O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Závěrečné vysvědčení bude předáno v pátek 28. 6.
Projekty
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada

Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče

Logo

OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Už jsme plavci

Koncem května se druháčkové konečně dočkali plavání. Během 5-ti dvouhodinových lekcí se zdokonalili v plaveckých dovednostech, naučili se dýchat do vody, skákat apod. Při soutěžích a hrách si užili hodně zábavy a legrace. Odměnou jim pak na konci června bylo mokré vysvědčení, při kterém si všichni zakřičeli "jsme plavci a tak hurá na prázdniny". Společná fotografie dětí zde. (Mgr. B. Pajerová, Mgr. M. Mudrová)


Druháci slaví úspěch

Jako každý rok, tak i letos, jsme se zúčastnili soutěží ve sběru papíru a hliníku. Z hodin prvouky děti věděly, jak důležité je třídit odpad, a proto se s velkou chutí pustily do sbírání. Ve sběru papíru jsme v rámci naší školy obsadili 2. místo. Soutěž " sbíráme hliník" vyhlašovalo město a zde jsme skončili na krásném třetím místě. Všichni jsme měli radost z umístění i z odměn. Poděkování patří v první řadě dětem, ale také rodičům. Společná fotografie dětí zde. (Mgr. M. Mudrová)


Mažoretky

MažoretkyV letošním školním roce jsme zahájily svou činnost hned v polovině září, protože první vystoupení na nás čekalo během 14-ti dnů. Do kroužku se přihlásilo 10 dívek a hned jsme se pustily do práce. Scházely jsme se každou středu odpoledne, zkoušely nové prvky a skladby, dolaďovaly již známé věci a těšily se na vystoupení. Akcí během školního roku bylo poměrně dost a rozšířily jsme i okruh naší působnosti.
Vystoupení:
21.9.- Kladruby - výročí hasičského sboru, svěcení nové hasičárny
8.2.- Horažďovice - Fotbalový bál
17.5.- Horažďovice - setkání pěveckých sborů
24.5.- Kladruby - Den dětí
20.a 21.6.- Horažďovice - 50.výročí založení školy
28.6.- Rab í- AC Sparta Praha - stará garda - malá kopaná
Na závěr bych chtěla poděkovat všem dívkám za jejich snahu, píli a reprezentaci školy a také jejich rodičům za pomoc při vystoupeních.  (Mgr. M. Mudrová - vedoucí kroužku)


Oslavy 50. výročí založení školy

Oslavy 50. výročí založení školyV letošním roce 2014 oslavila ZŠ Blatenská Horažďovice 50. výročí založení. Škola prošla dlouhým vývojem, postupně se měnila. Na snímcích z jejího života jsou změny zřetelné. Spojovací chodba, školní jídelna, tělocvična, pozdější přístavba pro školní družinu a třídy gymnazia, nová okna, zateplení, nová sociální zařízení, to byly základní změny, které proběhly během doby. Plynové kotle odstranily kouřovou clonu, která mnohdy zastínila celé okolí školy. Vždyť 4 kotle na pevné palivo během dne spolykaly v zimních měsících i 30 q uhlí. Škola se měnila i ve svých učebnách. Učitelé si postavili novou sborovnu, multimediální učebny s interaktivními programy, učebny informatiky jsou běžnou součástí výuky. Během doby školu opustily tisíce žáků, kteří na atmosféru školního života rádi vzpomínají. V průběhu 50 let se nashromáždily zajímavé záznamy a fotografie, které zachytily tvářnost školy, generace žáků i učitelů i krásnou dobu školních let. To připomněla výstava fotografií a různých předmětů z dob minulých. Lidé si uvědomili, jak fotografie dovede zastavit čas a probudit prchavý okamžik života, na který se nezapomíná.
Během oslav se v tělocvičně se v tělocvičně zpívalo i tančilo. Učitelé s dětmi připravili program, který návštěvníci zhlédli s velkým zájmem. Odměnou pro vystupující byl upřímný potlesk. Lidé prošli zajímavými místy školy – jazykovou učebnou, učebnami multimediálními, informatiky, seznámili se s novým předmětem, který se vyučuje, mechatronikou. V pátek 20. 6. chodbami procházeli zástupci Plzeňskédo kraje, o den později především bývalí učitelé, rodiče současných žáků i prarodiče. Mnozí si uvědomili, že svět vzpomínek nemůže být nikdy ztracen.
Nejen myšlenkou je člověk živ, ale i dobrými pokrmy. Kuchařky školy připravily chutné občerstvení, školou voněly klobásy, ozývaly se pochvalné hlasy nad výbornými zákusky. Počasí přálo, takže přítomní využili pro odpočinek a vzájemná setkání prostor mezi tělocvičnou a druhým pavilonem.
Návštěvníci si také mohli změřit výkonnost ve skoku vysokém i dalekém, v hodu kriketovým míčkem, běhu na 50 metrů, připraven byl pingpongový stůl, mohli provést salto na kladině nebo na kruzích.
Čas ubíhá různě, podle toho s kým je tráven. Hodiny ve dnech oslav utíkaly rychle, vždyť se setkali přátelé. Pro mnohé se škola opět stane budovou, kterou lze pozdravit jen letmým pohledem. Všichni však potvrdili, že v době své školní docházky prožili krásný čas, který nebyl promarněn. Fotografie zde.
(Mgr. M. Šimon)


Atletické dopoledne 1. stupně

Ještě před vydáním vysvědčení se žáci 1. stupně účastnili atletického víceboje. Mohli poměřit svoje výkony a zaútočit na školní rekordy předcházejících let. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. V první kategorii soupeřili kluci i děvčata z prvních tříd. Ve druhé kategorii (třídy 2. a 3.) se hodnotily výkony kluků a děvčat zvlášť, stejně jako žáků 4. a 5. ročníků. Ze čtyř disciplín (běhu na 50 m, skoku dalekého, hodu kriketovým míčkem a vytrvalostního běhu) se vyhodnotila 1., 2. a 3. místa. Výsledky neleznete zde, fotografie z vyhlášení zde.


Prvňáčci - plaváčci

Tak, jako v předchozích letech, se i letošní prvňáčci zúčastnili plaveckého výcviku,
který se konal každé pondělí od 26.5. do 23.6.2014.
Počáteční obavy z vody pomohly překonat hry a soutěže, které celý výcvik provázely. Ačkoli většina  dětí neuměla plavat, po absolvování výcviku se některým z nich podařilo zvládnout i několik metrů.
Při posledních hodinách již nebylo dítě, které by se vody bálo. A to bylo cílem celé výuky. Už dnes se všichni těší na další "plaveckou školičku". Fotografie zde. (Mgr. I. Stulíková)


Soutěž ve sběru pokračuje

Soutěž ve sběru starého papíru SOUTĚŽ SE SANTALEM bude pokračovat i příští školní rok. Již od září mohou tedy žáci jednotlivých tříd opět nosit do školy staré časopisy, noviny, letáky apod. Za podporu předem děkujeme.


Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře„Čeká na nás spousta knih, chceme vědět, co je v nich.“ Tak zněl slib, který složili naši prvňáčci za pomoci pana starosty Mgr. Karla Zrůbka.
Pak už následovaly dvě hodiny plné zábavy, které pro ně připravily pracovnice Městské knihovny v Horažďovicích. Pohádky, v hereckém podání tety Terezy z Pohádkové chalupy v Mlázovech, zaujaly nejen prvňáčky, ale i nás dospělé. Sestavení jména některé pohádkové postavy prvňáci také zvládli. A pak už následovalo slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářského panem starostou Mgr. Karlem Zrůbkem a paní ředitelkou knihovny Lenkou Šimonovou. Aby se prvňáčci nenudili, učila je paní Helena Poustková skládat ORIGAMY – domeček, který si pak děti vyzdobily.
Plni zážitků a obdarováni knihou OD A DO ZET (od Magdaleny Wagnerové) a spoustou dalších dárečků, se prvňáci vraceli zpět do školy.
Chtěli bychom poděkovat pracovnicím Městské knihovny v Horažďovicích a jejich pomocnicím za program, který pro nás připravily. Nadšeni byli nejen prvňáčci, ale i rodiče a prarodiče, kteří je přišli podpořit. Fotografie zde. (Mgr. L. Zábranská)


Hlubokým lesem na hrad

Výlet 3. třídStředeční prosluněný den 11. 6. strávily třetí třídy v Kašperských Horách. S pracovnicí infocentra se vydaly na 2,5 km túru do lesíka, kde absolvovaly výukový program. Dozvěděly se mnoho potřebných informací, zkoumaly les pod lupou, vytvořily frotáž kůry, zjistily, kteří skřítci v lese škodí, kteří jsou dobrým duchem lesa… Po vydatné svačině, zakoupení suvenýrů a prohlídce vnitřních prostor infocentra se pak autobusem přemístily pod hrad Kašperk. A nyní - kterou cestou se vydat? I toto třeťáci hravě zvládli a po 1,5 km rychlé chůze se ocitli před branami hradu. Prohlídka byla velmi zajímavá, děti plnily různé úkoly, aby se staly purkrabím, strážcem hradu, hlavním zásobovačem či hradní paní. Stvrzující listina, kterou žáci obdrželi, pak bude všem připomínat tento hezký výlet. Fotografie zde. (Mgr. E. Nováková)


Program oslav 50. výročí založení školy

Podrobný program oslav si můžete prohlédnout zde (pátek 20. června) a zde (sobota 21. června).


Malí spisovatelé dětské knihy

Naši žáci z 5.a si zahráli na autory dětské knihy a během hodin českého jazyka se vydali na svou spisovatelskou dráhu. Poznali, jak je těžké zaplnit čistě bílé papíry nějakým zajímavým příběhem. Zpočátku téměř žádné nápady nepřicházely, postupně však začaly přibývat plné řádky a jednotlivé kapitolky přicházely na svět. Nejtěžší pro začínající spisovatele bylo ukončit kapitolu tak, aby na ni mohli pěkně navázat. Nakonec překonali i tuto překážku a vznikla jejich prvotina s názvem Prázdniny na Marsu. Po dopsání svého díla si zahráli i na ilustrátory a vlastní knihu obohatili vhodnými ilustracemi. Knihu si můžete prohlédnout zde. (Mgr. P. Jánská)


Florbalový úspěch

Memoriál Káji KutkyPřivézt poprvé za 7 let konání florbalového turnaje „ Memoriál Káji Kutky“ v Nalžovských Horách putovní pohár k nám do školy se podařilo 11. 6. 2014 družstvu našich chlapců. Po zahájení a minutě ticha nejprve ve značném vedru porazili dobře našlápnutý tým ZŠ Horažďovice Komenského. Sice s herní převahou, ale nepotvrzenou výsledkem, prohráli s družstvem ZŠ Nalžovské Hory „B“. Spravit chuť si pak museli na mladém, ale velmi zdatném družstvu ZŠ Nalžovské Hory „A“. O vítězi rozhodovalo skóre, které zajistili naši střelci společně s gólmanem Petrem Kaiserem (10:3) a zaslouženě mohli přebrat putovní pohár společně s gratulací od tatínka Káji Kutky. Věříme, že pohár setrvá v naší vitríně déle než jen 1 rok. Fotografie zde. (Mgr. K. Šebek)


Výlety žáků čtvrtých tříd do naší historie

Husitské dny 2014V úterý 27. května vyrazily děti obou čtvrtých tříd na tzv. Husitské dny, konané v Housově mlýně ve městě Tábor. Děti zde zhlédly divadelně-šermířské představení popisující dobu husitskou. Poté se rozešly na stanoviště, kde si mohly například vyzkoušet házení vrhací sekerkou nebo lukostřelbu, nakreslit si vlastní erb, prohlédnout si historické zbraně, vytočit si misku na hrnčířském kruhu nebo se dozvědět veselou formou o trestání nepoctivců středověkým katem.
Odtud se žáci přesunuli do táborského muzea. Zde nejprve prošli táborským podzemí, kde se dozvěděli o různých způsobech jeho využití od skladování zásob, úkryt i po dočasné podzemní bydlení. V expozici muzea se pak dozvěděli z vyprávění paní průvodkyně i z krátkého filmu další podrobnosti o době husitské a pak si samostatně prošli celou expozici muzea, která je sestavena moderním a vtipným způsobem. Fotografie zde.

RábíVe středu 4. června vyrazily děti na historickou exkurzi do doby císaře a krále Karla IV. na hradě Rabí. Cesta začala romantickou cestou vlakem do Žichovic. Odtud se děti vydaly pěšky na zříceninu hradu Rabí. Cestou plnily různé úkoly sportovního charakteru a asi hodinu odpočívaly u vyschlého jezu na břehu řeky Otavy.
Na Rabí si nejprve udělaly procházku kolem hradu a prohlédly si hrad zvenčí. Na nádvoří hradu nejprve zhlédly divadelní představení, kdy je sám Karel IV. vtipnou formou seznámil s některými událostmi ze svého života a také s životem na šlechtických sídlech. Součástí byla i ukázka rytířské zbroje a turnajových dovedností s živým koněm. Poté se děti rozešly po dalších připravených stanovištích, kde se seznámily s životem obyčejných středověkých lidí (mletí mouky na kamenném mlýnku, zpracování lnu, praní prádla, drobnými domácími zvířaty, historickými zbraněmi apod.). Fotografie zde. (Mgr. T. Hanák)


Majáles 2014

Majáles 2014Stejně jako vloni, tak i letos naše škola ožila rozličnými maskami, neboť se konal tradiční Majáles. Ulice města tak zaplnil průvod vedený paní ředitelkou a našimi nejmenšími žáčky převlečenými za kočky, koťata a kocourky. Za nimi pak skákaly žabky, myší školička, westernová třída, cirkusoví klauni, husité provolávající svá hesla a zpívající písně, kterých by se zalekl téměř každý, dále pak hradní bytosti, důchodci, členové JZD, rapeři,……. Na náměstí pak pan místostarosta korunoval krále Majálesu, kterými se pro tento rok stali Jan Pokorný a Marco Simič. Ti pak průvod odvedli zpět do školy, kde se konaly různé soutěže na oslavu Dne dětí. Obdržené žetony děti poté vyměňovaly za drobné dárky a sladkosti. Chcete-li si tento den připomenout, můžete prostřednictvím fotografií zde. (Mgr. E. Nováková)


Výlet plný překvapení

Výlet 5. třídVe čtvrtek 5. 6. 2014 jsme se s naší i paralelní třídou sešli v 7.30 ve škole, v 7.45 jsme nasedli do autobusu a vydali jsme se na dlouho očekávaný školní výlet – směr hora Kleť a Český Krumlov. Cesta probíhala bez problémů a velmi se nám líbila, protože jsme si ji užívali. Viděli jsme mnoho zajímavých lidí, věcí, objektů… (např. Temelín).
Když jsme dorazili pod horu Kleť a spatřili jsme lanovku, některé z nás přepadly menší obavy. Naštěstí jen do chvíle než na ni první odvážlivci nasedli a uvelebili se na pohodlných „židlích“. Nakonec jízda lanovkou byla super. Vychutnali jsme si nádherný pohled na okolní krajinu. Vyjeli jsme až na vrchol a poté jsme vystoupali po schodech nahoru na rozhlednu, z níž byl výhled ještě lepší než z lanovky. Rozhlíželi jsme se a z dálky jsme si prohlédli mnoho měst, vesniček i hor… Vyzkoušeli jsme si také dalekohled, z něhož bohužel nebylo nic vidět. Po návratu z rozhledny jsme posvačili, někdo dokonce i poobědval a potom následovala zpáteční cesta lanovkou dolů k autobusu.
Po této zastávce jsme pokračovali do Českého Krumlova do grafitových dolů. Po zaplacení vstupu jsme se šli převléci. Dostali jsme kombinézy, návleky, holínky, helmy a důlní baterky. Takhle dobře vybavení jsme se pomalým krokem plížili k vláčku, který nás měl dovézt do podzemí. Nasedli jsme do něho po čtyřech a vyrazili jsme. Následovala jízda za dobrodružstvím. Cestou se ozývaly strašidelné výkřiky a pištění. Po chvilce jsme vystoupili a pan průvodce nás provedl temnými chodbami. Při prohlídce nám ukázal několik různých nářadí potřebných k těžbě grafitu. Příjemným zpestřením pro nás bylo pomazání našich obličejů grafitem pro štěstí. Pomalu, ale jistě jsme se blížili k východu. Po příchodu na denní světlo jsme si umyli půjčené holínky a šli jsme si svléci kombinézy i ostatní věci. Po umytí jsme si nakoupili různé suvenýry a jiné maličkosti, pak jsme nasedli do autobusu. Vyrazili jsme k domovu. Byl to výlet plný překvapení, proto se nám líbil. Fotografie zde. (žáci 5.A)


Druháci v Blatné

6. června třídy 2.A, B podnikly na školní výlet do Blatné. S paní průvodkyní jsme si prohlédli zámek, navštívili jsme i strašidelnou mučírnu. Poté jsme prošli zámecký park. Zde děti krmily daňky, kachny a obdivovaly nádherné pávy. Počasí nám přálo, výlet se vydařil, děti byly spokojené. Fotografie zde.
(Mgr. M. Mudrová, Mgr. B. Pajerová)


Fotbalové klání

McDonalds CupDne 13.5.2014 se na naší škole rozjelo okrskové kolo McDonald‘s Cup. V kategorii A (1. – 3. ročníky) se zúčastnily jen 2 týmy. Naši fotbalisté vyhráli zápas se ZŠ Komenského Horažďovice a postoupili do okresního kola. V kategorii B (4. – 5. ročníky) postoupily z prvního místa děti ze ZŠ Nalžovské Hory, na druhé pozici se ocitli hráči Komenského Horažďovice. Na 3. místě umístila ZŠ Blatenská, 4. místo ZŠ Pačejov, 5. ZŠ Chanovice.
Sedmnáctý ročník populárního turnaje v minifotbalu McDonald‘s Cup 2013/2014 měl své okresní vyvrcholení na hřišti v Mochtíně, kde ve dvou dnech (20. a 21. května 2014) proběhlo okresní finále ve dvou kategoriích. Startovalo v něm vždy po osmi nejlepších týmech z celého okresu, které do finále postoupily z vyřazovacích bojů v pěti okrscích. Přihlášeno bylo 41 mužstev. Hrálo se na dvou hřištích, k vidění byly výborné výkony mladých fotbalových nadějí. Finálové boje provázelo slunečné počasí, v týmech hráli převážně kluci, ale v některých patřila k oporám i děvčata. Nejdříve se hrálo ve skupinách, pak o konečné pořadí a nutno dodat, že zápasy o medailová umístění byly hodně vyrovnané, většinou se v nich rozhodovalo až v následné střelbě pokutových kopů.
Vítězství, zlaté medaile, pohár a také postup do krajského kola si v kategorii "A" vybojovalo družstvo ZŠ Sušice, Lerchova ulice a v kategorii "B" pak ZŠ Nýrsko, Komenského ulice.
Hrálo se podle celostátně vydaných pravidel a řádů této soutěže, to jest na půlku velkého hřiště s počtem hráčů 7+ 1 + náhradníci, tam kde k tomu neměli podmínky, či je omezilo deštivé počasí, mohli zaimprovizovat a hrát na menším hřišti, či v hale.
 I letošní ročník přinesl velké nadšení a zápal dětí do hry a to hlavně v okrskových kolech, kde mnohdy za menší, vesnické školy hrají i ti, kteří se nemají možnost připravovat ve fotbalových oddílech. O to větší je to pro ně zážitek. V samotném finále to již byly výborné výkony všech účastníků.
(Mgr. R. Macounová)


Fotosoutěž

Vízězný snímekTématem letošní fotosoutěže byla PŘÍRODA. Se svými snímky soutěžilo 13 žáků 5. - 9. ročníku. Společně jsme vybrali 36 fotografií, které posuzovala dvaadvacetičlenná porota. Vítězem fotosoutěže se stal snímek pavučiny od Nikoly Gronové z 9. B. Druhé místo obsadilo jezero se stromem Ivany Račákové z 9. A  a třetí housenka od Barbory Boubínové z 9. B. Na čtvrtém místě skončil snímek řeky od Adély Hozmanové ze 6. B a na pátém ještěrka od Jany Markové ze 6. B. Všem mladým fotografům děkuji a blahopřeji ke schopnosti vidět i běžné věci poeticky! Vítězkám přeji mnoho dalších úspěchů při fotografování! Vítězné snímky zde, přehled všech soutěžních fotografií zde. (Mgr. Blanka Štěrbová)


Po stopách českých králů

Výlet na KřivoklátDne 16. 5. 2014 naši žáci 7. tříd navštívili jeden z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století – hrad Křivoklát. Při vyprávění si zopakovali jeho historii, první přemyslovské krále, ale i dobu Lucemburků (Karla IV. i jeho syna Václava IV., který si tento hrad velmi oblíbil a nechal ho přestavět). Připomněli si jeho dostavbu za Vladislava Jagellonského. Také je zaujal milostný příběh Filipíny Welserové a Ferdinanda II. Tyrolského. Mohli si osahat Zikmundův utajovaný poklad. Samozřejmě nechyběl ani výklad související s vývojem uměleckých slohů – od románského po pozdní gotiku.
Žáci měli objednanou prohlídkovou trasu celým hradem. Obdivovali srdce Křivoklátu – hradní kapli, sály rytířský a velký královský i proslulá hradní vězení. Vyhlídkový okruh je také zavedl do Fűrstenberské knihovny a obrazárny, do hradního muzea. Zhlédli panskou oratoř. Dostali se i do prostor středověkého hradebního systému obytné Velké věže (donjon), kde je expozice lovectví. Zde poznali tajemství starých puškařů a lovců. Exkurze proběhla bez problémů a všem se líbila. Fotografie zde. (Mgr. P. Jánská)


ZŠ Blatenská si připravuje prvňáčky

Kurz předškolákůV průběhu měsíce dubna a května proběhl na naší škole kurz předškolních dětí Hravá školička. Ve dvou 45 minutových fázích si děti zkusily pracovat ve třídě pod vedením paní učitelky. V další hodinové lekci se seznámily s interaktivními programy v učebně a zasedly ke školním počítačům. Čtvrtý hodinový kurz byl pojat sportovně v tělocvičně školy a na školním hřišti. Zakončení Školičky proběhlo v duchu „stopovačky“. Děti, rodiče i učitelky se vypravili po fáborkách na Panskou zahradu, kde společně prošli připravenými stanovišti. Jako odměnu za splnění úkolů si děti vysloužily špekáčky, které jsme si pak všichni opékali na skautském ohništi. Skautům děkujeme za útočiště. Věříme, že se Hravá školička líbila, a těšíme se na naše malé školáčky. Fotografie zde. (Mgr. R. Macounová a Mgr. E. Nováková)


Ukončení soutěže ve sběru papíru

Oznamujeme, že 2. 6. byla ukončena soutěž ve sběru starého papíru. Ještě jednou děkujeme všem žákům i jejich rodinám, kteří se do akce zapojili. Pokud bude soutěž vyhlášena i příští rok, rádi se opět přidáme.


Školní výlet 1. tříd

Výlet 2. třídV úterý 27. května jsme vyrazili na školní výlet do Nebílov. Nejprve jsme si prohlédli zámecké komnaty. Dozvěděli jsme se, proč spaly šlechtičny vsedě a proč je zámek nazýván "květinovým". Prohlídku nám zpestřili pávi, kteří se bezostyšně procházeli po zámeckém nádvoří.
Po utracení kapesného za drobné suvenýry na nás čekali herci s divadelním představením "Za každým rohem jeskyňka". Potom jsme se plni zážitků vydali na cestu domů. Fotografie zde. (Mgr. I. Stulíková, Mgr. L. Zábranská)


Provoz ŠD o hlavních prázdninách 2014

Podrobné informace o provozu ŠD v období hlavních prázdnin naleznete zde.


Anglie 2014

Anglie 2014V sobotu 17. května se skupina devíti žákyň a jedné paní učitelky z naší školy vydala na poznávací zájezd do Anglie. Po nástupu do autobusu jsme vyzvedli žáky a žákyně z ostatních škol. Do Anglie jsem cestovali přes Německo, Nizozemí, Belgii a Francii. Nakonec jsme projeli nejdelším podmořským tunelem na světě pod průlivem La Manche až do našeho cíle.
Během cesty jsme se naučili nové písničky, sledovali různá videa nebo si povídali o známých místech v Anglii, osobnostech a historii.
V neděli v ranních hodinách jsme konečně dorazili do Londýna. Den jsme zahájili procházkou kolem řeky Temže a navštívili mnoho známých památek. Nejvíce nás asi ohromil zvedací most Tower Bridge.
Po dlouhém dni plném zážitků jsme vyrazili do univerzitního města Oxford, kde na nás čekaly hostitelské rodiny. S napětím jsme očekávali, kdo se nás ujme. Všechny rodiny byly nakonec velice vstřícné a hodné.
Během dalších dvou dnů jsme navštívili rodné město Williama Shakespeara Stratford nad Avonou, lázeňské město Bath, Oxford, gotickou katedrálu v Salisbury, překrásný středověký hrad Warwick a Stonehenge.
Poslední den jsme se vypravili na hrad Windsor a poté se vrátili zpět do Londýna, kde jsme měli opět nabitý program a vydrželi až do pozdních večerních hodin. Byli jsme pořádně hladoví, a tak jsme zašli na večeři do čínské restaurace v Soho. S Londýnem jsme se rozloučili opět procházkou kolem Temže, naposledy si vyfotografovali osvětlený známý Big Ben a Londýnské oko a po posledním zážitku zcela unaveni nasedli do autobusu a vydali se na dlouhou cestu domů. Fotografie zde. (Hana Ševčíková, 8. B)


Sbírejte s Blatenskou

Papírového odpadu vyprodukují lidé nejvíce, v současné době se však daří vytřídit a následně recyklovat pouze malé procento papíru, který lidé vyhodí. Zpracování starého vytříděného papíru je přitom ekologičtější než výroba papíru ze surového dřeva. Použitím jedné tuny sběrového papíru se totiž ušetří až 17 stromů v lese a kromě toho se uspoří až 50% energie a 40% vody, která se pak musí složitě čistit.
S cílem zlepšit tento stav a posílit ekologické cítění mladé generace se naše škola tento školní rok zapojila do soutěže ve sběru starého papíru. Mile nás překvapilo nadšení dětí, s kterým se do soutěže zapojily – za několik málo měsíců se nám podařilo nashromáždit téměř 8 tun papíru! Konečné číslo bude zajisté ještě vyšší, neboť soutěž ještě nekončí. Děkujeme všem žákům i jejich rodinám, kteří se do soutěže zapojili, a doufejme, že tato zprávička bude inspirací i pro ty ostatní.


Šesťáci v přírodovědné stanici

Návštěva přírodovědné stanice13. a 14. května jsme místo školních lavic navštívili přírodovědnou stanici. Verka-Veverka (Ing. Veronika Týrová) si s námi povídala o vodě a vodních bezobratlých živočiších. Nazuli jsme holínky, nafasovali klíč k určování živočichů a další potřebné nádobíčko: cedník, pinzetu, lupu. Rozdělili jsme se do skupin a lovili, lovili a lovili …
Podle Verky-Veverky jsme byli úspěšní. Zjistili jsme, že voda je poměrně čistá, a nakonec se každá skupina pochlubila také úlovkem. Většině z nás se podařilo ulovit larvy chrostíků, jepic, nítěnek (ač si lebedí spíše ve znečištěné vodě), plže, pod kameny pijavice a dokonce i zbytky perlorodek. Úlovky jsme hromadili na podložce, ale přes neustálou snahu se jejich množství záhadně nezvyšovalo. Nakonec jsme s překvapením zjistili, že se nám úlovky navzájem pojídají. Zbytek živočichů jsme samozřejmě pustili zpět do vody. Bylo to moc hezké. Fotografie zde. (T. Jandová a K. Polanová - 6. tř.)


8.B při laboratorní práci

Úkolem žáků bylo vytvořit suspenzi (nadrcenou křídu s vodou) z různě barevných kříd a z ní následně připravit filtrát (čistou – znečištěnou vodu). Filtrace proběhla ve třech prostředích: filtrační papír, gáza a vata. V poslední části žáci určovali, ve kterém prostředí proběhla filtrace nejrychleji, kde nejpomaleji, a také se zabývali čistotou filtrátů. Někteří rychlíci nakonec stihli pracovat i s kahanem – otavit si tyčinku k dalším laborkám. Fotografie zde.


Máme vysvědčení – MOKRÉ!

Plavecký kurz 3. třídŽáci 3. A i 3. B právě dokončili povinný plavecký kurz. Aquapark Horažďovice jsme navštívili celkem desetkrát, výuka trvala vždy dvě vyučovací hodiny. Zkušení plavčíci měli lekce připravené s ohledem na schopnosti a dovednosti dětí v jednotlivých skupinách. Naši „plaváčci“ si vyzkoušeli všechny plavecké styly, plavání pod vodou i lovení předmětů z hloubky. Podle potřeby se využívaly různé pomůcky, ke zlepšení pohybu ve vodě jim sloužily i hry, jako například vodní pólo nebo soutěž družstev s barevnými deskami. Konec plavecké lekce mohly děti strávit hrou nebo dováděním s kamarády. V pondělí 19. 5. 2014 proběhla poslední lekce - a to jsou hlavně závody jednotlivců a dvojic, soutěže, sladká odměna a na závěr především předání mokrého vysvědčení. Fotografie zde. (Mgr. J. Frančíková)


Aprílová laťka

V pátek 25.4.2014 se na naší škole uskutečnil další ročník soutěže ve skoku vysokém Aprílová laťka. Akce proběhla již tradičně za účasti obou horažďovických škol. Naši školu reprezentovalo celkem 30 žáků s tímto umístěním:
Kategorie mladších žáků: 1. místo:  Marek Hájek – 7.B, 2. Martin Buriánek – 7.A, 3. Václav Bartheldy – 6.B
Kategorie mladších žákyň: 1. místo: Michaela Kotišová – 7.B
Kategorie starších žáků: 3. místo: Tomáš Pikeš – 9.B
Kategorie starších žákyň: 1. místo: Eva Černá – 9.A, 2. Klára Buriánková – 9.B
Úspěšným závodníkům blahopřejeme. Všem děkujeme za účast a reprezentaci naší školy. Fotografie zde.


Úspěch v Klatovech

V dubnu se v Klatovech konalo okresní kolo matematické olympiády. Mohli se jej zúčastnit žáci 6., 7. a 8. tříd, kteří postoupili z domácího kola. Naši školu reprezentovali tito žáci: Lída Kubešová a Václav Reban za 6. ročník, Matěj Trš a Miroslav Matějček za 7. ročník a Jakub Štrom za 8. ročník.
Účastníci dostali tři matematické úlohy, které museli vyřešit do dvou hodin. Za každou úlohu jsme mohli získat až 6 bodů a většinou bylo více bodů za postupy než za samotné výsledky, což nás nutilo k tomu, abychom pořádně a podrobně popisovali naše myšlenkové pochody. Nejlépe se umístil Miroslav Matějček ze 7.B, který obsadil krásné 3. místo, což je obrovský úspěch, neboť více jak polovina řešitelů přijela z gymnázií. GRATULUJEME!!!!!!.
Byl to krásný zážitek pro nás i učitele. Příští rok pojedeme určitě také a bude nás o některé páťáky více. (Matěj Trš, Miroslav Matějček - 7.B)


50. výročí založení školy

Pozvánka


Přípravný kurz HRAVÁ ŠKOLIČKA

ZŠ Blatenská Horažďovice nabízí přípravný kurz HRAVÁ ŠKOLIČKA.
Kurz bude probíhat od 15 hod ve dnech:

 • 28.4 a 5.5. 2014 ve třídě 1.B (45 min)
 • 12.5. v prostorách učeben školy (60 min), sraz u třídy 1.B
 • 19.5. v tělocvičně školy a na školním hřišti (60 min), sraz ve vestibulu školy, (sportovní oblečení dovnitř i ven)
 • 26.5. výprava s rodiči a dětmi za pokladem spojená s opékáním vuřtů (15 – 18 hod). Sraz před školou ve sportovním oblečení.

Ředitelské volno

Ředitelka Základní školy Horažďovice, Blatenská 540 vyhlašuje na dny 2. a 9. 5. 2014 ředitelské volno. Uzavřena bude školní družina i školní jídelna


Profitesty pro žáky osmých tříd

PPP v Klatovech již testy k volbě povolání nepořádá plošně. Máte-li zájem o vyšetření, je potřeba se písemně nebo telefonicky spojit s poradnou nejpozději do konce dubna. Termín konání vám bude sdělen individuálně, místem konání může být pracoviště v Sušici či Klatovech.
e-mail: pakt@mybox.cz
telefon: 376 310 809
(Mgr. Šárka Zeithamlová)


Vesmírné putování

PlanetáriumNa apríla navštívily páté třídy nově otevřené 3D Planetárium v Plzni. Populárně naučné filmy „Krásy vesmíru“ a „Země, Měsíc a Slunce“ nás zcela uchvátily, neboť panoramatická projekce na kulovou plochu kinosálu vytvářela dojem, že stoupáme ke hvězdám. Cestovali jsme vesmírem pohodlně usazeni do měkkých polohovacích křesel. Nad hlavou nám zářila žhavá hvězda – Slunce, po oběžných drahách putovaly planety, kolem nich obíhaly Měsíce,… a my – jakoby součástí vesmíru. Po zhlédnutí projekce se všichni vydali na vědecko-naučnou výpravu třemi podlažími, kde se nacházela expozice vesmír tvořena 27 originálními interaktivními exponáty, které vysvětlují vztahy mezi vesmírnými tělesy a fyzikální zákony. Děti si zde pohrály s vodíkovou raketou, vyzkoušely si skafandr, pokusily se pochopit, co se děje v nitru sopek či jak vypadá vnitřek Slunce. Nevěřícně hleděly na dvoumetrový globus Science On a Spere, který se takřka vznášel v prostoru. Děti se ho mohly dotknout, promítaly si na něm krátké dokumentární filmy zachycující proměny Země v čase, bouřící tornáda, život v oceánech,… Tato exkurze byla jedna z nejzajímavějších, zcela jistě bychom návštěvu doporučili i ostatním. Fotografie zde. (třídy 5.A, 5.B)


Jarní setkání v knihovně

Setkání v knihovněDne 31. 3. 2014 navštívily třídy 4.A a 5.A Městskou knihovnu v Horažďovicích, aby se opět setkaly se známou spisovatelkou Petrou Braunovou, která do našeho města zavítá téměř každé jaro. Letošní beseda se týkala knihy Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.. Paní spisovatelka opět svým poutavým a přesvědčivým vyprávěním děti zaujala a vtáhla je do besedy. Hodinka utekla jako voda a ani na otázky příliš času nezbylo. Na konci besedy předali žáci z 5. třídy paní spisovatelce vlastní knihu, kterou při hodinách slohu během 1. pololetí sami napsali. Začali ji psát právě díky loňské besedě s Petrou Braunovou, kdy se po návštěvě knihovny vrátili nadšení a namotivovaní také si zkusit napsat něco vlastního.
(Mgr. P. Jánská)


Šoupání prkýnek po trávě se nekonalo

Lyžařský kurzŠoupání prkýnek po trávě se nekonalo, i když v uskutečnění lyžařského kurzu nevěřilo hodně lidí. Zachránil nás technický sníh, který po celou dobu trvání kurzu držel na svahu zuby nehty, přestože jsme na vlastní oči viděli teplotu 39 °C a kolem druhé odpolední pravidelně místy tekly potůčky vody. Opálené, unavené, někdy i pochroumané postavičky se vždy ke konci dne scházely na večerní akce typu rozbor videa ze svahu, zvídavé otázky šumavských testíků, povídání o lyžařském vybavení či zdravověda, kde si žáci vyzkoušeli masáž srdce a umělé dýchání. Volné odpoledne se neslo v duchu návštěvy místní vyhlášené cukrárny a následně sídla Horské služby ČR Zadov. Ukázky techniky, vybavení, zdravotních pomůcek i předpokladů pro práci záchranáře všechny zaujalo. Fotografie zde. (Mgr. K. Šebek)


Setkání v knihovně

Knihovna HDV úterý 11. března 2014 žáci 3. A a 3. B navštívili Městskou knihovnu, kde se konala beseda s paní spisovatelkou Ivou Procházkovou. Děti zaplnily celý sál a s napětím sledovaly její vyprávění. Naslouchaly také příběhu, který nám četla na ukázku ze své knihy „Myši patří do nebe“. Všichni posluchači se mohli na chvíli zamyslet nad tím, co se asi stane s domácím mazlíčkem, když odejde „z tohoto světa“. Velmi citlivé téma paní spisovatelka zpracovala zvláště pro dětské čtenáře. Druhá kniha, kterou nám autorka představila, se jmenuje „Eliáš a babička z vajíčka“. I z této knihy jsme si vyslechli krátkou ukázku. Bylo zajímavé sledovat, jak obě knížky vzbudily u dětí velký zájem. Na závěr zůstal čas na prohlídku zajímavých ilustrací, na dotazy i autogramiádu. Fotografie zde.


Maškarní bál v družině

Maškarní bálO masopustu jsme uspořádali maškarní bál. Předem jsme si vyrobili veselé plakáty i škrabošky s různými motivy. V den D se dvě oddělení družiny proměnila v taneční sály. Program zahajovala znalostní soutěž z oblasti prvouky. Všichni jsme uspěli, a tak nikdo nezůstal bez sladké odměny. Po společném fotografování mohlo začít to pravé masopustní veselí a zábava. Na parketu lehkým krokem tančili princezny a víly, strach naháněli kostlivci, lidojedi a další strašidelné bytosti. Nechyběla ani různá zvířátka, indiáni, kovbojové, čarodějnice a černokněžníci. Nad naším zdravím bděla zdravotní sestřička, pořádek hlídali vojáci a policisté, o pestrost se starali klauni a kašpárci. Jeden za všechny a všichni za jednoho byli tři mušketýři. Nebeskou návštěvou nás poctil anděl… O přestávkách na oddych jsme si pochutnávali na dobrotách, které nám připravily naše maminky. Odpoledne jsme si zpestřili i společnou hrou – židlovanou. Každá zábava ale jednou končí. Dozněly poslední tóny veselé hudby, dotančilo se a taneční sály se opět přeměnily v oddělení školní družiny.
Tak ahoj, Masopuste, zase za rok… Fotografie zde.


Kouzelné odpoledne

Kouzelník v družiněV únoru navštívilo naší družinu Divadélko kouzel a soutěží. Paní kouzelnice při svém představení používala osvědčené rekvizity. Měnila barvy šátků, míčků i králíků. Přemisťovala různé věci, nechávala je mizet a zase objevovat. Všechna kouzla probíhala za vydatné pomoci jejích asistentů z řad diváků. Některá kouzla byla asi hodně silná, a tak s kouzelnickým zaříkáváním musela pomáhat celá družina. Jistě i díky tomu se všechna kouzla povedla. Na konci svého vystoupení všem ukázala, jak je možné rychle a levně zbohatnout. Roztrhala obyčejný ubrousek, zmuchlala ho a pomocí kouzelnické hůlky a tajemných pohybů rukou jej proměnila v opravdovou stokorunu! Všichni jsme se velice dobře pobavili a rozloučili jsme se dlouhým potleskem. Fotografie zde.


Zimní olympiáda ve ŠD

Zimní olympiádaKoncem ledna jsme v naší družině uspořádali Zimní olympijské hry, v pořadí již sedmé. Třeťáci a druháci se cítili jako ostřílení borci. Prvňáci byli trochu nejistí, protože nevěděli, co je čeká. V tělocvičně jsme nejprve složili slib o rovné hře a sportovní klání mezi jednotlivými odděleními mohlo začít. Při jízdě v bobu jsme ukázali naši rychlost. Stabilitu a obratnost prověřilo absolvování závodní dráhy na papírových lyžích. Ladnost jsme předvedli při krasobruslařských figurách. Svoji zručnost jsme vyzkoušeli při slalomu s hokejkou. Při hodu „sněhovou koulí“ jsme dokázali, že máme dobrou trefu. Chvilka napětí při sčítání bodů…. A mohli jsme vyhlásit vítěze. Z bronzové medaile se radovali sportovci 2. oddělení. Stříbrnou příčku obsadili závodníci 3. oddělení. Na zlatý stupeň dosáhli borci 1. oddělení. Na závěr ještě zasloužená odměna, společné fotografování a třikrát HURÁ všem sportovcům! Fotografie zde.


Provoz školní družiny o velikonočních prázdninách

Velikonoční prázdniny proběhnou v termínu 17. – 18. dubna 2014. Máte-li zájem o přihlášení svého dítěte k činnosti v ŠD, nahlaste se u vychovatelky příslušného oddělení nejpozději do pátku 28. března 2014. Děkujeme.


Přednáška o agrární straně, jejích představitelích a politice v roce 1938

Přednáška o agrární straněDne 24. února 2014 se naše třída 9. A, spolu s třídou 9. B, zúčastnila přednášky s naším bývalým a velmi oblíbeným učitelem Lukášem Kopeckým. Většina žáků se na přednášku moc těšila.
Téma bylo též velice zajímavé, a to agrární strana a její politika v období Mnichova 1938. Přednáška obsahovala životopisy dvou nejvýznamnějších činitelů v agrární straně a uznávaných politiků, těmi muži byli František Machník a Rudolf Beran. Tito dva významní muži našich dějin, a to období okolo roku 1938, byli bratranci narození nedaleko od našeho města, v Nebřehovicích a Pracejovicích. Oba dva ukazovali svůj potenciál pro budoucí život už jako studenti, když museli být na svých studiích odloučeni od rodin. Jejich píle byla „podtržena“ vynikajícími výsledky při studiu. Machník byl předválečným ministrem obrany, budoval systém opevnění proti Hitlerovi, ale angažoval se i ve školství, když plnil funkci ředitele na Zemědělské škole v Klatovech, kde bychom dodnes našli památky na období jeho funkce. Za jeho ředitelské funkce škola vzkvétala a modernizovala se, bylo jí přistavěno nové třetí patro a zmodernizovala se i tělocvična. Škoda je, že se po Klatovech začaly roznášet zprávy o tom, že Machník měl tajné styky s nacisty a mnoho dalších podobně trapných obvinění. Nyní zdobí jeho rodný dům čp. 16 v Nebřechovicích malá pamětní deska. Oproti tomu jeho bratranec Rudolf Beran byl po celý svůj život sedlákem a politikem, dokonce předsedou vlády, který byl odsouzen komunisty např. za to, že si podal ruku s nacistou a za dvě další podobná „provinění“. Jeho život ukončil zápal plic, který dostal ve slovenském pracovním táboře v Leopoldově. Smrt to byla pro tohoto významného člověka opravdu nedůstojná, protože v posledních chvílích jeho života si z něho udělali tamní strážci „most“ na vožení koleček . Jeho hrob je dosud nenalezen.
Myslím si a troufám si tvrdit, že tato přednáška se většině zúčastněných líbila. (Kryštof Bučok, 9. A)


Sociální sítě - přednáška s besedou v knihovně

Dne 24. února jsme se společně se žáky ze Střední školy v Horažďovicích zúčastnili besedy s přednáškou o sociálních sítích konané v Městské knihovně Horažďovice.
Pan redaktor z časopisu Abc pro děti nás přijel seznámit se zajímavými fakty o sociálních médiích a sítích. Začal vysvětlováním rozdílů mezi těmito dvěma pojmy. Dále pokračoval o nebezpečích těchto sítí, například o Facebooku a zveřejňování citlivých údajů, jejich snadném zneužití a následné ztrátě dat, nebo o tom, kde jsou a kdo s nimi pracuje. Totéž zmínil o aplikaci Instagram, kde se dají sdílet fotky, nad nimiž hned po zveřejnění také ztrácíme kontrolu. Poté dodal, že nám nepřijel přednášet pouze o nebezpečích, která všichni v našem věku určitě známe, ale i o zajímavějších, ale méně zmiňovaných faktech. Hovořil pak například o grafech celosvětového využívání aplikací. Na první příčce byl jednoznačně Facebook s asi 1,5 miliardami uživatelů, což je až neuvěřitelné. Na druhé pozici se jednoznačně umístila služba g+, která v České republice není až tak známá, ale nevědomky ji využíváme téměř všichni, protože do uživatelů automaticky spadá každý, kdo má účet na e-mailu. Třetí místo připadlo nám také méně známé aplikaci QQ, která má svoje uživatele hlavně v Číně, kde vládne totalitní režim a Facebook je v hodně oblastech zakázán. Další, velmi se rozvíjející aplikace, jsou například Instagram a Twitter, které mají velkou podporu hlavně v Americe, Ask.fm a tak podobně. Pán nám také ukazoval grafy znázorňující, které aplikace využívají více muži a které ženy.
Na závěr dostali všichni možnost vzít si loňské prosincové vydání časopisu Abc. Přednáška byla zajímavá.(Eva Černá, 9. A)


Recitační soutěž

Recitační soutěžVe čtvrtek 6. března 2014 proběhlo v Domě dětí a mládeže v Horažďovicích okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo ve čtyřech kategoriích sedm žáků. Naše starší děvčata z druhého stupně byla úspěšná a postoupila dále do okresního kola. Ve třetí kategorii obsadila Tereza Roubalová (6.A) krásné 1. místo, ve čtvrté kategorii se umístila Aneta Jůdová (8.A) na 2. místě a Šárka Chroustová (8.A) na třetím místě.
Všem odvážným recitátorům děkuji za vzornou reprezentaci školy a postupujícím děvčatům přeji mnoho úspěchů v dalším kole. (Mgr. P. Jánská)


Provoz školní družiny o hlavních prázdninách 2014

Vážení rodiče,
předkládáme Vám řešení prázdninového provozu školní družiny o hlavních prázdninách 2014. Při zajišťování provozu spolupracujeme se školní družinou ZŠ Komenského. Provoz v období prázdnin je závislý na počtu přihlášených žáků. Ten je v obou školách stanoven na nejméně 15 přihlášených žáků. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že pokud rodiče hlásí zájem na celé období prázdnin, nikdy nedojde k přihlášení dostatečného počtu žáků a ŠD je celé prázdniny uzavřena.
Proto pro období prázdnin 2014 nabízíme zkušební provoz s předem stanovenými termíny, ve kterých bude družina otevřená. Pokud potřebujete družinu o prázdninách, využijte, prosím, těchto termínů v co největší míře, aby toto řešení mohlo být použito i v letech následujících.
Po projednání se zřizovatelem a vedením školy byly stanoveny tyto termíny:
první dva týdny v červenci: 30.6. - 4.7. 2014 a 7.7. - 11.7. 2014
poslední dva týdny v srpnu: 18.8. - 22.8. 2014 a 25.8. - 29.8.2014
Provoz bude tento rok zajišťovat ŠD ZŠ Blatenská pro žáky z obou horažďovických škol. Rodiče nahlásí zájem nejdéle do čtvrtka 15. května 2014. Přihlášení žáka je závazné.


Výsledky Pythagoriády

Výsledky školního kola matematické soutěže pro 5., 6., 7. a 8. ročník Pythagoriáda si můžete prohlédnout zde (tři nejlepší řešitelé).


Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitaceVe čtvrtek 6. února 2014 se konalo školní kolo recitační soutěže. V kategorii 2. a 3. ročníků se zúčastnilo celkem 27 žáků. Mezi dva postupující do okrskového kola byli vybráni Ondřej Roubal ze 3.B a Anna Arnoldová ze 3.A. Pěkný přednes měli také Alena Houšková a Jan Karásek, kteří budou připraveni jako náhradníci.
V kategorii 4. a 5. ročníků soutěžilo 6 žáků. Postupují Alena Matějčková z 5.A, Natálie Andrlová ze 4.A a Alena Karásková ze 4.B.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole. Fotografie zde.


Ukázkový den technických oborů

SOU SušiceDne 29. 1. 2014 proběhl ukázkový den technických oborů na SOŠ a SOU Sušice. Den byl věnován bližšímu seznámení s obory truhlář a elektrotechnika. Žáci byli seznámeni s možnostmi studia v technických oborech, poté se přesunuli do dílen, kde byli rozděleni do 3 pracovních skupin. Všichni si během ukázkového dne vyzkoušeli činnosti na třech pracovištích. Byli seznámeni s bezpečností práce, se základními materiály a předpoklady pro výkon práce elektrotechnika a truhláře. Pod odborným vedením si vyzkoušeli práci s rámovou pilou, techniky hoblování a zapojili se do soutěže o nejpreciznější řez. Za dobré výsledky byli odměnění výrobkem ze dřeva. V rámci oboru elektrotechnika žáci pilovali měděné drátky, následně formou pájení vytvořili čtvercový útvar. Ve specializované dílně byli seznámeni se základy fungování a obsluhy soustruhů a CNC obráběcích strojů. Fotografie zde.


Naši zástupci v krajském finále

Okresní finále technické soutěžePro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ celého Plzeňského kraje připravil projektový tým Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje základní kola soutěží v technických dovednostech. Z téměř 700 žáků, kteří absolvovali základní soutěže, byli nejlepší řešitelé nominováni jako zástupci svých škol na celokrajské finále, které proběhlo dne 5. 2. 2014 na Středním odborném učilišti elektrotechnickém v Plzni.
Celkem 70 žáků 9. tříd z 18 základních škol ze všech 7 okresů Plzeňského kraje poměřilo své dovednosti
a znalosti v oblasti elektrotechniky a fyziky. Žáci soutěžili ve dvojicích a sestavili 2 projekty dle zadaného schématu pomocí atraktivní elektronické stavebnice Boffin 750 a vypracovali znalostní kvíz z fyziky.
Žáci se shodli, že je koncept soutěže technických dovedností velmi zaujal. Bavila je především týmová práce, společné hledání problému, radost ze zapojení obvodů a jejich fungování, zvukové a světelné efekty sestavených projektů a soutěžní atmosféra. Fotografie zde.


Přípravný kurz pro první třídu

ZŠ Blatenská nabízí přípravný kurz pro 1. třídu HRAVÁ ŠKOLIČKA. Kurz bude probíhat od 15 hod ve dnech:

 • 28.4. a  5.5. 2014 - ve třídách (45 min)
 • 12.5. 2014 - v prostorách učeben školy (60 min)
 • 19.5. 2014 - v tělocvičně školy a na školním hřišti (60 min)
 • 26.5. 2014 - výprava s rodiči a dětmi za pokladem spojená s opékáním vuřtů (odpoledne)

Účast na vybrané lekce je nutné hlásit do konce března na e-mail: macounova.r@seznam.cz,
telefon: 607687277.
Na vaše děti se těší paní učitelky Renata Macounová a Eva Nováková.


Zápis předškoláků v novém kabátě

Zápis do 1. třídLetos jsme pojali zápis do 1. tříd trochu netradičně. Děti obdržely zámeček vyrobený z papíru,  který byl klíčem k vysvobození princezny. Na I. stupni se vytvořila čtyři stanoviště. Každý předškolák prošel se svými rodiči a doprovodem tvořeným žáky 8. a 9. ročníků každým stanovištěm, na němž získal razítko. Na prvním si mohl vyzkoušet svoji zručnost – stříhal papírové obrázky, vázal tkaničky, zapínal knoflíky či zip, zazpíval si a seznámil se
s interaktivní tabulí. Razítko berušky mohli chlapci a děvčata získat ve třídě, v níž prokázali znalost geometrických tvarů. Složit postavu jen z těchto tvarů, nebyl nijak lehký úkol. Ale i zde děti prokázaly své schopnosti. Třetí stanoviště bylo plné pohádek a říkanek. Razítko sluníčka obdržel každý, kdo se nebál a vyprávěl ostošest. Razítkem medvídka na žlutém papírovém zámku se pak pyšnili všichni, kteří uměli správně počítat a ani rozpoznání jednotlivých číslic jim nedělalo problémy. Pokud měl předškoláček všechna čtyři razítka, odešel vysvobodit zakletou princeznu, která byla vděčná, že nemusí v zakletí setrvávat ještě dalších sto let. Za odměnu pak rozdala všem tašku plnou dárků. I když čekání bylo poněkud delší, doufáme, že děti odcházely plné příjemných zážitků. Poděkování patří všem pedagogům a vedení školy, kteří připravili tak hezké přijetí. Dále též rodičům, kteří byli ochotni vše absolvovat s dětmi. A v neposlední řadě patří díky nejen maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, strýčkům, tetám a sourozencům, ale hlavně paním učitelkám z mateřských školek za to, že tak svědomitě a pečlivě připravili svoje svěřence na tento velký vstup do světa školáků. Děkujeme. Fotografie zde.
(pedagogové a vedení školy ZŠ Blatenská, Horažďovice)


Výsledky zápisu do 1. tříd

Výsledky zápisu do 1. tříd naleznete zde.


Provoz školní družiny o vedlejších prázdninách

V termínu pololetních prázdnin 31. ledna 2014 bude školní družina uzavřena.
V termínu jarních prázdnin 10. února – 14. února 2014 bude školní družina v provozu podle počtu přihlášených žáků. Rodiče nahlásí zájem u vychovatelek v jednotlivých odděleních nejpozději do čtvrtka 16. ledna 2014. Děkujeme


Platba za pobyt žáka ve školní družině a školním klubu

V měsíci lednu probíhá 2. splátka úplaty za školní družinu a školní klub. Částka ve výši 360,- Kč za období leden – červen /tj. 60 Kč za měsíc/ je splatná v hotovosti u vychovatelky R. Šperlíkové nejpozději do 30. ledna 2014. Děkujeme


Zápis žáků do 1. tříd

LogoMilý budoucí prvňáčku, srdečně Tě zveme k zápisu do 1. třídy na naší škole, který proběhne v pátek 17. ledna 2014 od 12:00 do 17:00. Přijď se nám představit a prohlédnout si naši školu. Věnovat se Ti budou paní učitelky z 1. stupně a Tví starší kamarádi, kteří si pro Tebe připraví zajímavé úkoly a hry. Pevně věříme, že se Ti u nás bude líbit. Za tvou statečnost u první velké zkoušky budeš odměněn barevným tričkem s obrázkem a dárkovou taškou s překvapením.
Zápis je povinný pro děti narozené v době od 1.9. 2007 do 31.8. 2008. Pokud budou mít rodiče zájem, mohou k zápisu také děti narozené od 1.9. 2008 do 31.12. 2008. Rodiče těchto dětí předloží při zápisu doporučení pedagogicko-psychologické poradny. K zápisu dále mohou děti narozené v době od 1.1. 2009 do 30.6. 2009, zde je nutné doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. U zápisu předloží rodiče svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.


Proč právě k nám?

Budova ZŠ Blatenská se nachází v blízkosti bývalého kláštera sester DE NOTRE DAME v Horažďovicích. Letos oslaví 50. výročí jejího vzniku. V posledních letech prošla rekonstrukcí od základních stavebních úprav (výměna oken, nové sociální zařízení …), získání modernějšího vzhledu (nová fasáda) až po modernizaci vnitřního vybavení. Škola působí sympatickým dojmem v příjemném prostředí (velká upravená školní zahrada, k níž patří i sportovní hřiště). Je umístěna na velmi vhodném místě, neboť se nachází v blízkosti vlakového i autobusového nádraží. Celý text zde.


Soutěž o nejkrásněji ozdobený vánoční stromeček

Vánoční výzdobaI v letošním školním roce proběhla na druhém stupni naší školy tradiční soutěž o nejkrásněji ozdobený vánoční stromeček. V hodinách pracovních činností žákyně vyráběly ozdoby, jimiž zkrášlily stromeček, který měly ve třídě. Vyráběly z papíru, polystyrenu, plátna, drátků i špejlí, korálků, peříček, bavlnek i slaného pečiva. Všechny ozdoby byly krásné a pečlivě vyrobené, porota měla těžké rozhodování. Ve velmi vyrovnané soutěži zvítězila 8. B, druhé místo obsadila 9. B a třetí 7. B, následovaná 9. A a 7. A. Všechny stromečky si zaslouží obdiv a velkou pochvalu! Fotografie zde.  (Mgr. Blanka Štěrbová)


Vánoce na 1. stupni

Vánoce na 1. stupniDne 19.12. si všichni žáci a pedagogové 1. stupně uspořádali předvánoční posezení plné koled, básní, říkanek a nechybělo ani přáníčko v čínštině. Každá třída si připravila pro své spolužáky krátké vystoupení s vánoční tematikou. Chodbou se rozléhal zpěv koled, hra na keyboard, na kytaru, něžný zvuk flétniček, tklivý tón houslí a ani Orfovy nástroje nezůstaly potichu. Vánoční atmosféra prozářila celou školu a vstoupila do srdcí dětí i dospělých. Budete-li chtít, můžete si tento den s námi připomenout alespoň prostřednictvím fotografií zde.


Exkurze do SOŠ Horažďovice

V pátek 13. prosince se zúčastnila 9. B s třídní učitelkou Mgr. Blankou Štěrbovou a poté i 9. A s třídním učitelem Mgr. Václavem Kochem exkurze do SOŠ Horažďovice. Vedení školy, učitelé i studenti pro nás připravili dvouhodinový program v příjemném a vstřícném prostředí. Prohlédli jsme si učebny, dílny, ateliér, dokonce i internátní pokoje. Mohli jsme si spoustu činností vyzkoušet, sledovat studenty při vaření, pečení cukroví, práci na počítači, malování a aranžování. Fotografie zde. (Mgr. Blanka Štěrbová)


Návštěva divadla

Ve středu 4. prosince se žáci 8. A, 9. A a 9. B za doprovodu Mgr. Jany Stulíkové a Mgr. Blanky Štěrbové zúčastnili zájezdu do plzeňského Komorního divadla, ve kterém zhlédli představení muzikálu Noc na Karlštejně. Všichni byli nadšeni příjemným prostředím, výbornou inscenací a skvělými hereckými a pěveckými výkony. Fotografie zde. (Mgr. Blanka Štěrbová)


Vánoce ve školní družině

Vánoční družinaAdventní čas v naší školní družině a školním klubu se nesl, stejně jako u každého z nás doma, v duchu příprav na Vánoce. Ne, že bychom leštili okna, pekli cukroví a dělali velký úklid. Věnovali jsme se vyrábění, kreslení, povídání a soutěžení s čertovskou, andělskou, mikulášskou a vánoční tématikou. Otevírali jsme adventní kalendář a odpovídali na Ježíškovy zvědavé otázky. 29 žáčků - zpěváčků nacvičovalo básničky a písničky, se kterými vystupovalo na veřejnosti. Premiéru jsme měli v Penzionu. Dvakrát jsme navštívili místní nemocnici. Zde jsme zpříjemnili předvánoční posezení bývalým zaměstnancům a potěšili jsme i pacienty. Odměnou nám byl nejen potlesk, ale i různé sladkosti. Každý divák dostal na památku veselého vánočního soba, které jsme v družině a klubu vyrobili. Nejvíce jsme se těšili na společné vánoční odpoledne s našimi blízkými, které se konalo 12. prosince. Na vystoupení trénovala celá družina a 60 žáčků pak odpoledne předvedlo, co se naučili. Mezi diváky již tradičně převládali maminky a babičky, ale přišli i někteří tatínkové a dědečkové. Vystoupení se zúčastnilo i vedení školy. Všem našim příznivcům děkujeme, že si našli čas a přišli nás podpořit. Druhá část odpoledne byla pracovní. Dvě oddělení školní družiny se proměnila v pracovní dílny. Letošním tématem bylo slané těsto. Zájemci měli k dispozici různé barvy těsta, voňavé koření i sušené přírodniny. Mohli si vymodelovat betlém nebo vánoční svícny. Za zvuku koled a v příjemné náladě vznikala dílka opravdu povedená. Přejeme všem krásné Vánoce plné pohody. Fotografie zde.
(Děti a vychovatelky školní družiny a školního klubu)


Beseda s příslušníky policie

27. listopadu 2013 se v rámci preventivního programu zaměřeného na kriminalitu mládeže uskutečnila v naší škole beseda s příslušníky policie.
Příslušníci Policie ČR – nadporučík JUDr. Miloš Rychtařík a nadpraporčík Dana Ladmanová, tisková mluvčí územního odboru Klatovy, spolu s panem Karlem Žílou, strážníkem Městské policie Horažďovice, dvě hodiny seznamovali žáky 8. a 9. ročníku s úskalími, která je čekají po dovršení 15. roku. Stanou se trestně odpovědnými a je třeba, aby znali základní pravidla nejen silničního provozu, ale například i kontaktů s úřady a pohybu v kyberprostoru. Na konkrétních případech našim žákům vysvětlovali, jak se zachovat v problémových situacích, jak chránit vlastní bezpečnost, ale i lidí v jejich okolí. Žáky beseda velmi zaujala, příslušníci policie ochotně odpovídali na všechny otázky. (Mgr. Blanka Štěrbová)


Mikulášský den

Mikulášský denTradiční Mikulášský den se s doprovodným programem konal 6. 12. 2013 v prostorách naší školy. Hned po společném zahájení v tělocvičně se žáci odebrali na jednotlivá stanoviště, kde se zabývali tím, co jim bylo nejmilejší. Postupně tak mohli navštívit fotbálek, stolní tenis, zdobení perníčků, výrobu vánočních přáníček a mexických ozdob, výrobu vánočních dekorací a adventních věnců a samozřejmě hlavní akci soutěž ve skoku vysokém. To vše se konalo za dohledu Mikuláše a sil pekelných, kteří navštívili postupně i všechny třídy na 1. stupni.
Rekord Mikulášské laťky (175 cm) sice opět odolal, přesto se bylo na co dívat, protože vyrovnanost výkonů dělala akci napínavou až do konce. Mladší žákyně: 1. Louisa Arnetta Barrett 2. Kateřina Rašková 3. Michaela Kotišová; Mladší žáci: 1. Marek Hájek 2. Jakub Štěch 3. Václav Bartheldy; Starší žákyně: 1. Lucie Šabková 2. Helena Bernatová 3. Klára Buriánková; Starší žáci: 1. Jiří Křesák 2. Tomáš Pikeš 3. Marek Bartheldy.  Samozřejmě nesmíme zapomenout na ozdobu celého programu a to taneční vystoupení žákyň 7.B a 9.B, které byly po zásluze odměněny mikulášským dortem a velkým potleskem přítomných žáků a pedagogů. Fotografie zde. (Mgr. K. Šebek)


Den otevřených dveří

Den otevřených dveříDne 11. prosince 2013 pořádala ZŠ Blatenská již tradiční Den otevřených dveří. V letošním roce však proběhl ve zcela novém duchu a oblékl si pestrobarevný kabátek. Hosté mohli sledovat vyučování, účastnit se mnoha zajímavých činností a prohlédnout si výrobky i projekty našich žáků. Dopolední program nabízel mnoho aktivit. Po domluvě s mateřskými školami nás navštívily paní učitelky s dětmi, pro něž si naši žáci připravili bohatý program, který byl naplánovaný tak, aby se do něj zapojili všichni budoucí školáčci a odnesli si co nejvíce zážitků. Hned u hlavního vchodu se přicházejících dětí ujali žáci 8. a 9. tříd, kteří je provázeli po připravených stanovištích zaměřených na různé činnosti a dovednosti – nechyběla tvořivá dílnička, hudební soutěže, počítačové hry a sportovní aktivity. Ve třídě, která se změnila v pracovní dílnu, si předškolní děti měly možnost temperami nabarvit sádrové odlitky. S nadšením se vrhaly na různá odlitá zvířátka a za vydatné pomoci žáků 3. B malovaly, malovaly a malovaly. Třídu pak zaplnili různobarevní motýlci, kravičky, berušky, prasátka… Své výtvory si pak hrdě odnesly v celofánových sáčcích ozdobených barevnými stužkami. Cílem hudebního programu bylo naučit děti písničku. Byla prezentována na interaktivní tabuli a následně hrána na melodické i rytmické nástroje žáky čtvrtého ročníku. Nechyběly ani tanečky a hudební hádanky, za něž byli malí předškoláčci odměněni. Budoucí školáčci navštívili také multimediální učebnu, v níž se seznámili s prací na počítači. Malí počítačoví nadšenci si zkusili vytvořit za pomoci starších kamarádů vlastní obrázky, které si podle své fantazie mohli vybarvit. Na počítačích se začaly objevovat obrázky květin, zvířátek, dopravních prostředků… Po splnění úkolů si za odměnu mohli zahrát nějaké hry. V tělocvičně na ně čekali žáci z páté třídy, kteří se už nemohli dočkat svých malých svěřenců. Těšili se, až je zasvětí do svého sportovního tajemství. I oni se cítili velmi důležití a přípravu brali velmi zodpovědně. Pro své nejmladší kamarády si připravili různá zajímavá stanoviště, na nichž si děti mohly vyzkoušet své sportovní dovednosti. Po počátečním ostychu se rozkoukaly a s nadšením se rozeběhly na daná stanoviště. Připravené sportovní úkoly – střelba na branky, seskoky z beden, slalomy s pingpongovým míčkem na lžičce i na papírových lyžích, houpání na kruzích, házení holínkou či míčem - zvládaly s obrovským přehledem. Někteří malí sportovci nezaháleli ani minutku a běhali stále dokola na nejoblíbenější disciplíny. Malí kamarádi zavítali i do školní družiny, kde pro ně byla naplánována další překvapení. I tady musely děti splnit nějaké úkoly, například domalovat vánoční stromeček, uhádnout hádanky týkající se zvířátek, najít cestu bludištěm ke správnému obrázku, zarecitovat básničku, zazpívat písničku a nacvičit taneček. Největší odměnou pro naše žáky byla rozzářená očka těch nejmenších. Velmi je potěšila slova jednoho malého chlapečka, který pronesl: „To byl ale super den. “Doufáme, že si děti odnesly mnoho zážitků a že si na tento den občas vzpomenou. Děkujeme. Fotografie zde. (Mgr. P. Jánská)


Vánoce se Spejblem a Hurvínkem

Divadlo S + HV pondělí 9. prosince 2013 žáci naší školy, v doprovodu svých třídních učitelů, odjeli do Prahy na představení do Divadla Spejbla a Hurvínka. Už v předsálí na nás dýchla předvánoční atmosféra. Vánoční stromečky byly ozdobeny originálními figurkami. Prohlédli jsme si vystavené loutky a někteří žáci si koupili i drobný suvenýr na památku. Pořadem nás provázeli dva andělé, se kterými jsme si v průběhu hry zanotovali vánoční koledy. V představení, nazvaném Štědrý den u Spejblů, vystoupily všechny nám známé postavičky. Po návratu do školy jsme s dětmi uspořádali malou výstavu ve vestibulu školy. Zde si můžete prohlédnout obrázky vytvořené různými technikami, pozastavit se u vitríny, kde se na vás usmějí hlavní hrdinové nebo přečíst zajímavosti o osobnostech Divadla S+H. Fotografie zde. (Mgr. J. Frančíková)


Komiksové vítězství

Komiksové vítězstvíV říjnu se někteří žáci 4. a 5. tříd naší školy zapojili do literární soutěže, o které se dozvěděli 2. října 2013 v knihovně na besedě s Lucií Lomovou, autorkou komiksů. Soutěž spočívala v napsání vlastního komiksového díla. Děti se hned po návštěvě knihovny s nadšením vrhly do psaní, neboť je předešlá beseda velmi oslovila. Lákalo je vyzkoušet si práci spisovatelů a napsat si dobrodružný komiksový příběh. Někdo si napsal vlastní příběh zcela sám, jiný pracoval raději ve skupině. Všichni žáci k tomu však přistupovali  zodpovědně a v rámci svých možností vytvořili několik velice zdařilých komiksů. Poté vybrali ty nejlepší, odnesli je do knihovny a doufali, že budou za svou práci odměněni. Dne 1. prosince 2013 proběhlo vyhodnocení soutěže a žáci naší školy obsadili krásné 1. a 2. místo.
1. místo: Aneta Čadová, Alena Karásková, Renata Klembarová, Nikola Kryzanová (4.B) s názvem Děvčata a jejich dobrodružství
2. místo: Kateřina Kvěchová, Alena Matějčková, Lucie Sluková, Adéla Stulíková (5.A) s názvem Prázdniny u moře


Soutěž ve sběru papíru

Naše škola se zapojila ve školním roce 2013/2014 do soutěže SOUTĚŽ SE SANTALEM. Každé pondělí (počínaje 2. prosincem 2013) mohou žáci jednotlivých tříd nosit do školy staré časopisy, noviny, letáky nebo počítačové sjetiny (karton balit zvlášť). Vše musí být svázané a čisté. Pan školník vše přebere ve vestibulu u školní jídelny, zváží a počet kg připíše k jednotlivé třídě. Zúčastněné třídy budou po skončení soutěže odměněny. Za každý sesbíraný kilogram zároveň přispějete částkou 0,01 Kč stacionáři Klíček, který poskytuje sociální služby lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Za podporu předem děkujeme.


Den otevřených dveří

Logo školyMilí budoucí prvňáčci, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v naší škole ZŠ Blatenská, který se koná ve středu 11. prosince 2013 od 9:00 do 11:00. Budete mít možnost poznat prostředí a pracovní den ve škole, zapojit se do různých činností. Žáci naší školy pro Vás připraví sportovní i hudební soutěže, různé multimediální programy a samozřejmě nebude chybět ani sladká tečka za příjemně stráveným dopolednem. Těšíme se na Vás.


"Mamutí" úspěch

Ve čtvrtek 14. listopadu se vybraní žáci druhého stupně naší školy zúčastnili matematické soutěže MAMUT v Klatovech na gymnáziu. Soutěž byla výjimečná tím, že nepočítal každý sám za sebe, ale soutěžilo se v tříčlenných týmech. Za správné řešení logických úloh týmy získávaly body, díky kterým se pak posouvaly po hracím poli, kde sbíraly body v podobě diamantů. Jednotlivá družstva si sama zvolila taktiku hry i rozdělení úkolů a funkcí v družstvu.
Soutěže se účastnilo celkem 23 družstev žáků základních škol z Klatovska. I když jsme byli na soutěži takového typu prvně, naši žáci dokázali, že umí táhnout za jeden provaz. Matěj Trš, Petr Leško a Jakub Štrom, obsadili krásné 9. místo. Jiří Křesák, Miroslav Matějček a Ludmila Kubešová dosáhli dokonce na 1. místo. Žákům se soutěž moc líbila a určitě využijeme možnosti zúčastnit se i příští rok. (Mgr. M. Zahálková)


Úspěch našich florbalistek

Úspěch florbalistekVe čtvrtek 14. listopadu vyrazily dívky z pátých tříd Základní školy Blatenská na okresní kolo  florbalového turnaje Školní pohár České pojišťovny do Klatov. Po úvodní remíze a prohře s favorizovaným týmem se dívky rozehrály a postupně se probojovaly až na třetí pozici. Vítězstvím v závěrečném zápase mohly dosáhnout dokonce na stříbrnou medaili, projevila se však již únava z předchozích odehraných utkání, a tak i přes výborný výkon skončily dívky na pěkném třetím místě. Vyzdvihnout bychom chtěli především výborný výkon v brance hrající Yao Xu, celý tým se mohl opřít i o skvěle zasahující obranu. Doufáme, že na tento výkon dívky navážou i v dalších turnajích, a to i v jiných sportech, kde zajisté dosáhnou podobných výsledků. Fotografii u článku zvětšíte kliknutím. (Mgr. T. Hanák)


Osladili jsme si život

SŠ HDDne 12. 11. 2013 úspěšně proběhl ukázkový den na SŠ Horažďovice pro obor cukrář. Žákům ZŠ byly představeny jednotlivé učební a studijní obory, které nabízí SŠ Horažďovice. Podrobně byli seznámeni s učebním oborem cukrář a možnostmi uplatnění. Poté se seznámili s pracovištěm a hygienickými zásadami při práci v kuchyni. Žáci se pod odborným vedením a ve spolupráci se žákyněmi 2. a 3. ročníků SŠ naučili připravit mléčnou modelovací hmotu, čokoládovou polevu a bílkovou glazuru. Pomocí potahování a modelování vyrobili pestré ozdoby na hnětynky, které jsou typickým cukrářským výrobkem regionu. Další cukrářské výrobky a krásně ozdobené hnětynky si všichni žáci s hrdostí odnesli domů. Fotografie zde.


Ukázkový den na SŠ Horažďovice

Ukázkový denRegionální hospodářská komora Plzeňského kraje realizuje projekt „Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje“. Hlavním cílem projektu je především zvýšení zájmu mladé generace o studium technicky zaměřených studijních a učebních oborů a celkové posílení prestiže řemeslných profesí. Klíčovými aktivitami jsou ukázkové dny technických oborů a řemesel na zapojených SŠ a SOU Plzeňského kraje a soutěže technických dovedností pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ - zpracování projektů s pomocí moderní elektronické stavebnice.
Dne 16. 10. 2013 proběhl ukázkový den na SŠ Horažďovice, který byl připraven pro obor opravář zemědělských strojů. Zástupce ředitele SŠ Mgr. Turek představil jednotlivé učební a studijní obory, pan Picka seznámil žáky ZŠ se zásadami BOZP při práci v dílnách. Žáci se rozdělili do skupinek a postupně se prostřídali na 3 stanovištích. Pod odborným vedením si vyzkoušeli kování a vyrobili si opékače uzenin. V zámečnické dílně se chlapci naučili základy pilování a úspěšně pomocí pájky sestavili kovovou krabičku. V další části se prakticky seznámili se zásadami údržby zemědělských strojů. Fotografie zde.


Deváté třídy na exkurzi

Exkurze 9. třídVe čtvrtek 19. září 2013 se devátý ročník zúčastnil exkurze. Programem této exkurze byla výstava Tutanchamon v Praze a Národní památník Terezín. Doprovod žákům dělali Mgr. Štěrbová a Mgr. Štěrba.
Po dlouhé, náročné cestě jsme dorazili na místo určení. Stáli jsme na pražském výstavišti před výstavou Tutanchamon. Na začátku této prohlídky jsme každý obdrželi svého audioprůvodce a sluchátka. Z promítaných filmů jsme se dozvěděli mnoho informací o nalezení Tutanchamonovy hrobky. V druhé části prohlídky jsme byli vpuštěni do velkého sálu, kde na nás čekala výstava úžasných replik věcí z doby Tutanchamona. Nacházely se zde různé sochy, šperky, menší lodě, kanopy, sarkofágy, dokonce slavná Tutanchamonova maska a další zajímavé věci. Na samotném konci prohlídky byl obchod, odkud si každý z nás mohl na památku odnést sošku nebo jinou maličkost.
Naše exkurze pokračovala dále, a tentokrát jsme měli namířeno do Terezína. Při příjezdu tam jsme byli všichni omráčeni velikou plochou Národního hřbitova Terezín, na němž jsou pohřbeny oběti 2. světová války. Poté jsme si šli prohlédnout Malou pevnost, kde jsme viděli prostředí, ve kterém museli žít tamější vězni. Dále jsme si prohlédli šibenici, hradby, střelnici, podzemní chodbu, a také další části tábora. Na konci prohlídky nám byl promítnut film o historii Terezína. Tímto byla naše exkurze ukončena a vyrazili jsme domů.
Tato exkurze byla pro mě zatím nejzajímavější ze všech a dozvěděl jsem se spoustu nových informací. Fotografie zde. (Filip Trejbal, 9. A)


Dodatek školního řádu

S dodatkem školního řádu se můžete seznámit zde.


Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

 • každý vycházející žák obdrží nejpozději v listopadu Atlas škol
 • žáky v hodinách občanské výchovy navštěvují zástupci SŠ
 • žáci mohou samostatně vyhledávat informace o SŠ - http://www.infoabsolvent.cz/
 • prezentace SŠ pro rodiče zrušena (nízký počet přihlášených), možno využít individuální poradenství (navštivte SŠ v době otevřených dveří nebo si dohodněte individuální návštěvu)
 • Jihočeský kraj pořádá přijímací zkoušky na gymnázia (SCIO testy), střední školy, které mají maturitní obory, si připravují přijímací zkoušky samostatně
 • žáci mohou podat nejvýše dvě přihlášky, na umělecké obory žák vykonává talentovou zkoušku v měsíci lednu (do 30. listopadu 2013 je nutné podat příslušné SŠ přihlášku), u ostatních oborů přihlášku žáci podávají do 15. března 2014
 • burza škol pro okres Strakonice: 5. listopadu 2013 (Dům kultury, Mírová ulice)
 • burza škol pro Plzeňský kraj: 3. prosince 2013 (kinosál SOU stavební , Borská 55, Plzeň, žáci se neúčastní hromadně)
 • zjišťujte zájmy, zohledněte schopnosti a dovednosti svého dítěte, zvažuje odloučení od rodiny – pobyt v internátu či dojíždění
 • využijte konzultace VP (pondělí 14:00-15:00)

Úspěšný výběr oboru SŠ přeje VP Mgr. Šárka Zeithamlová.


Provoz školní družiny o podzimních prázdninách 29. – 30. října 2013

V termínu podzimních prázdnin bude školní družina v provozu od 6:45 do 16:30 hod. Příchod žáků nejpozději do 8:00 hodin, uvolňování od 11:45 hod. U přihlášených žáků bude oběd zajištěn. Zájem nahlaste u vychovatelek v jednotlivých odděleních nejpozději do středy 23. října do 13:00.  
Pozdější přihlášení (do pátku 25. října) je možné, ale bez možnosti oběda. Děkujeme.


Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd proběhne v pátek 17. ledna 2014 v budově ZŠ Blatenská 540 od 12:00 do 17:00 hodin.


Ovoce do škol

Naše škola se účastní evropského projektu OVOCE DO ŠKOL, který je zaměřen na zdravou výživu dětí 1.-5. ročníku. Cílem projektu je mj. zvýšit oblibu produktů ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt je podporován EU.


Otestujte a zdokonalte své schopnosti

Proškoly.czNaše škola zakoupila licenci programu, který umožňuje žákům i učitelům z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu využít služby portálu Proškoly.cz. Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Testy dětských schopností se zaměřují na jednotlivé typy inteligence (verbální inteligence, numerická inteligence, logická inteligence, vnímání, geometrická logika, prostorová představivost). Kromě určení hodnoty inteligence v jednotlivých oblastech umožňují tyto testy její rozvoj. Pravidelným opakování testů, které jsou generovány z velkého množství otázek, je možné jednotlivé typy inteligence rozvíjet a prohlubovat. Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy. Pro vstup ke službě využijte obrázek v levé části školních stránek pod navigační lištou (Proškoly.cz) nebo klikněte na tento odkaz. Přístupové jméno a heslo k přihlášení obdrží žáci u svého třídního učitele.


Známé i neznámé Horažďovice

Exkurze po HoražďovicíchVe 3. ročníku se žáci blíže seznamují s městem, ve kterém je naše škola a ve kterém většina z nich i bydlí. Aby bylo učení co nejzajímavější, rozhodli jsme se s dětmi opustit školní lavice a vydat se na známá i méně známá místa v Horažďovicích.
Navštívili jsme Městský úřad, průvodcem nám nebyl nikdo jiný než pan starosta Mgr. Karel Zrůbek. Seznámili jsme se s chodem jednotlivých odborů úřadu a na závěr navštívili i služebnu městské policie, kde jsme mohli sledovat život ve městě přes nově spuštěný kamerový systém.
Na další procházku, tentokrát za památkami a historií obce, jsme vyrazili s paní průvodkyní z infocentra. Naše vycházka začala v krásném sále hotelu Prácheň, prohlídkový okruh vedl kolem známých horažďovických památek a skončil na Husově náměstí.
Na závěr jsme naplánovali exkurzi do Mlýna Mrskoš, kde nás provedli jeho majitelé a vyprávěli nám o celém procesu od přípravy obilí až po balení mouky. Připravili pro nás i malý dárek v podobě křupek pro zdravé mlsání. Během prohlídek měly naše zvídavé děti spousty otázek, hodně nového se dověděly a věříme, že exkurze byly pro děti zážitkem a zároveň poučením. Fotografie zde. (Mgr. J. Frančíková)


Jak ukovat hřebík

Na konci září navštívili naší školu zástupci SŠ Oselce. Žáci byli seznámeni s náplní oboru kovář a truhlář. Zájemci si dokonce mohli vyzkoušet vykovat podkovu či hřebík. Fotografie zde.


Fotosoutěž

Pozvánku na nový ročník školní fotosoutěže naleznete zde.


Víte, co je Šrotonátor?

Šrotonátor10. 9. 2013 jsme navštívili skládku odpadu pro Plzeňský kraj v Černošíně. Pan Josef Pacola z výukového centra nám mimo jiné vysvětlil, proč je důležité třídit odpad, promítl nám film o této problematice a navrch přidal sladký bonus ve formě tatranky. Povídali jsme si o tom, co je recyklace a jaké výrobky se z recyklovaného papíru nebo plastů vyrábí. Prošli jsme celým areálem a nakonec se vyfotili u ŠROTONÁTORA, což je postava vyrobená z odpadových materiálů. Skládka existuje již 20 let a je kvůli nebezpečí požáru opatřena kamerovým systémem. Místo sice nepříjemně zapáchalo, ale každý z nás vyprodukuje více než 500 kg odpadu ročně, proto je existence tohoto zařízení nezbytná. Díky Plzeňskému kraji, který návštěvu skládky financuje, máme nové zážitky. Fotografie zde. (6.A,B)


Kurz dopravní výchovy

Dopravní kurzDopravní výchova na dětských dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí při pohybu na silnici. Proto si i v letošním školním roce naši čtvrťáci a páťáci opět měli možnost vyzkoušet své teoretické i praktické dovednosti v oblasti pravidel silničního provozu pod vedením zkušených instruktorů. Pořízené fotografie si můžete prohlédnout zde.


Kurz plavání

4. ročníky: úterý 17. 9. - 26. 11. 2013 od 10:40 do 12:15 - 10 x 2 lekce
3. ročníky: pondělí 10. 3. - 19. 5. 2014 od 10:40 do 12:15 - 10 x 2 lekce
1. ročníky: pondělí 26. 5. - 23. 6. 2014 od 9:00 do 10:35 - 5 x 2 lekce
2. ročníky: pondělí 26. 5. - 23. 6. 2014 od 10:40 do 12:15 - 5 x 2 lekce


Výuka náboženství

První schůzka proběhne 11. 9. 2013, dále každou středu:
1. třídy 12:20 - 13:05
2. a 3. třídy 13:15 - 14:00
4. a 5. třídy 14:05 - 14:50
6. až 9. třídy 15:00 - 15:45


Spešlík č. 12

Nejnovější číslo školního časopisu Spešlík s podtitulem "Naděje umírá poslední" si můžete prohlédnout zde.


Zápis do šk. družiny a šk. klubu

Zápis do šk. družiny a šk. klubu pro školní rok 2013/2014 proběhne 2. 9. 2013  od 8:00 v prostorách ŠD. Vzhledem k velkému zájmu o umístění dětí do ŠD a vzhledem k finančním a prostorovým možnostem našeho zařízení budou ve školním roce 2013/2014 přijata tato opatření:

Do školní družiny budou přijímáni žáci 1.- 3. tříd v tomto pořadí:

- žáci dojíždějící
- žáci pracujících rodičů
- žáci 1.- 2.tříd
- žáci 3. tříd

Žáci, jejichž rodiče čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo jsou nezaměstnaní, budou do ŠD přijati do naplnění kapacity družiny. Jejich pobyt bude časově omezen do 13:00 (13:15) hod.


Organizace prvního školního týdne

pondělí 2. 9. - výuka do 8:45, obědy pro přihlášené od 10:00
úterý 3. 9. - výuka v 1. třídách do 9:45, na 1. st. nejpozději do 12:40, na 2. st. nejpozději do 13:35, zahájení provozu šk. družiny a šk. klubu
středa 4. 9. - výuka v 1. třídách do 9:45, ostatní dle rozvrhu
čtvrtek 5. 9. - výuka v 1. třídách do 10:50, ostatní dle rozvrhu
pátek 6. 9. - výuka v 1. třídách do 11:45, ostatní dle rozvrhu

Nulté vyučovací hodiny se v prvním školním týdnu nevyučují.


Nový rozvrh hodin pro šk. rok 2013/14

Rozvrh na nový šk. rok 2013/2014 si můžete prohlédnout zde nebo po kliknutí na tlačítko Rozvrh v hlavní nabídce v levé části stránky. Upozorňujeme, že v rozvrhu může ještě dojít k drobným změnám.


Organizace školního roku 2013/2014

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.

Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:


 
 Termín

 
Okresy, obvody hl. města Prahy

 
   3. 2. -  9. 2. 2014


Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

                                     
 10. 2. - 16. 2. 2014


Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

 
 17. 2. - 23. 2. 2014


Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná 24. 2. -   2. 3. 2014


Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek


         
  3. 3. -  9. 3. 2014


Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín


       
 10. 3. - 16. 3. 2014


Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.


 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek