Spolupráce s Mensou


Škola spolupracující s Mensou

Začátkem roku 2023 získala ZŠ Blatenská status „školy spolupracující s Mensou.“ Tento titul je udělován školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

Zásady spolupráce:

 • Vytváření podmínek pro vzdělávání nadaných dětí.
 • Realizace testování IQ Mensou ČR každé 2 roky (testování je zcela dobrovolné a testováni budou jen ti žáci, jejichž rodiče k tomu dají písemný souhlas).
 • Identifikace nadaných dětí a jejich rozvoj.
 • Doporučení provozovat Klub nadaných dětí či Klub deskových her.
 • Pořádání akcí směřujících k rozvoji intelektu.
 • Každoroční účast školy na Logické olympiádě.
 • Udržování aktuální podoby svých stránek v rámci webu deti.mensa.cz (odkaz: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=spolupracujici-skoly&cid=344).
 • Informování žáků o aktivitách Mensy (zejména na školní nástěnce a na webových stránkách školy).
 • Účast na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných Mensou ČR.
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje nadaných dětí.
 • Šíření dobrého jména Mensy ČR.

Škola spolupracující s Mensou má právo:

 • Ve svých propagačních materiálech se představovat jako škola spolupracující s Mensou ČR.
 • V případě pořádání akcí směřujících k rozvoji intelektu zveřejnit tuto akci na webu Mensy ČR.
 • Obdržet výtisk každého vydání časopisu Mensa ČR.
 • Získávat aktuální informace o mensovních aktivitách.
 • Na konzultaci svých aktivit vedoucích k rozvoji intelektu.