ZAMĚSTNANCI

Vedení školy

 • Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 15:00 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Hana Stulíková, zástupce ředitelky, e-mail, konzultace: pondělí 13:00 - 14:00 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Lucie Stulíková, zástupce ředitelky - spec. třídy, e-mail, konzultace: každý den před vyučováním 7:30 – 8:00, po vyučování 14:00 – 14:30 (po předchozí domluvě)

Učitelé 1. st. ZŠ

 • Mgr. Marie Krejčová, 1. stupeň, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Renata Macounová, 1. stupeň, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Blanka Pajerová, 1. stupeň, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Milena Peroutková, 1. stupeň, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Eva Nováková, 1. stupeň, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Jaroslav Skolek, 1. stupeň, Inf, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Milena Sládková, 1. stupeň, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Ivana Stulíková, 1. stupeň, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Iva Václavíková, 1. stupeň, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Anna Matějková, asistentka pedagoga
 • Kristýna Janochová, asistentka pedagoga
 • Petra Adamusová, asistentka pedagoga
 • Petra Vašková, DiS., asistentka pedagoga
 • Olga Šromová, asistentka pedagoga

Učitelé 2. st. ZŠ

 • Mgr. Petr Curko, e-mail, konzultace: pátek 13:50 - 14:35 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Bohumila Humlová, e-mail, konzultace: středa 13:00 - 13:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Tereza Jandová, e-mail, konzultace: středa 13:00 - 13:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Petra Jánská, e-mail, konzultace: čtvrtek 13:00 - 13:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Andrea Jarešová, e-mail, konzultace: středa od 7:25 do 7:50 (po předchozí domluvě)
 • Bc. Lucie Kroupová, e-mail, konzultace: pondělí 13:40 - 14:10 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Daniel Kunášek, e-mail, konzultace: pondělí 13:45 - 14:15 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Jana Stulíková, e-mail, konzultace: pondělí 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Ing. Milan Urbánek, e-mail, konzultace: čtvrtek 13:00 - 13:30 (po předchozí domluvě)
 • Bc. Markéta Votípková, e-mail, konzultace: pondělí 12:50 - 13:35 (po předchozí domluvě)
 • Ing. Ivo Vypler, e-mail, konzultace: čtvrtek 14:00 - 14:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Jana Zelená, e-mail, konzultace: pondělí 12:00 - 12:30 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Šárka Zeithamlová, e-mail, konzultace: VP středa 13:40 - 14:25 a UČ čtvrtek od 11:55 do 12:40 (po předchozí domluvě)
 • Mgr. Jana Háková, náboženství
 • Veronika Tichá, asistentka pedagoga
 • Ivana Krbcová, asistentka pedagoga
 • Zdeňka Slancová, asistentka pedagoga
 • Pavla Polanová, asistentka pedagoga

Speciální třídy

 • Mgr. Naděžda Polenová, spec. ped., e-mail
 • Mgr. Jana Korbelová, spec. ped., e-mail
 • Mgr. Naděžda Chládková, spec. ped., e-mail
 • Ing. Julie Končalová, asistentka ped.
 • Zdena Štěchová, asistentka ped.
 • Hana Augustínová, asistentka ped.

Konzultace probíhají takto: Každý den před vyučováním 7:30 – 8:00, po vyučování 14:00 – 14:30 (po domluvě)


Školní poradenské pracoviště

 • Mgr. Jaroslava Šimková - ředitelka školy
 • Mgr. Hana Stulíková - zástupkyně ŘŠ
 • Mgr. Šárka Zeithamlová - výchovná poradkyně, kariérový poradce
 • Mgr. Petr Curko - zástupce pro 2. stupeň
 • Mgr. Blanka Pajerová - zástupce pro 1. stupeň
 • Mgr. Lucie Stulíková - speciální pedagog
 • R. Benešová Šperlíková - zástupce pro ŠD, ŠK

Školní družina a klub

 • Radka Benešová Šperlíková, 1. oddělení, e-mail
 • Anna Matějková, 2. oddělení, e-mail
 • Petra Smejkalová, 3. oddělení, e-mail
 • Michaela Holečková, 4. oddělení, e-mail
 • Veronika Tichá, šk. klub, e-mail

Provozní zaměstnanci

Účetní

 • Martina Dufková

Hospodářka

 • Michaela Holečková

Školní jídelna

 • Michaela Frková, vedoucí kuchyně, e-mail: vedoucijidelny@zsblatenska.horazdovice.cz
 • Miroslava Vondrysková
 • Irena Nováková
 • Monika Urbanová
 • Hana Lupíšková

Školník

 • Richard Pařízek

Úklid

 • Monika Rédlová
 • Alexandra Hlavínová
 • Drahomíra Řeháková
 • Miluše Kratochvílová
 • Renata Pařízková
 • Dominika Slivoňová
 • Miroslava Pánková
 • Markéta Průchová