chutnaly. Fotografie zde.


Posvícenské pečení hnětýnek

Mezi podzimní tradice, zvyky patří posvícení. Tuto tradici slaví obce první neděli po svátku, jehož jménem je zasvěcený místní kostel. Jiné obce ho slaví přesně šest týdnů po pouti. K této příležitosti se pečou různé druhy hnětýnek, např. vykrajované, linecké nebo lité. Naše třída si upekla a nazdobila lité hnětýnky. Práce se nám zdařila, moc jsme si pochutnali ve škole a ochutnávky donesly děti i domů.

Mgr. Milena Peroutková, třídní učitelka 5. A


Den se starými řemesly

Páteční dopoledne 17. září strávili žáci 4. B v horažďovickém muzeu, kde se konal program Den se starými řemesly. Jednalo se o staré techniky, které dříve patřily k běžným domácím přivýdělkům v našem regionu Pošumaví. Děti si pod dozorem zkušených lektorů vyzkoušely podmalbu na sklo, kamenosochařství, seznámily se se včelařstvím. A jak jim šla práce od ruky? Můžete se přesvědčit prostřednictvím fotografií zde.


Adaptační kurz 6. B

I když se na konci září obvykle hlásí o slovo typické podzimní chmury, v žádném případě jsme se jich nezalekli a naopak jsme se vydali vstříc našemu prvnímu dobrodružství po přestupu na druhý stupeň základní školy. Tím dobrodružstvím se stal třídenní adaptační kurz v obci Střelské Hoštice nedaleko Horažďovic. Do Hoštic jsme se přesunuli pěšky a musíme se pochlubit, že fyzička se nám po distanční výuce vrátila v plné síle. Ubytovaní jsme byli v jednopodlažních chatkách, což se nám všem líbilo, i když se nebojíme přiznat, že někteří z nás měli z počátku jisté obavy – bude v chatách teplo, vaří v Hošticích dobře, co když budou všude pavouci? Naše obavy se ale ukázaly jako liché. Tepla bylo dost, v Hošticích vaří famózně a pavouci si nás nevšímali. Na adaptačním kurzu jsme hlavně hráli hry, soutěžili a plnili úkoly pro stmelení kolektivu. První večer jsme si dokonce zpříjemnili táborákem, na který dorazili vzácní hosté v podobě paní ředitelky a bývalého pana učitele třídního z prvního stupně. Zpátky domů se nám moc nechtělo, protože adaptační kurz byl skvělým zážitkem, za který děkujeme. Fotografie zde.

žákyně Nela Lávičková a třídní učitel Mgr. Petr Curko


Společné vzdělávání s odborníky z NPI

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Více si o tomto projektu můžete přečíst zde.


Adaptační kurz 6. A

Od 20. 9. do 22. 9. 2021 měla 6. A adaptační kurz ve Střelských Hošticích s třídní učitelkou Terezou Jandovou a výchovnou poradkyní Šárkou Zeithamlovou. Ráno jsme přišli do školy, otestovali se a vydali se na výpravu. Cestu pěšky nám zpestřilo mnoho zvířat: koza, kozel, veverky a koťata. Když jsme dorazili, zamířili jsme do učebny a byli jsme poučeni a seznámeni s náplní adaptačního kurzu. Potom jsme se rozdělili do chatek. Každé ráno nás čekala rozcvička s paní učitelkou Jandovou. Na snídaně, obědy a večeře jsme chodili do jídelny, svačiny jsme jedli venku. Po celý den jsme byli zaměstnáni zábavnými aktivitami (lidské bingo, fotbal- kluci x holky, 1v2v3, běhání pro šátek, Gordický uzel, atd.), při kterých jsme se jako třída sdružovali. Těšili jsme se na poslední večer, až za námi přijede třídní učitelka z 5. třídy Lenka Zábranská a paní ředitelka Jaroslava Šimková. Na přivítání jsme nacvičili krátkou sestavu, při které jsme používali čísla, písmena a gymnastiku. Večer jsme opékali buřty, zpívali a vyprávěli vtipy. Třetí den jsme si balili a připravovali se na cestu zpět do školy. Po obědě ve školní jídelně jsme poslední hodiny adaptačního kurzu strávili na tržišti v Horažďovicích, kde jsme hráli různé hry. Z adaptačního kurzu máme hezké vzpomínky. Fotografie zde.
třída 6. A


Cvičný požární poplach

V pondělí 4. 10. 2021 ze školního rozhlasu p. ředitelka vyhlásila cvičný požární poplach. Pro naše prvňáčky a druháčky to bylo naprosto poprvé. Ostatní žáci již věděli, že se se svými pedagogy co nejrychleji přesunou do tělocvičny školy. V tělocvičně již čekal Mgr. Papoušek, který žákům poděkoval za klidný a rychlý přesun. Naštěstí se jednalo o cvičný poplach, žáci se do pěti minut dokázali dostat do bezpečí tělocvičny. P. ředitelka překontrolovala účastníky z jednotlivých tříd a mohla následovat pochvala. Štěstí prostě přeje připraveným. Další vyučovací hodiny Mgr. Papoušek věnoval žákům z osmých a devátých tříd. Žáci získali informace, jak se zachovat, když se setkají s nějakou život ohrožující situací.


Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství školy sděluje, že na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání bude na Základní škole Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace vypsáno dne 27. září 2021 ředitelské volno.

Mgr. Jaroslava Šimková ředitelka školy


Pasování na čtenáře

Znáte ten pocit, když nevíte, co vás čeká? Trochu se bojíte, ale zároveň se těšíte?
Asi takhle se cítili naši druháčci, když usedali na židle v sále muzea v Horažďovicích a objevil se před nimi kat s obrovskou sekerou. Strach je brzy opustil a oni se s ním přenesli do pohádkové říše plné strašidel a zaposlouchali se do pověsti "O perlovém pokladu". Nakonec byli všichni pasováni na "RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO", odcházeli s novou knihou a dobrou náladou. Fotografie zde.

Mgr. I. Stulíková, Mgr. L. Zábranská


Cítím vůni lesa...

Těmito slovy písničky zní moto exkurze, kterou zahájili svůj poslední školní rok na naší škole letošní deváťáci a sice v doprovodu pí učitelky Šárky Zeithamlové, třídní učitelky Andrey Jarešové a Ivy Krbcové. Ve spolupráci se SŠ Oselce jsme zavítali do pohádkově malebné krajiny Lipenského jezera, kde vznikla jako první stezka svého druhu v ČR – Stezka korunami stromů. První výzvou pro některé z nás se stala jízda na čtyřsedadlové lanovce, která nás s občasným pohupováním vyvezla až do výšky 900 m n.m. Odsud jsme se vydali na samotnou stezku, dlouhou 372 m ve výšce 24 m. V adrenalinových zákoutích jsme měli možnost procvičit svou rovnováhu a obratnost např. po houpajících se prkénkách nebo chůzí po laně. Součástí cesty jsou i didaktické prvky, díky kterým jsme si prohloubili znalosti o přírodě i její ochraně. Stezku zakončuje výstup na 40 m vysokou rozhlednu. Měli jsme štěstí na jasné počasí a blankytně modrou oblohu. Nahoře na rozhledně i po celé trase jsme si užívali nádherného výhledu na vrcholky hor, do daleké krajiny, směrem do Německa, Rakouska a nitra Čech. Největší nadšení a dlouhá fronta nastala před 52 m dlouhým tobogánem vinoucí se středem věže, který jsme téměř všichni s jásotem sjeli. Někteří ještě dole pod rozhlednou otestovali svoje spidermanské schopnosti v krásném lezeckém centru pro děti. A to by to byl výlet bez pořádného posilnění! Na sluncem zalité venkovní terase jsme si pochutnali na řízcích s hranolkami. Lanovka nás svezla opět dolů k parkovišti a my se vydali spokojeni na cestu k domovu. Výlet se nám všem moc líbil, zažili jsme spoustu legrace i zábavy a rozhodně budeme mít na co vzpomínat. A mimochodem, víte, v kterém roce byla stezka otevřena? Fotografie zde.

Třídní uč. 9. A Mgr. Andrea Jarešová


Průvodce devítkou

Do praktické brožury pro letošní žáky 9. tříd můžete nahlédnout zde.


Prototýpci rostou v Horažďovicích

Naše škola se zapojila do ročního komplexního vzdělávacího programu s názvem: Prototýpci rostou ve škole. Projekt je zaměřený především na rozvoj kompetencí k podnikavosti. Atraktivní materiály typu pracovní listy, rozvojové hry nebo kvízy jsou vytvořeny tak, aby byly využitelné pro všechny děti, a to bez rozdílu věku nebo dovedností. Nehodnotící přístup, hravost a zároveň nutnost hlubšího průniku do jednotlivých témat děti baví a aktivizuje. Další informace zde.


Hledáme malé dobrodruhy - kroužek pro předškoláky od 4 let

Hledáme malé dobrodruhy
KDE? Na ZŠ Blatenská v Horažďovicích.
KDY? Od října 2021 do května 2022, vždy ve čtvrtek, 15:30 – 17:00 hod.
KOHO? Předškolní děti od 4 let věku a jejich rodiče.
CO vás čeká? Pohyb, soutěže, tvoření, muzicírování…
Co s sebou? Stačí pouze vhodná obuv a dobrá nálada. Materiál, potřeby a pomůcky máme připravené.
Nabízíme zájmový kroužek pro děti a rodiče. Je možná účast i dětí bez rodičů. (Rodič dítě přivede do školy, po kroužku si jej vyzvedne.) Nabízíme možnost vyzvedávání dětí naším pedagogem přímo v MŠ, po skončení kroužku si jej rodič vyzvedne ve škole. Pozvánku si můžete přečíst zde, přihlášku naleznete zde.

Termíny:

7., 14., 21. října 2021, 4., 11., 18., 25. listopadu 2021, 2., 9., 16. prosince 2021,

6., 13., 20., 27. ledna 2022, 3., 10., 24. února 2022, 17., 31. března 2022,

7., 21., 28. dubna 2022, 5., 12., 19., 26. května 2022

…. a něco navíc pro budoucí prvňáky

Program ,,ŠKOLA VOLÁ“ na vás čeká v únoru a v březnu 2022.

Seznámíte se s prostředím na 1. a 2. stupni ve škole, prozkoumáte školní družinu, vyzkoušíte si zápis do školy nanečisto…

Těšíme se na vás, kolektiv ZŠ Blatenská, Horažďovice


Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022

Nabídku kroužků pro šk. rok 2021/22 si můžete prohlédnout zde. Kroužky probíhají od října do dubna, kromě kroužku Mažoretky, který končí až v červnu. Cena kroužků je 400 Kč za školní rok, kromě kroužků: Mažoretky – 650 Kč a Keramika – 400 Kč + 150 Kč za materiál (celkem 550 Kč). Kroužek Českého jazyka a Matematiky pro 9. ročník je zdarma. Nově je od letošního školního roku otevřen kroužek Vaření, který bude probíhat pod ŠD, školné se neplatí. Přihlášky vyzvedněte u třídního učitele Vašich dětí, vyplněné přineste nejpozději do konce září.


Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Organizace 1. týdne:
Středa 1. září 2021
zahájení 8:00, konec 8:45, oběd 10:00 - pouze přihlášení žáci
Čtvrtek 2. září 2021
1. a 2. vyuč. hodina - třídnické práce, třídní učitelé budou ve svých třídách, od 3. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu: 1. stupeň nejpozději do 12:40, 2. stupeň nejpozději do 13:35
Od pátku 3. září 2021 vyučování podle rozvrhu hodin.

1. třídy:
Čtvrtek: do 11:00
Pátek: do 11:45

Třídní schůzky:
3. září: 2. - 5. ročníky (15:00)
6. září: 6. - 7. ročníky (15:00)
7. září: 8. - 9. ročníky (15:00)

Adaptační kurzy pro žáky 1. a 6. tříd
Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Střelské Hoštice
20. 9. - 22. 9. 2021 třída 6. A – ped. dozor: Mgr. Tereza Jandová, Mgr. Šárka Zeithamlová
29. 9. - 1. 10. 2021 třída 6. B – ped. dozor: Mgr. Petr Curko, Mgr. Šárka Zeithamlová

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí
6. září 2021 třída 1. A – ped. dozor – Mgr. Iva Václavíková, Mgr. Šárka Zeithamlová

Zápis do školní družiny a školního klubu
Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhne ve středu 1. 9. 2021 v době od 8:00 do 16:00 hod. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně. Zápis žáků 1. třídy proběhne po skončení slavnostního zahájení školního roku ve třídě 1. A. Zápis pro ostatní žáky proběhne ve školním klubu. Vstup zadním vchodem u školní jídelny. Při zápisu je nutné dodržování zvýšených hygienických opatření.


Zahájení školního roku - testování a základní hygienická pravidla

Škola zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy 1. září 2021. Určitě se všichni těšíme na zahájení nového školního roku a věříme, že výuka proběhne pouze prezenční formou. Musíme proto dodržovat epidemiologická doporučení. Přehled pravidel a doporučení naleznete zde. Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách naleznete zde.


Organizace školního roku 2021/2021

Organizaci školního roku 2020/2021 naleznete zde.


Rozloučení 9. tříd

Dne 30. 6. 2021 se otevřely brány ZŠ Blatenské i pro širší veřejnost, neboť proběhlo slavnostní předávání vysvědčení 9. tříd v učebně přírodopisu. Byli jsme rádi, že jsme mohli přivítat rodiče, prarodiče a ostatní návštěvníky, že nám to situace dovolila a že jsme mohli všichni zavzpomínat na jejich společnou cestu. Po nástupu obou tříd jsme si uvědomili, jak vše rychle uteklo. Nastal totiž okamžik, na který se většina ze žáků velmi dlouho těšila. Myslím si však, že v danou chvíli by alespoň na chvíli zastavili čas, zavzpomínali… Devět let uběhlo jako voda a z vykulených prvňáčků před námi stáli mladí lidé se svými sny, ideály, cíli a předsevzetími. Tímto dnem se jim uzavřela jedna kapitola, která zachytila mnoho společných zážitků, radostí, starostí, ale i kotrmelců, bez nichž se žádná životní etapa neobejde. Po zahájení třídními učiteli se se žáky loučila paní ředitelka, pak následoval proslov třídních učitelů a poté pustili závěrečnou prezentaci samotní žáci. Při prohlížení fotografií, natočených situací se mnohým žákům, ale i některým rodičům draly slzy do očí. V 9. A pak rozloučení zpestřil Matěj Musil svým kulturním přídavkem, hrou na bicí. Před předáváním vysvědčení se milými slovy rozloučili vybraní jedinci, kteří poděkovali nejen rodičům, učitelům, ale také ostatním zaměstnancům. Potom jsme přistoupili k samotnému rozdávání vysvědčení. Všem přejeme na jejich další cestě mnoho úspěchů, nezapomenutelných zážitků a co nejméně nepříjemných situací. Hodně štěstí. Také nesmíme zapomenout poděkovat rodičům za spolupráci, bezproblémovou komunikaci a popřát jim pohodovou dovolenou. Všechny fotografie zde.

Mgr. Petra Jánská a Mgr. Petr Curko (třídní učitelé 9. ročníků)


Cyklovýlet žáků 9. A

V pondělí 28. června se 13 žáků odhodlalo podstoupit cyklistický výlet do Strakonic společně s paní učitelkou Jandovou. Výlet začal poklidným tempem směrem na Svatou Annu, kde jsme měli první neplánovanou zastávku, kdy žák Matěj Musil musel zavolat směrem do Hejné do depa, aby dojel otec-žlutý anděl a dovezl mu klíč na opravu jeho muzejního kousku kola Favorit. Zbytek třídy uháněl směrem do Střelských Hoštic, kde se po krátkém čekání všichni potkali. Dalším směr cesty bylo bahno za hřbitovem u Střelských Hoštic. Děvčata ladně objeli bahno zprava, zatímco chlapci si udělali dobrodružství skrze bahno směrem do kopce na vyhlídku. Cyklistický výlet pokračoval směrem na Novosedly až do Strakonic, kde jsme si udělali delší odpočinek. Zpáteční cesta vedla přes historický hrad Střela. Po objetí hradu Střela jsme zamířili na zmrzlinu do Katovic. Po příjemném osvěžení točenou zmrzlinou jsme se jeli osvěžit na horní jez do Horního Poříčí, kde jsme sledovali sjezd jezu druhého a třetího ročníku gymnázia Strakonice. Po příjemném vodním osvěžení jsme jeli do kempu ve Střelských Hošticích, kde jsme si udělali společnou fotku a mohli jet vstříc ukončení cyklovýletu. Výlet byl dlouhý přes 40 km. Všichni výlet bez problémů zvládli, a jak žáci, tak dozor si výlet velmi užili. Žáci si zaslouží pochvalu za sportovní i osobní přístup. Fotografie zde.
(Účastník zájezdu)


Až za hranu limitů

Konec měsíce června se na naší škole nese ve znamení mnoha akcí mimo stěny tříd. Mezi velmi oblíbenou venkovní aktivitu určitě patří tradiční rýžování zlata na Otavě, které pro nás zajišťuje pan Červený z horažďovického muzea. Tato akce je ale závislá na počasí. Prudké letní přeháňky zvedly hladiny řek natolik, že jsme od rýžování zlata museli tentokrát upustit. Tato nepříjemná zpráva nám ale nezkazila chuť vyrazit do přírody, a tak jsme se s několika žáky devátých tříd vypravili do lokalit podél zlatonosné řeky. Nejednalo se ale o výpravu fádní, ba naopak. Teprve na začátku putování se žáci dozvěděli, že se vydali na stezku odvahy a odhodlání, která prověří jejich znalosti, schopnosti a dovednosti na samotné maximum. Zahráli jsme si totiž stopovanou, hru oblíbenou především mezi účastníky letních táborů. Pravidla této aktivity jsou jednoduchá. Žáci se rozdělí na dva týmy. Tým jedna se vydá značit trasu, na které zanechává náročné úkoly. Tým dva se po určité době vydá stopovat ztracenou skupinu a během příštích minut se snaží splnit všechny úkoly. Přibližně v polovině aktivity se týmy vymění, což s sebou přináší zkoušku pevnosti dosavadních přátelství. Však považte – během naší stopované se žáci museli vypořádat s bahnem, snažili se přebrodit vodní tok nebo se maskovali rostlinami tak, aby splynuli se svým okolím. I když se některé výzvy zdály opravdu nesmírně náročné, žáci si souboj sil užili na maximum, a netradiční den jsme tak zakončili s úsměvem na tváři a se zmrzlinou v ruce. Fotografie zde.

Mgr. Petr Curko


Vlak „Československé legie“

Ve dnech 3. a 4. června 2021 jsme využili možnosti prohlédnout si na horažďovickém nádraží vlak „Československé legie“. Prohlídky s možným výkladem se zúčastnilo několik tříd prvního stupně. Akce se všem velice zdařila, protože byla doprovázena výkladem šikovných legionářů, kteří se skupinami tříd prošli jednotlivé vagóny a vrátili se s nimi do doby našich pradědečků. Na jejich poutavé, vtipné a názorné vyprávění si rádi vzpomeneme. A co nás ještě čeká? Všichni máme naplánované školní výlety a děti se samozřejmě těší na konec školního roku a na letní prázdniny. Fotografie zde.

Za kolektiv 1. stupně, ZŠ Blatenské Mgr. Milena Peroutková.


Stříbro z Global Teacher Prize míří do Horažďovic

Školní rok 2020/2021 beze sporu patřil k těm nejnáročnějším za poslední dobu. Pandemie zcela nového viru na poměrně dlouhý čas ochromila fungování státu a školy byly nuceny neprodyšně uzamknout své vchody. Žáci a učitelé usedli k obrazovkám moderní techniky a většině rodičů přibylo nebývalé množství starostí. I přes všechny překážky je ale dobré umět najít pozitivní zprávy. A jedna taková nedávno dorazila i na naši školu. Pan učitel Petr Curko byl počátkem ledna společně s dalšími asi 130 učiteli z České republiky nominován do odborné soutěže Global Teacher Prize, jejímž cílem je podpora kvalitních pedagogů. Během dlouhého putování soutěží bylo zapotřebí představit porotě složené z odborníků na školství své didaktické a pedagogické vize, odhalit inovace zaváděné do výuky, nastínit úspěchy dosažené se svými žáky a absolvovat několikerou návštěvu odborníků na svých hodinách. To vše nakonec vyústilo v získání krásného druhého místa. Hlavní důvody pro udělení tohoto ocenění shrnula porota ve své závěrečné zprávě takto: „Petr Curko porotu zaujal svým silným zaujetím pro práci se žáky s cílem probudit v nich zájem o přírodní vědy. Realizuje vysoce kvalitní badatelskou výuku postavenou na racionálním vědeckém základu směřující k praktickému využití. Usiluje také o propojení oborů, učí děti pracovat s chybou, protože slepá ulička do vědeckého poznání patří. Je velmi kreativní a originální ve vymýšlení netradičních metod a forem práce, které propojuje s běžným životem žáků. V hodinách také využívá čtenářskou gramotnost a podobné techniky, sám si vymýšlí další nadstavby. Intenzivně se zaměřuje na práci nejen s nadanými žáky. Svou pozornost věnuje i kultivaci sociálních vztahů ve třídách. Jeho komunikace je nedominantní, poklidná a vedoucí k jasnému cíli. Je autorem řady výukových videí z doby distanční výuky, které dnes zná téměř celá republika. Má velké zaujetí pro učitelskou profesi a zralý projev se schopností zarámovat svou práci do širšího kontextu.“ Nejen za pedagogický sbor ZŠ Blatenská srdečně blahopřejeme.

Mgr. Jaroslava Šimková (ředitelka ZŠ Blatenská)


Projektová výuka chemie

Zcela nová učebna přírodních věd a závěr nesmírně náročného školního roku – to je kombinace, která přímo nabádá k využívání moderních způsobů vzdělávání žáků. Jedním z nich je takzvaná problémová výuka, v rámci níž je zapotřebí popasovat se s často náročnou výzvou. Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Při využití problémové výuky přestává být pedagog středobodem dění, ale přesouvá se do role nenápadného rádce. Žáci tak přebírají zodpovědnost za výsledek práce, získávají silnou motivaci k učení, využívají doposud získané vědomosti, učí se spolupracovat a zaujímají globální postoj k předloženému problému. Hodinu problémového vyučování si nedávno mohli vyzkoušet žáci 8. A. Úkol zněl poměrně jednoduše: „S využitím vybavení učebny chemie vytvořte jednoduchý hasicí přístroj, který bude fungovat na základě reakce jedlé sody a kvasného octu.“ Na první pohled se jedná o velmi snadný úkol. Když se ale týmy žáků pustily do práce, velmi brzy začaly narážet na jeden problém za druhým. Jak zařídit, aby byl hasicí přístroj jednoduchý, ale zároveň účinný? Jak k sobě pospojovat jednotlivé díly? Bude prototyp spolehlivý? Stačí vůbec na uhašení alespoň malého plamínku? Jestli vedlo úsilí našich žáků ke zdárnému cíli, na to se můžete podívat ve fotogalerii zde.

Mgr. Petr Curko


Archivní články

Články ze školního roku 2020/2021 naleznete zde.

Články ze školního roku 2019/2020 naleznete zde.