O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Závěrečné vysvědčení bude předáno v pátek 28. 6.
Projekty
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada
Fotogalerie
Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče

Logo

OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Školní jídelna, tel. 376 512 315, e-mail: hajkovasj@seznam.cz

Informace:

Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. O školním stravování v návaznosti na školský zákon č.561/2004 Sb. Cena dotovaného oběda pro žáka-strávníka odpovídá výši limitu ceny potravin na uvaření oběda pro jednoho žáka - lze čerpat pouze v době přítomnosti žáka ve vyučování a v první den nemoci. V době nepřítomnosti žáka ve vyučování a od druhého dne nemoci je čerpání dotovaného oběda neoprávněné.
Ceny obědů
Žáci 7 - 10 let - 21 Kč (dle vyhlášky 16 - 32 Kč)
Žáci 11 - 14 let - 23 Kč (dle vyhlášky 19 - 34 Kč)
Žáci 15 a více let - 24 Kč (dle vyhlášky 20 - 37 Kč)
Cizí strávníci zaplatí za oběd 52 Kč.
Přihlášení nového strávníka
Přihlášení nového strávníka probíhá v kanceláři ŠJ, kde je k dispozici přihláška ke stravování, kterou je potřeba vyplnit a nechat potvrdit souhlas s inkasem ve své bance. Přihlášku ke stravování je možno také stáhnout zde (ve formátu doc) a zde (ve formátu pdf). Pro registraci odběru stravy obdrží strávník elektronický čip nebo ident. kartu. Cena čipu je max. 123 Kč, karty 36 Kč. Životnost karty je mnohem kratší než čipu. Při ztrátě nebo poškození si musí strávník zakoupit nový čip nebo kartu v kanceláři ŠJ.
Platba
Stravné je možné platit platbou v hotovosti (nejpozději jeden den předem) nebo inkasem (všechny banky vždy 17. den následujícího měsíce).
Odhlášky a přihlášky obědů
Den předem si strávníci mohou oběd přihlásit nebo odhlásit osobně přímo na boxu, který je umístěn ve ŠJ, telefonicky na tel. čísle 376 512 315 nebo osobně v kanceláři ŠJ. Skupiny si stravu mohou odhlásit nejdéle 1 týden předem. V den oběda si jej do 7:30 mohou strávníci odhlásit pouze výjimečně z důvodu nemoci. První den nemoci je možné oběd vyzvednout, pokud rodiče nestihnou zajistit odhlášku. Na další dny musí rodiče oběd v době nemoci odhlásit. Pokud budou mít rodiče zájem odebírat oběd i v další dny nemoci, musí zaplatit za oběd nedotovanou cenu, tj. cenu dle kategorie žáků + mzdové a režijní náklady:
1) 7 - 10 let 21 + 23 = 44 Kč
2) 11 - 14 let 23 + 23 = 46 Kč
3) 15 - 18 let 24 + 23 = 47 Kč
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1. 9. do 31. 8.), ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3.
Obědy pro strávníky, kteří platí bezhotovostně, jsou automaticky přihlášeny od druhého dne po nástupu do školy v novém školním roce až do předposledního dne šk. roku v červnu. Strávníci, kteří hradí obědy v hotovosti mají obědy přihlášené až po zaplacení určené částky. Automaticky jsou odhlášeny obědy v době všech prázdnin a státních svátků. V ostatních případech je potřeba strávníka odhlásit (výlet, nemoc, rodinné důvody apod.).
Výdej obědů
Oběd se vydává v době od 11:30 do 14:00.

Jídelní lístek na následující dny si můžete prohlédnout zde.

 

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek