Free Shipping
EduBase

Free Shipping
Školní matrika


Free Shipping
Volná místa


Free Shipping
Instagram školy

Free Shipping
Jídelníček

Free Shipping
ŠPC

Free Shipping
Projekty

Free Shipping
Plánované akce

Free Shipping
Historie školy

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZŠ BLATENSKÁ V HORAŽĎOVICÍCH

Card image cap
Šablony II

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015423 Šablony II OPVVV, který...

Více na stránce Projekty
Card image cap
Inovace počítačové učebny 2. st.

Cílem projektu je inovace počítačové učebny pro 2. stupeň. Toho bude docíleno pořízením moderního ...

Více na stránce Projekty
Card image cap
Inovace počítačové učebny

Cílem projektu je inovace počítačové učebny skrze pořízení moderního IT vybavení, které ...

Více na stránce Projekty
Card image cap
Pomozte žákům dotknout se vesmíru

Vážení rodiče a přátelé školy, tímto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o podporu jedinečného projektu, do kterého se žáci naší školy pouští pod vedením pana učitele Curka. Školní vědecký tým ...

Více na stránce Aktuality

Card image cap
Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Více na stránce Projekty
Card image cap
Horažďovická děvčata v top desítce Česka a Slovenska

Ve čtvrtek dne 21. dubna se zraky mnoha žáků, učitelů a rodičů upínaly na Kongresové centrum v Praze, kde se uskutečnilo finále 13. ročníku soutěže v ...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Lyžařský výcvik

 Lyžařský výcvik se konal od 1. 2. 2022 do 5. 2. 2022 a zúčastnili se ho žáci 7. a 8. ročníků. Jejich cesta započala již brzy ráno, kdy se společně s vyučujícími autobusem vydali na Zadov. Když dorazili na hotel, vybalili si kufry...

Více na stránce Aktuality

Card image cap
Zápis budoucích prvňáčků

Po dvouleté pauze se konal dne 7. dubna 2022 od 13:00 – 18:00 hodin zápis budoucích prvňáčků. Opět se zaplnily chodby prvního stupně zvídavými dětmi a jejich rodiči. Hned při vstupu do školy se dětí a jejich rodičů ujaly žákyně...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Škola volá

Čtvrteční odpoledne k nám do školy přivál ohromný vítr budoucí školáky se svými rodiči. Na čtyřech stanovištích si děti vyzkoušely svoje dovednosti. Naprogramovaly cestu včelky přes překážky až ke sladké odměně... 

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Program pro předškoláky

Naše škola připravila v letošním školním roce pro předškoláky program nazvaný ŠKOLA VOLÁ. Program bude zaměřen na přípravu dětí pro vstup do 1. třídy a na jejich bezproblémovou adaptaci na školu. Setkání se...

Více na stránce Aktuality

Card image cap
S robotikou si rozumíme

Bývaly doby, kdy se konzervativní školní prostředí téměř až bránilo zavádění moderních prvků ve výuce. Tato éra je naštěstí dávnou minulostí, a ZŠ Blatenská se tak již nyní mohla zařadit po bok vzdělávacích institucí...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Příběhy našich sousedů

S přispěním Místního akčního sdružení Pošumaví navázala ZŠ Blatenská na začátku školního roku těsnou spolupráci s organizací Post Bellum, která školám nabízí účast ve vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů... 

Více na stránce Aktuality
Card image cap
PF 2022

Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022.

 

 

 

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Na jeden den mistry zvuku

ZŠ Blatenská se jako jediná základní škola Plzeňského kraje zapojila do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum nazvaného Příběhy našich sousedů, jehož hlavním cílem je vytvořit krátký dokumentární film o životě místního pamětníka...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Malí dobrodruzi na ZŠ Blatenská

Znáte pověst z našeho kraje o černém psovi, který střeží poklad Půty Švihovského? Dokážete složit mapu rozstříhanou na malé kousky, a pak podle ní najít správnou cestu? Byli jste někdy zavření ve Zlaté bráně... 

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Úspěch v jazykové soutěži

Abychom zpestřili výuku cizích jazyků, rozhodli jsme se využít moderní technologie a vyzkoušet aplikaci WocaBee. Žáci si s ní mohou nejrůznějším způsobem procvičovat slovní zásobu. V druhé polovině října se konal třetí ročník celostátní soutěže Jazykový...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Šesťáci v Centru robotiky

Přibližně v polovině října jsme se vydali na jednu z posledních exkurzí aktuálního kalendářního roku. Počasí si udržovalo letní nádech, koronavirová čísla byla stále ještě na relativně rozumné úrovni a touha žáků prožívat nespočet společných...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Odpoledne s Foglarem

První listopadové odpoledne se budova prvního stupně na dvě hodiny proměnila v tajemná Stínadla. V rámci oblíbené akce Noc s Andersenem, kterou tradičně pořádá školní knihovna, si třídní učitelé pátých tříd, Mgr. Peroutkov...      

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Den se starými řemesly

Páteční dopoledne 17. září strávili žáci 4. B v horažďovickém muzeu, kde se konal program Den se starými řemesly. Jednalo se o staré techniky, které dříve patřily k běžným domácím přivýdělkům v našem regionu Pošumaví. Děti si pod dozorem...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Adaptační kurz 6. B

I když se na konci září obvykle hlásí o slovo typické podzimní chmury, v žádném případě jsme se jich nezalekli a naopak jsme se vydali vstříc našemu prvnímu dobrodružství po přestupu na druhý stupeň základní školy. Tím dobrodružstvím se stal...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Adaptační kurz 6. A 

Od 20. 9. do 22. 9. 2021 měla 6. A adaptační kurz ve Střelských Hošticích s třídní učitelkou Terezou Jandovou a výchovnou poradkyní Šárkou Zeithamlovou. Ráno jsme přišli do školy, otestovali se a vydali se na výpravu. Cestu pěšky nám zpestřilo mnoho... 

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Kroužek pro předškoláky od 4 let

Hledáme malé dobrodruhy
KDE? Na ZŠ Blatenská v Horažďovicích.
KDY? Od října 2021 do května 2022, vždy ve čtvrtek, 15:30 – 17:00 hod.
KOHO? Předškolní děti od 4 let věku a jejich rodiče. CO vás čeká? Pohyb, soutěže...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Pasování na čtenáře

Znáte ten pocit, když nevíte, co vás čeká? Trochu se bojíte, ale zároveň se těšíte? Asi takhle se cítili naši druháčci, když usedali na židle v sále muzea v Horažďovicích a objevil se před nimi kat s obrovskou sekerou. Strach je brzy opustil a oni se s ním přenesli do pohádkové říše plné strašidel...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Cítím vůni lesa...

Těmito slovy písničky zní moto exkurze, kterou zahájili svůj poslední školní rok na naší škole letošní deváťáci a sice v doprovodu pí učitelky Šárky Zeithamlové, třídní učitelky Andrey Jarešové a Ivy Krbcové. Ve spolupráci se SŠ Oselce jsme zavítali do pohádkově... 

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Až za hranu limitů

Konec měsíce června se na naší škole nese ve znamení mnoha akcí mimo stěny tříd. Mezi velmi oblíbenou venkovní aktivitu určitě patří tradiční rýžování zlata na Otavě, které pro nás zajišťuje pan Červený...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Stříbro z Global Teacher

Školní rok 2020/2021 beze sporu patřil k těm nejnáročnějším za poslední dobu. Pandemie zcela nového viru na poměrně dlouhý čas ochromila fungování státu a školy byly nuceny neprodyšně uzamknout své vchody...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Projektová výuka chemie

Zcela nová učebna přírodních věd a závěr nesmírně náročného školního roku – to je kombinace, která přímo nabádá k využívání moderních způsobů vzdělávání žáků. Jedním z nich je takzvaná problémová výuka...

Více na stránce Aktuality