Free Shipping
Spolupráce s Mensou 

Free Shipping
Školní matrika


Free Shipping
Volná místa


Free Shipping
Instagram školy

Free Shipping
Jídelníček

Free Shipping
ŠPC

Free Shipping
Projekty

Free Shipping
Plánované akce

Free Shipping
Historie školy

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZŠ BLATENSKÁ V HORAŽĎOVICÍCH!

Card image cap
Šablony II

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015423 Šablony II OPVVV, který...

Více na stránce Projekty
Card image cap
Inovace počítačové učebny 2. st.

Cílem projektu je inovace počítačové učebny pro 2. stupeň. Toho bude docíleno pořízením moderního ...

Více na stránce Projekty
Card image cap
Inovace počítačové učebny

Cílem projektu je inovace počítačové učebny skrze pořízení moderního IT vybavení, které ...

Více na stránce Projekty
Card image cap
Den otevřených dveří 2022

Dne 16. 11. 2022 se po dvou letech otevřou brány naší školy, neboť se uskuteční Den otevřených dveří. Hned u vchodu si budou moci všichni návštěvníci zakoupit mýdla a svíčky, které vlastnoručně vyrobili naši žáci. Jde o dokončení projektu na rozvoj...

Více na stránce Aktuality

Card image cap
Kdo si hraje, nezlobí

Měsíc říjen je na ZŠ Blatenská obdobím, během něhož se začíná odehrávat zájmové vzdělávání v podobě kroužků, do kterých se žáci zapsali na začátku školního roku. Mezi ty nejoblíbenější se téměř okamžitě probojoval kroužek Multimediální...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Dotkli jsme se vesmíru

Když jsme se na konci března rozhodli vstoupit do projektu Dotkni se vesmíru, jehož hlavním cílem bylo sestavit funkční stratosférickou sondu, ani ve snu jsme si nedokázali představit, kolik práce a úsilí nás vlastně čeká. Vše začalo navázáním...    

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Žáci ZŠ Blatenská již brzy v televizi

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy, pokud vám to čas dovolí, nalaďte si v pátek 30. září na svých analogových či digitálních přijímačích televizní kanál ČT :D, kde bude ve 14:45 odvysílán premiérový díl...

Více na stránce Aktuality

Card image cap
Adaptační den 1. tříd

Dne 1. září nastal pro „prvňáčky“ očekávaný den, kdy poprvé usedli do školních lavic. Aby se děti snadněji poznaly, naplánovaly pro ně třídní učitelky společně s výchovnou poradkyní adaptační den. Pestře připravené dopoledne si děti užily v Panské zahradě...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Prázdniny ve školní družině

Že o hlavních prázdninách do školy děti nechodí? Že se zde jen předělává, opravuje, natírá a maluje, uklízí? Že je o prázdninách škola zavřená? Veliký omyl! V naší škole jsme v prázdninové družině přivítali nejen děti ze ZŠ Blatenská, ale i děti ze ZŠ Komenského...                                               

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Rozloučení s žáky devátých ročníků aneb Motýlci, leťte!

S koncem června přichází čas, kdy brány naší školy opouštějí deváťáci a rozlétají se do světa, vstříc své nové životní pouti. Pro ně se tento významný a toužebně očekávaný den odehrával v prostorách hotelu Prácheň, kde...

Více na stránce Aktuality

Card image cap
Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Více na stránce Projekty
Card image cap
Žáci ZŠ Blatenská v záři reflektorů

Jelikož si na naší škole při práci s nadanými žáky rozhodně neklademe malé cíle, rozhodli jsme přihlásit do známé televizní soutěže s názvem Už tam budem?, která vzniká pod záštito... 

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Rafťáci deváťáci na Otavě

Třídy 9.A a 9. B bedlivě sledovaly vývoj počasí na 21. června 2022, na den, kdy měly v plánu jednu z posledních školních akcí závěru školního roku - sjezd řeky Otavy. Sešli jsme se na vlakovém nádraží a odsud odjeli vlakem do nedaleké Sušice. Na místě, u břehu řeky...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Výprava na „horažďovický Klondike“

Na konci školního roku 2021/2022 se vybraní žáci 9. ročníků vypravili na již tradiční rýžování zlata na řece Otavě, a to pod odborným dohledem geologa Aleše Červeného z Městského muzea Horažďovice...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Pomozte žákům dotknout se vesmíru

Vážení rodiče a přátelé školy, tímto si Vás dovolujeme oslovit s žádostí o podporu jedinečného projektu, do kterého se žáci naší školy pouští pod vedením pana učitele Curka. Školní vědecký tým složený z aktivních a šikovných žák... 

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Horažďovická děvčata v top desítce Česka a Slovenska

Ve čtvrtek dne 21. dubna se zraky mnoha žáků, učitelů a rodičů upínaly na Kongresové centrum v Praze, kde se uskutečnilo finále 13. ročníku soutěže v prezentačních dovednostech s názvem Prezentiáda. Na dechberoucí finálové klání dorazilo celkem 36 týmů složených ze žáků

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Velký úspěch v soutěži prezentačních dovedností

První dubnový den se v krajských městech odehrálo 2. kolo soutěže prezentačních dovedností s názvem Prezentiáda. Realizační zázemí pro Plzeňský kraj poskytlo Mikulášské gymnázium, do kterého se sjelo devět týmů...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Příběhy našich sousedů

S přispěním Místního akčního sdružení Pošumaví navázala ZŠ Blatenská na začátku školního roku těsnou spolupráci s organizací Post Bellum, která školám nabízí účast ve vzdělávacím projektu Příběhy našich sousedů. Díky tomuto projektu se žáci za dohledu svých učitel... 

Více na stránce Aktuality
Card image cap
9. A ve znamení vítězství WOCABEE šampionátu

Je pondělí 15. listopadu, blíží se 12. hodina. Žáci třídy 9. A netrpělivě sedí v lavicích učebny německého jazyka. Oči mají upřené na interaktivní tabuli, na které se mají každým okamžikem objevit...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Stříbro z Global Teacher

Školní rok 2020/2021 beze sporu patřil k těm nejnáročnějším za poslední dobu. Pandemie zcela nového viru na poměrně dlouhý čas ochromila fungování státu a školy byly nuceny neprodyšně uzamknout své vchody...

Více na stránce Aktuality
Card image cap
Projektová výuka chemie

Zcela nová učebna přírodních věd a závěr nesmírně náročného školního roku – to je kombinace, která přímo nabádá k využívání moderních způsobů vzdělávání žáků. Jedním z nich je takzvaná problémová výuka...

Více na stránce Aktuality