PROJEKTY


Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015423 Šablony II OPVVV

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015423 Šablony II OPVVV, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT, i na spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 1 192 115,- Kč.


Fyzika ve zbrusu novém

Každodenní nabíjení mobilního telefonu, namáhavá chůze po schodech do vyššího patra domu či změření venkovní teploty pro výběr ideálního outfitu – pro mnohé všední rutina, za kterou se ovšem skrývají vzrušující fyzikální zákony. A přestože se tato pravidla fungování našeho světa mohou zdát někomu až příliš složitá, mají jednu nepopiratelnou výhodu. Platí pro všechny lidi stejně, nehledě na pohlaví, rasu či náboženské vyznání. Je tedy jedno, jestli nám červené jablko spadne na hlavu v Čechách či ve Španělsku. Boule bude vždy stejně velká. Ať chceme nebo ne, fyzika patří spolu se svými sestrami matematikou, biologií a chemií k velmi důležitým přírodním vědám, které formují náš současný způsob života. A právě proto se české školství začalo v posledních letech významným způsobem zajímat o úroveň přírodovědné gramotnosti žáků. Aktuálním trendem získávání vědomostí a dovedností v jednotlivých přírodních vědách je takzvaná badatelsky orientovaná výuka, v níž si žáci osvojují základ vědeckého myšlení. Díky němu si pak děti dokáží klást zvídavé otázky, mohou porozumět současným lidským znalostem a uvědomit si, jak věda formuje naše duševní, kulturní a materiální prostředí. A je naším milým potěšením oznámit, že ZŠ Blatenská s významným přispěním finančních prostředků především z fondů Evropské unie realizovala v několika posledních měsících významný projekt na kompletní rekonstrukci a modernizaci učebny fyziky. Od ledna roku 2019 tak může výuka fyziky probíhat dle současných nejpřísnějších standardů. Učebně vévodí moderní elektronická tabule Smart, každý žákovský stůl je vybaven monitorem s plně dotykovou obrazovkou a nedílnou součástí pracovny jsou didaktické sady Pasco s mnoha bezdrátovými senzory, mezi kterými dominují zejména pH metr, teploměr, siloměr, senzor polohy či vozítko osazené senzory kinetickými. Hodiny fyziky se tak do budoucna budou moci odehrávat s využitím kombinace názorných didaktických pomůcek a plně digitalizovaného prostředí, které je pro současné žáky zcela přirozené a intuitivní. Věříme, že se jedná o další významný krok, jenž v mladých lidech vzbudí lásku k sice náročným, ale nesmírně zajímavým přírodním vědám. A kdo ví, třeba právě do současných školních lavic v Horažďovicích usedá budoucí český Elon Musk. Fotografie zde. (Mgr. P. Curko)


Učme nově s ICT

Od 1. 9. 2011 se naše škola zapojila do projektu s názvem Učme nově s ICT, který je spolufinancován z fondů EU. Informaci o účasti v projektu najde každý návštěvník ihned u hlavního vchodu do školy. Při rodičovských schůzkák byly informace o vstupu do projektu i konkrétních aktivitách v rámci projektu poskytnuty rodičům. Při pořádání akcí v rámci projektu jsou vždy všichni účastníci seznámeni s tím, že se jedná o akci v rámci tohoto projektu. Několik ukázek použití nového vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu zde.

ZŠ a ZUŠ Horažďovice zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto oblasti:

Na základě požádání škola poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Sada č. 1 - Český jazyk a literatura zde

Sada č. 2 - Matematika a její aplikace zde

Sada č. 3 - Člověk a jeho svět zde

Sada č. 4 - Český jazyk a literatura zde

Sada č. 5 - Matematika a její aplikace zde

Sada č. 6 - Člověk a jeho svět zde

Sada č. 7 - Český jazyk a literatura zde

Sada č. 8 - Matematika a její aplikace zde

Sada č. 9 - Člověk a jeho svět zde

Sada č. 10 - Zlomky zde

Sada č. 11 - Obvod zde

Sada č. 12 - Obsah zde

Sada č. 13 - Podstatná jména zde

Sada č. 14 - Slovní druhy zde

Sada č. 15 - Přídavná jména zde

Sada č. 16 - Česká republika zde

Sada č. 17 - Práce s textem zde

Sada č. 18 - Obsah zde

Sada č. 19 - Vyjmenovaná slova a slova příbuzná zde

Sada č. 20 - Přirozená čísla do 1 000 zde

Sada č. 21 - Slovesa zde

Sada č. 22 - Přirozená čísla do 1 000 000 zde

Sada č. 23 - Hudební výchova zde

Sada č. 24 - Ochrana člověka za mimořádných událostí zde

Sada č. 25 - ČJ - komplexní jazykový rozbor zde

Sada č. 26 - Dějepis - vývoj umění zde

Sada č. 27 - Zeměpis zde

Sada č. 28 - Dějepis zde

Sada č. 29 - Korekturní a doplňovací cvičení zde

Sada č. 30 - Práce s textem zde

Sada č. 31 - Dějepis zde

Sada č. 32 - Český jazyk - rozbor textu zde

Sada č. 33 - První pomoc zde

Sada č. 34 - Dějepis - regionální historie zde

Sada č. 35 - Matematika a její aplikace zde

Sada č. 36 - Anglický jazyk zde

Sada č. 37 - Hudební výchova zde

Sada č. 38 - Fyzika zde

Sada č. 39 - Chemie zde