O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Závěrečné vysvědčení bude předáno v pátek 28. 6.
Projekty
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada
Fotogalerie
Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče

Logo

OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Fotogalerie šk. roku 2018/2019

Adaptační kurz 1. tříd Adaptační kurz 6. B Den otevřených dveří Mikulášský den
Den na sněhu a ledu Rekonstrukce fyziky Lyžařský kurz Jarní laťka
9. třídy v divadle Den Země    
       

Fotogalerie šk. roku 2017/2018

Adaptační kurz 1. B Adaptační kurz 1. A Adaptační kurz 6. A Adaptační kurz 6. B
Den otevřených dveří Dopravní kurz Teplákový den Florbal - chlapci
Florbal - dívky Mikulášský den Lyžařský kurz Den na sněhu a ledu
Jarní laťka Noc s Andersenem Zápis do 1. tříd 9. třídy v divadle
Den Země McDonald's Cup Aprílová laťka Jaro ve ŠD
Pasování na čtenáře Anglie 2018 Majáles 2018 Terezín - 9.tř.
Pohár rozhlasu Mladý záchranář Výlet 1. tříd Olymp. běh - 1. st.
Výlet 5. tříd Rýžování - 9. tř. Cyklisťák - 9. tř. Výlet 6. tříd
Výlet 9. tříd Atletické dopoledne    

Fotogalerie šk. roku 2016/2017

Atletické dopoledne
pro 1. stupeň
Adaptační kurz 1. tříd Na návštěvě v MŠ
Na Paloučku
Projektový den Barevná škola
Adaptační kurz 6. B Adaptační kurz 6. A Den otevřených dveří
Okrskové kolo
ve florbalu
Mikulášský den Krajské kolo
ve florbalu
Techmania - 5. třídy Techmania - 2. stupeň
Třeťáci v Sušici Svačinový den Lyžařský kurz Jarní laťka
2. st. v divadle Nocování se Čtyřlístkem Solasido Zápis do 1. tříd
Den Země 8. třídy v Praze 4. třídy v Techmanii Plavání - 3. třídy
Sport 2017 3. třídy v Techmanii Sběr hliníku Jaro ve ŠD
Majáles 2017 Čtvrťáci v Táboře Anglie 2017 Výlet 1. a 2. tříd
Cyklokurz CO2 liga Výlet 5. tříd Pasování čtenářů
Výlet 3. tříd Rýžování zlata Botanik na koloběžce Výlet 8. tříd

Fotogalerie šk. roku 2015/2016

Adaptační den - 1. třídy Dopravní kurz - 4., 5. třídy Adaptační kurz - 6.B Adaptační kurz - 6.A
Třídění odpadu - 1. st. Třídění odpadu - 2. st. Draví ptáci SŠ Sušice - 9. třídy
Den ot. dveří pro MŠ Den otevřených dveří 7.B v přír. stanici Florbalový úspěch 1
Florbalový úspěch 2 Mikulášská laťka Florbalový úspěch 3 5. třídy v planetáriu
Vánoce ve ŠD Vánoce na 1. stupni Zápis do 1. tříd Techmania u nás
Leden ve ŠD Maškarní ve ŠD Lyžařský kurz Majáles 2016
Výlet 2. tříd Výlet 4. tříd Pasování 1. tříd Výlet 3. tříd
Výlet 1. tříd Na kole dětem Výlet 6. tříd Výlet 5. tříd
Rýžování zlata - 9. tř. Výlet 7. tříd Atletika na 1. stupni  

Fotogalerie šk. roku 2014/2015

Kurz dopr. výchovy Adaptační pobyt 6. tříd Beseda se starostou Swingujeme, rejdíme
Prezentace SŠ Oselce Prezentace SŠ Třeboň 9. tř. na ÚP Strakonice Loutkářský workshop
Lab. práce 9. B Plavání 4. tříd Mikulášská laťka Den otevřených dveří
Vánoce na 1. st. Zápis do 1. tříd Lyžařský výcvik Zimní olympiáda - ŠD
Maškarní bál - ŠD Kroužek vaření Jarní laťka 8. třídy v Německu
Aprílová laťka 8. a 9. třídy v divadle Jaro ve ŠD Den Země
8. třídy v Praze 7. a 8. třídy v Německu Česko-německý výlet Malý záchranář 2015
Majáles 2015 Anglie 2015 Školáček Výlet 1. tříd
Výlet 4. tříd Výlet 5. tříd Pasování na čtenáře Plavání 2. tříd
Plavání 1. tříd Plavání 3. tříd Výlet 7. tříd Výlet 6. tříd
Výlet 2. tříd Atletické dopoledne    

Fotogalerie šk. roku 2013/2014

Dopravní kurz 6. tř. v Černošíně Exkurze 3. tříd Exkurze 9. tříd
Vánoce se Spejblem Den otevř. dveří Mikulášský den Vánoce ve ŠD
8. a 9. tř. v divadle Vánoce na 1. st. Nejhezčí ván. stromek Zápis do 1. tříd
Recitační soutěž Noc na Karlštejně Zimní olympiáda ve ŠD Divadlo kouzel ve ŠD
Maškarní bál Lyžařský kurz Páťáci v planetáriu Aprílová laťka
Plavecký výcvik 3. tříd Šesťáci v přír. stanici Anglie 2014 Šk. výlet 1. tříd
Hravá školička Křivoklát - 7. tř. Fotosoutěž Výlet 2. tříd
Výlet 5. tříd Majáles 2014 Husitské dny - 4. tř. Rabí - 4. třídy
Memoriál Káji Kutky Výlet 3. tříd Pasování prvňáčků Oslavy 50. výročí školy
       

Fotogalerie šk. roku 2012/2013

Soutěže ve ŠD Výstava v gal. Califia Dopravní kurz Praha-8., 9. třídy
Rekonstrukce TV Rýžování zlata-9. B Planetárium-5.tř. Mikulášská laťka
Mikulášský den Vánoce ve ŠD Olympiáda ve ŠD Karneval ve ŠD
Lyžařský kurz V divadle Muzikál pro 1. st. Jaro ve ŠD
MC Donald´s Cup Fotosoutěž 2013 4.třídy v Táboře Majáles 2013
Výlet 5.tříd Výlet 4.tříd Zábava ve ŠD Přehazovaná na 1.st.
Atletický den Učitelský sbor 2013 Zápis do 1. tříd  

 


Fotogalerie šk. roku 2011/2012

Dopravní kurz 4.,5. tř. Exkurze 7., 8. tříd Draví ptáci Den otevřených dveří
Pásmo básní - 8.B Rýžování zlata - 8.B Plavecký kurz - 4.tř. Vých. pořad - 7.,8. třídy
9. třídy v SOU a SOŠ Příběhy bezpráví 9. třídy v Plzni Mikulášská laťka
Mikulášský den Deváťáci v divadle Vánoce - 1. stupeň Mikulášský den
Mikulášská laťka Zápis do 1. tříd Lyžařský výcvik Masopust ve ŠD
Přehazovaná 4.,5. tř. Florbalový turnaj Hodina zpěvu Exkurze 5. tříd
Aprílová laťka 4.A u hasičů Jaro ve ŠD Řed. volno ve ŠD
Majáles 2012 Husitské dny - 4.tř. Výlet 8. tříd Výlet 2. tříd
Výlet 3. tříd Výlet 5. tříd Výlet 7. tříd Mladý záchranář

 


Fotogalerie šk. roku 2010/2011

Rekonstrukce školy Dopr. kurz 4., 5. tř. 6. B v řemesl. dílně 5. třídy v muzeu
Rýžování zlata 6.B Plav. kurz 3., 4. tř. SOLASIDO Rej masek
Zdrav. kurz 5. tř Planetárium 5. tř. Mikulášský den Mikulaťka
Praha 7., 8.třídy Družina v nemocnici Vánoční dílna Vánoce v družině
Zápis do 1. tříd Lyžařský kurz Družinová olympiáda Kouzelník
Recitační soutěž Maškarní v družině Rádio Blaník u nás Kutná Hora
Deváťáci na Vydře Aprílová laťka 7. třídy v Praze Družina - Velikonoce
9. třídy v divadle Pohár rozhlasu McDonald´s Cup 2011 Majáles 2011
6.tř. u hasičů Výlet 5. tříd výlet 6. tříd 2. tř. v Kašp. Horách
Prvňáci v Blatné Atletické dopoledne Prvňáci v Mlázovech  

 


Fotogalerie šk. roku 2009/2010

Družina v létě Den otevř. dveří Dravci Plav. kurz 3. tříd
Plav. kurz 4. tříd Mikulášský den Mikulášská laťka Vánoce v družině
Živý betlem Zápis do 1. tříd Družina nás baví Lyžařský kurz
Akce šk. družiny Výlet 1.tř. Husitské dny 4. tř. Florbalmánie
Výlet 5. tř. Majáles Terezín 9. tř. Pohár rozhlasu
McDonald´s Cup Výlet 4. tř. Beseda s M. Jakšem Nár. muzeum 5. tř
Keramika 9. A Keramika 9. B Akce šk. družiny 2 Akce šk. družiny 3
Papírová škola Vítání jara 1. B Projekt 4. B Planetárium 5. tř.
Exkurze 8. tř.      

 


Fotogalerie šk. roku 2008/2009

Den otevř. dveří Plav. kurz 4. tř Foto tříd Techmánia
Foto školy Mikulášský den Zápis do 1. tříd Vánoce
Lyžařský kurz Hrou proti AIDS 9. tř. v divadle 9. tř. v Praze
Majáles Aprílová laťka Mladý záchranář Šk. akademie
Pohár rozhlasu Šk. družina Hedvábí - 8. tř.  

 


Fotogalerie šk. roku 2007/2008

Majáles 2008 Švýcarsko 2008    

 


Fotogalerie šk. roku 2007 a starší

Čarodějnice 2001 Čarodějnice 2002 Výlet 9. A Výlet na Poledník
Branná výchova 2002 Škola 2003 Majáles 2003 a 2004 Šk. akademie 2004
Žáci 2005 Sport. den 2005 Dravci 2005 Majáles 2005
Majáles 2006 Hodina pravdy 2006 Mikulášský den 2006 Učitelský sbor
Mikulášská laťka 2007

 


 

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek