<ZŠ Blatenská - Výchovný poradce

VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný (kariérní) poradce a metodik prevence Mgr. Šárka Zeithamlová

konzultace výchovného poradce: pondělí 14:00 - 15:00

e-mail


Free Shipping
PPP Klatovy

Free Shipping
Záchranný kruh


Free Shipping
Kam na školu


Free Shipping
Pomoc v krizové situaci

Free Shipping
Protidrogová prevence

Free Shipping
ŠPP

Free Shipping
NNTB

Free Shipping
 SVP

Free Shipping
 Infoabsolvent

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, chceme Vás upozornit na nebezpečí běžně dostupné látky KRATOM pocházející ze stejnojmenného stromu, ke které se bez větších problémů mohou dostat Vaše děti. V mnoha zemích je tato droga zakázaná, v České republice tomu tak ale není. Má většinou formu zeleného prášku na výrobu nápoje nebo tablet. KRATOM má stimulační, psychoaktivní a analgetické účinky a jeho požití dětmi může být velmi nebezpečné. Na sociálních sítích je tato rostlina nekriticky propagována a nezmiňují se možná rizika. Užívání této drogy může vyvolat závislost a při vysazení se objevují abstinenční příznaky psychické i fyzické. Samotné užívání může způsobit nepříjemné stavy jako bušení srdce, silnou nevolnost, svědění, ztrátu hmotnosti aj. Při užití může být dítě v útlumu, bude mít potlačenou bolest a euforii. V nadměrném množství může u dětí zastavit i dech a působí podobně jako heroin. Buďte prosím opatrní a obezřetní!

Mgr. Šárka Zeithamlová, metodik prevence


Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024

Informace o přijímacím řízení naleznete zde.


Přednášky pro rodiče nejen o přijímačkách - zdarma

Chcete-li se dozvědět souhrnně vše o přijímačkách, jejich průběhu, přípravě, ale třeba i o procesu podávání přihlášek a dalších podrobnostech, můžete se zúčastnit cca hodinové online přednášky pro rodiče, kterou pořádá společnost To dáš. Nejbližší termín je 27. listopadu a ano přednáška je opravdu zdarma. Jediné co je potřeba udělat, je předem se přihlásit, protože kapacita je omezená. Více info na přednáška pro rodiče.


Informace pro vycházející žáky

Dovolujeme si Vás upozornit, že portál www.atlasskolstvi.cz v letošním roce opět umožní vyhledat školy, které vyhlásí druhá kola přijímacího řízení. Informace budou zveřejňovány postupně v následujících dnech. Ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu „zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení“. Dále je možné filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.


PRESAFE

O zapojení školy do projektu PRESAFE si přečtěte zde.


PROFI vyšetření v PPP KLATOVY a PPP SUŠICE

PPP Klatovy a PPP Sušice nabízí vyšetření mapující profesní předpoklady – obecně v rovinách humanitního nadání, matematického nadání, technického nadání. Součástí vyšetření je osobnostní profil a osobnostní profesní směrování. Vyšetření je určeno pro žáky z 8. a 9. ročníků. Vyšetření probíhá v prostorách PPP Klatovy (Voříškova 823, 7. patro) nebo Sušice (Nuželická 60). Vyšetření probíhá skupinově (max. 10 žáků ve skupině, vždy dopoledne v rozsahu 4-5 hodin. Konzultace výsledků probíhá individuálně dle domluveného termínu. V případě zájmu o vyšetření je třeba kontaktovat PPP Klatovy - tel. 376310809 nebo PPP Sušice - tel. 376526671. e-mail: pppkt@mybox.cz
Termíny na vyšetření jsou vypisovány průběžně během celého školního roku dle zájmu klientů. O vyšetření může žádat pouze zákonný zástupce.


Informace pro žáky osmých a devátých tříd a jejich rodiče

Přehled o možnostech studia následném uplatnění v Plzeňském kraji můžete nalézt zde.


Poradenství i psychologickou pomoc nabízí Národní pedagogický institut

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.
Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.


Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

Ráda bych žákům a jejich rodičům představila unikátního průvodce „Kam po devítce“. Jde o originální a přehledný návod usnadňující rodičům orientaci. Jeho zvláštností je to, že je psán „z pohledu rodiče“ a je podložený aktuální opakovanou zkušeností s výběrem střední školy i mojí profesní orientací v oblasti poradenství ve vzdělávání. Průvodce obsahuje přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží k výběru budoucího povolání či studia. Jak tento 15ti stránkový průvodce vypadá a co vše obsahuje, se můžete sám/a podívat zde (na vyžádání vám ho mohu zaslat také v pdf formátu přímo do e-mailu).

www.kampodevitce.cz

MŠMT již zveřejnilo termíny konání přijímacích zkoušek (v brožuře ještě uvedeny nejsou).

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání:

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Náhradí terminy jsou stanoveny na dny:

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021


Zásady komunikace s osobou s PAS (autismem)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučení, které se týká řešení situace osob s poruchou autistického spektra (PAS). Dokument naleznete zde.


Návody a tipy pro přípravu na vyučování

Příručka pro 2. stupeň s názvem „Jak se učit a naučit“ k nahlédnutí zde.


Postup při vyšetření v PPP

Vážení rodiče, pokud máte zájem vyšetřit vaše dítě v pedagogicko-psychologické poradně (levorukost, osobní nesnáze, volba povolání, připravenost na školu, výukové obtíže, výchovné obtíže, zvláštnosti v chování dítěte apod.), doporučuji postupovat následujícím způsobem:  Kontaktujte třídního učitele nebo výchovného poradce, obdržíte formulář, který je nutno vyplnit. Zvolte si PPP a objednejte se na vyšetření. Kontakty: PPP Klatovy - 376 310 809 pracoviště Sušice - 376 526 671, e-mail: popky@mybox.cz


Šikana - informace pro žáky

Nikdo nemá právo druhému ubližovat!!! Spolužáci se k tobě chovají nepřátelsky, ubližují ti a ty nevíš jak dál??? Víš o někom, komu je ubližováno a je ti ho líto??? Překonej strach a svěř se tomu, komu důvěřuješ. Může to být: tvoje třídní učitelka (učitel), výchovná poradkyně, ředitelka školy či zástupkyně ředitelky, kterýkoliv z pedagogů naší školy, tví rodiče. Vzkaz můžeš umístit i do schránky důvěry, paní ředitelka školy ji kontroluje každou středu, uveď alespoň třídu, které se věc týká.


Šikana - informace pro rodiče

Často se hovoří o ŠIKANOVÁNÍ mezi dětmi a sdělovací prostředky informují mnohdy i o tragických důsledcích tohoto negativního jevu. Zamyslete se, zda se u VAŠEHO dítěte neobjevil některý z příznaků možného trápení: příliš často poničené sešity, pomůcky nebo oblečení, nevysvětlitelné modřiny, škrábance, šrámy, některé věci jsou prostě k nenalezení, stálé ztrácení "kapesného", používání nepravdivých - nadpřirozených výmluv, neklidný spánek, divoké sny, pomočování. Velice Vás prosíme o pomoc při odhalování těchto problémů. Rychlé a úspěšné vypořádání se s problémem jistě přispěje ke zdravému dospívání Vašich dětí.


Domácí příprava a její čas

V čísle 31 UČITELSKÝCH NOVIN radí dětský a školní psycholog M. Hudec rodičům, kdy je nejvhodnější zasednout k přípravě na další den – a tedy i k úkolům. Podle něj je velmi individuální čas přípravy, ale dokončit přípravu by žák ZŠ měl do šesté hodiny večerní. Záleží na dítěti, jak je ze školy unavené. První vrchol výkonnosti je zhruba kolem jedenácté dopoledne – dítě je ve škole. Druhý vrchol nastává zhruba okolo třetí hodiny odpoledne, pak výkon klesá. Když se dítě z kroužků vrací v podvečer a poté teprve zasedá k úkolu, je to špatné. K učení zasedá unavené, tělo chce relaxovat a učení prostě nejde. Dítěti “neleze do hlavy“ a ono pak má zbytečně pocit, že třeba matematika či čeština je daleko těžší, než ve skutečnosti opravdu je. Psycholog doporučuje vykompenzovat sezení v lavici nějakou zájmovou činností. Například v rámci rodiny či v zájmovém kroužku. Odpočaté dítě rychleji vstřebává informace. Navíc ZNUDĚNÉ dítě vyhledává zábavu za každou cenu a pak i leccos vyvede.