O moudrosti  
ZŠ Blatenská
Závěrečné vysvědčení bude předáno v pátek 28. 6.
Projekty
Hlavní stránka
Historie školy
Výuka
Rozvrh hodin

Zaměstnanci
Kontakty
Konzultace
Výchovný poradce
Šk.dokumenty
Formuláře
Šk.družina
Šk.jídelna
Šk.rada
Fotogalerie
Webové odkazy


Speciální třídy


 Vstup do školní matriky

 školní časopis
PPP Klatovy

Záchranný kruh
Centrum protidrogové prevence a terapie

Testy pro děti i rodiče

Logo

OPVK
Logo


Slunecno.cz
TOPlist
 
 

Výchovný (kariérní) poradce a metodik prevence

 • Mgr. Šárka Zeithamlová - e-mail
 • konzultace výchovného poradce: čtvrtek 14:00 - 14:30

Pro vycházející žáky

Každý žák obdržel zápisový lístek na začátku měsíce března, odevzdává/posílá na střední školu do 10 pracovních dnů po oznámení o přijetí na střední školu – do té doby pečlivě uschovat, neztratit, nezničit!!
Před odesláním je nutno na zápisovém lístku vyplnit horní rámeček – název a adresa střední školy, kód a název oboru, datum, podpis žáka a zákonného zástupce. Vzor vyplněného zápisového lístku zde, informace k odvolání zde.


Včasná pomoc v krizových situacích

Stránky naleznete zde.


Pro vycházející žáky - www.infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz je možné najít např. informaci o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, ale i mnoho dalších informací jak o nezaměstnanosti, tak o vzdělávací nabídce všech středních škol v ČR, o uplatnění absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, o požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením. Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu. Orientaci v oborech vzdělání může žákům zjednodušit obrázkový vstup, ve výběru pomohou videa o jednotlivých oborech vzdělání, dobrou pomůckou k orientaci je i Profitest. Leták zde.


Novela vyhlášky o přijímacím řízení

Platné znění novelizované vyhlášky o přijímacím řízení s vyznačením aktuálních změn naleznete zde.


Informace pro vycházející žáky

Dny otevřených dveří konané ve šk. roce 2018/19 naleznete zde, přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2019/20 zde.


Profi vyšetření pro žáky z osmých tříd

PPP Klatovy nabízí vyšetření mapující profesní předpoklady – obecně v rovinách humanitního, matematického a technického nadání. Součástí vyšetření je osobnostní profil a osobnostní profesní směřování. Vyšetření probíhá skupinově, a to v prostorách PPP Klatovy nebo Sušice (max. po 10 žácích). Vždy dopoledne v rozsahu cca 4 – 5 hodin. Konzultace výsledků probíhá individuálně podle domluveného termínu. V případě zájmu kontaktujte PPP Klatovy tel. 376310809 / PPP Sušice tef. 376526671. O vyšetření žádá zákonný zástupce žáka.
(Mgr. Š. Zeithamlová - VP)


Co dělat, když moje dítě...

Bere drogy (zde), hraje o peníze (zde), hraje na počítači (zde), je šikanováno (zde).


Zásady komunikace s osobou s PAS (autismem)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučení, které se týká řešení situace osob s poruchou autistického spektra (PAS). Dokument naleznete zde.


Návody a tipy pro přípravu na vyučování

Příručka pro 2. stupeň s názvem „Jak se učit a naučit“ k nahlédnutí zde


INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

Informace o možnostech středoškolského studia se zaměřením na Plzeňský kraj naleznete na portálu www.studujvpk.cz. Snahou portálu je, aby se žák a jeho rodič zamysleli nejen nad možnostmi studia, ale také nad důsledky vlastní volby, tj. nad otázkami typu: co budu moci dělat po škole, jaké bude mé pracovní uplatnění. Informací na internetu, které radí jak se rozhodovat je hodně a problémem je se v nich zorientovat.Tvůrci nabízí přehledný rozcestník, na kterém naleznete například i vývoj mezd nebo vývoj počtu nezaměstnaných a volných pracovních míst podle profesí.Hlavní informace jsou shrnuty do čtyř sekcí:

 • JAK SE ROZHODNOUT?
 • KAM PO ZÁKLADCE ?
 • KAM PO STŘEDNÍ?
 • JAK USPĚT V PRÁCI?

BUĎTE V OBRAZE A VYBÍREJTE SVÉ BUDOUCÍ POVOLÁNÍ ZODPOVĚDNĚ!

www.infoabsolvent.cz
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech. Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání

 • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
 • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
 • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
 • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

 • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, 
 • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
 • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,
 • údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Systém je pravidelně inovován a  bude v dalších letech výrazně rozšířen v rámci pokračování projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství. (VP Mgr. Š. Zeithamlová)


Postup při vyšetření v PPP

Vážení rodiče, pokud máte zájem vyšetřit vaše dítě v pedagogicko-psychologické poradně (levorukost,  osobní nesnáze, volba povolání, připravenost  na školu,  výukové  obtíže,  výchovné  obtíže,  zvláštnosti  v chování  dítěte apod.), doporučuji postupovat následujícím způsobem:

 • Kontaktujte třídního učitele nebo výchovného poradce, obdržíte formulář, který je nutno vyplnit.
 • Zvolte si PPP a objednejte se na vyšetření.

Kontakty:

 • PPP Klatovy - 376  310 809
 • pracoviště Sušice - 376  526  671, e-mail: popky@mybox.cz

Šikana  -  informace  pro žáky 

Nikdo nemá právo druhému ubližovat!!! Spolužáci se k tobě  chovají  nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš  jak  dál??? Víš  o někom, komu je ubližováno a je ti  ho  líto??? Překonej strach a svěř se  tomu, komu důvěřuješ.
Může to být:

 • tvoje třídní učitelka (učitel)
 • výchovná poradkyně
 • ředitelka školy či zástupkyně ředitelky
 • kterýkoliv z pedagogů naší školy
 • tví rodiče

Vzkaz můžeš umístit i do schránky důvěry, paní ředitelka školy ji kontroluje každou středu, uveď alespoň třídu, které se věc týká.


Šikana  -  informace  pro  rodiče

Často se hovoří  o  ŠIKANOVÁNÍ  mezi  dětmi a  sdělovací  prostředky   informují  mnohdy  i o tragických  důsledcích   tohoto   negativního   jevu. Zamyslete se, zda  se u VAŠEHO  dítěte  neobjevil  některý  z příznaků  možného  trápení:

 • příliš  často  poničené  sešity,  pomůcky nebo oblečení
 • nevysvětlitelné   modřiny, škrábance, šrámy
 • některé  věci  jsou prostě k nenalezení
 • stálé  ztrácení "kapesného"
 • používání  nepravdivých - nadpřirozených  výmluv
 • neklidný  spánek, divoké sny, pomočování

Velice Vás prosíme o pomoc při odhalování těchto problémů. Rychlé a úspěšné vypořádání se s problémem jistě přispěje ke zdravému dospívání Vašich dětí.


Domácí příprava a její čas

V čísle 31 UČITELSKÝCH NOVIN radí dětský a školní psycholog M. Hudec rodičům, kdy je nejvhodnější zasednout k přípravě na další den – a tedy i k úkolům. Podle něj je velmi individuální čas přípravy, ale dokončit přípravu by žák ZŠ měl do šesté hodiny večerní. Záleží na dítěti, jak je ze školy unavené. První vrchol výkonnosti je zhruba kolem jedenácté dopoledne – dítě je ve škole. Druhý vrchol nastává zhruba okolo třetí hodiny odpoledne, pak výkon klesá. Když se dítě z kroužků vrací v podvečer a poté teprve zasedá k úkolu, je to špatné. K učení zasedá unavené, tělo chce relaxovat a učení prostě nejde. Dítěti “neleze do hlavy“  a ono pak má zbytečně pocit, že třeba matematika či čeština  je daleko těžší, než ve skutečnosti opravdu je. Psycholog doporučuje vykompenzovat sezení v lavici  nějakou zájmovou činností. Například v rámci rodiny či v zájmovém kroužku. Odpočaté dítě rychleji vstřebává informace. Navíc ZNUDĚNÉ dítě vyhledává zábavu za každou cenu a pak i leccos vyvede.
(VP - Mgr. Š. Zeithamlová)


Alkohol  a  drogy - 10  kroků, jak pomoci  dítěti  říci  Ne

V současné  době  se  setkáváme  s tím, že  čím dál mladší  děti  již  mají  zkušenosti  s alkoholem  a  návykovými  látkami.  V následujícím  textu  naleznete   několik  rad, jak  Vy, rodiče, můžete  tuto skutečnost  alespoň  trošku  ovlivnit.

 • Snažte  se  důvěru  dítěte  získat  a  naslouchat  mu, neboť jedině  tehdy  s vámi  bude  otevřeně  hovořit  o problémech.  Uvědomte si, že  umět  dítě  vyslechnout a pochopit, neznamená vždy přistoupit na jeho  stanovisko!
 • Opatřete  si  spolehlivé  informace  o alkoholu  a jiných  n. látkách. Bude-li  dítě  nějakou  drogu  obhajovat,  nabídněte  mu  protiargumenty.
 • Posilujte zdravé sebevědomí  u  svého  dítěte. Jestliže  si dítě  zaslouží  pochvalu, pochvalte!
  Jestliže  kritizujete, kritizujte  chování (nelíbí se mi , že  děláš …), ne osobnost (jsi  hrozný …). Člověk se sebevědomím  dokáže  lépe  odolat   špatné  společnosti  i  n. látkám.
 • Předcházejte  nudě. Mějte  přehled, kde a s kým tráví dítě volný čas. Vytvořte rodinná  pravidla. Dítě, které  zná důsledky svého chování a jednání, se více zamýšlí nad svými skutky.
 • Rodiče, buďte  dítěti  vzorem! Rozvíjejte své  kvalitní  zájmy  a myslete  na  své  zdraví - nejen fyzické, ale i psychické. Pomozte  dítěti  čelit  tlaku  nevhodné společnosti. Vypěstujte v dítěti umění  odmítnout nabídku.
 • Spolupracujte a komunikujte v rámci rodiny. Jste rozvedeni?  Stále jste rodiči. Prarodičové, vaše pomoc je žádoucí, ale dohodněte se s rodiči!
 • Spolupracujte s dalšími dospělými. Učitelé  dětí, rodiče  kamarádů a odborné  instituce vám mohou pomoci

Rozpoznejte  problém dokud  je  čas. Čím  dříve  rozpoznáte  a začnete problém řešit, tím lépe.
Informace  k problematice: www.odrogach.cz, www.sananim.cz, www.dokurte.cz

 

 
         
 
ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace, tel.: 376 512 514, 731 247 694, fax: 376 512 514, e-mail, vytvořil J. Skolek