O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Závěrečné vysvědčení bude předáno v pátek 28. 6.
Projekty
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada
Fotogalerie
Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče

Logo

OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Učme nově s ICT

Od 1. 9. 2011 se naše škola zapojila do projektu s názvem Učme nově s ICT, který je spolufinancován z fondů EU. Informaci o účasti v projektu najde každý návštěvník ihned u hlavního vchodu do školy. Při rodičovských schůzkák byly informace o vstupu do projektu i konkrétních aktivitách v rámci projektu poskytnuty rodičům. Při pořádání akcí v rámci projektu jsou vždy všichni účastníci seznámeni s tím, že se jedná o akci v rámci tohoto projektu. Několik ukázek použití nového vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu zde.

 

ZŠ a ZUŠ Horažďovice zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto oblasti:

Na základě požádání škola poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Kontakt: JSkolek@seznam.cz

Sada č. 1 - Český jazyk a literatura zde

Sada č. 2 - Matematika a její aplikace zde

Sada č. 3 - Člověk a jeho svět zde

Sada č. 4 - Český jazyk a literatura zde

Sada č. 5 - Matematika a její aplikace zde

Sada č. 6 - Člověk a jeho svět zde

Sada č. 7 - Český jazyk a literatura zde

Sada č. 8 - Matematika a její aplikace zde

Sada č. 9 - Člověk a jeho svět zde

Sada č. 10 - Zlomky zde

Sada č. 11 - Obvod zde

Sada č. 12 - Obsah zde

Sada č. 13 - Podstatná jména zde

Sada č. 14 - Slovní druhy zde

Sada č. 15 - Přídavná jména zde

Sada č. 16 - Česká republika zde

Sada č. 17 - Práce s textem zde

Sada č. 18 - Obsah zde

Sada č. 19 - Vyjmenovaná slova a slova příbuzná zde

Sada č. 20 - Přirozená čísla do 1 000 zde

Sada č. 21 - Slovesa zde

Sada č. 22 - Přirozená čísla do 1 000 000 zde

Sada č. 23 - Hudební výchova zde

Sada č. 24 - Ochrana člověka za mimořádných událostí zde

Sada č. 25 - ČJ - komplexní jazykový rozbor zde

Sada č. 26 - Dějepis - vývoj umění zde

Sada č. 27 - Zeměpis zde

Sada č. 28 - Dějepis zde

Sada č. 29 - Korekturní a doplňovací cvičení zde

Sada č. 30 - Práce s textem zde

Sada č. 31 - Dějepis zde

Sada č. 32 - Český jazyk - rozbor textu zde

Sada č. 33 - První pomoc zde

Sada č. 34 - Dějepis - regionální historie zde

Sada č. 35 - Matematika a její aplikace zde

Sada č. 36 - Anglický jazyk zde

Sada č. 37 - Hudební výchova zde

Sada č. 38 - Fyzika zde

Sada č. 39 - Chemie zde

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek