HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

2019/2020 

Harmonogram školního roku

Září

 • 2. září - zahájení šk. roku
 • 4. září - 1. informativní rodičovská schůzka pro 2. až 5. ročník
 • 5. září - 1. informativní rodičovská schůzka pro 6. a 7. ročník
 • 6. září - 1. informativní rodičovská schůzka pro 8. a 9. ročník
 • 9. září - adaptační kurz 1. A
 • 9. září - praktická část dopravního kurzu (4. a, 5. A)
 • 10. září - adaptační kurz 1. B
 • 10. září - praktická část dopravního kurzu (5. B)
 • 18. - 20. září - adaptační kurz 6. A
 • 23. - 25. září - adaptační kurz 6. B

Říjen

 • 29. a 30. října - podzimní prázdniny
 • 31. října - ředitelské volno

Listopad

 • 1. listopadu - ředitelské volno
 • 14. listopadu - Den otevřených dveří
 • 20. listopadu - pedagogická rada - 1. čtvrtletí
 • 26. listopadu - Královna Kapeska (Hudební divadlo Karlín v Praze)
 • 28. listopadu - vánoční fotografování přihlášených žáků

Prosinec

 • 5. prosince - Mikulášská laťka
 • 23. prosince až 3. ledna - vánoční prázdniny

Leden

 • 22. ledna - pedagogická rada - pololetí
 • 30. ledna - pololetní vysvědčení
 • 31. ledna - pololetní prázdniny

Únor

 • 10. - 16. února - jarní prázdniny
 • 17. - 21. února - lyžařský kurz 7. tříd

Březen

Duben

 • 9. a 10. dubna - velikonoční prázdniny
 • 15. dubna - pedagogická rada - 3. čtvrtletí

Květen

Červen

 • 22. června - pedagogická rada
 • 26. června - závěrečné vysvědčení
 • 29. června - ředitelské volno
 • 30. června - ředitelské volno