O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Závěrečné vysvědčení bude předáno v pátek 28. 6.
Projekty
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada

Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče

Logo

OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Loučení se základní školou

Loučení žáků 9. třídŠkola je místo, kde trávíme velkou část našeho života. Vnímáme ji všemi smysly. Do paměti se nám vtisknou obrazy tříd a školních chodeb, stále slyšíme zvuky kříd, které jezdí po tabuli , nenáviděné, ale i očekávané zvonění, hlasy našich spolužáků i učitelů. Škola je silný zdroj motivů, které ovlivňují náš život. Je to prostředí, ve kterém jsme nalezli nejen pevná přátelství, ale i trvalé lásky. Škola nám vytvářela vztah ke světu, k lidem, nalezli jsme zde zkušenosti, které jsou učitele všech věcí. Každý den jsme procházeli její branou, odpoledne opouštěli. Vstupovali do ní s obavami, odcházeli s dobrou náladou bez ohledu, co se nalézalo v žákovské knížce. Ve škole jsme potkali řadu přátel, se kterými jsme chodili mnoho let do školy a vzájemně se velmi dobře znali. Škola je mocná síla, která nás do místa našeho dětství trvale láká. Během každodenního života si školy ani nevšimneme, vnímáme ji jako každou jinou budovu. Zůstaly jen fotografie, jež nás vracejí zpět do školních lavic. Připomínají, jak je čas nemilosrdný, jak mění tváře i postavy. Paměť místa trvá tak, že události minulosti se drží pevně zakotvené ve vzpomínkách a ty nepříjemné se postupně vytratí. To si připomínali i žáci 9. A a 9. B ZŠ Horažďovice, Blatenská, když slavnostně přejímali poslední vysvědčení základní školy v sále městského muzea. Se žáky se rozloučily Ing. H. Kalná, místostarostka města, Mgr. J. Šimková, ředitelka školy, Mgr. H. Stulíková, zástupkyně ředitelky školy. Přítomni byli rodiče a učitelé. 30. června děti zavřely dveře nejenom tříd, ale dveře svých pokojů, za kterými zanechaly svůj dětský svět. Otevírají svět dospělých, do kterého již musí vstoupit samy. Jak se jim bude dařit, záleží jen na nich. Bude je čekat dlouhá cesta, protože pochopit svět nelze za den, dosáhnout hodnotného cíle nelze bez náročné práce. V městském muzeu za dohledu císaře Zikmunda na nástropní fresce čas plynul velmi rychle. Vysvědčení bylo rozdáno, slzy zmizely, jedna z etap dětí skončila, prázdninové slunce vybízelo k dalšímu životu. Fotografie zde.
(Mgr. M. Šimon)


Vzhůru na vrchol

BoubínDne 15. června si mohli žáci trochu přispat, jelikož jsme měli sraz až v půl deváté na vlakovém nádraží. Hlavně jsme museli mít připravené nohy na výšlap na Boubín. Psychickou i fyzickou sílu jsme nabírali ještě dvě hodiny ve vlaku. Vystoupili jsme v Zátoni a odsud už jsme vyrazili po svých. Cesta byla rovná, sluníčko svítilo. Idylka netrvala dlouho. Zanedlouho už jsme šlapali do kopce po kamenech a kořenech. Pak se cesta zas srovnala a samotné nás překvapilo, jak rychle jsme šli, že si nikdo nestěžuje a všichni statečně šlapou. Dovolili jsme si delší zastávku, při které jsme si zahráli i takovou běhací hru, jak to nazvala paní učitelka. To nejhorší nás ještě čekalo. Stoupali jsme čtyři kilometry do kopce po štěrkové cestě a schodech. Nohy nás bolely, bylo nám horko, ale statečně jsme došli na vrchol, kde většina z nás navštívila rozhlednu, která naskytla překrásné pohledy. Po půl hodině, při které jsme dočerpali síly, jsme se vydali čtyři kilometry dolů do Kubovy Huti. Z kopce se šlo už mnohem lépe. Jednoho z nás píchla vosa, ovšem to byla tak jediná komplikace, která se vyskytla. Sešli jsme rychle dolů a stihli první vlak v půl čtvrté, i když se objevily prosby několika žáků jet až vlakem v půl šesté, abychom si prohlédli tuhle pěknou obec. V půl šesté jsme byli zpátky v Horažďovicích. Myslím, že se výlet povedl. Počasí bylo pěkné, všichni dobře šlapali a prohlédli jsme si kousek krásné Šumavy. Fotografie zde.
(Karolína Benediktová, 8. B)


Botanik na koloběžce

Dne 19. června jsme se s žáky 4.B, ve spolupráci s Envirocentrem PROUD, zúčastnili exkurze „Botanik na koloběžce“. Žáci se na koloběžkách vydali na výzkumnou expedici do parku Ostrov, kde se zaměřili na botaniku. Objevovali právě rostoucí druhy bylin i stromů, seznámili se s jejich názvy a životním cyklem. Během celého programu jsme si zahráli i různé zábavné hry. Fotografie zde.
(Mgr. M. Beránková)


Rýžování zlata na Otavě

Rýžování zlataKaždá poctivá práce by měla být po zásluze odměněna, a proto si na konci června vyrazili žáci 9. tříd pod vedením Mgr. P. Curka a Mgr. M. Šimona vyrýžovat trošku zlata na řeku Otavu. O bohatství ukrývajícím se na relativně mělkém dně zlatonosné řeky, která udává Horažďovicím jejich nezaměnitelný ráz, věděli dokonce už i pradávní Keltové, kteří dali vodnímu toku přiléhavý název Atava, neboli Bohatá řeka. A toto pojmenování zcela jistě platí i v současné době, neboť jsme kromě zlata samotného mohli v řece najít spoustu života v podobě chrostíků, vážek či dobře naladěných vodáků, kteří již zahájili vodáckou sezónu. Hlavním mentorem akce se stal pan Aleš Červený z Horažďovického muzea. Jeho letité zkušenosti a rozsáhlé geologické znalosti nás zavedly na „úrodné říční bahno,“ z něhož si každý účastník vyrýžoval své zlatinky. Před započetím práce si žáci připomněli pár základních informací o tolik ceněném kovu s chemickou značkou Au, vyslechli si několik dobře míněných rad a pokynů k práci s rýžovací pánví a následně se vrhli do zlatavé výzvy. Z počátku nesmělé kroužení pánvemi se během několika desítek minut změnilo v téměř až profesionální rýžovací pohyby a zlatinky začaly přibývat neuvěřitelnou rychlostí. Nutno ale přiznat, že k naší první zlaté náušnici bychom potřebovali několik dní tvrdé dřiny. Člověk si při podobné akci velmi rychle uvědomí, proč patří zlato k tak ceněným kovům. Jelikož se s trochou pedagogického překvapení nikdo ze žáků nevykoupal ve svém civilním oblečení, mohli jsme zdařilou akci zakončit výšlapem na nedalekou Prácheň. Všem dobrodruhům můžeme prozradit, že i po naší návštěvě zůstal bájný prácheňský poklad neodhalen. Fotografie zde.
(Mgr. P. Curko)


Atletické dopoledne

V posledním týdnu školního roku si žáci prvního stupně prověřili své výkony ve čtyřech atletických disciplínách a opět zaútočili na rekordy školy. Soutěž probíhá ve třech kategoriích, v nichž mezi sebou soupeří žáčci prvních tříd, děvčata a kluci druhých a třetích ročníků, stejně jako ve třetí kategorii čtvrtých a pátých ročníků. Ve vytrvalosti, hodu kriketovým míčem a skoku dalekém nikdo nepřekonal rekordy předchozích let. Pouze v běhu na 50 metrů se výkonem 9,4 s zapsal do tabulky rekordmanů Jakub Vacík, žák 1. třídy. V každé kategorii byli vyhlášeni tři nejlepší, které je možné si prohlédnout zde.


Animace podruhé

Dne 23. června na naši školu zavítali opět animátoři z Plzně v podání Martiny a Vítka Voráčkových. Semináře se zúčastnili žáci 7. B a 9. B. Na úvod se dozvěděli střípky z historie filmu nejen animovaného a také tajemství toho, jak se animovaný film vytváří. Pak vytvořili ve skupinkách film z vesmírnou tématikou na hudbu, tedy videoklip. Jak se jim to povedlo se můžete podívat zde.


Bezva výlet

Třeťáci na výletěS červeným autobusem jsme jeli do Písku. Procházeli jsme po nejstarším mostě v České republice. Je ještě starší než Karlův most. Šli jsme do Sladovny. Byli jsme v mraveništi. Viděli jsme chodbičky, které vedly do místnosti, kde byly vatičky. V těch vatičkách jsme se váleli a schovávali se. Pak jsme našli klouzačku. K té jsme se dostali po můstku. Potom jsme byli dole, kde bylo doupě plné vajíček, která se líhnula. Nad tím jsme prolézali, protože jsme byli zvědaví. Naučili jsme se spoustu nových věcí a hrát golf. Byla tam i kašna s vodotrysky. Pískové sochy představovaly pohádku o Rumcajsovi. Fotografie zde.
(Veronika Purschová, Karolína Prchalová, Natálie Talianová - 3. tř.)


Rytíři řádu čtenářského

Dne 8. 6. 2017 byli naši prvňáčci pasováni na "Rytíře řádu čtenářského". Program probíhal v sále muzea. Po slavnostním zahájení zhlédly děti příběh o rytířích v podání pražského divadla Bořivoj. Děti měly možnost se do hraného příběhu zapojit. Následovalo slavnostní pasování panem starostou Michaelem Formanem. Děti si domů odnášely drobné dárky a spoustu zážitků.
Fotografie z pasování a plaveckého výcviku zde.


Informace šk. jídelny

Oznamujeme rodičům, že všichni žáci mají přihlášené obědy jen do 29. 6. 2017. Oběd na 30. 6. je nutno přihlásit do 27. 6. ve šk. jídelně - tel. 376 512 315.


Oznámení o prodeji

Základní škola Blatenská nabízí k odprodeji školní lavice a školní židle. Cena 10 Kč/lavice, 5 Kč/židle. Jedná se o nejmenší velikost (cca 1. – 2. třída). Zájemci se nahlásí v kanceláři školy u Michaely Holečkové do 26.6. 2017.


ZŠ Blatenská hledá ...

Základní škola Horažďovice, Blatenská 540 nabízí 2 pracovní místa asistenta pedagoga na 0,5 úvazku . Požadovaná kvalifikace SŠ s maturitou a ukončené studium kurzu pro asistenty pedagoga.
Nástup 4. 9. 2017.


Vítězství s republikovou příchutí

CO2 ligaKdyž se na začátku školního roku 2016/2017 přihlašovali vybraní žáci ZŠ Blatenská na start celoroční environmentální soutěže s podtitulem CO2 liga, nesla se učebnou přírodopisu mírná nervozita ze vstupu do celorepublikového klání. Téměř 60 soutěžních týmů ze všech koutů naší vlasti se vydalo vstříc náročným výzvám a úkolům, po jejichž zdolání měl být zvolen vítěz, který během příštího roku ponese pomyslný status nejlepšího ekologicky smýšlejícího týmu v republice. Tajný sen nás všech se po několikaměsíční tvrdé práci zhmotnil v neočekávanou realitu. Je nám ctí oznámit, že vítězem aktuálního ročníku CO2 ligy se stal tým deseti nadaných žáků ze ZŠ Blatenská, kteří si během druhého červnového týdne převzali ocenění z rukou 1. místopředsedy vlády a ministra životního prostředí pana Mgr. Richarda Brabce, a to v nádherných prostorách Valdštejnského sálu v Senátu ČR. CO2 liga je celorepubliková soutěž pro žáky základních a středních škol ve věku 13–18 let, která již několikátým rokem probíhá pod záštitou Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Ekologického institutu Veronica. Během aktuálního ročníku se žáci museli popasovat s pěti tématy, které zasahují do našich běžných životů – globální změna klimatu, voda, jídlo, energie a doprava. K jednotlivým okruhům žáci vypracovávali rešerše, tvořili naučné nástěnky pro mladší spolužáky, natáčeli zábavná videa, plnili náročné výzvy, dávali si zajímavá předsevzetí a v neposlední řadě navrhovali řešení hlavních environmentálních problémů současnosti. Díky soudržnosti, zarputilosti a vytrvalosti celého týmu se o Horažďovicích zase jednou hovoří nejen na republikové úrovni. Velkého uznání se žákům dostalo dokonce až z daleké Kanady, odkud jim k úžasnému výkonu pogratuloval Dr. Frank Frantisak, držitel ocenění Řád Kanady v oboru životního prostředí. Srdečné poděkování patří všem zúčastněným žákům, o kterých s velkou pravděpodobností ještě uslyšíme. Majiteli zlatého poháru pro letošní rok se tedy stali Daniel Špeta ze 7. A, Nikola Kryzanová ze 7. B, Alena Matějčková a Jan Pokorný z 8. A, Adéla Šimková, Eliška Mídová a Jan Kubaň z 8. B a Ester Kožnarová, Ilona Bauerová a Nikola Bůžková z 9. A. Fotografie zde.
(Mgr. P. Curko)


Animace na vlastní kůži

AnimaceByl oblíbený seriál Simpsonovi kreslen ručně anebo vytvořen v počítači? Jak rozpohybovat v animovaném filmu postavu? Kolik snímků za vteřinu má animovaný film? Odpovědi nejen na tyto otázky dostali žáci základní školy Blatenská v kurzu základů animace vedeným zkušenými animátory z Plzeňské Animánie ve čtvrtek 27. dubna. Během dopoledne se žáci propracovali od teorie k vlastnímu animovanému filmu. Animovaný film vždy vzniká v týmu, kde nechybí režisér, výtvarník, animátor, a další důležité profese. Proto vzniklo pět skupin, kde každý mohl uplatnit své schopnosti. Každý tým pak vytvořil krátký film. A proč krátký? Protože na 5 vteřin animovaného filmu je potřeba nejprve vytvořit příběh, nakreslit a vytvořit pohyblivé loutky a pozadí příběhu, a nakonec nafotit alespoň 60 snímků, a to opravdu není snadný úkol. Žáci se jej zhostili s nadšením a tak se nakonec podařilo 5 filmových etud. Video zde.


Cyklistický kurz

CyklokurzDne 31. 5. jsme se vydali na nevinně vypadající cyklistický kurz. Po příjezdu do areálu školy v přírodě ve Střelských Hošticích nás vřele přivítali páni učitelé. Náš první cyklovýlet byl do Katovic na zmrzlinu. A začaly naše první pády. Po příjezdu jsme se zabydleli v útulných chatkách a vyrazili jsme na oběd. Po odpoledním klidu následoval další výlet a to směr Krty, kam jsme ale bohužel nedojeli. Večer, kdy jsme byli celí utrápení, jsme šli na vydatnou večeři. Zbytek panoval v poklidu, jelikož jsme byli docela unaveni. Čtvrteční den byl ve znamení celodenního výletu, který vedl do blízké obce za Strakonicemi. I přes veškerou únavu jsme si mohli večer opéct něco k snědku. Přijeli nás navštívit také učitelé. V pátek byl den D, čili odjezd domů - rychlé zabalení věcí, úklid chatek ...Chceme tímto poděkovat Mgr. Chroustovi a Mgr. Řebřinovi za zvýšení naší fyzičky a za zpříjemnění školních dnů. Fotografie zde.
(Žákyně 9. A Tereza Roubalová a Nikola Bůžková)


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

První schůzka rodičů se bude konat v pondělí 12. 6. 2017 od 15 hodin ve 2. patře 1. stupně. Přineste si, prosím, 400,- Kč na pracovní sešity.

1.A Mgr. Jitka Frančíková, 1.B Mgr. Martina Beránková


Výlet na Švihov

ŠvihovDne 1. června 1. a 2. ročníky vyjely na školní výlet na hrad Švihov. Pro děti byl připraven bohatý program spojený s prohlídkou hradu, při které se děti dozvěděly mnoho zajímavostí. Potom následovalo loutkové divadelní představení „O ulhané princezně“. Po zhlédnutí divadla se děti přesunuly do dílen, kde si mohly vyrobit kočičku, pejska, žirafu nebo zajíce ze dřeva. Počasí nám po celou dobu přálo, výlet se vydařil a děti byly velice spokojené. Fotografie zde.
(třídní učitelky 1. a 2. tříd)


ŠPICE ANGLIE 2017

Anglie 2017Je neuvěřitelné, jak ten čas rychle letí. Ještě nedávno jsme slýchali: ,,Klid, je to až za třičtvrtě roku, to je hrozně daleko." Ovšem postupně se to zkracovalo a než jsme se nadáli, bylo 18. května půl jedné odpoledne a my se chystali nastoupit do dvoupatrového autobusu, který nás měl odvézt pryč od stresu ze školy, tedy do Anglie. Nutno zmínit, že jelo rekordních 38 žáků z 8. a 9. tříd. V autobuse seděly děti už z dalších dvou škol a v Plzni se přidala poslední škola. Naše cesta vedla přes Německo, Belgii, Holandsko a Francii. V autobuse se nás snažil zabavit pan Klik, vedoucí zájezdu. Povídal nám, zpívali jsme, dívali se na filmy a dokumenty. V noci se přání usnout splnilo málokomu. V půl čtvrté ráno projel autobus Eurotunelem, což byl určitě nevšední zážitek. Už v pět hodin jsme vystupovali z tepla do zimy připraveni projít Londýn. Nejprve jsme se prošli kolem Temže a dopracovali se k úžasnému mostu Tower Bridge, pevnosti Tower, úchvatnému kotvišti, kde zrovna kotvila i královská loď, a i do McDonaldu. To už se na nás začal projevovat nedostatek spánku a my cítili únavu. Pokračovali jsme do katedrály Sv. Pavla a přes Millenium Bridge do Galerie moderního umění. Pro všechny byl strašný zážitek jízda přecpaným metrem, ale čekaly nás nákupy v Primarku na Oxford Street, což bylo příjemnou tečkou dne. Zbýval dvouhodinový přejezd do Oxfordu, kde jsme se ubytovali v anglických rodinách. Přišel další den. Kolem osmé hodiny se autobus rozjel směrem na Stratford nad Avonou, tedy do bydliště W. Shakespeara. Prošli jsme se kolem řeky a dostali k hřbitovu a kostelu, kde je tento slavný spisovatel pohřbený. Později jsme se vydali i k jeho domu. To se začalo kazit krásné počasí z rána a chytil nás déšť. Raději jsme mu ujeli na středověký hrad Warwick, který nás opravdu uchvátil svou krásou. Užili jsme si to i v labyrintu pod hradem. Posledním bodem programu pro tento den byla prohlídka univerzitního města Oxford. Prošli jsme si ty nejzajímavější místa, dozvěděli se něco o kolejích či studiu na školách. Unaveni po náročném dni jsme se vrátili zpátky do rodin natěšeni na další zajímavý den. Ten začal návštěvou lazeňského města Bath, kde byla možnost „zashopovat“ znovu v Primarku či v Poundlandu neboli ,,libráku". Následoval přejezd do malebného města Salisbury s gotickou katedrálou. Posledním místem, které jsme tento den navštívili, byla jedna z nejočekávanějších památek - Stonehenge. Tyto ,,šutry" nás naprosto uchvátily a zabraly hodně místa v našich telefonech. Do toho bylo krásné počasí. Lepší to být nemohlo. Kolem půl osmé jsme naposled dorazili do rodin, kde proběhla naše poslední noc v Anglii. Ráno jsme se rozloučili s rodinami a vyrazili na krásný zámek Windsor, kde momentálně pobývala královna Alžběta II. Tento zámek byl opět velice okouzlující. Prošli jsme kontrolou jako na letišti a letadla nad zámkem lítala opravdu velice intenzivně. Kolem jedné hodiny jsme se navrátili do Londýna, kde jsme opět absolvovali jízdu metrem k Buckinghamskému paláci. Poté nás čekala prohlídka voskových figurín Madame Tussauds, na kterou jsme netrpělivě čekali od prvního dne. K večeru jsme se dostali na Piccadilly Circus, kde jsme dostali dlouhý rozchod. Někteří se vydali do čínské restaurace, kde platí pravidlo ,,sněz co sněz". Všem ještě zbyl čas na poslední nákupy nebo sledování pouličních umělců. Kolem desáté hodiny jsme se šli podívat k Big Benu s parlamentem. Big Ben ovšem nesvítil. Avšak při odchodu k autobusu nám udělali radost a alespoň z jedné strany se Big Ben rozsvítil. Věnovali jsme pohled i London Eye a kolem jedenácté jsme konečně nastoupili do autobusu. Byli jsme neskutečně unaveni a hrozně nás bolely nohy. Ještě jsme sebrali síly a zazpívali si pár písniček, poté postupně všichni usnuli. Další den jsme už proseděli v autobuse a kolem půl páté se vrátili zpátky do Horažďovic. Bohužel. Bylo to krátké, přesto nezapomenutelné. Naše díky patří paním učitelkám Mgr. Petře Novákové a Mgr. Bohumile Humlové, které nám dělaly doprovod a byla s nimi i sranda, a i panu Klikovi, který nám sděloval zajímavé informace a dodával zajímavé hlášky. No právě od něho jsme si vyslechli, jak je všechno ŠPICE - super, což bylo podle pana Klika i podle nás všechno. Určitě nás výlet obohatil, ukázal úplně odlišný život Angličanů a poskytl našim očím krásné pohledy. Prostě to bylo ŠPICE! Fotografie zde.
(Karolína Benediktová a Denisa Roubalová, 8. B)


Do Tábora za husity

Tábor 2017Čtvrťáci si v úterý 30. května museli přivstat, protože už v 7 hodin odjížděli na školní výlet. Do Tábora jsme přijeli o půl deváté, po schodech jsme vystoupali na náměstí, tam jsme si prohlédli staré domy, kašnu, zajímavé hodiny a také jsme posvačili. Po deváté se otevřely dveře muzea, měli jsme čas nakoupit si suvenýry, uložili jsme si batohy do typických husitských kádí a po chvíli už jsme scházeli do středověkého podzemí. Pan průvodce nám povyprávěl o historii Tábora a zajímavosti o podzemních chodbách. Celá trasa měřila přes 500 metrů. Když jsme se vrátili do muzea, čekala nás prohlídka exponátů, prezentací, modelů a obrázků. Potom jsme odešli do Housova mlýna, kde návštěvu zahájil bratr Ondřej výstřelem ze středověké pistole, kdo měl zájem, odešel do zbrojnice, a pak už následovalo divadelní představení o husitech a křižácích. Také jsme bojovali! Výlet jsme zakončili v mučírně, krčmě a focením u bojového vozu. Cesta zpět nám rychle utekla, vraceli jsme se šťastní a spokojení domů. Na tento výlet budeme rádi vzpomínat. Fotografie z výletu zde.
(žáci 4. A)


Majáles 2017

Majáles 2017Myšlenka určit pro děti jejich Den vznikla na světové konferenci o dětech v Ženevě roku 1925. Na tomto setkání zástupci 54 zemí schválili deklaraci, která se zabývala chudobou, dětskou prací, vzděláním, jejich potřebami a právy. V Čechách se poprvé slavil 1952. Není známo proč 1. června, ale toto datum je nejoblíbenější ve 21 zemí světa. ZŠ Blatenská pravidelně slaví Den dětí. Tradiční činností se stal Majáles s průvodem dětí na náměstí v rozličných převlecích. Vzhledem k jeho rekonstrukci byl průvod zrušen, vše se odehrálo ve škole. Oslavy byly zahájeny úvodním slovem ředitelky školy Mgr. J. Šimkovou, následovala volba Krále majálesu. Za 1.stupeň si korunu nasadila Kristýna Petrusová, za 2. st. Ester Kožnarová. Téměř 20 stanovišť, která byla připravena žáky 9. tříd, přivítala děti, aby získaly dostatečný počet razítek na drobné ceny. Jednalo se o drobné činnosti především sportovního charakteru. Počasí bylo přívětivé a výrazně napomohlo k příjemné náladě. Na hřišti panovala veselá mysl, protože je zdravé nadchnout se i drobnými radostmi. Fotografie zde.
(Mgr. M. Šimon)


Jaro ve školní družině

Jaro v družiněTradiční jarní setkání s našimi nejbližšími ve školní družině proběhlo poslední dubnový pátek. Počasí nám nepřálo, nebylo ani jarní, ani aprílové, jak by se na duben patřilo, bylo téměř zimní. Proto jsme první část programu uspořádali uvnitř budovy. Moc jsme se snažili, aby naše jarní básničky a písničky konečně probudily paní Vesnu a jaro už opravdu přišlo.
Druhá část odpoledne byla pracovní. Probíhala v duchu tvořivé recyklace. Každý z nás má totiž doma škodolibou pračku, která pojídá ponožky. Ale asi drží dietu, a tak nikdy nespořádá celý pár najednou. A právě s těmi osiřelými ponožkami jsme pracovali. Aby jim nebylo smutno, že jsou nepotřebné, ušili jsme z nich veselá zvířátka - zajíčky, králíčky, kočičky…
Měkoučká tak akorát, aby se s nimi mohlo hrát a mazlit. Šily maminky i šikovné děti. Ani tatínkové se nenechali zahanbit a oháněli se jehlou jako zruční krejčí. Odpoledne bylo vydařené a každý si odnesl svou vlastnoručně vyrobenou hračku. Děkujeme všem divákům i všem tvůrcům v pracovní dílně. Fotografie zde.
(Za ŠD Radka Benešová-Šperlíková)


Sběr hliníku v naší škole

Sběr hliníkuI v letošním roce město vyhlásilo soutěž ve sběru hliníku. Celkem se zúčastnilo 13 kolektivů z mateřské školy Na paloučku a ze ZŠ Blatenská. Z naší školy se nejlépe umístila třída 2.B, která skončila na 3. místě s 16,04 kg. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo dne 31. května v zasedací síni Městského úřadu v Horažďovicích. Žáci převzali ceny od pana starosty Michaela Formana a od paní Anny Vachuškové z odboru životního prostředí. Dostali i sladkou odměnu v podobě zmrzliny. Zástupci města všem zúčastněným kolektivům velice poděkovali za jejich snahu a popřáli jim mnoho dalších úspěchů. Fotografie zde.
(Mgr. Blanka Pajerová)


Přijímací zkoušky na Blatenské

S příchodem jarních měsíců nastává pro žáky 9. tříd období zvýšeného studijního úsilí, neboť přicházejí zkoušky do středních škol různých typů. V Základní škole Blatenská ve školním roce 2016/17 se žáci připravovali již od podzimních měsíců. Běžnou výuku hlavních předmětů, které jsou součástí přijímacích zkoušek, doplnili účastí na každoročně organizovaných kroužcích z českého jazyka a matematiky. Ty poskytla škola žákům zdarma. Téměř všichni žáci této nabídky využili, pravidelně na kroužky docházeli, aby odolali neúprosným nástrahám testových otázek. Využili i individuální rozhovory ke sledovaným předmětům. I zkušení učitelé přicházeli do nejisté situace, protože zkoušky měly jiný charakter – byly státní, tedy pro všechny stejné, méně předvídatelné. Rozhodující díl přípravy však náležel na žácích samotných, na motivaci, aktivitě a přístupu. Žáci byli postaveni před mnohá rozhodnutí, jakou školu vybrat. Zvítězila gymnazia ve Strakonicích a v Sušici, kde byli přijati všichni zájemci (11 žáků). Žáci v příštím roce obsadí lavice v různých středních školách s rozmanitými obory – strojírenství, agropodnikání, gastronomie, pedagogická činnost, silniční a železniční doprava, elektrotechnika, zdravotnictví, veřejnosprávní činnost a další. Někteří žáci otevřou dveře škol s učebními obory, takže se budeme moci svěřit mladým kuchařům, automechanikům. Všem žákům se jejich požadavek naplnil. Proto také s klidnou hlavou odjeli na několik dní do Londýna, společně s mladšími dětmi oslaví Den dětí, s učiteli TV prověří povrch cyklotras v jižních Čechách. 30. června zavřou dveře ZŠ a nahlédnou, co se ukrývá za těmi následnými, středoškolskými. Dobře ví, že král vládne jen ve svém království, ale člověk, který něco umí, je platen v celé šíři společnosti. Učitelé ZŠ Blatenská přejí žákům, aby jejich volba byla šťastná.
(Mgr. Šárka Zeithamlová výchovná poradkyně)


Třeťáci v Techmanii

Návštěva Techmanie18. května strávili třeťáci v Techmanii v Plzni. S nadšením obdivovali stovky interaktivních exponátů, které si sami mohli vyzkoušet a poznávat tak svět kolem nás prostřednictvím hry. Zúčastnili se také programu Dobyvatelé hradu. Žáci se zde stali středověkými inženýry, jejichž úkolem bylo sestavit model účinné střelné zbraně, jíž se v dávných dobách dobývaly hrady. Dřevěné dílky spojili pomocí šroubků a matek tak, aby byl model funkční a dostřelil co nejdále. A jak se dílo zdařilo? To si můžete prohlédnout prostřednictvím fotografií zde.


Řešení pedikulózy

Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské) naleznete zde.


Školní sportovní akce 2017

Přehled sportovních akcíVe školním roce 2016/2017 se naše škola zúčastnila sportovních akcí pořádaných AŠSK, a to zejména florbalu, fotbalu (McDonald´s Cup, Coca-Cola Cup, velký fotbal), futsalu pod hlavičkou FAČR, skokanských soutěží a Poháru rozhlasu 2017. Mezi největší úspěchy patří 2. místo starších žáků v krajském finále futsalu v Plzni, 2. místo výběru chlapců z 4. a 5. tříd na Mc Donald´s cupu v Mochtíně, odkud přivezli krásný pohár. Neméně úspěšní byli hoši (výběr 6. – 9. tříd), kteří v okresním kole velkého fotbalu skončili na 1. místě a postoupili do dalšího kola. Mezi akce, jež pořádala sama škola, patří již tradiční Mikulášská laťka, kde se naši studenti v souboji se starou školou rozhodně neztratili a vybojovali pěkná medailová umístění. Naše škola v zimě také pořádala tradiční lyžařský výcvik na Zadově, který provázely bohužel zažívací problémy, hlavně žáků. Letos se tradičně také uskuteční cykloturistický kurz ve Střelských Hošticích, kterého se zúčastní 9. třídy, a to v termínu 31.5. - 2. 6. 2017. Akcí, která nás ještě čeká, je například školní florbalový turnaj. Tento turnaj pořádá naše škola ve spolupráci se Základní školou Komenského. V poslední řadě se naše škola zúčastní turnaje Memoriál Káji Kutky v Nalžovských Horách. Fotografie zde.
(Mgr. Luboš Chroust, Mgr. Radek Řebřina)


Třeťáci na plavání

V polovině května ukončili desetihodinové lekce také naši třeťáci. Výuka probíhala v rámci hodin tělesné výchovy, proto byla bezplatná a povinná. Cílem výuky je zvládnutí základních plaveckých stylů, potápění i skoky do vody. Děti navštěvují plaveckou výuku už od prvního ročníku (někteří od školky), přesto se ne všechny naučily plavat. Jejich dovednosti se objevily na Mokrém vysvědčení.Fotografie zde.


Hravá i poučná Techmania

TechmaniaŽáci čtvrtého ročníku a speciálních tříd odjeli v pátek 28. 4. 2017 na exkurzi do Plzně. Prošli jsme si interaktivní expozice Techmania Science Centra i 3D planetária. Vyzkoušeli jsme si různé pokusy, poznávali přírodní jevy a fyzikální zákony, nakoukli jsme do tajů vědy, techniky i vesmíru. Děti byly kreativní, vzájemně spolupracovaly a mnohdy postupovaly spíše cestou „pokus-omyl“. Jako nejzajímavější nám připadala místnost, kde jsme museli bojovat s nakloněnou rovinou. Všechny nás překvapilo, jak čas, který jsme měli na exkurzi vyhrazený, rychle uběhl. Naši návštěvu si můžete prohlédnout na fotografiích zde.
(Mgr. J. Frančíková)


Exkurze do Prahy

Exkurze do PrahyV úterý 25. dubna se žáci osmého ročníku zúčastnili exkurze do hlavního města Prahy. Cílem bylo seznámit se s pražskými památkami a připomenout si historii města i celého státu. Před vstupem na Pražský hrad nás překvapila důkladná kontrola, kterou jsme všichni museli projít. Prohlídku hradu jsme začali v katedrále sv. Víta, který je největším a nejdůležitějším kostelem v Čechách. Své hroby či relikvie zde má 12 panovníků a 4 svatí. Měli jsme jedinečnou příležitost vstoupit do královské hrobky, která bývá jinak pro veřejnost nepřístupná, a vidět rakve s ostatky Karla IV. , jeho manželek a dalších panovníků. Dále jsme pokračovali do královského paláce, kde nás zaujal Vladislavský sál se schodištěm pro koně a defenestrační okno. Poté jsme šli do Zlaté uličky a bývalého vězení zvaného Daliborka. Tady jsme mohli nahlédnout do miniaturních domků a prohlédnout si sbírku zbraní a brnění. Z hradu jsme pokračovali v cestě Nerudovou ulicí až ke Karlovu mostu, kde se nachází i socha sv. Jana Nepomuckého, u které se zastavují davy turistů. Úzkými uličkami jsme se dostali až na Staroměstské náměstí, kde jsme viděli radnici s orlojem i místo popravy 27 českých pánů v roce 1621. Dále jsme pokračovali kolem Karlovy univerzity a než jsme se nadáli, stáli jsme před jezdeckou sochou sv. Václava na Václavském náměstí. Pak jsme jeli metrem ze stanice Muzeum do stanice Vyšehrad. Tam jsme si prohlédli opevnění a vstoupili Táborskou branou do pevnosti a zastavili se před rotundou sv. Martina. Vyšehradským parkem jsme došli k národnímu hřbitovu a hrobce zvané Slavín. Zde jsou pohřbeny nejvýznamější osobnosti našeho státu. Zde jsme celou exkurzi ukončili a celkem unavení jsme usedli do autobusu a vydali se na zpáteční cestu. Celá exkurze se nám opravdu velice líbila. Na mnoha místech jsme většinou byli poprvé v životě a získali jsme hodně informací a zážitků. Fotografie zde.
(Alena Matějčková, Jan Pokorný 8.A)


Animace na vlastní kůži

Základy animaceByl oblíbený seriál Simpsonovi kreslen ručně anebo vytvořen v počítači? Jak rozpohybovat v animovaném filmu postavu? Kolik snímků za vteřinu má animovaný film? Odpovědi nejen na tyto otázky dostali žáci základní školy Blatenská v kurzu základů animace vedeným zkušenými animátory z Plzeňské Animánie ve čtvrtek 27. dubna. Během dopoledne se žáci propracovali od teorie k vlastnímu animovanému filmu. Animovaný film vždy vzniká v týmu, kde nechybí režisér, výtvarník, animátor, a další důležité profese. Proto vzniklo pět skupin, kde každý mohl uplatnit své schopnosti. Každý tým pak vytvořil krátký film. A proč krátký? Protože na 5 vteřin animovaného filmu je potřeba nejprve vytvořit příběh, nakreslit a vytvořit pohyblivé loutky a pozadí příběhu, a nakonec nafotit alespoň 60 snímků, a to opravdu není snadný úkol. Žáci se jej zhostili s nadšením a tak se nakonec podařilo 5 filmových etud.
(Mgr. H. Kotálová)


Den Země 2017

Den Země 2017Druhá polovina dubna je již od roku 1970 věnována mezinárodnímu Dni Země, který má poukázat na ekologické problémy našeho současného životního stylu. Během let získal Den Země kromě samotného biologického poselství i jeden významný kulturní přesah. Jedná se totiž o 24 hodin, během nichž se poměrně vzácně dokáží spojit lidé bez rozdílu rasy, národnosti či náboženského vyznání. Nejen z těchto důvodů se ve čtvrtek 20. dubna připojila k oslavám Dne Země i naše škola. Letošní projektový den se nesl v duchu kořenů a cestování. Zatímco kořeny měly symbolizovat pevné pouto k našemu městu, kraji, státu a potažmo k celé planetě, téma cestování si kladlo za cíl poukázat na problematiku globalizace. V současné době totiž disponujeme způsoby cestování, o nichž se lidem snad ani nesnilo. Během samotné školní akce mohli žáci plnit nespočet rozmanitých aktivit. Zatímco někteří zvelebovali areál školy, zdokonalovali se v cizích jazycích, bádali v chemické laboratoři, putovali po stezce fyzikálních objevů, zkoušeli si namalovat po celém světě proslavené české turistické značky, jiní si na cestu notovali veselé písně, utužovali svou fyzickou zdatnost v tělocvičně, dokazovali manuální zručnost ve výtvarné tvorbě či připravovali lahodné pokrmy. Vrcholem celého dne se stala módní přehlídka vybraných žáků 2. stupně, kteří si vytvořili slušivé a nápadité oděvy z odpadového materiálu. Na závěr došlo k předávání cen za úžasná literární, výtvarná a fotografická díla, jež si žáci pro tuto příležitost vytvořili. Věříme, že se Den Země žákům líbil a že se během něho dozvěděli spoustu zajímavých informací.  Environmentalistika se totiž stává důležitým světovým tématem. Fotografie zde.
(Mgr. P. Curko)


Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. třídV úterý 4. dubna proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. Děti si mohly prohlédnout tělocvičnu, splnit několik sportovních úkolů. Čekání na samotný zápis si zpříjemnily výrobou papírové čepice, prací na interaktivní tabuli. Děti poté předvedly paní učitelkám všechny své znalosti a dovednosti. Po splnění všech úkolů čekalo na děti překvapení v podobě dárků, které pro ně připravili jejich starší spolužáci. Všem rodičům a jejich dětem děkujeme. Fotografie zde.


Provoz ŠD o hlavních prázdninách

Provoz zajišťuje ŠD Komenského pro žáky z obou škol v termínech s dostatečným počtem přihlášených žáků. Závazný zájem oznámí rodiče písemně na formuláři, kde vypíší požadované termíny. Formulář obdrželi všichni žáci ŠD začátkem měsíce března. Termín odevzdání je do 18.dubna 2017 u vychovatelek v ŠD Blatenská. Děkujeme.


Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace naleznete zde.


Solasido

SolasidoNa konci měsíce března proběhla v kulturním domě soutěž SOLASIDO.  Vítěznému klání předcházel konkurz a natáčení ve školních prostorách. Přihlásilo se přes 80 dětí, z nichž vzešlo 28 účinkujících. Vyhodnocení proběhlo ve třech kategoriích, po devíti soutěžících. Vítěze nebylo pro odbornou porotu lehké vybrat. Těžko hodnotit nejlepšího zpěváka, když je tolik odvážlivců a opravdových talentů.  Některá vystoupení pobavila, roztleskala, jiná vyloudila slzu v oku. Kdo se stal divákem soutěže, určitě si našel svého vítěze. V první kategorii se umístili v pořadí od prvního místa Justin Godla, Viktor Návrat a Tereza Šípková. Stupně vítězů ve druhé kategorii obsadili Natálie Talianová, Jindřiška Kadaňová, Anna Listopadová.  Zpěváci třetí kategorie se podělili o místa v pořadí - Eliška Mídová, David Juřena, Denisa Roubalová. Vítězové byli po zásluze odměněni a zúčastněným patří velká poklona.
Přenos z hlavního vystoupení bude možno zhlédnout na internetových stránkách ŠUMAVANET  a FILMPRO. Fotografie zde.
(Mgr. Renata Macounová)


Nocování se Čtyřlístkem

Nocování se ČtyřlístkemPoprvé se naše škola zapojila do mezinárodního projektu Noc s Andersenem, tentokrát s podtitulem Čtyřlístek. Myšlenka, vzbudit zájem a podporovat chuť ke čtení u našich malých čtenářů, se zrodila v místní knihovně v Uherském Hradišti. Tato akce se koná pravidelně od roku 2000, kdy se počet prvních účastníků počítal na desítky. Událost během několika let získala mezinárodní rozměr a letos se akce konala odhadem na 1 700 různých místech světa a „nočních“ čtenářů je již bezmála sto tisíc. Na naše první nocování se přihlásilo ze 3. a 4. tříd 47 dětí a učitelský „Čtyřlístek“. Na zahájení jsme se sešli v prostorách 1. stupně, řekli jsme si několik vět o projektu, společně si zazpívali písničku a na chvíli mezi nás zavítal i samotný pan Andersen. Potom se děti rozdělily do čtyř skupin a procházely jednotlivá stanoviště Čtyřlístku. Aby se mohlo začít, musely donést vlastnoručně vyrobenou vstupenku a knihu na večerní předčítání. S Bobíkem si pak vyzkoušely sestavit, vybarvit a napsat vlastní komiks, u Myšpulína musely zvládnout vědomostní kvíz, křížovku či pohádkovou osmisměrku, Pinďa dohlédl, jak zvládnou spolupráci ve skupinkách při skládání obrázku a popisu postavy a za Fifinkou přišly bystřit svůj postřeh nebo vyplnit doplňovačku pomocí připraveného textu. Všechny úkoly byly připraveny tak, aby se děti pobavily, něco se naučily a hlavně, abychom naplnili tu hlavní myšlenku, aby četly. Po splnění všech úkolů se děti vrátily ke své paní učitelce, posilnily se a užily si další program: soutěže, hry, diskotéku apod. Nechybělo samozřejmě společné čtení nebo promítání filmu Čtyřlístek ve službách krále. Někteří byli plni dojmů, že nemohli ani usnout a špitání bylo slyšet třeba ještě před druhou ranní. Rozloučili jsme se v sobotu 1. 4. v 9 hodin. Největší odměnou po velkých přípravách byla spokojenost dětí, krásné společné zážitky a úsměv na všech tvářích. Zazněla i památná věta: „Tak za rok na ydykseB, vlastně na Andersena!“ Nezbývá mi než poděkovat všem, kdo se na hladkém průběhu akce podíleli. Fotografie zde.
(Mgr. Jitka Frančíková)


Opět na pódiu

Recitační soutěžVe středu 16. 3. 2017 proběhlo v Domě dětí a mládeže v Horažďovicích okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo ve čtyřech kategoriích osm žáků. Z prvního stupně zarecitovalo šest odvážlivců (Nela Smejkalová, Kristýna Kadaňová, Anna Kropáčková, Pavla Purschová, Adéla Dubanová, Kristýna Petrusová), z druhého stupně pouze dvě dívky (Karolína Benediktová a Denisa Roubalová). Děvčata z I. kategorie byla velmi úspěšná. Kristýnka Kadaňová i Anička Kropáčková postoupily do okresního kola. Z celé IV. kategorie byla dále vybrána pouze jediná postupující, a to Denisa Roubalová, žákyně 8. třídy. Nejmladší recitátorkou byla Nelinka Smejkalová, která chodí teprve do 1. třídy. O týden později se konalo okresní kolo v DDM v Klatovech. Všechny jsme byly zvědavy, jaká konkurence na nás čeká. Hlavně Denisa, která věděla, že to nebude mít lehké, neboť své soupeře již zná delší dobu. A to se nám také potvrdilo. V tomto kole se umístila za naši školu jenom Anička Kropáčková (3. B), jež obsadila krásné třetí místo. Stala se náhradnicí do krajského kola, které proběhne 20. dubna v Horšovském Týně. Velké gratulace také patří Kristýnce Kadaňové (3. B) i Denise Roubalové (8. B), protože i ony předvedly krásné a přesvědčivé výkony.
Všem vystupujícím v okrskovém i v okresním kole blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v dalším roce. Děvčata, hlavně to nevzdávejte.
(Mgr. P. Jánská)


Na co nezapomenout po přijímacích zkouškách

Na co nezapomenout po přijímacích zkouškách si můžete přečíst zde.


Zápis do 1. tříd

Zápis 2017Milý budoucí prvňáčku, srdečně zveme Tebe a rodiče k zápisu do 1. třídy naší školy, který se uskuteční v úterý 4. dubna od 13:00 do 18:00. V zápisový den bude možné prohlédnout si tělocvičnu a splnit několik sportovních úkolů, vyplnit si první školní pracovní list, vyrobit si drobný dárek ve školní dílně nebo splnit úkol na interaktivní tabuli. Pevně věříme, že se Ti u nás bude líbit.
Zápis je povinný pro děti narozené v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Pokud budou mít rodiče zájem, mohou k zápisu také děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011. Rodiče těchto dětí předloží při zápisu doporučení pedagogicko-psychologické poradny. K zápisu dále mohou děti narozené v době od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012, zde je nutné doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře. U zápisu předloží rodiče svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Přednostně budou přijaté děti ze spádové oblasti a ostatní děti do naplnění kapacity.
Pozvánku k zápisu naleznete zde. Co může naše škola nabídnout dětem, si můžete přečíst zde.
V případě zájmu si můžete předvyplnit následující dokumenty a přinést je s sebou k zápisu. Dotazník pro rodiče naleznete zde, žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce zde, žádost o odklad povinné školní docházky zde.


Na návštěvě DJKT

DJKTDne 9. března 2017 jsme se my, žáci 2. stupně, vydali za kulturním představením do plzeňského divadla J. K. Tyla. Naším cílem bylo divadelní představení jménem Robin Hood. Toto představení bylo pojato moderním způsobem, aby zaujalo i mládež. Z divadla jsme byli unešeni, jeho krásou, jeho představením a zajímavými prostory. Divadlo J. K. Tyla se může rovnat svou krásou a vznešeností Národnímu divadlu v Praze. V představení hrálo mnoho známých herců, které můžeme vidět i v televizi. Setkali jsme se s úplně jinými lidmi, než se kterými chodíme do školy. Všichni byli společensky oblečeni a upraveni. Cesta tam i zpět proběhla v mimořádném klidu. Tímto bychom chtěli poděkovat paní učitelce Homolkové i Stulíkové za zpříjemnění jarních prázdnin. Fotografie zde.
(Žákyně 9. A - Tereza Roubalová a Nikola Bůžková)


Matematický klokan 2017

V pátek 17. 3. 2017 se také naše škola zúčastnila celostátní soutěže Matematický klokan. Zde je uveden přehled výsledků v jednotlivých kategoriích.


Jarní laťka

Soutěž ve skoku vysokém se na prvním stupni pořádá již 5. rok. Žáci prvního stupně míří nejen na stupně vítězů, ale pokouší se zdolat i rekordy zapsané ve vitríně školy. Letos se to podařilo jedné atletce, další šestice skokanů rekord vyrovnala.
Konečné pořadí:
1 kategorie:
1. místo FILIP LEVÝ, 2. místo MATĚJ MAYER, 3. místo ŠTĚPÁN LADMAN, DENIS SMITKA, MARTIN SLAVÍČEK
2. kategorie
1. místo ELENA FLEISCHMANNOVÁ (rekordmanka), 2. místo VERONIKA ŠVAMBERGOVÁ, 3. místo JINDŘIŠKA KADAŇOVÁ
1. místo ALEXANR KUPKA, 2. místo JAN BOŘ, 3. místo MAREK ŠIMANOVSKÝ
3. kategorie
1. místo NATÁLIE NĚMCOVÁ, 2. místo ALENA HOUŠKOVÁ, 3. místo ANETA PAJEROVÁ
1. místo MAREK MLNAŘÍK, 2. místo PETR JANDA, PETR SOUKUP, 3. místo ONDŘEJ BLAŽEK
Fotografie zde.


Hodina Země

Hodina ZeměZŠ Blatenská se podobně jako celá řada ekologicky zodpovědných obcí, institucí a občanů na celém světě připojuje k Hodině Země, která letos připadá na sobotu 25. března od 20:30 do 21:30. Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF), jejíž první ročník se konal roku 2007 v Sydney v Austrálii. Během let se Hodina Země rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Cílem této akce je vyslat symbolickým hodinovým zhasnutím domácností, památek či firem jednoznačný signál – člověkem způsobené klimatické změny jsou problém, o kterém nejen víme, ale také se chceme aktivně podílet na jeho řešení. Probíhající změny klimatu začala v nedávné době pociťovat dokonce i Česká republika. Každý z nás si jistě vzpomene na úmorná letní vedra z roku 2015, která bez nejmenšího slitování vysávala životně důležitou vodu z naší krajiny. A zejména podzemní vody je nedostatek i dnes. Nejen s těmito problémy se budou muset popasovat generace, které dnes usedají do školních lavic. I proto by jedním z cílů základního vzdělávání měla být výchova ekologicky zodpovědných občanů.
(Mgr. P. Curko)


Lyžařský kurz 2017

Lyžařský výcvikLetošní lyžařský výcvikový kurz provázely poměrně dobré sněhové podmínky, které dovolovaly kombinaci sjezdového a běžeckého výcviku. Z celkových 34 dětí se kurzu zúčastnilo 19 "ne lyžařů". První den byly děti poučeny o bezpečnosti a chování na běžeckých a sjezdových tratích a také o základech hygieny v rámci kurzu. Podle svých schopností byli žáci rozděleni do tří skupin. V pondělí jsme se vydali na svah do lyžařského areálu Kobyla. Odpoledne nám počasí bohužel nedovolilo malou běžkařskou túru ani běžkařské závody. Postupně se nám během 3 výukových dní rozlyžovali všichni. Základem výuky bylo děti naučit zastavit a zatočit smýkaným obloukem. U zkušenějších lyžařů jsme se také zaměřili na výuku carvingových oblouků. Začíná se zde projevovat lepší materiální vybavení u dětí, které pak na svahu dovoluje rozšířit výuku tímto směrem. I vzhledem k vzornému chování mužstva jsme nemohli letos nabídnout i večerní lyžovačku, a to kvůli střevní viróze. Bohužel nás střevní viróza provázela celým lyžařským výcvikem, dokonce někteří žáci museli být odvezeni domů. Naopak závěrečnou diskotéku využili všichni, co na kurzu vydrželi až do posledního dne. Večerní programy byly prokládány historií lyžování na Šumavě, přednáškou o materiálním vybavení, společnými filmovými projekcemi. Myslím, že se tento kurz i přes nemalé zdravotní problémy vydařil. Fotografie zde.
(Mgr. Luboš Chroust)


Finanční gramotnost

Kurz finanční gramotnostiVe čtvrtek 2. 3. 2017 se sešlo šest „ matematiků“ z každé osmé i deváté třídy v učebně němčiny. Čekala nás tam hra jménem finanční svoboda, ale i milá a hodná lektorka Zdeňka Vočadlová, která nás přivítala a šikovně vysvětlila pravidla hry. Celkem byly čtyři stoly a na každém zmíněná hra. U té sedělo šest žáků, kteří se rozdělili ještě na dvojice. Hráli jsme dvakrát a pokaždé jinou hru. Poprvé za rodinu Korunkových, kde bylo cílem našetřit do důchodu tři miliony korun. Nakonec se to povedlo pouze Elišce Mídové a Danu Vondryskovi. Ti ovládli i druhou hru, kde se hrálo s rodinou Moudrých. Našetřit cílovou částku se už povedlo všem, jelikož pochopili, jak tato hra funguje. Na konci dostali dva zmiňovaní výhru v podobě flash disků. V pátek se sešla stejná skupina. Opět jsme hráli dvě hry, už ovšem bez paní Zdeňky. Vysvětlování se ujal pan učitel Mráz. Hra měla stejná pravidla, ale každá hra se lišila v názvu rodiny a počtu finančních prostředků (výdajů a příjmů). V pátek jsme radili rodině Brzobohatých a Spořivých. Obě hry vyhráli Tomáš Hnídek a Vanessa Simičová. Prostě a jednoduše, ve čtvrtek to šlo lépe spíš osmákům. Zato v pátek to ovládly deváté třídy.
Myslím si, že hraní všechny moc bavilo a udělali jsme si větší představu o hospodaření s penězi. Bylo to příjemné strávení těchto dvou dnů a všichni byli rádi, že si to mohli vyzkoušet. Takže děkujeme za tuto možnost paní Zdeňce, p. uč. Mrázovi a p. uč. Zeithamlové, kteří nám ochotně radili a pomáhali. Fotografie zde.
(Karolína Benediktová 8. B)


ZŠ Blatenská hledá...

Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace hledá pro speciální třídy asistenta pedagoga na částečný úvazek. Požadované vzdělání: VŠ nebo SŠ příslušného zaměření, případně SŠ ukončené maturitní zkouškou a doplněné absolvovaným studiem pro asistenta pedagoga. Nástup: září 2017


Svačinový den

Svačinový denŠkolní svačina – na první pohled dvě nenápadná slůvka, která v sobě ovšem ukrývají sílu vyvolávat velmi rozmanité emoce. Pro některé může být lahodná svačina klidnou oázou v moři školních povinností, pro jiné každodenním rituálem, bez něhož by se necítili ve své kůži. Mezi odbornou i laickou veřejností panuje poměrně jasná shoda v tom, že školní svačina hraje v životě dětí neopomenutelnou roli. Ovšem samotná přítomnost svačiny ve školní aktovce je pouze částí úspěchu, protože i zde totiž záleží na celkové kvalitě ukrývající se v žákovských krabičkách a pytlících. A právě z těchto důvodů byl ve druhém únorovém týdnu na ZŠ Blatenská vyhlášen první ročník Svačinového dne, jehož část zasáhla i do celoroční ekologické soutěže, které se účastní žáci napříč druhým stupněm. Cílem této akce bylo seznámit děti s významem zdravé svačiny pro jejich organismus, poodhalit jim někdy až neuvěřitelné množství cukru číhajícího v běžných potravinách, a zejména pak apel na přípravu potravin z lokálních či vlastnoručně vypěstovaných plodin. Do aktivit se zapojili i žáci v rámci výtvarné výchovy, jimž se podařilo vytvořit úžasná umělecká díla. Součástí programu byla i soutěž o co nejnápaditější a nejzdravější svačinu, která měla u dětí velmi pozitivní ohlas. Všudypřítomné úsměvy na chvíli zmizely pouze žákům v roli hodnotící poroty, jelikož vybrat vítěze nebylo vůbec snadné. To se ale nakonec podařilo a výsledková listina měla následující podobu: 1) Kristýna Nováková – 9. A, 2) Šimon Kovářík – 6. A, 3) Lukáš Poskočil – 6. B. A protože k životu přece jen patří i občasné mlsání, byl Svačinový den zakončen soutěžním kláním žáků z přírodovědného kroužku, kteří měli za úkol připravit v časovém limitu a z přesně určených surovin noblesní sladký dezert. Někteří z nás se olizují určitě ještě teď. Fotografie zde. (Mgr. P. Curko)


Informace k přijímacím zkouškám

Informace o řádných termínech jednotné přijímací zkoušky naleznete zde, o náhradních termínech zde.


Co dělat, když moje dítě...

Bere drogy (zde), hraje o peníze (zde), hraje na počítači (zde), je šikanováno (zde).


Informace pro vycházející žáky - SOŠ Blatná

Informace naleznete zde.


Informace pro vycházející žáky

V rámci přípravy k přijímacím zkouškám je možné si z webu „Matika Mailem“ nechat zasílat příklady prostřednictvím e-mailu (zde). Do 24 hodin obdržíte výsledek s řešením.
Termíny přípravných kurzů k přijímacím zkouškám VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb, Zvolenská, Strakonice a SŠ a JŠ Volyně naleznete zde.


Informace pro rodiče

Vážení rodiče, v měsíci lednu probíhá 2. splátka úplaty za pobyt žáka v ŠD a ŠK ve výši 240 Kč (leden – červen 2017). Peníze skládejte u vychovatelky Radky Benešové Šperlíkové (1. odd.). Splatnost k 31. 1. 2017. Děkujeme.


Třeťáci v Sušici

Ve čtvrtek 15. 12. třeťáci absolvovali výlet vlakem do Sušice. Navštívili zde Muzeum Šumavy. Mechanický betlém, který byl vytvořen během 10 měsíců roku 2004, rozzářil tváře všech zúčastněných. Toto dílo zachycuje život i starobylá tradiční řemesla v půvabné šumavské krajině, též významné šumavské památky a lidovou architekturu. Děti si prohlédly také expozici sirkařství a výstavu panenek, kterou obdivovala především dívčí část naší třídy. Fotografie zde.


Návštěva Techmanie

TechmaniaSlovo techmanie je setkání dvou slov – technika a mánie. Technika je základní označení pro složku lidské kultury, která zaručuje schopnost nebo dovednost v kterémkoliv oboru lidského konání. Termín mánie ve slovnících lékařských příznivý výklad nemá, ale s mánií můžeme být usměvavý, zvýšeně aktivní, navazující rozhovor, stěhující se v rychlém sledu z tématu na téma, nechce se nám spát, jsme trvale aktivní. Když vstoupíme do hlavních prostorů Techmanie, bývalých plzeňských škodováckých hal, uvedená diagnosa manie je pro návštěvníky příznačná. Mohli ji poznat žáci naší školy, neboť Techmanii navštívily 19. 12. 2016 všechny třídy 2. stupně se svými učiteli. Návštěvník najde interaktivní expozice zaměřené na fyziku, astronomii, chemii, biologii, film, techniku. Děti procházely jednotlivá zastavení, na kterých si ověřily teorii v praxi. Program, který byl připraven, obsahoval témata Jak řešit problém, Van de Graafův generátor, činnost gyroskopu (dvě žákyně si zkusily výcvik pilotů), činnost parního stroje z roku 1909. Parní stroj je jedinečná souhra ocele, mechaniky a lidského ducha. Divák se ponořil do představ dávných časů, kdy parní stroj byl symbolem nového života, kdy kolo poháněné parou vznášelo i do nebes. Připomněl si Nerudovy verše : My přijdem! Odpusť, matičko, již jsi nám, Země, malá, my blesk k myšlénkám spřaháme a noha parou cvalá. Studovat nelze o hladu, proto i příslušná restaurace se časem naplnila. Děti si nosily oblíbené hranolky s přidanou chuťovou hodnotou barvy bílé a červené. T. A. Edison prohlásil, že nikdy nepracoval, neboť práce byla pro něj zábavou. Po návštěvě Techmanie lze souhlasit s jeho slovy. Fotografie zde.
(Mgr. M. Šimon)


Páťáci v Techmanii

Poslední listopadový den strávili žáci pátých ročníků v Techmanii v Plzni, která podporuje zájem dětí o studium technicky orientovaných oborů. Žáci si s nadšením vyzkoušeli interaktivní exponáty jak v expozici Science center, tak v části 3D Planetárium. Foto zde.


Spanilá florbalová jízda

Krajské kolo florbalového turnajeV pátek 2. prosince se v plzeňské Městské sportovní hale odehrálo krajské kolo florbalové soutěže základních škol v kategorii "dívky IV.", tedy starší žákyně. Tým ze ZŠ Blatenská v něm po obětavém výkonu obsadil krásné třetí místo! Po vítězstvích na okrskovém kole, konaném 14. listopadu v Horažďovicích, a okresním, které proběhlo 25. listopadu v Klatovech, tak mohly dívky poměřit své florbalové dovednosti v konkurenci nejlepších dívčích školních kolektivů v Západočeském kraji. Postup do kvalifikace o "republikové" finále letos sice nevyšel, ale tým složený výhradně z dívek z osmého ročníku má velkou šanci dosáhnout na tuto metu v příštím roce. Fotografie zde.
(Mgr. R. Řebřina)


Mikulášská laťka 2016

Mikášská laťkaAnděl seděl na obláčku, čáry máry čaroval, vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval. Pozor na to, milé děti, čarování není žert, něco se mu nepovedlo, a tak přibyl čert. A skutečně ! Stalo se ! 5. prosince vstupoval do tříd Mikuláš se svým zástupem andělů a čertů. Hluční čerti nepříliš společenští a přátelští vytvářeli kolem sebe hluk, cosi mumlali, pekelné zvuky vydávali, koštem mávali, řetězem chrastili. Strašidelnou atmosféru vyrovnali něžní andělé. Duchovní hodnotu průvodu přidal sv. Mikuláš. Mezi děti zavítala návštěva z nebe i z pekla. Ta rozdávala pochvaly i pokárání, kniha hříchů byla průvodcem. Ačkoliv byl sv. Mikuláš patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků, studentů, zřejmě měl rád skok vysoký, protože některé laťky jsou po něm nazvané. Samotný sportovní výkon dle Mikuláše se odehrával v tělocvičně. Tam celý program Laťky začal uvítáním dětí ředitelkou školy Mgr. J. Šimkovou. Poté se děti rozdělily do skupin, ve kterých pekly perníčky, vytvářely vánoční artefakty, zpívaly koledy. V tělocvičně se zdolávala laťka. Kategorii mladších žáků vyhráli L. Lávička a N. Štrynclová, ve starší skupině si vítězství odnesli P. Jírovec a A. Šimková. Během soutěže vystupovali tanečníci a tanečnice z jednotlivých tříd. Pro všechny, kteří skákali nebo tančili, byly připraveny odměny. Čas plyne dle toho, s kým se tráví. S přáteli příjemné chvíle a dobrá nálada rychle plynuly, vyhlášením vítězů Laťka skončila. Škola je symbol učení, úkolů, rozličných pokynů a příkazů. Sv. Mikuláš je den pro děti, kdy povinnosti se krčí v koutě a ve škole vládne zábava. Druhý den se rozplyne a z Mikulášské laťky se stane vzpomínka. Fotografie zde.
(Mgr. Milan Šimon)


Jednotná přijímací zkouška

Informace o jednotné přijímací zkoušce 2017 naleznete zde.


Okrskové kolo ve florbalu

Okrskové kolo ve florbaluV pondělí 14. listopadu proběhlo ve sportovní hale ZŠ Blatenská v Horažďovicích okrskové kolo ve florbalu starších žáků a žákyň. V kategorii dívek se účastnila čtyři družstva a to – pořádající ZŠ Blatenská Horažďovice, dále ZŠ Komenského Horažďovice, ZŠ Lerchova Sušice a ZŠ Kolinec. V kategorii chlapců pak bylo o jeden tým více – ZŠ Blatenská Horažďovice, ZŠ Komenského Horažďovice, ZŠ Lerchova Sušice, ZŠ Kolinec a ZŠ Nalžovské Hory. Nejspravedlivějším herním systémem tzv. „každý s každým“ se všechny týmy probojovaly až do samotného závěru. Za celý turnaj rozhodčí nemuseli uplatnit ani jeden trest vyloučení ze hry ať už dočasný, nebo absolutní. Vedle vítězných týmů tak jednoznačně zvítězila i ohleduplnost a fair play. Celkovými vítězkami v kategorii dívek se stala děvčata ze ZŠ Blatenská Horažďovice, která s konečným skóre 15:0 nedala nikomu dalšímu šanci. Druhé místo obsadila ZŠ Komenského Horažďovice a třetí skončily hráčky ZŠ Lerchova Sušice. V kategorii starší žáků si obě horažďovické školy pořadí prohodily. Vítězi jsou chlapci ze ZŠ Komenského Horažďovice, na druhém místě ZŠ Blatenská Horažďovice a třetí ZŠ Nalžovské Hory. Fotografie zde.
(Mgr. R. Řebřina)


Přehled oborů středních škol

Přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 201625. října otevřela své brány naše milá ZŠ Blatenská. Prvními návštěvníky se v dopoledních hodinách stali budoucí školáci z MŠ Křesťanská a MŠ Loretská. V družině pro ně byl připraven pestrý program. Děti putovaly Zemí dinosaurů a plnily různé úkoly. Při překonávání nebezpečného močálu musely dávat pozor na číhající dravce, předvedly i znalosti z matematiky. Po správném sestavení číselné řady se jim objevil obrázek s různými druhy dinosaurů. Někteří zvládly i bludiště a pomohli paní dinosaurové najít správnou cestu k jejímu mláděti. V dalším oddělení jsme si vyzkoušeli, jak jsou předškoláci pohybově nadaní. Družina se změnila v cirkusovou manéž plnou veselých klaunů, tance a zpívání. Šikovnost a zručnost předvedli v další třídě, kde si z připraveného materiálu vyrobili podzimní zápich v podobě barevného draka. Všichni předškoláci byli moc šikovní, úkoly hravě zvládli, a tak si zasloužili i drobnou sladkou odměnu.
V odpoledních hodinách pak všichni návštěvníci mohli navštívit veškeré prostory naší školy, poseděli si u kávy a moučníku nebo se občerstvili drobným pohoštěním. V učebně mechatroniky mohli sledovat vyřezávání z polystyrenu pomocí počítače. Pod vedením našich zkušených žáků tak vznikaly dárkové předměty, které potěšily zejména návštěvníky mladší generace. Naše nová kolegyně p. Kotálová pak zkušenýma rukama vedla zájemce o výrobu drobné keramiky na hrnčířském kruhu. Ve 14.00 a 16.00 hod mohli všichni zhlédnout slavnostní představení, které již tradičně zahájily mažoretky. Celé vystoupení se neslo v duchu cestování časem. Vše uvedli bohové, kteří tělocvičnu se svými zlatými stuhami doslova rozzářili. Tanec pravěkých lidí pak rozproudil krev v žilách všech zúčastněných. Prostřednictvím Romance o Karlu IV. jsme se pak přenesli do středověku, který pokračoval vystoupením z doby Rudolfa II. Všichni se dozvěděli mnoho zajímavého z této doby a alchymisté pod vedením P. Curky nadchli obecenstvo svými zajímavými pokusy. Starší ročníky pak předvedly tanec z muzikálu Velký Gatsby a zazpívaly několik písní z divadla Voskovce a Wericha za hudebního doprovodu p. uč. J. Stulíkové a B. Humlové. Druháci nám zazpívali, co si ve škole přejí nejméně a prvňáčci předvedli myší tanec. Celé představení pak zakončilo vystoupení přímo pohádkové s písní Hlupáku, najdu tě a My jsme žáci 3. B. Celým vystoupením nás provázeli Mach a Šebestová se svým kouzelným sluchátkem. Nebýt jich, nikdo by se nepřenesl do doby, kterou si oni přáli, a za to jim patří náš dík. Poděkování náleží také všem zaměstnancům, kteří připravili příjemné nahlédnutí do školy, ale také žákům nejen za jejich svědomitý přístup při nácviku vystoupení, ale hlavně pro jejich nadšení, s jakým své dovednosti předkládali při slavnostním představení. Prostřednictvím fotografií zde si můžete tento příjemný den připomenout.
(Mgr. E. Nováková)


Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017

  • informace k přijímacímu řízení - zde
  • časový harmonogram přijímacího řízení - zde
  • termíny jednotné přijímací zkoušky - zde
  • odvolání proti nepřijetí - zde

Kam dál po základní škole?

Vycházející žáky a jejich rodiče čeká v brzké době volba střední školy. Žáci obdrželi atlas škol v Plzeňském kraji. V současné době je navštěvují zástupci ze středních škol a informují je o možnostech studia na jejich škole. Zvažujte výběr SŠ, jeďte se podívat na den otevřených dveří, sledujte webové stánky škol. Žáci v měsíci listopadu navštíví kontaktní pracoviště pro volbu povolání při ÚP ve Strakonicích, kde získají informace z trhu práce ke svému zvolenému oboru. Kontaktní pracoviště může rodič navštívit i individuálně. Pro rodiče při příležitosti rodičovských schůzek budou k dispozici zástupci vybraných SŠ. Žáky čeká jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka, kterou připravuje CERMAT (zde). V případě dotazů mne kontaktujte. Žákům přejeme hodně štěstí při zkouškách a Vám rodičům pevné nervy.
Mgr. Šárka Zeithamlová (výchovný - kariérový poradce)


Den otevřených dveří

V úterý 25. října proběhne na naší škole Den otevřených dveří. Pozvánku s programem si můžete prohlédnout zde.


Adaptační kurz 6. A

Adaptační kurz 6. AVe dnech 14. - 16. září byla naše třída na adaptačním kurzu. Ve středu ráno vyrazila naše třída pěšky do školy v přírodě ve Střelských Hošticích, kde jsme byli ubytováni v hezkých chatkách. Byl pro nás připraven zajímavý program. Hráli jsme různé hry, plnili úkoly a dělali společné aktivity. Většina her a soutěží se nám velmi líbila. Během celého pobytu jsme se učili spolupráci a pomoci. I když se známe skoro všichni už dlouho, díky těmto hrám jsme se ještě lépe poznali. Třeba jak se kdo umí zapojit, na koho je spoleh, kdo udělá hodně pro druhé, kdo je chytrý, kdo je šikovný a má dobré nápady. Poznali jsme, že mezi sebou máme sportovce, malíře, čtenáře, hudebníky i ICT techniky. Zkrátka jsme každý trochu jiný, ale dohromady tvoříme výbornou partu. Každý se nějak zapojil a každý přidal něco svého a vznikla naše oblíbená třída 6.A. Dva a půl dne uteklo jako voda a my jsme litovali, že se musíme vrátit do všedního školního života. Myslíme si, že takový adaptační kurz je dobrá věc, a je škoda, že si ho nemůžeme zopakovat na začátku každého školního roku. Fotografie zde.
(Anna Arnoldová, Eliška Trejbalová, 6.A)


Adaptační kurz 6. B

Adaptační kurz 6. BV polovině září se třída 6. B zúčastnila adaptačního kurzu. 19. září jsme se v osm hodin sešli před školou. Protože pršelo, museli jsme jet do Střelských Hoštic autobusem. Když jsme tam dorazili, zamířili jsme do obchodu. Potom už jsme se vydali na místo, kde se vše odehrávalo. Hned po příchodu nás učitelé zavedli do učebny, aby nám sdělili svá pravidla, jimiž se budeme řídit. Pak jsme si rozdělili pokoje, povlékli si peřiny a vychutnali oběd. Pak následoval odpolední klid a my jsme aspoň chvíli strávili kousek dne podle sebe. Po odpoledním klidu jsme se opět vrátili do učebny, kde jsme se dozvěděli další program. Hráli jsme hodně her stmelujících třídu a na chvíli jsme se dostali i ven. Po návratu z čerstvého vzduchu jsme zavítali na večeři. Po ní jsme se ocitli zase v učebně a pokračovali v hrách. Před večerkou byl zhodnocen celý den a hry. Jakmile jsme probrali všechny důležité informace, tak jsme se vrátili do pokoje a přichystali se ke spánku.
Druhý den ráno jsme vstávali kolem půl osmé a u šaten jsme měli být v 7:40. Následovala rozcvička, při níž jsme se pořádně zapotili. Po rozcvičce jsme se odebrali na snídani, pak do učebny a tam jsme začali nacvičovat pozdrav pro naši paní učitelku z prvního stupně a paní ředitelku, protože za námi navečer měly přijet. Den utekl jako voda, naplánované činnosti jsme splnili a už jsme se těšili na opékání vuřtů. Večer se pomalu přiblížil a po sedmé hodině přijela očekávaná návštěva. Přivítali jsme je, zapojili jsme paní učitelku do krátkého programu a potom jsme šli k táboráku. Venku jsme strávili asi dvě hodiny a pak jsme se odebrali do postelí.
Ráno jsme se sbalili, uklidili pokoje, nasnídali a hráli ještě nějaké hry. Pak na nás čekal ještě oběd, zhodnocení kurzu a návrat domů. Moc se nám tam všem líbilo. Fotografie zde.
(Natálie Altschmiedová, Kristýna Kopalová - žákyně 6. B)


Barevná škola

Projektový den na téma třídění odpadu, pokračující celoročním tříděním odpadu prostřednictvím barevných kontejnerů v prostorách školy, proběhl 27. 9. 2016. V letošním roce přibyly díky odboru Životního prostředí do každé třídy barevně rozlišené tašky na třídění, za něž děkujeme. Cílem bylo připomenout žákům systém třídění odpadu. Každá třída na 1. stupni pojala osvětu jiným způsobem. Fotografie zde.


Podzimní party

Vystoupení v MŠNaše děti byly pozvány na podzimní akci do MŠ Na Paloučku, aby zde předvedly krátké vystoupení. Dozvěděli jsme se to již na konci školního roku a zapřemýšleli, jak jejich program obohatit, neboť nám bylo jasné, že v září bude velmi málo času. Napadlo nás, že bychom se přenesli do pohádkového světa a hlavními moderátory by se stali Mach se Šebestovou, postavy, které by mohly být malým dětem blízké. Našim žákům se nápad líbil, moderátoři byli spokojeni, tak jsme se mohli rozloučit a užít si dvouměsíční pauzu. Hned po prázdninách jsme se sešli a domluvili se na zkouškách, abychom 22. září mohli v klidu vystoupit. Věděli jsme, že ve školce chceme vystupovat, dětem jejich odpoledne zpestřit, a tak nesmíme zahálet. Vystupující se do nacvičování pustili s velkou chutí i nadšením a velmi brzy se přiblížilo zmiňované datum, které jsme všichni netrpělivě očekávali. Toho dne jsme byli od rána trochu nervózní, protože si to poprvé všichni účinkující společně secvičili v tělocvičně, malí moderátoři poprvé promluvili do mikrofonu a všechny překvapili svou přirozeností a profesionalitou. Odpoledne jsme mohli vyrazit do školky, kde už jsme byli očekáváni. I naši žáci byli včas připraveni a ve školce nastoupeni. Po úvodních slovech paní ředitelky z mateřské školky jsme byli přivítáni my a náš nabitý program mohl začít. Velmi jsme si užili pohádkových postav i kouzelného světa, zhlédli ukázky mladých a nadějných karatistů a zapojili se do programu připraveného mateřskou školkou. Vyrábění, různé hry a jiné dovednosti naše děti zaujaly a my doufáme, že spolupráce mezi námi a mateřskou školkou bude pokračovat. Děkujeme za pozvání a příjemně strávené odpoledne. Fotografie zde.
(Mgr. P. Jánská)


Adaptační kurz 1. tříd

Adaptační kurz 1. třídNový školní rok 2016/2017 zahájili prvňáci adaptačním kurzem. Úkolem bylo poznat své spolužáky a zapamatovat si jejich jména. Cílem naší cesty byla Panská zahrada, kde jsme strávili celé dopoledne. Po příchodu do Panské zahrady jsme si nejprve zahráli hru „Klubíčko“, při které se děti představovaly a říkaly, co dělaly o prázdninách a hru „Honička dvou míčů“. Protože dětem při hrách pořádně vyhládlo, rozbalily si dobroty, které jim připravily maminky. Po svačině jsme se trefovaly šiškami do stromů, závodili v běhu a ve skupinách stavěli domečky pro zvířátka. Abychom si zopakovali jména spolužáků, zahráli jsme si hru „Vyvolávaná“. Po celé dopoledne jsme si opakovali, jak se chováme v přírodě, ale i v silničním provozu. Fotografie zde.
(tř. uč. 1.A a 1.B. Mgr. I. Stulíková, L. Zábranská)


Mažoretky nezahálí

Mažoretky ZŠ BlatenskáPrázdniny nám skončily, děti znovu usedly do školních lavic a mažoretky opět zahájily svoji činnost. Nejsou tomu ani dva měsíce, co měly plné ruce práce a neznaly volné červnové soboty. Jedno vystoupení střídalo druhé, neboť v červnu jejich práce vrcholila. Hned na začátku června se představily na Dnu dětí v Kladrubech, podpořily také akci Na kole dětem, následovala účast na Rodácích v obci Bukovník, malá kopaná na Rabí a svou činnost ukončily dívky na Dětském dnu v Malém Boru. Následoval zasloužený dvouměsíční odpočinek, během kterého děvčata nabrala sílu a energii. Hned 3. září, v době, kdy se mnozí ve škole teprve rozkoukávali, čekalo na dívky další vystoupení. Rozhodly se podpořit charitativní akci pod názvem Modrý den, která probíhala zde v Horažďovicích a měla přispět na onkologicky nemocné pacienty. Nejen mažoretky, ale i většina žáků naší školy se zapojila a přispěla svými výrobky na tuto dobrou věc. Ne každý má štěstí zvané "zdraví" a je tedy dobře, že i děti tohle chápou a chtějí pomoci při takových akcích. Další vystoupení čekalo na dívky 17. září na Kreativním světě v Horažďovicích. Tato akce byla také pro dobrou věc, podporovala totiž handicapované děti. Je vidět, že dívky rozhodně nezahálí a se začátkem školního roku se hned pouští do práce. Myslím si, že našim mažoretkám patří velký dík nejen za vzornou reprezentaci školy na sportovních a kulturních akcích, ale i za podporu charitativních programů. Děkuji také rodičům za jejich trpělivost a ochotu při realizaci našich vystoupení. (Mgr. M. Mudrová)


Opět soutěžíme se Santalem

Také v letošním školním roce se naše škola přihlásila do soutěže SOUTĚŽ SE SANTALEM. Každé pondělí mohou tedy žáci jednotlivých tříd znovu nosit do školy staré časopisy, noviny, letáky nebo počítačové sjetiny (karton balit zvlášť). Všem, kteří se do soutěže chystají zapojit, děkujeme.


Jóga pro děti

Středa 13:00 – 14:00 hod, hravé cvičení s napodobováním zvířátek a věcí - využívání všech smyslů - dechová cvičení - emoční hry k odstranění napětí - vzájemná spolupráce - relaxace - masáže. Kroužek je určen dětem 1. stupně ZŠ, od října 2016 v budově školy. 40 Kč/hod, platba pololetně. Nepřítomnost žáka se neodečítá, nepřítomnost cvičitele bude nahrazena nebo vrácena platba. Povede zkušená cvičitelka jógy a lektorka tance Libuše Holečková. Prosím hlaste se přímo u cvičitelky - e-mail: o.s.orin@seznam.cz nebo na tel. 720314523.


Atletické dopoledne pro 1. stupeň

Druhý školní den si děti prověřily svou výkonnost v lehké atletice a měly možnost zaútočit v jednotlivých disciplínách na rekordy školy mnohdy staré i deset let. To se tentokrát podařilo Lucce Poskočilové ve vytrvalostním běhu na trase dlouhé 200 m. Ve stejné disciplíně i kategorii sesadil z žebříčku rekordů Marka Hájka Honzík Bořů. Fotografie vítězů kategorií jednotlivých disciplín naleznete zde.
(Mgr. R. Macounová)


Zase nám zvoní

Prázdniny utekly jako obvykle velice rychle. Žáci se opět po zaslouženém odpočinku usadili do lavic. Pedagogický sbor rozšířili noví učitelé: Mgr. Květa Zbíralová - třída speciální, Mgr. Petr Curko - výuka přírodopisu a chemie a Mgr. Radek Řebřina - výuka tělesné výchovy.
Tento školní rok je ve znamení společného vzdělávání. Společné vzdělávání je téma,které naplňovalo sdělovací prostředky před prázdninami a nejrůznější názory na ně jsme zaznamenávali velice často. Tato problematika zajímá jak rodiče dětí, které potřebují podpůrná opaření, tak dětí zdravých. Právě rodiče zdravých dětí mají obavy a snaží se hledat pro své děti školy, kde nebudou „brzděni“ dětmi slabšími či nemocnými. Toho využívají zakladatelé soukromých škol, jejichž počet raketově roste a kteří slibují, samozřejmě za úplatu, absenci těchto dětí a individuální přístup. Nic proti nim, ale soukromé školy nepodléhají školní inspekci a i když nikdo kontroly nemá rád, občas jsou třeba.
Chtěla bych ujistit rodiče našich žáků, že se nemusí společného vzdělávání bát. Na naší škole jsme již roky společně vzdělávali žáky se zdravotními problémy, ve dvou třídách v minulém školním roce pracovaly i asistentky pedagoga a stejné je to i v letošním školním roce. Jak ukazují naše dlouholeté zkušenosti, tento způsob práce je pro žáky přínosný. Vše je v lidském přístupu. Je to náročnější pro pedagogy, kteří musí připravit program, domluvit se na něm s asistentkou a rodiči a samozřejmě neošidit ani ostatní žáky. Nevím o žádném případě, kdy by přítomnost žáka s podpůrným opatřením ve třídě působila jako důvod k tomu, aby se ostatní nemohli naučit, co vzdělávací program určuje. Žádný nával žáků speciálních škol do základních se nekoná. Jako škola máme velikou výhodu. Patří k nám třídy speciální, jejichž výuka probíhá na odloučeném pracovišti ZŠ Blatenská 310.
Zákonní zástupci žáků věřte, že někdy dá více práce usměrnit děti zdravé, které nechtějí a neumějí dodržovat pravidla. Všichni si uvědomujeme, že zdraví je velice ošidná a nejistá věc, nikdo nemá jistotu, že mu zůstane po celý život, bohužel ani děti ne.Pokud do vínku dítě úplné zdraví nedostane, je naší povinností udělat všechno, abychom ulehčili život jak jemu, tak i těm, kdo se o něj stará.
„Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“ Charles Dickens.
A tak přeji všem našim žákům, ale i jejich rodičům hodně sil a zdraví v novém školním roce a všem zaměstnancům školy hodně elánu k zajištění bezproblémového chodu školy.
(Mgr. Jaroslava Šimková – ředitelka základní školy)


Změny související s novelou školského zákona platného od 1. 9. 2016

Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona č. 561/2004 sbírky, a to od 1.9.2016.
Druhy podpůrných opatření pak odpovídají vzdělávacím potřebám žáka, s ohledem k jeho věku a stupni vzdělání (od předškolního až k vyššímu odbornému vzdělávání). Konstrukce stupňů podpůrných opatření se vždy odvíjí od individuálních potřeb žáka je závislá na okolnostech souvisejících s jeho zdravotním stavem. Vždy je zohledňována také možnost rodiny poskytovat žákovi podporu ve vzdělávání.
Podpůrná opatření I. stupně
I. stupeň podpůrných opatření vždy navrhuje a poskytuje škola.
Podpůrná opatření I. stupně vychází z předpokladu, že žáci mají ve vzdělávání řadu drobných obtíží, které mohou mít významný dopad na průběh vzdělávání, pokud pedagogové s touto skutečností nepracují včas. Škola přistoupí při selhávání žáka nejprve k posílení přímé podpory pedagogem ve výuce, a pokud ta se ukáže jako neúčelná, přistoupí k vypracování plánu pedagogické podpory. Pedagog sleduje účinnost zvolených postupů a následně se rozhoduje o způsobu další práce s žákem. Doporučuje se ověřovat pedagogické strategie po dobu 3 měsíců, pokud se do té doby nepodaří ovlivnit průběh vzdělávání žáka, je zákonnému zástupci žáka doporučeno, aby navštívil školské poradenské zařízení.
Podpůrná opatření II. - V. stupně
O podpůrných opatřeních II. – V. stupně se rozhoduje ve školském poradenském zařízení, vychází se ze závěrů lékařů a klinických odborníků.
Kontaktovat školské poradenské zařízení můžete v Klatovech nebo Sušici. Zákonný zástupce může zařízení kontaktovat i sám.
Žáci naší základní školy využívají prvního až třetího stupně /1. stupeň – si zajistí škola sama, 2. stupeň – IVP, 3. stupeň – IVP a AP/. Čtvrtý a pátý stupeň mají žáci, kteří využívají služeb speciálně pedagogických center.


Časový plán rodičovských schůzek

1. informativní schůzka - 6. 9. 2016 (2. - 5. ročník), 7. 9. 2016 (6. - 7. ročník), 8. 9. 2016 (8. - 9. ročník), začátek 15:00
2. schůzka - 23. listopadu 2016
3. schůzka - 26. dubna 2017


Adaptační kurzy pro 1. a 6. třídy

Adaptační kurz pro žáky 1. tříd – Horažďovice a okolí
7. září 2016 třída 1.B – ped. dozor – Mgr. Lenka Zábranská, Mgr. Šárka Zeithamlová
8. září 2016 třída 1.A – ped. dozor – Mgr. Ivana Stulíková, Mgr. Šárka Zeithamlová
Bližší informace naleznete zde.

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd – Škola v přírodě ve Střelských Hošticích
14. – 16. září 2016 třída 6. A – ped. dozor: PaedDr. Jitka Homolková, Mgr. Šárka Zeithamlová, Mgr. Luboš Chroust
19. – 21. září 2016 třída 6. B – ped. dozor: Mgr. Luboš Chroust, Mgr. Šárka Zeithamlová, Mgr. Radek Řebřina
Bližší informace naleznete zde.


Nabídka kroužků pro šk. rok 2016/2017

S nabídkou kroužků pro nový šk. rok se můžete seznámit zde. Přihlášku naleznete zde nebo v sekci Formuláře.


Nový rozvrh hodin pro šk. rok 2016/17

Rozvrh na nový šk. rok 2016/2017 si můžete prohlédnout zde nebo po kliknutí na tlačítko Rozvrh v hlavní nabídce v levé části stránky. Pokud se vám nedaří zobrazit nový rozvrh a stále se načítá starý, vyčistěte, prosím, mezipamět a soubory cookie ve vašem prohlížeči. Podrobný návod naleznete např. zde.


Loučení se základní školou Blatenská

Loučení 9. tříd se ZŠŠkola je místo našeho mládí a dětství, je vnímána citlivě všemi smysly. Do paměti se nám vtiskly obrazy učitelů, spolužáků, tříd rozmanitými tóny, zvuky a barvami. Bylo to poznání často důvěrné a zformovalo naši duši po celý život. Ve škole jsme prožili kus svého života, objevili pravá přátelství nebo lásku, shromáždili jsme zkušenosti a vytvořili vztah ke světu. Každý den jsme procházeli její branou, každý den ji opouštěli. Kráčeli do ní s nejistotou, odcházeli s radostí. Potkali jsme v ní mnoho přátel, vždyť jsme s nimi sedávali ve společné lavici dlouhých devět let. Vzájemně znali přání a touhy, malovali budoucnost. Vše procházelo v mysli žáků devátých tříd ZŠ Blatenská, když v sále městského muzea 30. 6. slavnostně přijímali poslední vysvědčení základní školy. Setkání se zúčastnily místostarostka města Ing. H. Kalná, ředitelka školy Mgr. J. Šimková, zástupkyně ředitelky školy Mgr. H. Stulíková. Židle v sále byly obsazeny rodiči i prarodiči žáků, učiteli. Děti přivedli třídní učitelé Peadr. J. Homolková a Mgr. M. Šimon. Po úvodním zpěvu dětí pod vedením Mgr. M. Mudrové a Mgr. B. Pajerové následovaly prezentace žáků, proslovy a předání vysvědčení. Někdy se oči zaleskly slzami nad dojemným loučením, neboť rodiče si uvědomili, že děti s konečnou platností zavírají svůj dětský svět a nahlížejí do náročného světa dospělých, kam brzy odejdou. Tváře absolventů byly vážné. Všichni poznali, že nikdo nepochopí svět, pokud si bude myslet, že se tak stane ze dne na den. Nebudou jen diváky svého života, ale jeho tvůrci, jaké budou skutky, takový bude jejich osud. Není konečného cíle, kterého lze dosáhnout, a pak již jen odpočívat. Když slavnost skončila a děti vyšly před zámecký sál, slunce rozsvítilo celé nádvoří zámku. Ať jim takto září po celý život. Fotografie zde.
(Mgr. M. Šimon)


Organizace 1. týdne

1. září 2016 - zahájení 8:00, konec 8:45, oběd 10:00 (pouze přihlášení žáci)
2. září 2016 - 1. a 2. vyuč. hodina - třídnické práce, od 3. vyuč. hodiny bude následovat výuka dle rozvrhu, 1. stupeň do 12:40, 2. stupeň do 13:35
V případě příznivého počasí se 2. - 6. ročníky zúčastní Atletického dne pro 1. stupeň.
Od pondělí 5. září 2016 vyučování podle rozvrhu hodin.


Organizace 1. a 2. týdne pro 1. ročníky

1. září výuka do 8:45
2. září výuka do 9:45
5. září výuka do 9:45
6. září výuka do 10:50
Od 7. září vyučování podle rozvrhu hodin.


Ředitelská volna ve šk. roce 2016/2017

pátek 18. listopadu 2016
středa 21. prosince 2016
čtvrtek 22. prosince 2016
středa 1. února 2017
čtvrtek 2. února 2017


Zápis do školní družiny a školního klubu

Zápis do školní družiny a školního klubu pro školní rok 2016/2017 proběhne 1. 9. 2016 v době od 8:00 do 16:00 hod ve školní družině. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně.


Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016
Vánoční prázdniny
 budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017.Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín

 Okresy, obvody hl. města Prahy

6. 2. - 12. 2. 2017

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

13. 2. - 19. 2. 2017

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

20. 2. - 26. 2. 2017

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

27. 2. - 5. 3. 2017

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

6. 3. – 12. 3. 2017

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

13. 3. - 19. 3. 2017

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.


Všechny články ze šk. roku 2015/2016 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2014/2015 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2013/2014 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2012/2013 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2011/2012 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2010/2011 naleznete zde.

Všechny články ze šk. roku 2009/2010 naleznete zde.

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek