O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Závěrečné vysvědčení bude předáno v pátek 28. 6.
Projekty
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada
Fotogalerie
Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče

Logo

OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Kontakty

  • adresa: ŠD při ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, Horažďovice, 34101
  • telefon: 720 591 217

Pracovní exkurze školní družiny

Exkurze družinyVe čtvrtek 16. května jsme se nemohli dočkat konce vyučování. Se školní družinou nás čekal zážitek opravdu nevšední. Místní akční skupina Pošumaví ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech pro nás v rámci projektu MAP II připravila výukový program v chanovickém skanzenu. A co jiného ve skanzenu, než lidová řemesla? V družině jsme se připravili teoreticky a moc jsme se těšili, až si vyzkoušíme, jak pracovali naši předci bez všech vymožeností moderní doby. Protože nás přijel plný autobus, rozdělili jsme se do dvou skupin. Paní Mgr. Sieberová nám nejprve povyprávěla o postupu při výrobě a využití kynutého těsta. Pak jsme si všichni krůček po krůčku od přípravy kvásku, přes přidávání surovin, mísení, propracování a hnětení vlastnoručně vyzkoušeli těsto připravit. Shodli jsme se, že ruční zadělávání není žádná lehká práce a hospodyňky musely mít pořádnou sílu. Každý z nás si z části těsta vytvořil ptáčka a zajíčka – dva tradiční tvary. Po pomašlování vajíčkem a dokynutí naše dílo putovalo do trouby. Venku jsme měli připravenou výrobnu nepálené cihly zvané vepřovice. Nejprve jsme se navlékli do ochranných prostředků (igelitové pytle a rukavice zajistila MAS Pošumaví – díky), obuli jsme naše holínky, vyslechli instruktáž pana Kodýdka a už to šlo ráz naráz. Hlína, sláma, voda do kádě, a pak pěkně fortelně šlapat a šlapat. Někdo šlapal tak vehementně, až se do hmoty propadl, měl plné holínky vody a bahna a paní vychovatelky ho musely vysvobozovat. Po řádném zpracování jsme plnili připravené formy. Opět bylo třeba síly - nyní v rukách. Materiál udusat a umačkat, aby se cihla dobře vyklopila a držela tvar. Máme slíbeno, že až cihly vyschnou, pracovníci skanzenu nám je dovezou do družiny. Zatím můžeme vymýšlet, co kde postavíme…
Obě pracovní skupiny se během odpoledne stačily vystřídat. Všichni měli možnost vyzkoušet si obě práce. Čas utekl velice rychle a bylo třeba pomýšlet na cestu zpět do školy. Byli jsme sice unavení a umazaní, ale hlavně velice spokojení. Na zpáteční cestu jsme dostali naše vlastnoručně vytvořené a dozlatova upečené kynuté dobroty. Voněly krásně a chutnaly ještě lépe. Děkujeme všem, kteří se nám celé odpoledne věnovali. Velký dík patří Ing. Marii Kaufnerové, MAS Pošumaví a Mgr. Luboši Smolíkovi, řediteli Muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Mají hlavní podíl na vzniku a realizaci projektu, na koordinaci, zajištění lektorů, obstarání materiálu, pomůcek a zajištění dopravy. Stejně jako pro nás i pro ně to bylo ,,poprvé“. A povedlo se na jedničku s hvězdičkou. Těšíme se na další spolupráci. Děkujeme. Fotografie zde.


Jarní radosti ve školní družině

Ani letos jsme neporušili naši dlouholetou tradici a ještě před příchodem jara jsme trénovali a nacvičovali jarní pásmo básniček, písniček a říkadel, abychom se mohli předvést na veřejnosti. Zavítali jsme na jarní posezení bývalých pracovníků nemocnice, zpestřili jsme setkání členům Svazu zdravotně postižených v kulturním domě, alespoň na chvíli jsme dali zapomenout na bolesti a starosti pacientům v místní nemocnici a v Domu s pečovatelskou službou jsme zazpívali klientům i divákům z řad veřejnosti. Poprvé jsme s naším vystoupením navštívili i obě horažďovické mateřské školky. Ukázali jsme našim budoucím spolužákům, že i ve školní družině je čeká hra, zábava a pestrý program. Naši diváci si s hezkým zážitkem odnesli i drobné dárky, které jsme pro ně vyrobili. Odměnou pro nás byl upřímný potlesk i nějaké dobroty. Poděkování patří všem zúčastněným: účinkujícím, paní vychovatelce Petře Smejkalové, která celý program připravila a nacvičila, i žákům a vychovatelkám, kteří připravili drobné dárky pro diváky.
Za žáky a vychovatelky ŠD, ŠK Radka Benešová Šperlíková.


Provoz ŠD o hlavních prázdninách

O hlavních prázdninách (červenec - srpen 2019) zajišťuje provoz školní družina Komenského pro žáky z obou základních škol (Komenského, Blatenská). O provozu rozhoduje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem na základě počtu přihlášených žáků. Minimální počet pro otevření ŠD je 20 žáků. Rodiče nahlásí termíny přihlášení u vychovatelek (ŠD Blatenská) nejdéle do pátku 5. dubna 2019.
Děkujeme


Informace ŠD a ŠK

V měsíci lednu probíhá 2. splátka úplaty za žáka přihlášeného do školní družiny ve výši 240 Kč (za období leden – červen 2019), splatnost k 31. 1. 2019.
V měsíci únoru probíhá 2. splátka úplaty za žáka přihlášeného do školního klubu ve výši 100 Kč ( za 2. pololetí školního roku), splatnost k 28. 2. 2019.
Výběr peněz probíhá u vychovatelky Radky Benešové Šperlíkové v 1. oddělení.
Děkujeme


Poplatek za ŠD a ŠK

Poplatek za školní družinu a školní klub je splatný do konce měsíce září. Výběr peněz probíhá u vychovatelky Radky Benešové Šperlíkové v 1. oddělení. Částka za družinu je 160 Kč (období září – prosinec 2018), částka za klub je 100 Kč za pololetí. Děkujeme.


Zápis do ŠD a ŠK

Zápis do družiny a klubu pro školní rok 2018/2019 proběhne v pondělí 3. 9. 2018 v době od 8:00 do 16:00 hod ve školní družině. Školní družina je určena pro žáky 1. stupně. Školní klub je určen pro žáky 2. stupně.


Školní klub – informace pro rodiče

Pro žáky 2. stupně je na naší škole k dispozici školní klub. Žáci mají možnost využívat nabídku činností o volných hodinách a po skončení vyučování. Tuto službu nabízíme nejen z důvodu bezpečí žáků, ale zároveň chceme dát Vašemu dítěti možnost smysluplného využití volného času. Ve školním klubu pracuje kvalifikovaná vychovatelka, která dětem připravuje pestrou nabídku různých činností. Žáci mají k dispozici společenské deskové a karetní hry, knihy, encyklopedie, časopisy, materiál na výtvarné a rukodělné činnosti.. Klub je vybaven počítači s připojením na internet. Žáci využívají i prostory školního hřiště a zahrady ke sportovním aktivitám. Otevírací doba je přizpůsobena školnímu rozvrhu. Činnost klubu končí v 14:45, poté žáci přecházejí do školní družiny. Družina končí v 16:30 hod. Do klubu jsou přijati žáci na základě přihlášky vyplněné a podepsané zákonnými zástupci. Přihlášeni musí být i žáci, kteří využívají klub pouze o volných hodinách. Zápis do ŠK proběhne 3. září 2018 v prostorách školní družiny od 8:00 do 16:00 hod.


Dokumenty k nahlédnutí a ke stažení

Přihláška do ŠD nebo ŠK zde.
Přihláška do ŠK zde.
Řád ŠD zde.
Řád ŠK zde.
ŠVP ŠD zde.
ŠVP ŠK zde.

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek