ŠKOLNÍ JÍDELNA

tel. 376 512 315, e-mail: hajkovasj@seznam.cz

 

Jídelníček

Informace pro strávníky

Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování v návaznosti na školský zákon č.561/2004 Sb. Cena dotovaného oběda pro žáka-strávníka odpovídá výši limitu ceny potravin na uvaření oběda pro jednoho žáka - lze čerpat pouze v době přítomnosti žáka ve vyučování a v první den nemoci. V době nepřítomnosti žáka ve vyučování a od druhého dne nemoci je čerpání dotovaného oběda neoprávněné.

Ceny obědů

Žáci 7 - 10 let - 23 Kč (dle vyhlášky 16 - 32 Kč)
Žáci 11 - 14 let - 25 Kč (dle vyhlášky 19 - 34 Kč)
Žáci 15 a více let - 26 Kč (dle vyhlášky 20 - 37 Kč)
Cizí strávníci zaplatí za oběd 60 Kč.

Normativy obědů pro žáky – novela vyhlášky 107/2005 o školním stravování

  • stanovení normativů na nákup potravin na uvaření jednoho oběda
  • žáci-strávníci neplatí mzdové ani režijní náklady, hradí pouze náklady na potraviny

Žáci:
7-10 let
potraviny - 23 Kč
mzdové náklady - 16 Kč
režie - 7 Kč
Žák ve věku 7-10 let zaplatí za oběd 23 Kč.

11-14 let
potraviny - 25 Kč
mzdové náklady - 16 Kč
režie - 7 Kč
Žák ve věku 11-14 let zaplatí za oběd 25 Kč.

15-18 let
potraviny - 26 Kč
mzdové náklady - 16 Kč
režie - 7 Kč
Žák ve věku 15-18 let zaplatí za oběd 26 Kč.

Dospělí – cizí strávníci:
potraviny - 36 Kč
mzdové náklady - 16 Kč
režie - 7 Kč
zisk - 1 Kč
Cizí strávníci zaplatí za oběd 60 Kč.

Přihlášení nového strávníka

Přihlášení nového strávníka probíhá v kanceláři ŠJ, kde je k dispozici přihláška ke stravování, kterou je potřeba vyplnit a nechat potvrdit souhlas s inkasem ve své bance. Přihlášku ke stravování je možno také stáhnout zde (ve formátu doc) a zde (ve formátu pdf). Pro registraci odběru stravy obdrží strávník elektronický čip nebo ident. kartu. Cena čipu je max. 123 Kč, karty 36 Kč. Životnost karty je mnohem kratší než čipu. Při ztrátě nebo poškození si musí strávník zakoupit nový čip nebo kartu v kanceláři ŠJ.

Platba

Stravné je možné platit platbou v hotovosti (nejpozději jeden den předem) nebo inkasem (všechny banky vždy 17. den následujícího měsíce).

Odhlášky a přihlášky obědů

Den předem si strávníci mohou oběd přihlásit nebo odhlásit osobně přímo na boxu, který je umístěn ve ŠJ, telefonicky na tel. čísle 376 512 315 nebo osobně v kanceláři ŠJ. Skupiny si stravu mohou odhlásit nejdéle 1 týden předem. V den oběda si jej do 7:30 mohou strávníci odhlásit pouze výjimečně z důvodu nemoci. První den nemoci je možné oběd vyzvednout, pokud rodiče nestihnou zajistit odhlášku. Na další dny musí rodiče oběd v době nemoci odhlásit. Pokud budou mít rodiče zájem odebírat oběd i v další dny nemoci, musí zaplatit za oběd nedotovanou cenu, tj. cenu dle kategorie žáků + mzdové a režijní náklady:
1) 7 - 10 let 21 + 23 = 44 Kč
2) 11 - 14 let 23 + 23 = 46 Kč
3) 15 - 18 let 24 + 23 = 47 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3.
Obědy pro strávníky, kteří platí bezhotovostně, jsou automaticky přihlášeny od druhého dne po nástupu do školy v novém školním roce až do předposledního dne šk. roku v červnu. Strávníci, kteří hradí obědy v hotovosti mají obědy přihlášené až po zaplacení určené částky. Automaticky jsou odhlášeny obědy v době všech prázdnin a státních svátků. V ostatních případech je potřeba strávníka odhlásit (výlet, nemoc, rodinné důvody apod.).

Výdej obědů

Oběd se vydává v době od 11:30 do 14:00.