<ZŠ Blatenská - Výchovný poradce

VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný (kariérní) poradce a metodik prevence Mgr. Šárka Zeithamlová

konzultace výchovného poradce: úterý 13:40 - 14:25

e-mail


Free Shipping
PPP Klatovy

Free Shipping
Záchranný kruh


Free Shipping
Kam na školu


Free Shipping
Pomoc v krizové situaci

Free Shipping
Protidrogová prevence

Free Shipping
Společné vzdělávání

Pro vycházející žáky

Informace určené vycházejícím žákům naleznete v těchto příručkách:

  • Informační brožurka „Čím budu?“ zde
  • LOŇŠTÍ DEVÁŤÁCI LETOŠNÍM DEVÁŤÁKŮM zde
  • DOD 2020 zde

Informace o vojenských školách a nabízených oborech

Aktuální informace o vojenských školách a nabízených oborech můžete získat zde, zde nebo zde.


Školy středního vzdělávání se sportovním zaměřením

Přihlášku na SŠ sportovního zaměření s talentovou zkouškou je nutno odevzdat do konce listopadu 2019. Přehled škol naleznete zde.


Pro vycházející žáky

Každý žák obdržel zápisový lístek na začátku měsíce března, odevzdává/posílá na střední školu do 10 pracovních dnů po oznámení o přijetí na střední školu – do té doby pečlivě uschovat, neztratit, nezničit!! Před odesláním je nutno na zápisovém lístku vyplnit horní rámeček – název a adresa střední školy, kód a název oboru, datum, podpis žáka a zákonného zástupce. Vzor vyplněného zápisového lístku zde, informace k odvolání zde.


Novela vyhlášky o přijímacím řízení

Platné znění novelizované vyhlášky o přijímacím řízení s vyznačením aktuálních změn naleznete zde.


Zásady komunikace s osobou s PAS (autismem)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučení, které se týká řešení situace osob s poruchou autistického spektra (PAS). Dokument naleznete zde.


Návody a tipy pro přípravu na vyučování

Příručka pro 2. stupeň s názvem „Jak se učit a naučit“ k nahlédnutí zde.


Postup při vyšetření v PPP

Vážení rodiče, pokud máte zájem vyšetřit vaše dítě v pedagogicko-psychologické poradně (levorukost, osobní nesnáze, volba povolání, připravenost na školu, výukové obtíže, výchovné obtíže, zvláštnosti v chování dítěte apod.), doporučuji postupovat následujícím způsobem:  Kontaktujte třídního učitele nebo výchovného poradce, obdržíte formulář, který je nutno vyplnit. Zvolte si PPP a objednejte se na vyšetření. Kontakty: PPP Klatovy - 376 310 809 pracoviště Sušice - 376 526 671, e-mail: popky@mybox.cz


Šikana - informace pro žáky

Nikdo nemá právo druhému ubližovat!!! Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš jak dál??? Víš o někom, komu je ubližováno a je ti ho líto??? Překonej strach a svěř se tomu, komu důvěřuješ. Může to být: tvoje třídní učitelka (učitel), výchovná poradkyně, ředitelka školy či zástupkyně ředitelky, kterýkoliv z pedagogů naší školy, tví rodiče. Vzkaz můžeš umístit i do schránky důvěry, paní ředitelka školy ji kontroluje každou středu, uveď alespoň třídu, které se věc týká.


Šikana - informace pro rodiče

Často se hovoří o ŠIKANOVÁNÍ mezi dětmi a sdělovací prostředky informují mnohdy i o tragických důsledcích tohoto negativního jevu. Zamyslete se, zda se u VAŠEHO dítěte neobjevil některý z příznaků možného trápení: příliš často poničené sešity, pomůcky nebo oblečení, nevysvětlitelné modřiny, škrábance, šrámy, některé věci jsou prostě k nenalezení, stálé ztrácení "kapesného", používání nepravdivých - nadpřirozených výmluv, neklidný spánek, divoké sny, pomočování. Velice Vás prosíme o pomoc při odhalování těchto problémů. Rychlé a úspěšné vypořádání se s problémem jistě přispěje ke zdravému dospívání Vašich dětí.


Domácí příprava a její čas

V čísle 31 UČITELSKÝCH NOVIN radí dětský a školní psycholog M. Hudec rodičům, kdy je nejvhodnější zasednout k přípravě na další den – a tedy i k úkolům. Podle něj je velmi individuální čas přípravy, ale dokončit přípravu by žák ZŠ měl do šesté hodiny večerní. Záleží na dítěti, jak je ze školy unavené. První vrchol výkonnosti je zhruba kolem jedenácté dopoledne – dítě je ve škole. Druhý vrchol nastává zhruba okolo třetí hodiny odpoledne, pak výkon klesá. Když se dítě z kroužků vrací v podvečer a poté teprve zasedá k úkolu, je to špatné. K učení zasedá unavené, tělo chce relaxovat a učení prostě nejde. Dítěti “neleze do hlavy“ a ono pak má zbytečně pocit, že třeba matematika či čeština je daleko těžší, než ve skutečnosti opravdu je. Psycholog doporučuje vykompenzovat sezení v lavici nějakou zájmovou činností. Například v rámci rodiny či v zájmovém kroužku. Odpočaté dítě rychleji vstřebává informace. Navíc ZNUDĚNÉ dítě vyhledává zábavu za každou cenu a pak i leccos vyvede.